DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Indir 111.18 Kb.
TitleDEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Date conversion05.05.2013
Size111.18 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://egitim.mgm.gov.tr/ekdn/Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları/2_8Telekomünikasyon(iletisim


T.C.

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜGÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ


TELEKOMİNİKASYON (İLETİŞİM)

DERS NOTU


HAZIRLAYANLAR


Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı

Telekomünikasyon Şube Müdürlüğü


HAZİRAN/ 2009

ANKARA


İÇİNDEKİLER

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ 1

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ 1

1.METEOROLOJİK TELEKOMÜNİKASYON 3

1.1. Giriş 3

1.2. Meteorolojik Telekomünikasyonun Amacı 3

1.3. Meteorolojik Bilgilerin Toparlanması 3

1.4. Meteorolojik Telekomünikasyon Ağları: 5

1.5.Küresel Hava Gözlem işleminin Takip edilmesi 8

1.6.Küresel Haberleşme Sistemi’nde (GTS) Operasyonel İşlemler 10

1.7.MSS Meteorolojik İletişim ve Dağıtım Sistemi 12

2.TÜRKİYE’NİN METEOROLOJİK BAĞLANTILARI 13

2.1. Yurt Dışı Bağlantılar; 13

2.2. Yurt İçi Bağlantıları; 13

2.2.1. VSAT Sistemi 16

18

2.2.2. Otomatik Meteorolojik Gözlem Sistemi Veri Toplama Yapısı 19

3.METEOROLOJİK İLETİŞİM VE UYGULAMA YAZILIMLARI 22
 1. METEOROLOJİK TELEKOMÜNİKASYON
1.1. GirişHava çok dinamik ve akışkan olduğu için, hava durumunun hızlı ve doğru bir şekilde ölçülüp, ölçüm bilgilerinin belirli noktalarda (bölgesel veya ulusal) toparlanması, çok hızlı bir şekilde ve en uygun haberleşme teknikleriyle, bir toplama merkezinden daha büyük alanları kapsayan diğer toplama merkezine ve böylelikle tüm dünyaya ulaştırılması gerekmektedir. Bu sayede herhangi bir ülke, kısa sürede tüm dünyanın anlık hava durumundan haberdar olabilmektedir.


1.2. Meteorolojik Telekomünikasyonun AmacıMeteorolojik telekomünikasyonun amacı; yurtiçi ve yurtdışı meteorolojik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, belli başlıklar altında düzenleyerek/derleyerek oluşturulan bilgileri yine yurtiçi ve yurtdışına yayınlamaktır. Meteorolojik bilgi denince; o anki hava durumu, ani hava değişim uyarısı veya hava tahmin bilgisi de anlaşılabilir.


1.3. Meteorolojik Bilgilerin ToparlanmasıMilli amaçlı tüm meteoroloji ofisleri kendi sınırları içinde hava, su ve iklim bilgilerini toparlayabilmek için çeşitli istasyonlar kurmuşlardır; yer istasyonu, yüksek seviye bilgisi ölçüm istasyonu, otomatik istasyonlar, hava radarları, uydu yer istasyonu ve şamandıralar vb. Bunların dışında hareket halinde olup ölçüm yapan cihaz veya taşıtlar da vardır; yüzen şamandıralar, uçak, gemi vb. Bu kadar çeşitli meteorolojik gözlem birimlerinde ölçülen meteorolojik parametreler, çeşitlilik arz edebildiği gibi, ölçülen bu bilgilerin merkeze iletilmesinde kullanılan iletişim yolları da çok farklılık gösterebilmektedir. Karasal istasyonlarda veri iletişiminde karasal hatlar, telefon hatları, internet, GPRS, uydu vb. kullanılırken, gemi, uçak ve şamandıralardan meteorolojik bilgiler toparlanırken uydu haberleşmesi kullanımı kaçınılmaz olmaktadır.
Yer ve yukarı seviyedeki tüm bu gözlem araçları Küresel Meteorolojik Gözlem Sistemini oluşturur (GOS1). Ardından elde edilen veriler Küresel Haberleşme Sistemi (GTS2) aracılığıyla tüm dünyaya yayınlanır, toplanan küresel meteorolojik bilgiler ışığında Küresel Veri İşleme ve Tahmin Sistemi (GDPFS3) ile yer ve yukarı seviyelerin verileri işlenerek hava tahminleri oluşturularak ve yine GTS üzerinden tüm dünyaya yayımlanır.


