Soru 1 Tecvid ne demektir?
Indir 54.96 Kb.
TitleSoru 1 Tecvid ne demektir?
Date conversion09.12.2012
Size54.96 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.gulnarihl.k12.tr/FileUpload/op237849/File/tecvid_testi.doc
Soru 1 Tecvid ne demektir?
A) Kur'an-ı Kerimi makamlarına göre okumak
B) Güzel sesle Kur'an okumak
C) Çıkış yerleri ve sıfatlarıyla Kur'an harflerinin düzgün okunması

Soru 2 Kur'an harfleri kaç tanedir?
A) 28
B) 29
C) 30

Soru 3 Kalın harfler kaç tanedir?
A) 7
B) 9
C) 10

Soru 4 - Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?
A) ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق
B) خ ص ض ط ظ غ ق
C) خ ق غ ل ض ص ط ظ

Soru 5 - Boğaz harfleri hangi şıkta verilmiştir?
A) ا هـ خ ل ب ي
B) ط ق غ هـ خ ح ا
C) ا هـ ع ح غ خ

Soru 6 - Tenvin ve Cezimli Nun'un hükümleri kaç tanedir ve hangileridir?
A) 4, İdğam, İzhar, İhfa, İklab
B) 4, İzhar, Kalkale, İdğam, Ğunne
C) 3, İdiğam, Med, Lafzatullah

Soru 7 - İzhar ne demektir ve Harfleri nelerdir?
A) Açık okumak demektir, ا هـ ع ح غ خ
B) Ğunneli okumak demektir, ع هـ خ ح ج ى و
C) Şeddelemek demektir, ي ر م ل و ن

Soru 8 - Cezimli Nun veya Tenvinin hükümlerinden olan İdğam ne demektir ve Harfleri nelerdir?
A) Önce gelen Cezimli harf, harekeli ikinci harfe katılarak, şeddeli tek harf gibi okunmasıdır. ي ر م ل و ن
B) Açık okumak demektir, ا هـ ع ح غ خ
C) Sesi titreterek okumak demektir. ق ط ب ج د

Soru 9 - İklab ne demektir ve Harfleri nelerdir?
A) Açık okumak demektir, ا هـ ع ح غ خ
B) Önce gelen Cezimli harf, harekeli ikinci harfe katılarak, şeddeli tek harf gibi okunmasıdır. ي ر م ل و ن
C) Cezimli Nun'dan sonra "Be" gelirse Nun'u Mim harfine Dönüştürmek demektir. Harfi "ب" dir.

Soru 10 - İhfa ne demektir ve nasıl yapılır?
A) Gizlemek demektir. Cezimli nundan sonra İhfa harflerinden birisi gelirse cezimli Nun açıkça okunur.
B) Gizlemek demektir. Cezimli nundan sonra İhfa harflerinden birisi gelirse cezimli Nun şedde yapılarak okunur.
C) Gizlemek demektir. Cezimli nundan sonra İhfa harflerinden birisi gelirse cezimli Nun gizlenerek okunur.

Soru 11 - İdğam çeşitleri hangi şıkta verilmiştir?
A) Bilağunne (Ğunnesiz), Lafzatullah
B) Bilağunne (Ğunnesiz), Mealğunne (Ğunneli)
C) Mealğunne (Ğunneli), Kalkale

Soru 12 - Harekeler kaç tanedir ve nelerdir?
A) 5, Üstün, Esre, Ötre, Cezim, Şedde
B) 4, Üstün, Esre, Ötre, Cezim
C) 3, Üstün, Esre, Ötre

Soru 13 - -Fetha (Üstün) hangi sesleri verir?
A) ince harfe "E" Kalın harfe "A" sesi verir
B) ince ve Kalın harfe "A" sesi verir
C) ince ve Kalın harfe "E" sesi verir

Soru 14 - Damme (Ötre) hangi sesle karşılanır?
A) ince ve Kalın harfe "U" sesi verir
B) ince ve Kalın harfe "Ü" sesi verir
C) ince ve Kalın harfe "A" sesi verir

Soru 15 Şedde ne demektir?
A) Yanyana yazilan iki harfin birbirine katılmasıdır.
B) Yanyana gelen biri cezimli diğeri harekeli aynı iki harfi tek harf gibi vurgulu okunmasıdır.
C) Harflerin vurgulu okunmasıdır.

