Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve
Indir 59.54 Kb.
TitleFizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve
Date conversion02.05.2013
Size59.54 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.gim.yildiz.edu.tr/site/lisans/2008/tr_ders_icerikleri/0221901-FiZiK I.doc
DERS İÇERİĞİ


Dersin Adı

Kodu

Normal

Yarıyılı

Kredi

ECTS

DERS

3

UYGULAMA

0

FİZİK I

0221901

1

4

5

LABORATUVAR

(SAAT/HAFTA)

2

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERSİN TÜRÜ

Zorunlu

DERSİN KOORDİNATÖRÜ

Fizik Bölümü

DERSİN İÇERİĞİ

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası

DERSİN AMACI

Temel fizik kavram ve prensiplerini öğrenciye ayrıntılı bir biçimde vermek. Temel prensip ve kavramların, gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlaşılırlığını sağlamak. Fiziğin diğer bilim dalları üzerindeki rolü pratik örneklerle gösterilerek öğrencilere fiziği sevdirmek.

DERSİN KAZANDIRACAĞI

BİLGİ VE BECERİLER

Başta Fizik olmak üzere,temel bilim buluşlarına bağlı olarak gelişen Teknoloji olgusunu anlama. Temel matematik bilgisi üzerine kurulan Temel Fizik dersiyle matematik bilgilerini kullanma. Fiziksel kuramlardan, Doğa yasalarının işleyişini kavrama. Dersin laboratuarında yapılan deneylerle teoriden, pratiğe geçişi öğrenme, kazanılır.

DERS KİTABI (NOTU)

Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık

YARARLANILACAK DİĞER

KAYNAKLAR

1. Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri:Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık

2. Fizik, 1.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Çeviri, Literatür Yayıncılık

ÖN KOŞUL DERSLERİ

YOK

ÖN KOŞUL KONULARI

Temel Matematik bilgisi ile Diferansiyel ve İntegral Hesap konuları

ÖDEV VE PROJELER
LABORATUVAR DENEYLERİ


Buzun Ergime Gizli Isısı, Katı Bir Cismin Özgül Isısı, Eğik Düzlem, Eylemsizlik Momenti, Yaylı Sarkaç, Basit Sarkaç, Burulma sarkacı, Yoğunluk Ölçülmesi, Viskozite, Momentum Korunumu, Newton Kareket Kanunları, Young Modülü’nün Tayini (Her öğrenci 4-5 deney tamamlamak zorundadır.)

BİLGİSAYAR KULLANIMI
DİĞER UYGULAMALAR

YOK

BAŞARI DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ
ADEDİ

ETKİ ORANI %

Ara Sınavlar

2

50

Kısa Sınavlar

-
ÖdevlerProjeler

-

-

Dönem ödevi

-

-

Laboratuvar

-

10

Diğer

-

-

Final Sınavı

1

40

DERS GURUPLARINA GÖRE DERS KREDİSİNİN DAĞILIMI

%

Temel Bilimler: %100

Mesleki Ders: %0

Sosyal Bilimler: %0

DERS PLANI

HAFTA

KONULAR

1

1. Fizik ve Ölçme Uzunluk, kütle ve zaman standartları; Maddenin yapı taşları; Boyut analizi ve birim çevirme; Büyüklük mertebesi hesaplamaları ve anlamlı rakamlar 2. Vektörler Koordinat sistemleri; Vektör ve skaler nicelikler; Vektörlerin bazı özellikleri; Bir vektörün bileşenleri ve birim vektörler; Vektörel işlemler

2

3. Bir boyutta hareket Yerdeğiştirme, hız ve sürat; Ani hız ve sürat; İvme; Hareket diyagramları; Bir boyutta sabit ivmeli hareket; Serbest düşen cisimler

3

4. İki Boyutta Hareket Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri, Sabit ivmeli iki boyutlu hareket; Eğik atış hareketi; Düzgün dairesel hareket; Teğetsel ve radyal ivme; Bağıl hız ve bağıl ivme

4

5. Hareket Kanunları Kuvvet kavramı; Newton’un birinci yasası ve eylemsiz sistemler; Kütle; Newton’un ikinci yasası; Kütle çekim kuvveti ve ağırlık; Newton’un üçüncü yasası; Newton yasalarının bazı uygulamaları; Sürtünme kuvvetleri

5

6. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları Düzgün dairesel harekete Newton’un ikinci yasasının uygulanması; Düzgün olmayan dairesel hareket

6

7. İş ve Kinetik Enerji Sabit kuvvetin yaptığı iş; İki vektörün skaler çarpımı; Değişen bir kuvvetin yaptığı iş; Kinetik enerji ve İş-Kinetik enerji teoremi; Güç

