2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
Indir 145.11 Kb.
Title2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
Page2/3
Date conversion09.12.2012
Size145.11 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yuksel-prt.com/FileUpload/op27187/File/4.sinif1.donembolgezumretoplantisi_yp48.doc
1   2   3

Adalet ŞAHİN Faik Şahenk Orta okulu ders programına göre veya branş öğretmenlerinin yapacakları sınavlarla çakışma durumunda tarihlerinin değiştirilebileceğini söylemiştir.Böyle bir duruma meydan vermemek için branş öğretmenleriyle birlikte sınav takviminin belirlenmesine karar verilmiştir.


13- Öğretmen kılavuz kitaplarda bulunan ders ve etkinliklere katılım puan sayılarının ve ders ve etkinliklere katılım öğrenci formlarının kullanılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.


14- Kurumlar yönetmeliğine göre;

(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Her dönem için en az bir performans görevi almak zorundadır.Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

(Değişik beşinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

Yönetmeliğe uygun proje ve performans görevlerinin verilmesine, hangi dersten proje almak istediğini belirlemek adına öğrencilerin proje veriliş tarihinden 15 gün önceden belirlenmesine karar verilmiştir.


VERİLEBİLECEK PROJE VE PERFORMANS KONULARI


TÜRKÇE DERSİ PROJE KONULARI:

İlimizi tanıyalım.

Atatürk biyografisi hazırlama

Milli bayramlarla ilgili şiir kitabı hazırlama

Öykü yazma

Eski çocuk oyunları

Kukla gösterisi

PERFORMANS KONULARI

Cumhuriyet Bayramı Programı Hazırlama

İstediği bir yazarın hayatını araştırır ve sunar.

Metin bölümlerini kullanarak( giriş, gelişme, sonuç) istediği bir konuyla ilgili hikaye, masal vs. yazar.

Eş anlamlı,zıt anlamlı, eş sesli sözcükler.

Ünitede geçen sözcüklerle ilgili bulmaca hazırlama


FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE KONULARI

 1. Vücudun bölümlerini farklı malzemeler kullanarak oluşturur.

 2. Kanın vücutta dolaşımını farklı malzemeler kullanarak gösterir.

 3. İtme veya çekme gücünü kullanan bir araç yapar.

 4. Basit bir elektrik devresi yapar.


PERFORMANS KONULARI:

 1. Vücudun bölümlerini resim veya şekil kullanarak gösterir.

 2. Mıknatıs nedir? Mıknatısı çeken veya çekemeyen maddelere örnekler gösterir.

 3. Doğal ve yapay maddeleri resim ve şekillerle anlatır.

 4. Dünya’ nın katmalarını gösteren kendine özgü bir model oluşturur ve sunar.


MATEMATİK DERSİ PROJE KONULARI:

 1. Çeşitli mesleklerde matematiğin nasıl kullanıldığını araştırır.

 2. Dört işlemden herhangi birine uygun özgün bir sayı çarkı yapar.

 3. Günümüzde veya geçmişte farklı uygarlıkların sayılar için kullandığı sembolleri araştırır ve sunar.

 4. Fotoğraf Albümü hazırlama

PERFORMANS GÖREVLERİ:

 1. Sıra sayıları ile ilgili zeka sorusu araştırır ve sunum yapar.

 2. Süresi 2 saat olan bir çocuk programı hazırla ve sunar.

 3. Çevrenizdeki bir kitabevinde bir ayda en çok satılan kitapların sütun grafiğini hazırlar.

 4. İzometrik kağıdı kullanarak birim küplerle farklı yapılar oluşturur.


SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROJE KONULARI:

Kendi yaşamımıza ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyalım.

Milli bayramlara uygun bir gösteri hazırlar .(grup çalışması)

Yaşadığı sokağın minik bir platformunu oluşturarak,evinin sağında solunda olan mekanları doğu –batı düzlemi üzerinde göster.

.Yurdumuzda bugüne kadar meydana gelmiş depremler hakkında veri toplayarak; elde ettiğiniz raporlardaki bilgileri sınıfta paylaşınız.

PERFORMANS KONULARI:

 1. Okulumuzun bulunduğu sokağın krokisini çizer.

 2. Tarihte Türklerin oynadığı oyunlardan üç tanesini araştırır.

 3. Geleceğin mesleklerinden birini araştırır ve sunar.

 4. İstediği bir ülkenin özel günlerinden birini araştırır ve sunar.


TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ PROJE KONULARI

Yaya alt geçidi maketi yapınız.

Trafikte bulunan unsurları anlatan bir maketin hazırlanması

Öğrencilerin uymaları gereken trafik kurallarını gösteren levha-afiş hazırlanması

Bir kaza anında yapılabilecek ilk yardım çalışmalarını afiş şeklinde hazırlanması

Sürücülerin uyması gereken kurallarla ilgili aştırma yaparak rapor hazırlar.


PERFORMANS KONULARI

Trafikte yayaların doğru ve yanlış davranışlarının belirlenmesi

Emniyet Kemeri Kullanmanın Önemi

Trafik levhalarının anlamlarını gösteren bir levha hazırlanması.


GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJE KONULARI

Hayalinizdeki evin maketini yapınız.

Kök boyaları ile iplik boyayınız.

Bir örgü aleti ile desen yapınız.

GÖRSEL SANATLAR DERSİ PERFORMANS KONULARI

Evinizin planını çiziniz.

Görsel sanatların insana faydalarını yazınız.

Görsel sanatların dalları hakkında bilgi veriniz.


MÜZİK DERSİ PROJE KONULARI

Bir şarkıyı istediğiniz müzik aletiyle sununuz

Kendi müzik aletlerini oluşturarak istediğin veya ezgisini bildiğin bir şarkıyı arkadaşlarına sununuz.

Yaşadığın yörenin halk oyunlarını kıyafetleri, müziği, dansı ile tanıtarak sınıf arkadaşların karşısında sununuz.

MÜZİK DERSİ PERFORMANS KONULARI

Atatürk’ün sevdiği şarkı ,türkü ve marşlardan en az üç örnek yazın.

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi yazın.


PROJE VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ


GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Çok İyi

İyi

Orta

Geçer

Zayıf

5

4

3

2

1

I. ÖDEV HAZIRLAMA SÜRECİ

Ödeve uygun çalışma planı yapma
Gerekli materyalleri temin etme
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
Ödevi plana göre gerçekleştirme
TOPLAMII. ÖDEVİN İÇERİĞİ


Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenlenme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA

Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma
TOPLAM
GENEL TOPLAM1   2   3

Similar:

2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM BAŞI BİYOLOJİ İLÇE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE TUTANAĞI

2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜMÜŞPALA İ.Ö. O I. DÖNEM SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2009 2010 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI

2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ANASINIFI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PENDİK ÖMER ÇAM ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ FİZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PENDİK ÖMER ÇAM ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ FİZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ DÖNEM İLÇE ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1,2,3 BÖLGE DÖNEM SENE BAŞI

2012/2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLGE SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI TÜM DERSLER DÖNEM BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page