A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz
Indir 75.54 Kb.
TitleA. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz
Date conversion27.04.2013
Size75.54 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://balkanlaraksam.k12.tr/2010-2011/soru/9.sinif_fizik.doc
FİZİK 9.SINIFLAR ÇALIŞMA SORULAR
A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz.


1. Bir büyüklüğü ölçmek için, o büyüklük cinsinden seçilen parçaya TEMEL BÜYÜKLÜK denir.

2. Bir eşit kollu terazinin ölçebileceği en küçük kütleye o terazinin DUYARLILIĞI denir.

3. Skaler ve vektörel büyüklük olarak düşünüldüğünde kütle SKALER , ağırlık VEKTÖREL bir büyüklüktür.

4. Büyüklüğü ve doğrultusu aynı, yönü farklı olan vektörlere ZIT VEKTÖRLER denir.

5. Temel bir büyüklük olan akım şiddetinin birimi AMPER dir.

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” harfi konulmuştur.

Tekrar ediniz


(D) 1. Fizik, evrendeki olayları anlamaya yardımcı bir bilim dalıdır.

(Y) 2. Tüm ölçüm hataları insanlardan kaynaklanır.

(Y) 3. Ağırlık, eşit kollu terazi ile ölçülür.

(D) 4. Türetilmiş büyüklükler, temel büyüklükler cinsinden ifade edilebilir.

(Y) 5. Çantayı yatay bir yolda taşıyan öğrenci fiziksel olarak iş yapmaz.

C. Aşağıdaki test sorularının doğru cevabını üzerinde işaretlenmiştir.Tekrar ediniz


1. I. Özneldir

II. Sayı değeri içermez.

III. Ölçü araçları ile yapılır.

Yukarıdakilerden hangileri nitel gözlemin özelliklerin-dendir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III


2. Türetilmiş bir büyüklük olan kuvvet, temel büyüklükler cinsinden aşağıdakilerden hangisi gibi ifade edilir?

A) B)

C) D)

E)


3. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir?

A) Kuvvet B) Hız C) Ağırlık

D) Enerji E) İvme


4.


(Bu soruyu ders öğretmenine sorunuz)


5. “Bütün canlı hücrelerinde kloroplast vardır” hipotezini kuran bir araştırmacı, tüm canlı hücrelerinde kloroplast olmadığını saptamıştır. Bu bilim adamının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni kanıtlar aramak B) Deney yapmak

C) Hipotezi değiştirmek D) Tahminde bulunmak

E) Nicel gözlem yapmak

(Bu soruyu ders öğretmenine sorunuz)


Arka tarafa geçiniz.Ç. Aşağıdaki soruları arka tarafa cevaplayınız.


1. Fiziğin alt alanlarından 4 tanesini ve hangi konularla uğraştıklarını birer cümleyle yazınız.

a)Mekanik = hareket

b)Elektrik =Elektronyapısı

c)Termodinamik =Enerjinin yayılışı

d)Atom Fiziği =Atomların yapısı


2. Bir ölçmede hata nelerden kaynaklanır? Yazınız.

(1) Kişiden

(2) Araçtan

(3) Ölçüm hatasından


3. Aşağıdaki büyüklükleri karşılarındaki büyüklüklere çeviriniz. • 25,3 m = 2530. cm

 • 1400 dm= 0,14 km

 • 8200 g = 8,2 kg

 • 20 C = 293 K

 • O K = -273 C

 • 6 dk = 180 s

 • 40 m = 40.10 üzeri -6 µm

 • 20 mA = 20.10 üzeri -3 AHer engel, yaşam koşullarınızı daha da

iyileştirebilecek bir fırsattır...


4.(Bu soruyu ders öğretmenine sorunuz)


5. 1. W= F1.Dx

W= 50.20

W= 1000 j

 1. W= F3 .Dx

W=20 . 20

W= 400 j

 1. W= 0

 2. W= W net =1000 - 400

= 600 j


ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ 2010-20011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR FİZİK DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

A-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz (5x2=10 Puan)

1-Dış ortamlardan yalıtılmış sistemlerde mekanik enerji…………………..

2-Güneş enerjisi ……………yolu ile Dünya’mıza ulaşır.

3-İş birimi ……………… dır.

4-Cisimlerin durumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye …………. …………. denir.

5-Isı ……………………… ile ölçülür.

B-Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının yanına D ,Yanlış olanlarının yanına Y yazınız. (10x2=20 Puan)

( )1-Joule bir sıcaklık ölçüsü birimidir.

( )2-Güneş enerjisi yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır.

( )3-Ülkemizin en önemli enerji kaynağı petroldür.

( )4-Hızı artan cismin kinetik enerjiside artar.

( )5-Bir sistemdeki bir enerji bir türden başka bir türede dönüşebilir.

( )6-Besin maddelerinde depo edilen enerjinin kaynağı Güneş’tir.

( )7-Kuvvet uyguladığımız cisim hareket etmiyorsa fiziksel anlamda iş yapmış olmaz.

