BURDON DİKKAT TESTİ
Indir 16.8 Kb.
TitleBURDON DİKKAT TESTİ
Date conversion03.05.2013
Size16.8 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.akcesmeioo.k12.tr/FileUpload/op253182/File/burdon_dikkat_testi.doc
BURDON DİKKAT TESTİ


Adı, Soyadı :


Sınıf ve No :


Yaş : Cinsiyet: Tarih:....../......../.......


a e p z s u a h v k l a s i b i o u o u o e

r v b p m i b i r b s m n t d a u f c f k a

c k a h s e y p h b p s d g y z d v r i f g

y d v c o y e r z h e z s e g m k f z d a y

f s d y i b t d h m l n i e m t g t b d f u

k c i c k o k o s t l u z u g m a f l v u t

i z r f o u d v h y p n b p m v h n n g r y

p v k l n t y o r z n c p h t e m z i o i m

r a l y g s o i v a i n a r c h o d b f p h

k u b s y g u e m k l t c g v g r i p c t e


c i t e l r n z f u d b m s h d k u f d s m

s i v e t c p l r g v g c t l r m e u g y e

b o k e h b u k o p f u d o h o r a n i a v

i o s g y l a r m i f b z m e l h t z n z r

o y t n a k v p y k g v n n h v m p b n p y h

v d u o f r h i t u v l u a m f a c u l t s

o k o k c i c k u f s b t g t m e i n i z h

d t b i y a s f y n d z f k m g e s z e h z

r e n e o c v d y f f l r v d z y g d z p b e

p y c a a s c g c a h t n m p b r i b i k p


a f n p v d m t o y m i l g d e o t o c n t

l u p z n k r h p u c b o y g u d v y a o l

s z o a p f f t c v k i r b p m n e r g e s

b a h v i h s c k z r f d r a c g y n m h y

t d s v c g z y f m p t r o g e u u b b y h

i u a n y a d u m f a p y z e b k d b o l z

e l z h e a d z t c l p r y f m s n v i c v

s b i v m z g p s m r k b k r e h c u v n s

f l s l e i o l g l k t h z o k t d e a r h

f m i ı c f t i b s g k m k n p h v b g u


Çizilmemiş :...............


Yanlış çizilmiş:..............


Zaman :..............dk.


BURDON DİKKAT TESTİ:


Bu test Çocuğun, dikkat gücün9 ölçer.

Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (20) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 150 tane (a) . 75 tane ( g ) . 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi bulunmaktadır. Burdon denemesi (10-20) yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için Ortaokula (3) lisede (2) dakika süre verilerek çocuklara şöyle bir açıklama yapılır.


“Önünüzdeki sayfada bulunan bütün a, b, d ve g harflerinin altlarını kurşun kaleminizle çiziniz. Bir satırı gözden geçirirken önce yalnız bir harfi işaretleyiniz. Satırdaki tüm a, b, d, g lerin altını çiziniz..”’

Çocuklar ne yapacaklarını iyice öğrenmeİidirler. Bunu sağlamak amacıyla gerekirse tahtaya yazılmış iki satır harf üzerinde birlikte birde deneme yapılabilir ve daha sonra asıl denemeye geçilir. Denemeden sonra çizgiler sayılarak denemenin değerlendirilmesi yapılır.


Örneğin:

Bir çocuğun deneme kağıdında ilk satırlarda hata çok az iken sayfanın ortasından sonra hata aşağıya indikçe artmaktadır. Bunun için bu Çocuğun dikkati çabuk bozuluyor. Uzun süre dikkatini bir yerde, bir çalışma da tutamıyor denilebilir. Bir başka çocuğun deneme kağıdında ise , ilk iki satırda hata çok iken: sonraki .satırlarda gittikçe azalmış ve aşağılara doğru çok Iyileşmiştir. Bu çocuk için de ( çalışmanın başında uyum güçlüğü gösteriyor, fakat bir süre sonra uyumlu ve verimli olabiliyor denilebiIir.)

Bir deneğln kağıdındaki çizgiler genellikle çok az ise bunun için de (Dikkati zayıftır, bir yerde dikkatini toplayamamaktadır....) denilebilir.

Çalışma ve iyi öğrenme için dikkatin toplanması ve bu toplanmanın uzun süre dağılmaması çok önemlidir. Dikkatle okunmayan bit metin ne kadar yinelenirse yinelensin hiç akılda kalmaz. Her şeyden önce öğrenilecek konu üzerinde ilgi ve dikkatin topIanması gerekir.

Unutulrnamalı ki ; öğrencinin başarısında aşağıdaki beş temel etmen çok önem taşımaktadır.


Bunlar;

*İstekleme, (motivasyon)

*Yapabilme gücü,

*Donanım,

*Değerlendirme,

*Düzeltme,


Burdon dikkat testi uygulanırken çocukların öncelikle istekleme yani motivasyonlarının sağlanması, testin verimliliği açısından önem taşımaktadır.


Çocuklar tanınırken onların ilk kez dikkatlerinin gücü ve özellikle dikkatlerini bir noktada toplayabilme yeteneğinin derecesini bilmek önem kazanır. Bazı ruhsal sorunlar da dikkatin dağıldığı ve istenilen bir yerde, toplanamadığı görülür.

Add document to your blog or website

Similar:

BURDON DİKKAT TESTİ iconBURDON DİKKAT TESTİ

BURDON DİKKAT TESTİ iconBURDON DİKKAT TESTİ UYGULAMASI

BURDON DİKKAT TESTİ iconOral Glukoz Tolerans Testi (Şeker Yükleme Testi)

BURDON DİKKAT TESTİ iconH iperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocuklarda okul çağından önce ve okul çağında hareketlilik ve dikkat eksikliği belirgin olarak göze çarpar. Bu dikkat

BURDON DİKKAT TESTİ iconBİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ BAŞARI TESTİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ARAŞTIRMASI

BURDON DİKKAT TESTİ iconZEKA TESTİ Bu zeka testi Almanya'daki daimler firması tarafından geliştirilmiş

BURDON DİKKAT TESTİ iconGELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL BİRİM KÖK TESTİ VE PANEL KOENTEGRASYON TESTİ UYGULAMASI

BURDON DİKKAT TESTİ iconHayır. Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900’lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur. Sorun nedir?

BURDON DİKKAT TESTİ iconHayır. Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900’lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur. Sorun nedir?

BURDON DİKKAT TESTİ iconOkuması için seçilecek çocuk kitaplarının bu becerileri geliştirecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca çocuklar için seçilecek kitaplarda aşağıda verilen özelliklere de dikkat edilmelidir. Eğitim Yönünden Özellikler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page