21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar?
Indir 277.1 Kb.
Title21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar?
Page1/4
Date conversion09.12.2012
Size277.1 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://okulweb.meb.gov.tr/44/01/180280/dosyalar/2.donemastronomi.doc
  1   2   3   4
GÜNEŞİN GÖRÜNÜR HAREKETİ

 1. Güneşin yıl boyunca gökyüzü üzerinde yıl boyunca gezindiği çemberin bulunduğu düzleme ne ad verilir?

  1. Kepler düzlemi

  2. Kutup düzlemi

  3. Yay düzlemi

  4. Tutulum düzlemi

 2. 21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar?

  1. Doğu

  2. Batı

  3. Güney

  4. Kuzey batı

 3. Aşağıdakilerden hangisi gündüz yayının tarifidir?

  1. Güneş doğup batıncaya kadar ufuk düzleminin üstüne çıkıp ufuk düzleminin altına indiği ana kadar çizdiği yaya denir.

  2. Ufuk düzleminin üstüne çıkıp ufuk düzleminin altına indiği ana kadar çizdiği yayı ye tamamlayan yaya denir.

  3. Güneş’in bir yıl boyunca çizdiği yaya denir.

  4. Güneş’in ufuk düzleminin üstüne çıktığı ana kadar çizmiş olduğu yaya denir.

 4. Aşağıdakilerden hangisi gece yayının tarifidir?

  1. Güneş doğup batıncaya kadar ufuk düzleminin üstüne çıkıp ufuk düzleminin altına indiği ana kadar çizdiği yaya denir.

  2. Ufuk düzleminin üstüne çıkıp ufuk düzleminin altına indiği ana kadar çizdiği yayı ye tamamlayan yaya denir.

  3. Güneş’in bir yıl boyunca çizdiği yaya denir.

  4. Güneş’in ufuk düzleminin üstüne çıktığı ana kadar çizmiş olduğu yaya denir.

 5. Yıldızların hepsi Güneş'e göre her gün kaç derece hangi yöne kayar?

  1. 1° batıya

  2. 1° doğuya

  3. 2° batıya

  4. 2° güneye

 6. Burç takımyıldızları kaç tanedir?

  1. 15

  2. 14

  3. 13

  4. 12

 7. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında Güneş, hangi takımyıldızındadır?

  1. Balık takımyıldızındadır

  2. Boğa takımyıldızındadır

  3. Koç takımyıldızındadır

  4. Kova takımyıldızındadır

 8. Gökyüzünün görünümü neden değişmektedir?

  1. Bütün gök küresi Güneş'e göre her gün yaklaşık 2° güneye doğru kaymasından dolayı

  2. Bütün gök küresi Güneş'e göre her gün yaklaşık 1° batıya doğru kaymasından dolayı

  3. Bütün gök küresi Güneş'e göre her gün yaklaşık 1° doğuya doğru kaymasından dolayı

  4. Bütün gök küresi Güneş'e göre her gün yaklaşık 1° kuzeye doğru kaymasından dolayı

 9. Aşağıdakilerden hangisi 12 takımyıldızlarına verilen addır?

  1. Yaz yıldızları

  2. Kış yıldızları

  3. Burçlar

  4. Şimal yıldızları

 10. Güneş’in 21 mart ve 23 Eylül tarihlerinde çizer göründüğü daireye ……………………… denir.” İfadesinde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. Gök ekvatoru

  2. Gün dairesi

  3. Dönence

  4. Gece ve gündüz yayı

 11. Gece ve gündüz yaylarının birleşimine ……………… denir.” İfadesinde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. Gök ekvatoru

  2. Gün dairesi

  3. Dönence

  4. Gece ve gündüz yayı
 1. Güneş’in gök küresi üzerinde 22 Haziran ve 22 Aralık tarihlerinde çizer göründükleri gün dairelerine ………………. denir.” İfadesinde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. Gök ekvatoru