Soru 16 Uzatma harfleri nelerdir ve ne görev yaparlar?
A) ا و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatarak okuturlar.
B) ا و ى dir. Kendisinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar.
C) و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.


Soru 17 كُفُوًا أَحَدٌkelimesinde hangi kural vardır?
A) İklab
B) İzhar
C) Kalkale

Soru 18 وَمَنْ يَعْمَلْ kelimesinde hangi kural vardır?
A) Ğunneli İdğam
B) İhfa
C) Ğunnesiz İdğam

Soru 19 - Dudak ihfası ne demektir ve örneği hangisidir?
A) Cezimli Mim'in kendisinden sonra ب harfinin gelmesi ile dudakta gizlenerek okunmasıdır.
B) Cezimli Mim'in kendisinden sonra ب harfinin gelmesi ile dudakta şeddelenerek okunmasıdır.
C) Cezimli Mim'in kendisinden sonra ب harfinin gelmesi ile açıkça okunmasıdır.

Soru 20 - Aşağıdaki örneklerin hangisinde Sebebi med (Uzatma sebebi) olan hemze gelmiştir?
A) وَلَا الضَّالِّينَ
B) عَظِيمٌ
C) اُولٰـئِكَ

Soru 21 - Aşağıdakilerden hangisi meddi muttasıl ve Meddi munfasıl arasındaki fark değildir?
A) Uzatma harfi ile Uzatma sebebinin aynı kelimede olması muttasıl ayrı kelimelerde olmasına munfasıl denir
B) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olan cezim gelmesi
C) Muttasıl'ın hükmü Vacip, Munfasıl ise Caizdir.

Soru 22 - Birincisi muttasıl ikincisinin munfasıl olduğu örnek hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? (Soldakiler 1 Sağdakiler 2)

Soru 23 - Ayetteki Med (uzatma) örnekleri sırasıyla nasıldır?
A) Tabii, Tabii, Muttasıl, Munfasıl, Muttasıl, Tabii, Arız
B) Tabii, Tabii, Muttasıl, Muttasıl, Muttasıl, Tabii, Arız
C) Muttasıl, Tabii, lazım, Muttasıl, Arız, Muttasıl, Arız

Soru 24 - Aşağıdakilerden hangisi lazım medde örnek olarak gösterilebilir?
A) يُرَاؤُنَ

B) وَلَا الضَّالِّينَ

C) يَدَا اَبِى


Soru 25 - Meddi lazımın çeşitleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Kelimei Musakkale, Kelimei Muhaffefe, Harfi Musakkale, Harfi Muhaffefe
B) Harfi Musakkale, Kelimei Musakkale
C) Muttasıl, Munfasıl, Tabii

Soru 26 - Meddi arız ne demektir?
A) Med harfi ile Hemze aynı kelimede gelmesidir
B) Med harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu lâzım gelmesidir.
C) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu ârızın gelmesi ile oluşan meddir.

Soru 27 - Sırasıyla (1) Lazım, (2) Munfasıl ve (3) Muttasıl, med olan şık aşağıdakilerden hangisidir?


A)

يَا اَيُّهَا(1) يُرَاؤُنَ(2)وَلَا الضَّالِّينَ(3)


B)

وَلَا الضَّالِّينَ(1)يَا اَيُّهَا(2)يُرَاؤُنَ(3)


C)

وَلَا الضَّالِّينَ(1)يُرَاؤُنَ(2) يَا اَيُّهَا(3)


Soru 28 - Meddi Lin ne demektir ve harfleri nelerdir?
A) Lîn harfinden hemen sonraki harfte durulursa meddi lîn olur. cezimli Vâv ( وْ ) ve Ye ( ىْ )’dir
B) Lîn harfinden önceki harfte durulursa meddi lîn olur. cezimli Vâv ( وْ ) ve Ye ( ىْ )’dir
C) Med harfi ile Hemze aynı kelimede olmasıdır. ا و ى

Soru 29 - Kalkale ne demektir ve harfleri nelerdir?
A) Önce gelen Cezimli harf, harekeli ikinci harfe katılarak, şeddeli tek harf gibi okunmasıdır. ي ر م ل و ن
B) Cezimli olan kalkale harflerinin sesini, mahrecinde titretmek, çarptırarak aksettirmektir. Harfleri, ( ق ط ب ج د )
C) Cezimli Nun'dan sonra "Be" gelirse Nun'u Mim harfine Dönüştürmek demektir. Harfi "ب" dir.