Küresel Meteorolojik Gözlem Sistemi, Küresel Haberleşme Sistemi ve Küresel Veri İşleme ve Tahmin Sistemi’nin hepsi Kürsel Hava Takip Sistemi’ni (WWW4) oluşturur.
1.4. Meteorolojik Telekomünikasyon Ağları:
Küresel Gözlem Sistemi, gözlemlerin ve işlenmiş bilgilerin hızlı bir şekilde toplanması, değişimi ve dağıtımı için gerekli telekomünikasyon imkânları ve düzenlemelerinden oluşan koordine bir küresel sistemdir. Sistem WMO üyesi Milli Meteoroloji Servisleri ve ECMWF, EUMETSAT gibi uluslar arası kuruluşlarca oluşturulur ve işletilir. Dünya üzerindeki tüm meteorolojik birimler; meteoroloji ofisleri, meteorolojik gözlem istasyonları ve bunların iletişimini sağlayan meteorolojik ağlar, Küresel Haberleşme Sistemi (GTS1)’ni oluşturur. Tüm meteorolojik veriler belirli GTS kuraları çerçevesinde sistem içinde iletilirler. Bu kuralların tümü Dünya Meteoroloji Örgütünün, WMO-No. 3862 nolu kitabında toplanmıştır.


Küresel Telekomünikasyon Sistemi, meteorolojik telekomünikasyon merkezlerini birleştiren noktadan noktaya, bir noktadan çok noktaya devrelerin bileşiminden oluşan bir ağdır.


Küresel Telekomünikasyon Sistemi devreleri aşağıda belirtilen karasal ve uydu telekomünikasyon bağlantılarından oluşur:

 • Noktadan noktaya devreler,

 • Bir noktadan çok noktaya veri dağıtım devreleri

 • Çok noktandan tek noktaya veri toplama devreleri

 • Veri iletişim ağı servisleri.


Meteorolojik Telekomünikasyon Merkezleri, verileri almak ve seçilmiş GTS devreleri üzerinden dağıtmaktan sorumludur.
Küresel Haberleşme Sistemi Üç Temel Seviyede Organize edilmiştir:


Milli Haberleşme Ağı; Milli Meteoroloji Ofisleri, Milli Haberleşme Ağını oluşturur. Milli Haberleşme Merkezinde toplanan bilgiler, Bölgesel Haberleşme Ağları aracılığıyla Bölgesel Haberleşme Merkezlerine iletilirler.


Bölgesel Haberleşme Ağı; Daha büyük coğrafik alanları kaplayan ve birden fazla Milli Haberleşme Merkezini içine alan ağlardır. Gerekli olduğu yerde radyo yayınları ile desteklenir. Bu ağların merkezini de RTH3 dediğimiz Bölgesel Haberleşme Noktaları oluşturur. RTH’ler verileri toplayarak Dünya Meteoroloji Merkezlerine iletirler.


Bölgesel Telekomünikasyon Merkezleri; Cezayir, Pekin, Bracknell, Brezilya, Buenos Aires, Kahire, Dakar, Cidde, Nairobi, Yeni Delhi, Offenbach, Toulouse, Prag, Sofya ve Tokyo.


6 adet Bölgesel Meteorolojik Telekomünikasyon Ağı vardır: Afrika, Asya, Güney Amerika, Kuzey ve Orta Amerika ile Karaibler, Güney-Batı Pasifik, Avrupa.
Bölgesel Meteorolojik Veri İletişim Ağı (Avrupa)


Ana Haberleşme Ağı; Dünya Meteoroloji Merkezleri (WMC4) ve önde gelen RTH’lerce oluşturulur. Bu merkezler çok kuvvetli bilgisayar sistemleri kullanır ve birbirlerine yüksek hızlı hatlarla bağlanmıştır. WMC olarak adlandırılan Dünya Meteoroloji Merkezleri Washington, Moskova, Melbourne’dür.