  2. Gün dairesi

  3. Dönence

  4. Gece ve gündüz yayı

 2. Güneş’in gün daireleri ile Gece ve gündüz yaylarına ait uzunlukları yılın değişik günlerine göre farklılık gösterir. Buna göre Gece ve gündüz yaylarının aynı zamanda gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 22 Haziran

  2. 22 Aralık

  3. 21 Mart

  4. 12 Ağostos

 3. Aşağıdakilerden hangisi en kısa gece en uzun gündüzün olduğu tarihtir?

  1. 22 Haziran

  2. 22 Aralık

  3. 21 Mart

  4. 12 Ağostos

 4. Aşağıdakilerden hangisi en kısa gündüz en uzun gece olduğu tarihtir?

  1. 22 Haziran

  2. 22 Aralık

  3. 21 Mart

  4. 12 Ağostos

 5. Güneş’in doğmadan bir süre önceki olaya yada battıktan sonraki havanın aydınlık olma olayına TAN OLAYI denir. Buna göre ülkemizin bulunduğu enlem konumuna göre tan olayı kaç dakika sürer?

  1. 10 dakika

  2. 20 dakika

  3. 30 dakika

  4. 40 dakika

GÜNEŞİN EŞLEK KONSAYILARI

 1. Herhangi bir yıldızın gün içinde izlediği yol aşağıdakilerden hangisine paralel bir düzlemdedir?

  1. Çevren

  2. Eşlek

  3. Tutulum

  4. Meridyen

 2. Güneş ışınlarının Dünya üzerindeki bir noktaya düşüş açısının yıl boyunca değişmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  1. Yerin Güneş çevresindeki dönüş süresinin

  2. Yerin ekseni çevresindeki dönüş süresinin

  3. Yerin Güneş’e olan uzaklığının

  4. Yer ekseni ile ekliptik arasındaki açının

 3. Eşlek ile tutulum arasında kaç derecelik açıklık vardır?

 4. Türkiye’de iki standart meridyen geçmektedir. Bu meridyenler aşağıdaki illerden hangilerinde geçmektedir?

  1. İzmit - Erzincan

  2. İzmit - Erzurum

  3. İzmit - Eskişehir

  4. Bursa - Eskişehir

 5. Eşlekte bulanan ve sabaha karşı doğan bir yıldız düşünün. Gözlem yaptığının gün güneş,5sa. 42.dk sonra doğmuş ise ikinci gece güneş yıldızdan ne kadar süre sonra doğar?

  1. 6 saat 42 dakika

  2. 5 saat 52 dakika

  3. 7 saat 45 dakika

  4. 5 saat 46 dakika

 6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  I)Güneş’in sağ açıklığındaki bir günlük değişimi ortalama 3,83 dakikadır.
  II)Güneşin dik açıklığındaki bir günlük değişimi 00,2100’dür.
  III)Güneş farklı tarihlerde farklı dik açıklıklara sahiptir.


  1. I ve III

  2. II ve III

  3. I ve III

  4. I ve II

 7. Aşağıdaki tarih-burç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  1. 24 Ağustos – 23 Eylül => Başak Takımyıldızı

  2. 22 Haziran – 22 Temmuz => Yengeç Takımyıldızı

  3. 22 Aralık - 20 Ocak => Oğlak Takımyıldızı

  4. 23 Kasım – 24 Aralık => Yay Takımyıldızı

AYIN GÖRÜNÜR HAREKETLERİ VE EVRELERİ

 1. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi yanlıştır?

I- Ay olmasaydı, dünya yaklaşık olarak 3 kat daha hızlı dönecekti.

II- Ay olmasaydı, geceler daha aydınlık ve daha uzun olurdu.

III- Ay olmasaydı, deniz ile kara arasındaki ısı değişimi hızlı olurdu.

IV- Ay olmasaydı, dünya üzerine daha fazla göktaşı düşebilirdi.

