Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim
Indir 26.08 Kb.
TitleAnne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim
Date conversion04.05.2013
Size26.08 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.firat.edu.tr/ozenver/word/Çocuk ürolojisi-2.doc
ÇOCUK ÜROLOJİSİ NEDİR?

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim dalıdır.

Sünnetle ilgili bilgi verir misiniz?

Sünnet, ülkemizde erkek çocukların tümüne yakınına uygulanan dini geleneklerden köken alan bir cerrahi uygulamadır. Yeni doğan döneminde tekrarlaya idrar yolu iltihaplanmasını 20 kat azaltır. Sünnet derisi açıklığının çok dar olduğu durumlarda tıbbi olarak da sünnet zorunlu hale gelebilir.

Sünnet ya bir yaşın altında veya 5 yaş üzerinde yapılması çocuk psikolojisi açısından daha uygundur. Ancak genel anestezi altında olmak şartıyla her yaşta sünnet yapılabilir.

Sünnet bir cerrahi müdahaledir ve uzman kişilerce yapılmalıdır. Usulüne uygun yapılmaz ise tüm cerrahi girişimlerde olduğu bir takım ciddi komplikasyonlara yol açabilir.Resim 1. Sünnet derisi halkasının darlığı nedeniyle tıbbi zorunluluk olarak sünnet gereklidir.

 Küçük Penis ve Gömük Penis Nedir?

Küçük penis, yapısal olarak normal görülen normalden küçük penisdir, uzunluğu yaşa göre normların 2.5 standart sapmanın altındadır. Yeni doğanda penis uzunluğu tam gerildiğinde 2 cm ye yakın olmalıdır.

Sebep olarak testesteron (erkeklik hormonu) eksikliği veya testesterona cevapsızlık söz konusu olabilir.

Gömük penis ise, normal olan penisin kasık yağ yatakçığı altında kalmasına denir. Aileleri endişeye sevk eden bu durum aslında çocuğun diyet ve sporla zayıflamasıyla düzelir. Ayrıca ergenlik öncesi penis boyutu ailelere hep küçükmüş gibi gelir. Bir yaş altında ve okul başlangıcı cağlarda iki çocuğu olan aileler, genelde büyük çocuklarının küçük penisli olduğu kanısına varırlar ve hekime müracaat ederler. Bu orantısal bir durumdur ve ergenlikle birlikte bu endişe kendiliğinden düzelir. Bu çocukları doktor doktor dolaştırıp psikolojilerinin bozulmasına gerek yoktur.Resim 2. Gömülü penis

İnmemiş Testis Nedir?

İnmemiş testis, yumurtaların torbada olmaması anlamına gelir. Kendi kendine inmesi için bir yaşına kadar beklenebilir. Daha uzun süreli ameliyatı geciktirme hem çocuk olması ve hem de üreme açısından sakıncalıdır. Bazı durumlarda testis torbalara inip zaman zaman kasık kanalına geri kaçabilir. Bu durum mobil testis olarak adlandırılır ve normaldir. Bu durumda ergenlikle birlikte düzelir.

Hidrosel / Fıtık Nedir?

Hidrosel, yumurtaların etrafındaki kese içinde normalden fazla sıvı birikmesine verilen addır. Bazen bu kese karın boşluğuna açılabilir ve çocuğun ağlamasıyla büyüyüp, elle muayene ile küçülebilir. Kendiliğinden düzelme olasılığı nedeniyle iki yaşına kadar ameliyat ertelenebilir. Ancak boyut artımı varsa ya da kese içine barsaklar da giriyorsa (fıtık) acil cerrahi tedavi gerekir. Basit bir işlem olup hasta aynı gün taburcu edilir.Resim 3 Hidrosel, kesede normalden fazla sıvı toplanması.

Hipospadias Nedir?

Hipospadiyas, idrar ağzının normalden daha yakına, çocuğun pipisinin alt kısmına açılması durumuna verilen isimdir. Çoğunlukla sünnet derisinin alt kısmı da gelişmemiştir ve pipi aşağıya doğru eğik olarak durur. Çocuk halk arasında doğuştan sünnetli kabul edilir. Bu çocukların sünnet edilmemesi çok önemlidir. Çünkü sünnet derisi idrar kanalının onarımında kullanılacaktır. Bu çocuklara, iki yaş altında mutlaka düzeltme ve onarım ameliyatı yapılmalıdır.Resim 4. Hipospadias, idrar kanalının pipinin altına açılması, sünnet derisinin eksik gelişmesi ve pipinin aşağı doğru eğik olması.

Belirsiz Cinsel Yapı Nedir?

Belirsiz cinsel yapı, dış cinsel organların tam gelişmeyip belirsiz kalması durumudur. Kromozom cinsiyeti ile fiziksel cinsiyet uyumsuzdur. Bu olgular fark edilir edilmez detaylı bir incelemeye alınmalı, kromozomal yapıları, iç ve dış genital yapıları ve gonadları (testis ya da over) tespit edilmelidir.