Dünya Meteoroloji Merkezlerinde toplanan küresel meteorolojik bilgiler, tekrar Bölgesel Haberleşme Ağları ve Milli Haberleşme Ağları aracılığıyla en küçük meteoroloji ofisine kadar dağıtılır.


Uydu temelli veri toplama ve/veya dağıtım sistemleri, Küresel Telekomünikasyon Sisteminin küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde temel bir öğesi olarak Küresel Telekomünikasyon Sistemi ile bütünleşir. Sabit veya polar yörüngeli uydular vasıtasıyla yürütülen veri toplama sistemleri, daha çok Veri Toplama Platformlarından gözlem verisi toplamak için kullanılır. Denizcilik verileri, INMARSAT ve Uluslar arası Hareketli Servisler vasıtasıyla da toplanır. Meteorolojik veya telekomünikasyon uyduları vasıtasıyla işletilen Uluslar arası veri dağıtım sistemleri, noktadan-noktaya GTS devrelerini etkili/verimli bir şekilde tamamlamaktadır. Bazı ülkeler ulusal meteorolojik telekomünikasyon ağları için uydu-temelli telekomünikasyon sistemlerini hayata geçirmiştir.


Ana Telekomünikasyon Ağı (MTN5)


Aşağıdaki tabloda Ana Haberleşme Ağını oluşturan 18 adet WMC ve RTH’ler ile bunlara bağlı alt RTH’ler verilmiştir.


WMC - RTH

Bağlı RTH’ler

Melbourne

Melbourne (51), Wellington (52)

Tokyo

Tokyo (25), Bangkok (26)

Washington

Washington (41)

Exeter

Exeter (61)

Toulouse

Toulouse (63), Rome (66)

Offenbach

Offenbach (64), Norrköping (62), Vienna (68)

Prag

Prag (67)

Moskova

Moskova (65), Khabarovsk (24), Novosibirsk (23), Taşkent (22)

Kahire

Kahire (11)

Yeni Delhi

Yeni Delhi (27), Tahran (21)

Brezilya

Brezilya (31), Maracay (33)

Buenos Aires

Buenos Aires (32)

Nairobi

Nairobi (12), Lusaka (13), Pretoria (14)

Pekin

Pekin (28)

Dakar

Dakar (15), Brazzaville (17), Niamey (18)

Cidde

Cidde (29)

Sofya

Sofya (69)

Cezayir

Cezayir (16)

Not 1: Koyu renkte gösterilmiş olan merkezler WMC’dir.

2: Bağlı RTH’lerin yanlarındaki parantez içinde verilmiş olan sayılar RTH’lere bağlı olan merkez sayısını göstermektedir.
  1. Küresel Hava Gözlem işleminin Takip edilmesiKüresel Hava Gözleminin takip edilmesinin amacı, WWW’ın performansını artırmak amacıyla ulusal, bölgesel ve küresel tüm seviyelerde, Küresel Gözlem Sistemini, Küresel Veri İşlem ve Tahmin Sistemini ve Küresel Telekomünikasyon Sistemini kontrol etmek ve iyileştirmektir.


Küresel Hava Gözlem Takip planı WWW’ün üç alt sistemini de içerir;

Küresel Gözlem Sistemi; gözlemlerin tanımlanmış standartlarda, zamanında ve doğru bir kod formatında olup olmadığından, hatta istendiğinde kontrol ve düzeltilmesinden sorumludur.


Küresel Haberleşme Sistemi; ham ve işlenmiş verinin düzenli akışından ve istenilen yerlere yönlendirilmesinden, verilerin haberleşme formatına uygunluğundan, bu akışın zamanında yapılmasından ve eksik olanların talep edilmesinden sorumludur.