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

 1. Ay olmasa günün uzunluğu yaklaşık olarak kaç saat olurdu?

  1. 7

  2. 8

  3. 9

  4. 10

 2. Ayın öğlen çemberimizden geçişini gözlemlemek için yönümüzü neye göre tayin ederiz?

  1. Kuyruklu yıldıza

  2. Kutup yıldızına

  3. Doğuya

  4. Öğlen çemberine

 3. Ay’ın yörüngesi dünya ‘nın yörünge düzlem(tutulum düzlemi) ile çakışık olmayıp iki düzlem arasındaki yaklaşık kaç derecelik açı vardır?  1. 10º

  2. 15º

  3. 20º

 4. Ay' ın yörüngesi, tutulum düzlemi kaç nokta'da keser?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

 5. Ay’ın bu günlük hareketi bir ay boyunca, her gece bir yıldıza göre izlenirse, her gün ………. kaydığı görülür.” İfadesinde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. her gün doğuya doğru 13°

  2. her gün batıya doğru 13°

  3. her gün güneye doğru 13°

  4. her gün kuzeye doğru 13°

 6. Ay her gün ortalama yıldızlara göre ………… geç doğar” İfadesinde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. 22 dakika

  2. 32 dakika

  3. 42 dakika

  4. 52 dakika

 7. Kaç tür ay tutulması vardır?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

 8. Ay, dünyanın yarı gölge konisine tamamen girdiğinde oluşan tutulmadır

Yukarıda verilen tanım hangi ay tutulmasının açıklamasıdır?

  1. Parçalı ay tutulması

  2. Gölgeli ay tutulması

  3. Tam ay tutulması

  4. Halkalı ay tutulması

 1. Bir yıl içinde Ay Dünya çevresinde yaklaşık kaç kez döner?

  1. 11

  2. 12

  3. 13

  4. 14

 2. Güneş yüzeyinde oluşan patlamalara ne ad verilir?

  1. Sputnik

  2. Laika

  3. Flare

  4. Kroma

 3. Aşağıdaki yargılardan hangisi ay tutulması için yanlış bir ifadedir?

  1. Ay tutulmasıyla Ay’ın ısı haritası çıkartılır

  2. Ay tutulması sırasında Ay hemen hemen hiç görünmez

  3. Ay tutulması ancak dolunay evrelerinde gerçekleşir

  4. Güneş ışınlarının dünyanın engeli ile Ay’ın yüzeyine düşmemesi olayına denir

 4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri güneş tutulmasının sağladığı yararlardandır

I. Yıldızımızın dış atmosfer tabakası ve kronasının yapısı hakkında bilgi edinmeyi

II. Güneş üzerinde oluşan patlamaların(flare) daha iyi gözlenilmeyi

III. Güneş hakkında ayrıntılı bilgiler elde etmeyi

  1. Yalnız I

  2. Yalnız II

  3. II ve III

  4. I,II ve III

 1. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I.Tam ay tutulması

II. Parçalı ay tutulması

III. Gölgeli ay tutulması

IV. Parçalı gölgeli ay tutulması

  1. I – IV

  2. II – III

  3. I – II – III

  4. I – II – III - IV

 1. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I.Güneş’in yıldızlara göre her gün batı yönde yaklaşık 1 derece kayar.

II.22 Aralık tarihinde güneşin dik açıklığı 23 derece 27 dakikadır.

III. Tutulum düzlemi boyunca 12 takımyıldızı vardır.

IV. Ay tutulmasında ay Dünya ve Güneş arasındadır.

  1. I – II – IV

  2. III – IV

  3. II – III

  4. I – III - IV

 1. Tam ay tutulması ne kadar sürer?

  1. 2 saat 23 dakika

  2. 1 saat 50 dakika

  3. 1 saat 40 dakika

  4. 2 saat 10 dakika

 2. Aşağıdakilerden hangisi bir ay tutulma çeşidi değildir?

  1. Tam

  2. Gölgeli

  3. Parçalı

  4. Halkalı

 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ay tutulmasını ifade eder?