7

8. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu Potansiyel Enerji; Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler; Korunumlu kuvvetler ve potansiyel enerji; Mekanik enerjinin korunumu; Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş; Korunumlu kuvvetlerle potansiyel enerji arasındaki bağıntı; Genelde enerjinin korunumu; Kütle-Enerji eşdeğerliliği

8

1. ARASINAV

9


9. Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal momentum ve korunumu; İmpuls ve momentum; Çarpışmalar; Bir boyutta esnek ve esnek olmayan çarpışmalar; İki boyutlu çarpışmalar; Kütle merkezi; Parçacıklar sisteminin hareketi

10

10. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal yerdeğiştirme hız ve ivme; Dönme Kinematiği:Sabit açısal ivmeli dönme hareketi; Açısal ve doğrusal nicelikler; Dönme enerjisi; Eylemsizlik momentinin hesabı; Tork ve Açısal ivme arasındaki bağıntı; Dönme hareketinde iş, Güç ve enerji

11

11. Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum Katı cismin yuvarlanma hareketi; Vektörel çarpım ve tork; Bir parçacığın açısal momentumu; Dönen katı cismin açısal momentumu; Açısal momentumun korunumu

12

2.ARASINAV

13

12. Statik Denge ve Esneklik Denge şartları; Ağırlık merkezi; Statik dengedeki katı cisimlere örnekler

14

13. Titreşim Hareketi Basit harmonik hareket; Kütle-yay sistemi; Basit harmonik salınıcının enerjisi; Sarkaç; Basit harmonik hareketle düzgün dairesel hareketin karşılaştırılması

15

14. Evrensel Çekim Yasası Newton’un evrensel çekim yasası; Evrensel çekim sabitinin ölçülmesi; Serbest düşme ivmesi ve kütle çekim kuvveti; Kepler yasaları; Kütle çekim yasası ve gezegenlerin hareketi; Kütle çekim alanı; Kütle çekim potansiyel enerjisi


DERSİN BÖLÜM PROGRAMIYLA İLİŞKİSİ

(1: hiç katkısı yok 2: kısmen katkısı var 3: tam katkısı var)
Fizik Lisans Programı Tarafından Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve Beceriler


1

2

3

1

Temel kavramları ve kuramları tam olarak öğrenmeX

2

Laboratuardaki araç-gereçleri kullanabilmeX

3

Bilgiye ulaşma yollarını öğrenmeX

4

Grup çalışması yapabilmeX

5

Teknolojileri öğrenme kullanma ve katkıda bulunma
X
6

Araştırma ve geliştirmeye yönlendirme
X
7

Yaratıcı ve girişimci olmaX

8

Doğayı gözlemleme yeteneğini geliştirmeX

9

Olayları gözlemleyerek analiz ve sentez yapabilmeX

10

Sorumluluk ve meslek ahlakı sahibi olmaX

DÜZENLEYEN: Handan GÜRBÜZ

TARİH: 02.06.2003

Add document to your blog or website

Similar:

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve iconVektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve iconÖlçme Bilgisi, Vektörler, Çizgi Üzerinde Hareket, Tek veya İki Boyutta Hareket, Newton Hareket Kanunu, Newton Kanunun Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Enerji

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve iconMekaniğin temel deneysel teknikleri. Bir ve iki boyutlu hareket deneyleri, Newton kanunları, dairesel hareket, basit harmonik hareket, çarpışmalar, enerji ve

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve iconMadde ve Özellikleri, Kuvvet, Hareket, Newton’un Hareket Kanunları, Yeryüzünde Hareket, Enerji, İmpuls ve Moment ve Işık

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve iconTek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve iconFizik ve ölçme, vektörler, tek ve iki boyutta hareket, dinamik, iş, enerjisi ve güç, doğrusal momentum ve çarpışmalar, rotasyonel kinematik, açısal momentum

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve iconDERSİN (KATALOG) İÇERİĞİ: Vektörler, denge, moment, doğrusal hareket, Newton’un ikinci kanunu, düzlemsel hareket, sürtünme, iş, güç, enerji,impuls ve momentum, esneklik

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve iconÖlçme ve birim sistemleri, sayısal ve vektörel nicelikler, bir ve iki boyutta hareket, newton yasaları, kütle, ağırlık,vektör, sürtünme ve sürtünme kuvvetleri

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve iconHız ve ivme. Eğik atış. Merkezcil kuvvet, açısal ivme, açısal hız, eğlemsizlik momenti. Newton'un hareket kanunları, eğik düzlemde hareket. Basit harmonik

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve iconVektörlerin Bileşke ve Momentleri, Denge, Moment, Doğrusal Hareket, Newton'un Çekim Kanunu, Düzlemsel Hareket, İş ve Enerji, İmpuls ve Momentum, Dönme Hareketi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page