Küresel Veri İşleme ve Tahmin Sistemi; zamanında işlenmiş verinin oluşturulmasından ve kalite kontrolünden sorumludur.


Gözlemlerin Takibinde şu hususlara dikkat edilir:


Gözlemlerin düzenliliği,

Gözlem kalitesi ve kod düzgünlüğü,

Zamanında ve tam olarak derlenmesi,

WMO standart kodlarına ve GTS işlemlerine uygunluğu,

Verilerin RTH ve WMC’larda toplanması,

Ham ve işlenmiş verilerin RMTN ve MTN üzerinde dağıtımı,

NMC, RSMC6 ve WMC’lerin gözlem ve işlenmiş veri ihtiyaçlarını değerlendirme.


İki Türlü Gözlem Takibi vardır:


Eş zamanlı Gözlem Takibi: Günlük rutin veri akışını etkilemeyecek çabuklukta eş zamanlı yapılan Gözlem takibidir. Bu kontrol bir sonraki benzer bir bülten gelmeden tamamlanabilmedir. Süre kısıtlılığından dolayı eş zamanlı Gözlem takibinde yapılabilecek işlemler de kısıtlıdır. Bunlar; zamanında gelmeyen gözlem veya bültenler, hatalı veya şüpheli olanlar şeklinde olabilir.


Eş zamanlı Olmayan Gözlem Takibi: Belirli zaman aralıklarında yapılan gözlem takibidir. Bu gözlemin amacı ise WWW’ın performansını kontrol ederek ileride doğabilecek aksaklıları daha oluşmadan giderebilmektir. Gözlem takip periyodunun sonunda sistemin çalışmasıyla ilgili bilgiler ve çeşitli istatistikler oluşturulur ve gerekli değerlendirmeler yapılır.


Periyodu

Kimler Yapar

Günlük

Tüm Milli Meteoroloji Merkezleri, eşzamanlı olarak

Bir ayı geçmeyen

Milli Meteoroloji Merkezleri Mümkünse ulusal ve uluslar arası seviyelerde gözlemin takibinin bir özetini çıkarmalı

Üç ayda en az bir defa

RTH ve RSMC gözlem takip bilgi özetlerini, kendilerine bağlı merkezlere (NMC’lere) gönderirler.

Üç ayda en az bir defa

RTH ve RSMC gözlem takip bilgi özetlerini, kendilerine bağlı merkezlere (RTH’lere) gönderirler.

Altı ayda bir

WMC’ler gözlem takip bilgi özetlerini, kendilerine bağlı merkezlere (RTH/RSMC’lere) gönderirler.


Üç ay veya daha uzun periyotta hazırlanan gözlem takip raporları WMO Sekreterliğine de, istenilen formatta, gönderilmelidir.
  1. Küresel Haberleşme Sistemi’nde (GTS) Operasyonel İşlemlerSık Kullanılan Bazı Meteorolojik Terimler:


Meteorolojik Bilgi: Metin, ikili (binary) veya resim formatındaki meteorolojik bilgidir.

Meterolojik Mesaj: Satırbaşı ile başlayan, içinde bir tane meteorolojik bültenden oluşan ve EndOfMessage karakteriyle biten mesajlardır.

Rutin Meteorolojik Mesaj: Önceden belirlenmiş dağıtım planı olan meteorolojik mesajlardır.

Rutin Olmayan Meteorolojik Mesaj: Önceden belirlenmiş dağıtım planı olmayan meteorolojik mesajlardır.


Milli Amaçlı Meteorolojik Mesajların Yapısı:

Küresel Haberleşme sistemi üzerinde dolaşan tüm meteorolojik mesajlar şu yapıda paketlenmek zorundadır.


T1T2A1A2 ii CCCC YYGGgg (BBB)

Meteorolojik Bülten


T1T2 : Bültenin Tipini ifade eder; SI;Sinoptik, SA;Metar, vb.