( )8-İş ve enerji birimleri farklıdır.

( )9-Matematiksiz fizik dilsiz bir insana benzer.

( )10-Yanlışlığı ispatlanan teoriler yeniden hipotez olur.

C-Aşağıda verilen aletleri,çalışmaları sırasında gözlenen enerji dönüşümleri ile eşleştiriniz. (5x2=10 Puan)

Buhar Makinesi
Elektrik Enerjisi----Mekanik enerji+Isı Enerjisi

Elektrikli Tren
Elektrik enerjisi----Isı enerjisi+ışık enerjisi

Benzinli Motosiklet
Elektrik Enerjisi----Kinetik Enerji+Isı Enerjisi

Mikser
Isı Enerjisi-----Potansiyel Enerjisi-----Mekanik Enerji

Lamba
Petrol----- Mekanik enerji+ısı

D-Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz(6x5=30 Puan)

1-Aşağıdakilerden hangisi güç birimi olan watt yerine kullanılır?

A)kğm3/s2 B)N.m. C)N.m2/s D)N.m/s E) kg.m2/s2

2-Yenilenebilir enerji kaynaklarının ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rüzgar B)Akarsu C)Güneş D)Petrol E)Fosiller

3-Bir motor verilen enerji miktarı kadar iş yapmamış ve Enerjinin de korunumlu olduğu

Göz önüne alınırsa kaybolan enerji için ne denilebilir.

A) motor gücü çok büyük B) motor arızalı olabilir C)sürtünme ile ısıya dönüşmüştür D) yanlış yakıt konulmuş

4- Şekildeki eşit kollu terazide kütlesi 2 gr olan binici 5.bölmeye konulunca denge sağlanmıştır. Buna göre; X cisminin kütlesi kaç gramdır?

A) 10 B) 12 C) 16 D) 15 E)14

5-300 Kelvin kaç °C dir?

A) 0 B) 15 C)27 D) 35 E)48

6-Aşağıdaki Yargılardan hangisi yada hangileri doğrudur?

I. Isı bir enerjidir A)Yalnız I B)yalnız II C)Yalnız III

II. Isı termometre ile ölçülür D)I ve II E)I.II ve III

III. Isı ve sıcaklık aynı şeylerdir

E-Aşağıdaki soruları cevaplayınız (3x10=30 puan)

1- Enerji dönüşümü nedir? Barajlarda toplanan suyun sahip olduğu enerjinin evlerde kullanılan enerjiye dönüşümünü anlatınız


2- 10 g suyun sıcaklığını 10 ºC arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarı ne kadardır? ( suyun öz ısısı 1cal/g.ºC)


3-Kütlesi 6 kg olan bir cismi bulunduğu yerden 3 m yükseğe çıkartmak için kaç J enerji harcarız? (g:10 m/s2)

2010–2011 ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ

9. SINIFLAR FİZİK DERSİ

I.DÖNEM 2.ÇALIŞMA SORULARI
A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (4’er puan)


1. Bir büyüklüğü ölçmek için, o büyüklük cinsinden seçilen parçaya …………… denir.

2. Bir eşit kollu terazinin ölçebileceği en küçük kütleye o terazinin ………………… denir.

3. Skaler ve vektörel büyüklük olarak düşünüldüğünde kütle ……..……. , ağırlık ………...…. bir büyüklüktür.

4. Büyüklüğü ve doğrultusu aynı, yönü farklı olan vektörlere ………………………. denir.

5. Temel bir büyüklük olan akım şiddetinin birimi ………………… dir.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” harfi koyunuz. (4’er puan)


…… 1. Fizik, evrendeki olayları anlamaya yardımcı bir bilim dalıdır.

…… 2. Tüm ölçüm hataları insanlardan kaynaklanır.

…… 3. Ağırlık, eşit kollu terazi ile ölçülür.

…… 4. Türetilmiş büyüklükler, temel büyüklükler cinsinden ifade edilebilir.

…… 5. Çantayı yatay bir yolda taşıyan öğrenci fiziksel olarak iş yapmaz.


C. Aşağıdaki test sorularının doğru cevabını üzerinde işaretleyiniz. (4’er puan)


1. I. Özneldir

II. Sayı değeri içermez.

III. Ölçü araçları ile yapılır.

Yukarıdakilerden hangileri nitel gözlemin özelliklerin-dendir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III


2. Türetilmiş bir büyüklük olan kuvvet, temel büyüklükler cinsinden aşağıdakilerden hangisi gibi ifade edilir?

A) B)

C) D)

E)


3. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir?

A) Kuvvet B) Hız C) Ağırlık

D) Enerji E) İvme


4.


5. “Bütün canlı hücrelerinde kloroplast vardır” hipotezini kuran bir araştırmacı, tüm canlı hücrelerinde kloroplast olmadığını saptamıştır. Bu bilim adamının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni kanıtlar aramak B) Deney yapmak

C) Hipotezi değiştirmek D) Tahminde bulunmak

E) Nicel gözlem yapmak


Arka tarafa geçiniz.