Bu tip hastalar, yenidoğan uzmanı, endokrinoloji uzmanı, çocuk üroloğu ve çocuk psikiyatristinden oluşan bir ekipce takibe alınmalı ve tedavi edilmelidir.

 

Çift Üreter, Üreter baloncuğu Nedir?

İdrar üretim ve iletim sisteminin yapıal bozukluğu sonucu ikili yapıda olmasıdır. Üreter baloncuğu ise, idrar tüpünün idrar torbasına açıldığı yerde baloncuklaşmasına denir.Resim 5. idrar tüpü baloncuklaşması.Resim 6. idrar kanalının birden fazla olması

 

Kistik Böbrek Hastalıkları Nelerdir?

Kistik böbrek hastalıkları nadir görülen olgular olup, böbrek dokusu tamamen üzüm salkımı şeklini almış ve çalışamaz hale gelmiştir. Tek taraflı olduğunda, karşı böbrek normal olarak geliştiği için çocuk için bir risk oluşturmaz. İki taraflı olması durumunda, çoğunlukla genetik geçişlidir ve çocukların diyaliz makinesine ve böbrek nakline muhtaç hale getirir. Kistik böbrek hastalıklarında tümör gelişmesi, enfeksiyon ve hipertansiyon riski vardır ve Üroloji ve Çocuk Ürolojisi eğitimi almış bir hekim tarafından yakın takip altında olmalıdır.Resim 7. Tek taraflı kistik böbrek hastalığı

Posterior Üretral Kapakçık Hastalığı Nedir ve Kimleri Etkiler

Posterior-üretral kapakçık, mesaneden idrarı boşaltan üretra adı verilen kanalın hemen başlangıç bölgelerindeki sibop görevi yapan kapakçıklar nedeniyle oluşan bir darlığı ifade eder. Mesanedeki idrar tam boşalamadığı için her iki böbrekte bu durumdan etkilenir. Mesane içindeki yüksek basınç, idrarın reflü ile geri kaçması sonucu, böbrek dokusunun erimesine ve azalmasına yol açar. Erkek çocuklardaki idrar yolu iltihaplanması ve idrar yolu bozulmalarının en önemli nedenlerinden biridir.

Bu çocuklarda yapılması gereken şey, mümkün olan en kısa sürede kapalı yöntemle (endoskopik) bu valvin (doku katlantılarının) kesilmesi ve normal mesane dolup boşalmasının sağlanmasıdır. Bu çocuklar ömür boyu çok yakın takip ve tedavi gerektirirler.

Distal Üretral Stenoz Nedir?

Çoğunlukla kız çocuklarında idrar kanalının çıkış ağzının sert fibröz dokudan oluşması sonucu, idrar zorluğu oluşması ve idrarı tam boşaltamama sonucu tekrarlayan idrar yolu iltihaplanmasının gelişmesidir. Bu 2 – 3 yaş üstü kız çocuklarında görülür. Ergenliğe kadar sorun oluşturur. Bu çocuklarda tedbir alınmaz ise idrar böbreklere geri kaçarak, böbrek nedbeleşmesine yol açabilir. Kız çocukları açısından çok ciddi bir durumdur. Mekanik olarak genişletme yapılabileceği gibi, anne tarafından çok az miktarlarda östrojen kemlerin idrar ağzına sürülmesiyle de sert fibröz doku eritilerek iyileşme sağlanabilir.

 

Veziko-Üreteral Reflü Nedir?

Veziko-üreteral reflü, mesane idrarının tekrardan böbreklere geri kaçmasına denir. Normalde idrar tek yönlü olarak böbreklerden üreterler yolu ile mesaneye gelir ve kesinlikle mesaneden böbreklere geri kaçmaz. Reflü hem enfekte idarın böbreğe ulaşmasına ve hem de yüksek basınç nedeniyle böbrek doku hasrasına yol açar. Böbrek enfeksiyonları (pyelonefrit) ve böbrek nedbesine (renal skar) neden olur.

İdrar yolu enfeksiyonu geçiren tüm çocuklar, özellikle bu ateşli bir enfeksiyon ise, reflü açısından incelenmelidir. İnceleme işeme sisto-üretrografisi ile yapılır. Bu incelemede çok ince bir sonda ile idrar kesesi renkli madde madde ile dodurulur ve röntgen yardımı ile idrar geri kaçması olup olmadığı ve varsa derecesi tespit edilir.

Böbrek enfeksiyonlarına bağlı, böbreklerde nedbe gelişip gelişmediğini analayabilmek için DMSA böbrek sintigrafisi yapılır.

Reflü özellikle küçük yaşlarda tanı almışsa ve çok yüksek dereceli değilse kendi kendine düzelebilir. Burada önemli olan düzelme için beklenirken çocuğun böbrek enfeksiyonu geçirmesine engel olabilmektir. Reflü tanısı alan çocukların büyük kısmında koruyucu antibiyotik başlanarak beklemek başlangıçta yeterlidir. Beklemek ile düzelmeyen, ya da antibiyotiğe rağmen tekrarlayan enfeksiyonları olan çocuklarda cerrahi tedavi gerekir. Açık cerrahi neredeyse kesin çözüm sağlar.