A1A2 : Bültenin ait olduğu bölgeyi ifade eder. Milli amaçlı bültenlerde TT, derlenerek yurtdışına gönderilen Türkiye’ye ait bültenlere ise TU kullanılır.


ii : Aynı T1T2A1A2 başlığı kullanılması gerektiğinde sıra numarasını için kullanılır. Örneğin SITU10, SITU11, SITU12 vb. GRIB, BUFR, CREX ve resim içeren mesajlarda ise ii seviye vb. daha farklı anlamlar kazanır.


CCCC : Mesajı oluşturan veya derleyen merkezin uluslararası ICAO indikatörünü ifade eder. Böylece bültenin veya mesajın kime ait olduğunu anlaşılır.


YY : Mesajın, ayın hangi gününe ait olduğunu, gösterir.


GGgg : Bültenin ait oluğu saat ve dakikayı, GMT olarak gösterir.


BBB : Bülten geç gönderileceği zaman veya bültene ekleme veya bülten üzerinde düzeltme yapılacağı zaman kullanılır.

RRx: Yayın saatine yetişememiş bültenler için kullanılır.

CCx: Henüz dağıtılmış mesajlarda düzeltme olduğunda kullanılır.

AAx: Henüz dağıtılmış Taf/Tafor/Gamet mesajlarda düzeltme

olduğunda kullanılır.


Bültenlerin satır uzunluğu 69 karakteri geçmemelidir, bunun sebebi ise; GTS üzerinde RadioTeleprinter yayınları hala kullanılmakta olup, bu teknolojide satırda bulunan karakter sayısı 69’dan fazla olduğunda sorun çıkmasıdır.


Meteorolojik Mesajlarda Kullanılabilen Karakterler


26 Latin Alfabe karakteri: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rakamlar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Noktalama işaretleri : . , : ? ’ + - / = ( ) ( $! karakterleri özel amaçlı kullanılabilir)


Sık Kullanılan Bülten Tip örnekleri:


T1

içeriği

örnekler

A

Mesaj

AATU

C

İklim bilgisi

CSTU

E

Uydu bilgisi

EITU

H

GRIB, Tahmin Bilgileri

HH, HT, HU, HV

I

BUFR, gözlem bilgileri

IS, IU,

K

CREX
R

İstek için kullanılır

RQTU

S

Yer bilgileri

SM,SI,SN,SA,SP

U

Yukarı Seviye bilgileri

US,UK,UL,UE

W

uyarılar

WA,WOİstek Yapma: Milli Meteoroloji Merkezlerinde, MSS (Mesaj İletişim Dağıtım) sistemi vasıtasıyla meteorolojik bilgiler düzenli olarak yayınlanır. Her hangi bir aksaklık (iletişim, alıcı bilgisayar, güç vb. ) yaşandığında, alınamayan meteorolojik bilgiler Merkezden istek yapmak suretiyle temin edilir.


Örnek;

RQTU01 LTAC 281234

SMTT// LTAC 28////=


Bu istek mesajına göre, Esenboğa istasyonu, ayın 28’inde kendi istasyonuna ait, o ana kadar göndermiş olduğu, o günkü, tüm ana sinoptik bültenlerini istemektedir.


Mesaj Gönderme:


AATU01 LTAC 281234

NR : 31 FM: LTAC TO : LTAA

S V C


HAVA TAHMINLERI DAIRESI BASKANLIGINA

(HAVACILIK METEOROLOJI SUBE MUDURLUGUNE)


ESENBOĞA HAFTALIK CALISMA RAPORU

1 - KLASIK OLCUM CIHAZLARI :FAALDIR

2 - ELEKTRONIK OLCUM CIHAZLARI : FAALDIR.

. . . . . .

BILGILERINIZE ARZ EDERIM.

28.07.2008 GUN VE SVC SAYILIDIR.


……… ……… …..

ESENBOĞA MEYDAN METEOROLOJI MÜD.


