GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı
Indir 13.47 Kb.
TitleGÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı
Date conversion09.12.2012
Size13.47 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yunus.hacettepe.edu.tr/~ayusuf04/mataryel/planlar/G
GÜNLÜK PLAN 11


Dersin Adı: Fen ve Teknoloji

Sınıfı: 8

Öğrenme Alanı: Canlılar ve Hayat

Ünite Adı: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım


Konu Adı: Adaptasyon ve evrim


Önerilen Süre: 40+40


Strateji, Yöntem ve Teknikler: Sunuş yoluyla öğretim, grupla tartışma,beyin fırtınası.


Kaynak, Araç ve Gereçler:

 • Bilgisayar

 • Projeksiyon


Ünite Kavramları:

 • Adaptasyon

 • Biyolojik eşitlilik

 • Evrim


Kazanımlar:


  1. Canlıların yaşadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.

5.2 Aynı yaşam alanında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir.

5.3 Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.

  1. Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir.


Bilimsel Süreç Beceri Kazanımları:

28–30–31


DERSİN İŞLENİŞİ


GİRİŞ


1-Dikkati Çekme: Öğretmen “Öyle bir canlı hayal edin ki tüm ortamlarda yaşayabilsin.” diyerek öğrencilerin dikkatini çeker.


2-Güdüleme: “Bugün farklı bir konuya geçeceğiz.” der.


3-Gözden Geçirme: Geçen derste genetik ve biyoteknolojinin yanında, mutasyon ve modifikasyondan bahsetmiştik.


4-Geçiş: Bugünkü konumuz modifikasyonla benzer nitelikte denilerek derse geçilir.

GELİŞTİRME


ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4SONUÇ

Öğrenciler adaptasyon ve evrim hakkındaki farklı görüşler hakkında bilgi sahibi olur.


Özetleme:

Öğretmen adaptasyonun tanımın defterlerine kendi cümleleriyle yazmalarını ister.


Ödev:

3’ er tane adaptasyon örneği bulmalarını isterler.


Tekrar güdüleme: öğretmen artık çevrenizdeki farklı özellikte canlılar sizi şaşırtmayacak. Bunun nedenini bileceksiniz.


Kapanış: öğretmen iyi günler der ve dersi bitirir.


Değerlendirme:

 • Bu ders size neler kazandırdı?

 • Derste anlamadığınız yerler oldu mu?

 • En çok hangi kısımda eğlendiniz?

 • Sıkıldığınız bölümler oldu mu?

 • En çok hangi kısımda zorlandınız?

gibi sorulara öğretmen mutlaka yer vermelidir.

Add document to your blog or website

Similar:

GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı iconGÜNLÜK PLAN IV Dersin Adı

GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı iconGÜNLÜK PLAN 1 Dersin Adı : FEN VE TEKNOLOJI

GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı iconGÜNLÜK PLAN 10 Dersin Adı : FEN VE TEKNOLOJİ

GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı iconGÜNLÜK PLAN 9 Dersin Adı : FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı icon1- 1/1000 Ölçekli Sancaktepe uygulama imar planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Plan uygulama alanı, plan onama sınırıdır. 2

GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı iconGÜNLÜK PLÂN BÖLÜM I

GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı iconGÜNLÜK PLÂN BÖLÜM I

GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı iconGÜNLÜK PLAN ( 4-5 YAŞ İÇİN)

GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı iconGÜNLÜK PLÂN BÖLÜM I

GÜNLÜK PLAN 11 Dersin Adı icon• günlük soru çözümü, • günlük ders çalışma saat, • günlük kitap okuma, • günlük konu anlatımı • ve günlük konu tekrarı olmak üzere 5 kategoride yapabilirsiniz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page