  1. Dünya’nın Ay ile Güneş arasına girmesi

  2. Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesi

  3. Güneş’ in Ay ile Dünya arasına girmesi

  4. Ay, Dünya ve Güneş’in farklı konumlarda olmasıyla

 4. Aşağıdakilerden hangisi parçalı ay tutulmasının bir tarifidir?

  1. Ay yuvarlağının tamamı Dünya ‘nın tam gölge konisine geçmesiyle

  2. Ay ‘ın bir kısmının Dünya ‘nın tam gölge konisine geçmesiyle

  3. Ay, Dünya ‘nın yarı gölge konisine tamamen girmesiyle

  4. Ay ‘ın bir kısmının Dünya ‘nın yarı gölge konisine geçmesiyle

 5. Aşağıdakilerden hangisi tam ay tutulmasının bir tarifidir?

  1. Ay yuvarlağının tamamı Dünya ‘nın tam gölge konisine geçmesiyle

  2. Ay ‘ın bir kısmının Dünya ‘nın tam gölge konisine geçmesiyle

  3. Ay, Dünya ‘nın yarı gölge konisine tamamen girmesiyle

  4. Ay ‘ın bir kısmının Dünya ‘nın yarı gölge konisine geçmesiyle

 6. Aşağıdakilerden hangisi gölgeli ay tutulmasının bir tarifidir?

  1. Ay yuvarlağının tamamı Dünya ‘nın tam gölge konisine geçmesiyle

  2. Ay ‘ın bir kısmının Dünya ‘nın tam gölge konisine geçmesiyle

  3. Ay, Dünya ‘nın yarı gölge konisine tamamen girmesiyle

  4. Ay ‘ın bir kısmının Dünya ‘nın yarı gölge konisine geçmesiyle

 7. Aşağıdakilerden hangisi ay tutulmasının bilimsel önemi arasında yer almaz?

  1. Ay tutulması hesaplarında kullanılan astronomik sabit değerlerin kontrolü yapılır.

  2. Ay tutulması esnasında Ay’ın parlaklığından yararlanarak atmosferin durumu incelenemez.

  3. Ay’a ait yörünge değerlerinin yeniden hesaplanması imkânı elde edilir.

  4. Ay ile ilgili önceden yapılan hesapların kontrolünü yapma imkânı elde edilir.

 8. Tam Ay tutulması sırasında çoğu zaman Ay, tamamen gözden kaybolmaz. Bunun yerine çok koyu bir kırmızı renk alır. Ay’ın bu rengi almasının nedeni nedir?

  1. Ay dünya etrafındaki yörüngesini tamamlarken, güneşin dünyayla ay arasında kalması

  2. Güneş ışınlarının geliş açısı

  3. Ay’ın yörüngedeki konumu

  4. Güneş ışınlarının Yer atmosferinde kırılarak ay’a ulaşması

 9. I. Ay dünya etrafındaki yörüngesini tamamlarken, güneşin dünyayla ay arasında kalmasına neden olabilir

II. Ay yüzeyine düşen güneş ışınları dünya tarafından engellenmiş olur

III. Karanlıkta kalan ay kısa süreli de olsa dünyadan gözlenemez bu olaya ay tutulması adı verilir

IV. Yer, Güneş etrafında ekiliptik düzlemi olarak adlandırılan düzlem üzerinde dolanır

Yukarıda verilmiş ay tutulmasının oluşumuyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  1. I – II

  2. I – III

  3. II – III

  4. II – III - IV

 1. Ay gölgesinin yeryüzünde izlemiş olduğu yola ne denir?

  1. Kapılma çizgisi

  2. Tutulma çizgisi

  3. İzlenen çizgi

  4. Ay çizgisi

 2. Tam Ay tutulması sırasında Ay gözden kaybolmayarak hangi rengi alır?

  1. Siyah

  2. Koyu kırmızı

  3. Açık sarı

  4. Beyaz

 3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Gölgeli ay tutulmasında ay normalden daha sönük görülür.