YAZAN: ……. …… ……

ALAN =


  1. MSS7 Meteorolojik İletişim ve Dağıtım SistemiMeteorolojik Veri Toplama Merkezleri MSS türü bir yazılım kullanmak zorundadırlar. MSS yazılımları sayesinde meteorolojik veriler toplanır, kontrol edilir, derlenir ve bir üst veri toplama merkezine iletilir. Kullandığımız MSS yazılımı sayesinde; birkaç dakika içinde ülkemizin her bir köşesinde aynı anda otomatik ve yarı otomatik yapılan gözlemler, merkezdeki Meteorolojik İletişim ve Dağıtım Sisteminde toplanmakta, sınıflandırılmakta ve ilgili yurt içi ve yurt dışı merkezlere ulaştırılmaktadır.


Dağıtıma, merkezde güçlü bilgisayar sistemleri ve uzmanlar vasıtasıyla hazırlanan tahmin ve diğer bilgiler ile yurt dışı bağlantılar vasıtasıyla toplanan bültenler de dâhil edilmektedir.


Sisteme genel olarak bakarsak, her dakika binlerce bültenin dolaşımda olduğunu görürüz. Yani her dakika bir şeyler üretilmekte ve dağıtılmaktadır.


Bu durum ise başta belirtildiği gibi hem ulusal düzeyde ve hem de uluslar arası düzeyde çok güçlü telekomünikasyon ağlarını ve güçlü bilgisayarları gerektirmektedir. Örneğin DMİ’nin Meteorolojik İletişim ve Dağıtım Sistemine, yoğun zamanlarda, bir saat içinde 11.000 civarında bülten gelmekte ve 145.000 civarında bülten çıkmaktadır.


Yurt içi ve yurt dışından toplanan gözlem bilgileri, hemen sonrasında yapılan tahminler ve havacılık, denizcilik, tarımsal ve benzeri maksatlar için üretilen pek çok diğer, bilgi ve ürünler yukarıdaki haberleşme yolları ve web sayfaları yoluyla ilgililere ve halka ulaştırılmaktadır.


MSS’in kendine ait bir veritabanı vardır ancak bu tamamıyla haberleşme amaçlı olup uzun süreli veri saklama ve isteyenlere sunma amaçlı değildir.
 1. TÜRKİYE’NİN METEOROLOJİK BAĞLANTILARI
2.1. Yurt Dışı Bağlantılar;RMDCN Bağlantıları; Dünya 6.ncı bölge Meteorolojik Veri İletişim Ağı olup, özel karasal hatlardan oluşmuştur (kesintisiz, çift yönlü, yedekli, IP/VPN MPLS, 768kb). Bu ağda Türkiye’nin 3 önemli bağlantısını sıralamak gerekirse;

Reading, İngiltere (ECMWF) (Internet Yedekli)

Offenbach, Almanya (WMO RAVI, RTH) (Internet yedekli)

Roma, İtalya (WMO RAVI, RTH)

Viyana, Avusturya (WMO RAVI, RTH)


SADIS Uydu Bağlantısı; Kesintisiz, tek yönlü, bir noktadan çok noktaya, 3 kanallı, veri dağıtım sistemidir. Kanallar; operasyonel meteorolojik havacılık gözlem bilgileri (METAR, SPECI, TAF, vb), yer ve yukarı seviye atmosfer tahmin bilgileri ve yukarı seviye önemli hava hadiseleri (SWC) tahmin bilgilerinden oluşmaktadır. SADIS bağlantımız İnternet yedeklidir.


ACOWEX Uydu Bağlantısı; Askeri amaçlı, özel kesintisiz, Almanya merkezli, çift yönlü bir hattır.


VSAT Bağlantılarımız;

7 adet KKTC,

2 adet Azerbaycan


Internet Bağlantılarımız; BosnaHersek (tek yönlü olarak çalışmaktadır).