Ç. Aşağıdaki soruları arka tarafa cevaplayınız. (8’er puan)


1. Fiziğin alt alanlarından 4 tanesini ve hangi konularla uğraştıklarını birer cümleyle yazınız.


2. Bir ölçmede hata nelerden kaynaklanır? Yazınız.


3. Aşağıdaki büyüklükleri karşılarındaki büyüklüklere çeviriniz. • 25,3 m = ………. ….. cm

 • 1400 dm= …………… km

 • 8200 g = ………… … kg

 • 20 C = …………… K

 • O K = …………… C

 • 6 dk = ……………. s

 • 40 m = ……………. µm

 • 20 mA = ……………. A


Her engel, yaşam koşullarınızı daha da

iyileştirebilecek bir fırsattır...


4.


5.A- Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz (5x2=10 Puan)

1-Sürtünme kuvveti daima cismin hareketine ………………….yönlüdür.

2-Güneş bitmeyen ……………. Ve ……………..kaynağımızdır.

3-1 Kilowatt……………..wattır.

4-Hareketli cisimlerin sahip oldukları enerjiye ……………….. …………….. denir.

5-Sıcaklık ……………ile ölçülür.

B-Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının yanına D , Yanlış olanlarının yanına Y yazınız. (10x2=20 Puan)

( )1- Kelvin bir ısı birimidir.

( )2- Jeotermal enerji yenilenebilir bir enerji çeşitidir.

( )3- Doğalgaz petrol ve kömür fosil yakıtlardır.

( )4- Bir cismin yüksekliği artıkça potansiyel enerjiside artar

( )5-Bir sistem harcadığı enerjiden daha fazlasını üretebilir.

( )6-Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye zararı yoktur.

( )7-İş vektörel bir büyüklüktür.

( )8-Watt enerji birimidir.

( )9-Her fizik yasasının matematiksel bir ifadesi vardır.

( )10-Tüm ölçüm hataları insan kaynaklıdır.

C-Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandıkları kaynak yada yakıtla eşleştiriniz(5x2=10 Puan)

Biokütle Enerjisi
Nehirler

Hidrojen Enerjisi
Okyanus ve Denizler

Jeotermal Enerji
Su ve Hidroksitler

Hidrolik Enerji
Yeraltı suları

Dalga Enerjisi
Biyolojik Atıklar

D-Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz(6x5=30 Puan)

1-Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin oluşması tükenmesinden daha uzun sürede gerçekleşir?

A)Jeotermal B)Su C)Rüzgâr D)Taş Kömürü E)Hidrojen

2- I.Newton. metre II.Kg.m2/s2 III. Joule

Yukarıda verilenlerden hangileri iş birimi olarak kullanılabilir?

A)Yalnız I B) IveII C)Ive III D)II ve III E)I,II ve III

3- Isı ve sıcaklık ile ilgi aşağıdaki bildirimler den hangisi yanlıştır?

A) ısı bir enerji biçimidir B) sıcaklık farkı olan maddeler ısı alışverişi yaparlar C) sıcaklık termometre ile ölçülür D) sıcaklıkları farklı, ısıları aynı olan maddeler ise ısı alış verişi yapmazlar


4- Şekildeki eşit kollu terazide kütlesi 2 g olan binici 5.bölmeye konulunca denge sağlanmıştır. Buna göre; Y cisminin kütlesi kaç gramdır ? A) 10 B) 14 C) 25 D) 15 E)17

5- 45 °C kaç Kelvin dir?

A)318 B)228 C)273 D)373 E)90

6-Aşağıdakilerden hangileri enerji biçimi değildir?

I. Isı II. Ses III. Işık IV. Elektrik V. Sıcaklık

A) Yalnız I B) Yalnız V C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

E-Aşağıdaki soruları cevaplayınız (3x10=30 puan)

1-20 g suyun sıcaklığını 5 ºC arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarı ne kadardır? ( suyun öz ısısı 1cal/g.ºC


2- 4 kg lık bir cismi 10m/s lik hızla atıldığında cisim kaç m yükseğe çıkar? (g= 10N/kg)


3-Yaşamak için harcadığımız enerji nereden sağlanmaktadır? Açıklayınız
Add document to your blog or website

Similar:

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz icon1-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10p)

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz iconAşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz iconBOŞLUKLARI AŞAĞIDAKİ KELİMELERLE UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUN

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz iconAşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz (5x3=15 Puan)

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz iconA. Aşağıdaki boşlukları kutucuklarda yer alan uygun kelimelerle doldurunuz

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz iconA-Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz ( 4 Puan) 1 -Dışarıdan gelen bir uyarıya vücudun verdiği ani tepkiye denir. 2 -Dinamometre cisimlerin özelliklerinden yararlanılarak yapılmıştır. B

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz icon1. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (14 p. )

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz icon5. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler yazarak doldurunuz. (25 puan)

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz icon2. Aşağıdaki tümcelerdeki boşlukları tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurulmuştur.Öğreniniz iconA) Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurun.(10 Puan )

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page