  2. Parçalı ay tutulmasında ay diskinin bir kısmı görünmez olur.

  3. Tam ay tutulmasında ay diskinin tamamı görünmez olur.

  4. Parçalı gölgeli ay tutulması ayın bir kısmı, Dünya’nın tam gölge konisine girdiğinde oluşan tutulmadır.

 4. Ay’ın yıldızlara göre yaptığı görünürdeki dolanma dönemidir.” Verilen bilgi aşağıdaki Ay’lardan hangisinin tanımıdır?

  1. Kavuşul Ay

  2. Şişkin Ay

  3. Dolunay

  4. Yıldızıl Ay

 5. Tutulma sırasında ay aşağıdakilerden hangi rengi alır?

  1. Koyu kırmızı

  2. Gri

  3. Açık sarı

  4. Bakır kırmızı

 6. Ay tutulması ile gün dönümü ilk olarak hangi tarihte aynı zamanda gerçekleşmiştir?

  1. 1453

  2. 1547

  3. 1554

  4. 1981

 7. Güneş tutulurken Ay’ın gölgesi yeryüzüne düşer. Bu olaya ne denir?

  1. Tam Güneş

  2. TutulmasıTutulma

  3. ÇizgisiYarı Gölge

  4. Değme Noktası

 8. Örtülme Güneş’in görünen büyüklüğünün Ay’dan daha büyük olduğu zamana denk gelirse hangi tutulma şekli görülür?

  1. Parçalı Güneş Tutulması

  2. Tam Güneş Tutulması

  3. Halkalı Güneş Tutulması

  4. Gölgeli Güneş Tutulması

 9. Halkalı güneş tutulmasının açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

  1. Ayın yarı gölge konisine giren gözlem yerlerinde gözlenen güneş

  2. Örtülme Güneş’in görünen büyüklüğünün Ay’dan büyük olduğu zaman

  3. Ay’ın tamamını perdeleyebilecek kadar büyük olduğu zaman

  4. Ay’ın yalnızca Güneş’in bir kısmını örttüğü zaman

 10. Hangi evrede ay görülmez?

  1. İlk dördün evresi

  2. Dolunay evresi

  3. Son dördün evresi

  4. Yeni ay evresi

 11. Ay hangi evrede yarım daire şekelindedir?

  1. İlk dördün evresi

  2. Dolunay evresi

  3. Son dördün evresi

  4. Yeni ay evresi

 12. Aşağıdakilerinde hangisi ayın evreleri arasında yer almaz?

  1. Eski ay evresi

  2. Dolunay evresi

  3. Son dördün evresi

  4. Yeni ay evresi

 13. Yeni ay evresinden ikinci ay evresine değin geçen süreye ne ad verilir?

  1. Yıldızıl Ay

  2. Çıkış Düğümü

  3. Kavuşul Ay

  4. İniş Düğümü

 14. Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için Ay hangi evrede olmalıdır?

  1. İlk dördün evresi

  2. Dolunay evresi

  3. Son dördün evresi

  4. Yeni ay evresi

 15. …………………. tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam,bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Güneş tutulmasıyla ilgili verilen ifadeye göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  1. Tam güneş tutulması

  2. Halkalı güneş tutulması

  3. Hibrit güneş tutulması

  4. Parçalı güneş tutulması
  1   2   3   4

Add document to your blog or website

Similar:

21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar? iconDoğrusu üzerinde rasyonel noktalar denilen bu noktalar bu kadar sık

21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar? icon1. Dalga tepeleri üst üste gelince en yüksek noktalar oluşur. Dalga çu kurları üst üste gelince en çukur noktalar oluşur

21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar? iconMilere saldırılmaması konusunda İngi-lizler'le sahil şeyhleri arasında 1820'de bir antlaşma imzalandı ve bu tarihten itibaren körfezdeki İngiliz varlığı kuzeye

21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar? iconRenkli Noktalar

21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar? iconYGS ve LYS deki Kritik Noktalar

21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar? iconMadımak katliamı ve kritik noktalar

21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar? iconDikkat edilecek noktalar ve ön hazırlık

21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar? iconNoktalarında veya bu noktalar civarında

21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar? iconLEKELER İLE İLGİLİ BAZI PÜF NOKTALAR

21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar? iconYabancı Dil Öğreniminde Önemli Noktalar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page