Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir
Indir 117.5 Kb.
TitleSindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir
Page1/3
Date conversion04.05.2013
Size117.5 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.muallimiz.biz/FileUpload/ks69339/File/bep.doc
  1   2   3
ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI:

  • Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir.

  • Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini yazarak belirtebilir.

  • Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri yazarak özetleyebilir.

  • Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydedebilir.

  • Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir edebilir.

  • Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterebilir.

  • Boşaltım sisteminde böbreklerin yerini model üzerinde gösterebilir.

  • Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterebilir.

  • Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlayabilir

  • Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde gösterebilir.

  • Yayların esneklik özelliği gösterdiğini gözlemleyebilir.

  • Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de arttığını fark edebilir.

  • Bir yayın esneklik özelliğini kaybedebileceğini keşfedebilir.

  • Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırabilir.

  • Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak yazabilir.

  • Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark edebilir.

  • Sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın esneklik potansiyel enerjisine sahip olduğunu fark edebilir.

  • Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler olarak isimlendirir ve bunu yazabilir.

  • Cetvel, termometre, tartı aleti ve zaman ölçer gibi ölçme araçlarını tanır.

  • Büyüklükleri, uygun ölçme araçları kullanarak belirleyebilir..

  • Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiğinde elektriklenebileceğini fark edebilir.

  • Deneysel sonuçlara dayanarak iki cins elektrik yükü olduğu sonucuna varabilir.

  • Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve negatif (-) olarak adlandırıldığını göstererek belirtebilir.

  • Elektroskopun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterebilir.

  • Elektrik devrelerinde akımın oluşması için kapalı bir devre olması gerektiğini fark edebilir.

  • Basit araştırmalarda gerekli malzeme, araç ve gereçleri seçerek emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.

  • Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumları kurulu devre üzerinde gösterebilir.

  • Ampullerin seri ve paralel bağlanması durumunda devredeki farklılıkları deneyerek keşfedebilir.

  • Model ve şekilleri kullanarak farklı elementlerin atomlarının farklı olduğunu sezebilir.

  • Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel parçacıklarını ve elektronları temsili resimler üzerinde gösterebilir.

  • Her bileşikte en az iki element bulunduğunu fark edebilir.

  • Güneş enerjisinden yararlanma yollarına resimlerle örnekler verebilir.

  • Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirdiğini gösterebilir.

  • Işığın prizmada kırılarak renklere ayrılabileceğini gösterebilir.

  • Işığın ince ve kalın kenarlı merceklerde nasıl kırıldığını gösterebilir.

  • Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkilerini RESİM ÇİZEREK açıklayabilir.

  • Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında tahminler yapabilir.

  • Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından karşılaştırabilir.

  • Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder ve bunun önemini vurgulayabilir.

  • Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara RESİMLERLE örnekler verebilir.

  • Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara sevgiyle davranabilir.

  • Uzayda, çıplak gözle gözleyebildiğimizden çok daha fazla gök cismi olduğunu fark edebilir.

  • Güneş’in de bir yıldız olduğunu yazarak ifade edebilir.

  • Ay’ın, Dünya’nın uydusu olduğunu gösteren bir model oluşturur ve sunabilir.2007–2008 ÖĞRETİM YILI … 7/ SINIFI KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ ‘E AİT ÜNİTELENDİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI


ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELER


ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

3.ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM

4.ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR

5.ÜNİTE: IŞIK

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

6.ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE

ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN

7.ÜNİTE: UZAY BİLMECESİ

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER


EKİM AYI;


ÖĞRENME ALANI CANLILAR VE HAYAT

1.ÜNİTE :VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

Kazanımlar

  1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

  2. Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini yazarak belirtir.

  1. Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri yazarak özetler (BSB-25, 27, 32).

25. Büyüklükleri, uygun ölçme araçları kullanarak belirler. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi (çevrede, sınıfta gözlem ve deney yaparak, fotoğraf, kitap, harita veya bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak) toplar.

27. Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

32. Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.

Etkinlikler


1- Yediğim Besinlere Neler Oluyor?

25.Büyüklükleri, uygun ölçme araçları kullanarak belirler. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi (çevrede, sınıfta gözlem ve deney yaparak, fotoğraf, kitap, harita veya bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak) toplar.

27.Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

32.Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.


Kazanımlar


  1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

  2. Boşaltım sisteminde böbreklerin yerini model üzerinde gösterir
 1. Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenci;

  1. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).

  2. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16).


4. Duyu organları ile ilgili olarak öğrenci;  1. Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde gösterir

4.5 Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir.

  1. Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler şekil ve resimlerle açıklar.

  2. İşitme engelli olarak kendi sorunlarını sınıfa açıklamaya çalışır (TD-3).


Tutum ve Değer (TD) Kazanımları:

3. ● Denemeye sürekli isteklidir (İç motivasyonu vardır.).

● Demokratik süreçlere güven duyar.

● Mantığa, bilime ve teknolojiye güven duyar.

● İnsanlığın refahına katkı sağlayan gelişmeleri ve kişileri takdir eder.