Soru 30 - Aşağıdakilerden hangisi kalkaleye örnek olabilir?
A) اَنْعَمْتَ

B) يُخْلَقْ

C) اَلْحَمْدُ


Soru 31 - Kelimenin sonunda gelen ve zamir olan "هـ" harfinin fonksiyonu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde anlatılmıştır?
A) Her zaman uzatılarak okunur.
B) Kendisinden önceki harf harekesiz olursa "هـ" uzatılarak okunur, Harekeli olursa uzatılmadan okunur.
C) Kendisinden önceki harf harekeli olursa "هـ" uzatılarak okunur, Harekesiz olursa uzatılmadan okunur.

Soru 32 - "ر" Harfinin İnce ve Kalın halleri aşağıdaki örneklerde sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?


A)

فَرِحَ (1)رَبَّنَا(2)


B)

رَبَّنَا(1)فَرِحَ(2)


C)

مَرْيَمُ(1)فَانْظُرْ(2)Soru 33 - -Verilen örnekte sırasıyla "ر" harfinin durumları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? (Sağdan sola doğru)

A) Kalın, İnce, Kalın
B) İnce, İnce, Kalın
C) Kalın, Kalın, İnce


Soru 34 - Sekte ne demektir?
A) Okuyuş esnasında sesi, nefes alarak kısa bir süre kesmek demektir.
B) Okuyuş esnasında sesi, nefes alıp vermeden kısa bir süre kesmek demektir.
C) Okuyuşu kesmek demektir.

Soru 35 - Aşağıda verilen durak işaretlerinden hangisi yanlıştır?
A) ( م ) Vakfı Lâzım: Geçildiğinde mana bozulabilir gerekçesiyle, durulması önemle istenen durak işaretidir.
B) ( ج ) Vakfı Câiz: Geçmek ve durmanın mümkün olduğu fakat durmanın daha evla olduğu durak.
C) ( ط ) Durma manasına gelen bir işarettir. Kesin geçilmesi gerekir

Soru 36 - Tilavet secdesi ne demektir ve Kur'anda kaç yerde tılavet secdesi vardır?
A) Secde âyetinin okunması veya dinlenmesi sebebiyle yapılan secdeye Tilâvet Secdesi denmektedir. 14 Yerde Secde ayeti vardır
B) Secde ayetini okumaktır. 13 Yerde secde ayeti vardır.
C) Kur'an okuduktan sonra secde getirmektir. 12 Yerde Secde ayeti vardır

Soru 37 - Lafzatullah ne demektir? Ne zaman kalın ve ince okunur?
A) Allah lafzı demektir. Her zaman ince okunur
B) Allah lafzı demektir. Her zaman kalın okunur
C) Allah lafzı demektir. Kendisinden önceki harfin harekesi Üstün ve Ötre olursa Lam kalın okunur. Esre olursa Lam ince okunur.Soru 38 - Örnekte verilen ayetteki tecvid kuralları sırası ile nelerdir?
A) 1) Meddi Munfasıl, 2) Kalkale, 3) Ihfa, 4) Ğunneli İdğam, 5) İzhar
B) 1) Meddi Muttasıl, 2) Kalkale, 3) İzhar, 4) Ğunnesiz idğam, 5) İzhar
C) 1) Kalkale, 2) Meddi Munfasıl, 3) İdğam, 4) İzhar, 5) İhfa

Soru 39 - Kur'anda kaç sure ve ayet vardır?
A) 114 Sure, 6666 Ayet vardır
B) 114 Sure, 6236 Ayet vardır
C) 114 Sure, 6326 Ayet vardır