Son yıllarda endoskopik (kapalı ameliyat) yöntemler önem kazanmaya başlamıştır. Uygulaması çok kolay olan bu yöntemde işlem 15dk kadar sürmekte ve hasta aynı gün taburcu olmaktadır. Başarı oranı açık cerrahiden biraz daha düşük olsa da hızlı ve kolay bir tedavidir. 

Çocuklarda Görülen İşeme Bozuklukları Nelerdir?

Gece idrar kaçırma (enuresis nokturna) tek başına görülüyor ise, ciddi bir sorun değildir. Gece idrar kaçırmadan bahsedebilmek için çocuk en az 5 yaşında ya da daha büyük olmalıdır. Kendi kendine düzelebilen bir durumdur (Her yıl %15-20 düzelir). Çocuk 15 yaşına geldiğinde %98 düzelmiş olur. Düzelmiyor ise bir takım ek öneriler ve ilaç desteği ile yardımcı olunabilir. Bir takım alarmlı yatak ya da iç çamaşırlarının kullanılması da tedavi alternatifleri arasındadır.

Gündüz idrar şikayetleri olan, aniden idrara sıkışan, tuvalete gidene kadar kaçıran, ya da son dakikaya kadar idrar tutmaya çalışan, idrar bekleten, beraberinde kabızlık gibi defekasyona (büyük tuvalte çıkma) ait sorunları olan çocuklar için daha detaylı ve ileri incelemeler (ürodinamik tetkikler) gerekli olabilir. Bu tip idrar sorunlarının devam etmesi, tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonları ve mesane fonksiyon bozukluğu gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bazı çok ileri olgularda tablo böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir. 

Resim 8. Video-ürodinamik inceleme.

Resim 9. İşeme disfonksiyonuna bağlı genişlemiş idrar kanalı ve reflü.
Belirgin işeme disfonksiyonu olan çocukta Spinning-Top üretra görünümü.Endoskopik Tedavi Yöntemleri Nelerdir?


Endoskopik cerrahi ve perkütan böbrek cerrahisi, böbrek haznesi ile idrar tüpü darlıkları ve böbrek taşı gibi hastalıkların tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır.

Kendi kendine düşmeyen, taş kırma (ESWL) sonrası kırılamayan ya da kırılırken üreterde (idrar kanalı) takılıp kalan taşlar günümüzde üreteroskopi adı verilen kapalı yöntem ile idrar kanalı içerisine girilerek direk olarak alınabilmekte ya da kanal içinde kırılabilmektedir.
Bu yöntemlerin uygulanması ile çocuk hastalarda taş nedeni ile yapılan açık ameliyat sayısı giderek azalmaktadır. Açık ameliyat ancak başka doğumsal üriner sistem problemleri ile birlikte taş varsa gerekli olabilmektedir.

Yine idrarın idrar torbasından böbreklere kaçması durumunda, eğer hastalık hafifse, kapalı ameliyatla dolgu maddesi enjekte edilerek tedavi yoluna gidilir.

 

Resim 10. Endoskopik yolla böbrekten üretere gelen kanala müdahale edilmesi

Add document to your blog or website

Similar:

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim iconElektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımında ana problemlerden biri korumadır. Genel anlamda koruma enerji üretim cihazlarının, iletim hatlarının ve bu

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim iconYanı sıra, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kefaleti de 500. 000. – TL ye kadar kabul edilmektedir

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim iconParmak emme, normal çocuklarda herhangi bir pisko-patolojik etken olmaksızın 3-4 yaşlarına kadar görülen bir olgudur. Bebeklerin çoğu başparmaklarını ya da diğer

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim iconBirçok ilerleme gerçekleşti. Bilim adamları koyunun yanı sıra,fare, inek,keçi ve maymun klonladılar

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim iconÜREME ORGANLARI ( ÜREME SİSTEMİ )

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim icon5 000 yıllık tarihe sahip çay her ne kadar Türklerin yaşamına geç girmişse de temiz girmiş. Gün boyunca çay içmemizin yanı sıra, kendimize özgü demleme usulü

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim iconÇocukların zeka ve mental kapasiteleri,doğumdan itibaren belli bir yaşa kadar devamlı gelişme sürecindedir. Çocuklarda meydana gelen mental motor gelişim

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim iconÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUĞU Çocuklarda en çok görülen duygusal ve davranışsal sorunların başında kıskançlık, tik, tırnak yeme, parmak emme ve kekemelik geliyor. A KISKANÇLIK

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim iconÖNKOŞUL : Her öğrenci okuduğu opsiyon ile ilgili üretim yapan ve Bölüm tarafından uygun görülen fabrikalarda staj yapmak zorundadır

Anne karnından itibaren 16 yaşına varıncaya kadar çocuklarda görülen idrar üretim ve iletim yolları yanı sıra üreme organları ve işlevleri ile ilgili bilim iconBöbrek ve idrar yolları taşları

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page