● Temiz ve sağlıklı yaşamaya gayret eder ve/veya böyle yaşayanları takdir eder.

● Kendisine ve çevresine saygılı davranır (Gürültü yapmaz, çevresine zarar vermez, başkalarının hakkını çiğnemez, âdil ve dürüsttür.).

5.Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili olarak öğrenci;

5.4 Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur (TD-3).


Etkinlikler


H Öğrenciler ön bilgilerin yoklanması ve hatırlanması amacıyla boşaltımda görevli yapı ve organları uygun malzemeleri kullanarak kartona çizilmiş boş insan modeli üzerine yerleştirir ve böylece boşaltım sistemi şeması/ levhası oluşturur (2.1), (BSB-17, 28).


Refleks

Öğretmen öğrencilere günlük hayatlarında düşünmeden hızla hangi olaylara tepki verdiklerini sorar. Öğrencilerin verdiği cevaplardan refleks örneklerine ilgiyi çekerek bunlarla ilgili sorular sorar ve ‘refleks’ kavramına ulaşmalarını sağlar (3.4).

Öğretmen, öğrencilere “Korktuğunuzda yada heyecanlandığınızda vücudunuzda ne gibi değişimler olur?” sorusunu sorar. Cevaplardaki benzer olan değişimler tahtaya yazılır. Öğrencilerin, heyecan veya korku anındaki bu değişimlerin sebebinin bu sırada vücutta üretilen bazı maddeler olduğu sonucuna ulaşmaları sağlanır. Sonra “Bu maddeler vücudumuzda nerelerde üretilir?” sorusundan yola çıkarak iç salgı bezleri, bunların ürettiği hormonlar, bu hormonların işlevleri listelenir. Öğrenciler uygun malzemeleri kullanarak kartona çizdikleri boş insan modeli üzerinde iç salgı bezleri şema/levhası oluşturur


H Dokunma

Öğrenciler iki kişilik gruplara ayrılır. Öğrencilerden biri arkadaşının gözlerini kapatır. Diğer öğrenci iki kalemi bir araya getirerek uçlarını arkadaşının dudak, kol, parmak, bacak ve ayaklarına hafifçe bastırır. Arkadaşının ne zaman iki kalem, ne zaman tek kalem hissettiğini tahtaya çizilen bir tabloya işaretler ve en duyarlı bölgelerini belirlemeye çalışır (4.3), (BSB- 1, 31).

H Tek Göz Yanılır

Öğrenciler bir gözlerini kapatır. Bir eli ile tükenmez kalemi diğeriyle de kalemin kapağını tutarak göz hizasına getirir, kapağı kapatmayı dener. Öğretmen, “Kapağın kalemin önünde mi, arkasında mı olduğunu anlayabiliyor musunuz?” sorusunu sorar. Öğrenciler kapalı olan gözlerini açarak tekrar kapağı kapatmayı dener. Farkın nedeni tartışılır (4.3), (BSB- 1, 31).

H Nasıl Tat Alırız?

Öğrenciler temiz bir kâğıt mendil ile dilinin üstünü kurutur ve kesme şekeri koyar. Öğretmen öğrencilere “Tat alabildiniz mi?” sorusunu yöneltir. Öğrenciler dillerini ağızlarının içine alır, dillerini kurutmadan şekeri tekrar dillerinin üzerine koyarlar. Öğretmen, “Tat alabildiniz mi?” sorusunu tekrar yöneltir. Sonuçlar sınıfta tartışılır


EKİM AYI;


Kazanımlar


5.Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili olarak öğrenci;

5.4 Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur (TD-3).
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir icon2. 1 Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir iconBAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ OLUŞTURAN ORGANLAR

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir iconBilgisayar sistemini* oluşturan parçaların birleştirilmesi ve sistemin kurulmasına çalışılmıştır

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir iconLevha tektoniği ve levha tektoniği tarih öncesi ana tektonik hipotezi. Levha tektoniği kuramı. Onun ilkeleri, süreçleri ve mekanizmaları. Jeolojik süreçlerin

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir iconA Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler b

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir icon2. 5: Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar. (FTÇÇ–4) Güvenlik Önlemleri

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir iconEn genel tanımı ile uyuşturucu maddeler; kullanan kişide merkezi sinir sistemini etkileyerek, uzun süreli kullanımlarda bağımlılık oluşturan maddelerdir

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir iconKedilerde hamilelik dönemi ortalama 63 gün sürse de, bu süre 57-67 gün arasında değişiklik gösterebilir. Hamileliğin ilk belirtileri üç veya dördüncü haftada

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir iconKadriye Beldesi ada parsel üzerinde yapmakta olduğum inşaatımı tamamladım. Söz konusu parsel üzerinde bulunan binama Yapı kullanma izin belgesi

Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir iconNazım Birimi : Şiiri oluşturan mısra gruplarına denir. Nazım birimi şiiri oluşturan yapı taşlarından biridir. Şiirdeki her bir satıra mısra denir. Tek mısralık

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page