Soru 40 - Kur'an toplam kaç yilda nazil olmuştur?
A) 23
B) 40
C) 63

Soru 41 - Dünyada Kur'anı Kerim en çok Hangi kıraat ve rivayet üzere okunuyor?
A) İmam Asım kıraati, Hafs Rivayeti
B) İmam Nafi kıraati, Kalun rivayeti
C) İmam Asım kıraati, Şu'be rivayeti

Soru 42 - Kur'anın ilk 6 suresi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatiha, Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide, A'raf
B) Fatiha, Bakara, Nisa, Maide, En'am, Tevbe
C) Fatiha, Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide, En'amSoru 43 - Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)

A) İhfa, İzhar, Meddi Tabii, İhfa
B) Dudak İhfası, Ğunneli İdğam, İhfa
C) İdğam, İdğam, İhfa, MedSoru 44 - Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) İhfa, Meddi Arız
B) İdğam Maalğunne, Meddi Lin
C) İdğam billağunne, Meddi arızSoru 45 - Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) Meddi Munfasıl, İhfa, Meddi Muttasıl
B) Meddi Munfasıl, Meddi Tabii, İhfa, Meddi Muttasıl
C) Meddi Munfasıl, İhfa, Meddi MunfasılSoru 46 - Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) Meddi Munfasıl, Meddi Tabii, Ğunneli idğam
B) İdğam billağunne, Meddi arız
C) İdğam, İdğam, İhfa, MedSoru 47 - Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) Meddi Tabii, İhfa, İdğam
B) Meddi Tabii, Meddi Tabii, İhfa, Meddi Tabii
C) Meddi tabii, İhfa, İzharSoru 48 - Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) Ğunnesiz idğam, İzhar
B) İzhar, Ğunneli idğam
C) Ğunnesiz idğam, İzhar, Meddi TabiiSoru 49 - Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) İklab, İzhar, Meddi Tabii
B) Meddi Tabii, İzhar, İdğam
C) İhfa, Meddi Tabii, İzhar, Meddi Tabii,Soru 50 - Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır?
A) İhfa, Kalkale, Meddi Arız
B) İhfa, Meddi Tabii, Meddi Arız
C) İhfa, İzhar, Meddi Tabii,


 


 

cevap anahtarı
 
Add document to your blog or website

Similar:

Soru 1 Tecvid ne demektir? iconSORU. 29 KALİTE MALİYETİ NE DEMEKTİR?

Soru 1 Tecvid ne demektir? iconSORU. 70 ÖLÇME TEKNOLOJİSİ NE DEMEKTİR?

Soru 1 Tecvid ne demektir? iconSORU. 80 TEDARİKÇİ İLE KALİTE PLANLAMA ORTAKLIĞI NE DEMEKTİR?

Soru 1 Tecvid ne demektir? iconSoru: 1) Rasûl-ü Ekrem Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) derinliklerinden birinin de ümmiyet olduğu ifade ediliyor. “Ümmî” ne demektir; Allah

Soru 1 Tecvid ne demektir? iconMEDD (UZATMA) İLE İLGİLİ TECVÎD KURALLARI

Soru 1 Tecvid ne demektir? iconHiç bir iş yapmayan adam boş oturuyor demektir. Fakat kendi yetenek ve bilgisinden daha aşağı bir işte çalıştırılan adam da onun kadar boş oturuyor demektir.”

Soru 1 Tecvid ne demektir? iconGelecek yönetimi, öngörü demektir. Gelecek yönetimi, stratejik planlama ve odaklanmak demektir. Gelecek yönetimi, kaynakların doğru yönlendirilmesi; etkin ve

Soru 1 Tecvid ne demektir? iconSORU SORU SORU SORU SORU TOPLAM SORU

Soru 1 Tecvid ne demektir? iconSoru-durgunluk(belirsizlik) dönemlerinde tüketiciler harcamalarını neden arttırmaz soru

Soru 1 Tecvid ne demektir? iconSoru ile Avrupa'daki solun var oluşunun kökenindeki soru temelden farklıdır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page