Uydu görüntüleri için yer alıcı sistemleri (Uzaktan Algılama Şubesi)


2.2. Yurt İçi Bağlantıları;230 VSAT Bağlantısı

330 ADSL Bağlantısı

155 GPRS Bağlantısı

50 Mb hızında MetroEthernet Internet Bağlantısı (Merkez - Ankara)

10 Mb hızında MetroEthernet Internet Bağlantısı (İstabul - Bölge)

PSTN (Dial-up) bağlantıları (İnsanlı her istasyon)

Faks bağlantıları (İnsanlı her istasyon)

Web temelli veri/bülten giriş imkanı (Kardelen;Günlük ortalama 4000’den fazla bülten girişi, Meltem (yedek) )

Internet FTP tabanlı veri/bülten giriş imkanı. (Metcap, Metpro)

e-mail ile veri/bülten giriş imkanı


Meteoroloji Bölge veya İstasyon müdürlükleri yukarıdaki iletişim yollarından herhangi biri ile merkezle haberleşmeye geçebilir. Fakat belirli bir sırayı takip etmek gerekmektedir. Öncelikli olarak meteorolojik gözlemler Kardelen ile gönderilmeye çalışılır, problem yaşanırsa, Metcap, Metpro veya Meltem ile gönderilmeye çalışılır, yine problem yaşanırsa, Dial-up veya faxla merkeze iletilir.


Türkiye’nin Yurt Dışı Bağlantıları;


2.2.1. VSAT Sistemi2003 yılında operasyonel olarak kullanılmaya başlanan VSAT teknolojisi, sağladığı birçok avantajla kullanılmaya devam etmektedir:

VSAT Sisteminin Avantajları ve Dezavantajları


 • VSAT tabanlı haberleşme sistemlerinin en büyük avantajı altyapıdan tamamen bağımsız yerlere kurulabilmesi hatta kurulan yerlerde güneş panelleri ve aküler yardımıyla enerjiye bile ihtiyacı olmamasıdır. VSAT ağlarının şehirden ve haberleşme altyapısından çok uzakta olan boru hatları gibi uygulamalarda çok pahalıya gelen mikrodalga kuleler haricinde alternatifi yoktur.

 • Ağa yeni terminallerin eklenmesi ve çıkarılması ana kontrol merkezindeki yazılım aracılığıyla çok kolay yapılabilir.

 • Güvenilirlikleri %99.95 olup bu yıl boyunca 4 saatlik kesintiye karşılık gelmektedir.

 • Hat kapasitesi ana kontrol merkezindeki yazılım aracılığıyla çok kolay ayarlanabilir.

 • Haberleşme ihtiyaçlarının artması durumunda var olan ekipmanları kullanarak ve uydudan daha fazla yer kiralayarak artan ihtiyaçlar karşılanabilmektedir.

 • Dezavantajı ise, 100 terminalden küçük ağlarda istasyon başına düşen tekrar edilmeyen harcamalardan dolayı kiralık hatlardan daha pahalıya gelmesidir.


Kullanılan VSAT Band Genişlikleri


DMI 3.3 MHz

DSI 2.1 MHz

Radar 1.3 MHz

İki kurumun frekans planlarında 600 Khz lik bir üst üste binme bulunmakta olup bu kesimi DMİ kullanmaktadır.

DMi Outbound 1024K

Inbound 10 Random Access 76.8 K ve 3 Dedicated Access 76.8 K

Radarlar tarafından kullanılan uzay segmenti: Tx: 224 KHz     Rx: 224 KHz       Toplam 448 KhZ /Radar


VSAT’ın Kapsam Alanı

2.2.2. Otomatik Meteorolojik Gözlem Sistemi Veri Toplama YapısıKısa adı TEFER (Turkey Emergency Flood and Earthquake Recovery Project) olan, Türkiye Sel ve Deprem Acil Yardım Projesi kapsamında, 2002 yılında Samsun – Antalya hattının batısındaki alanı kapsayacak biçimde 206 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulmuştur. İlk olarak iletişim sistemi olarak uydu haberleşmesini kullanan bu istasyonların haberleşme sistemlerinin 2006 yılında bilgisayarların kaldırılarak bazı istasyonların tamamen insansız hale getirilmesi ve VSAT sistemlerinin öncelikli olarak havaalanlarında kullanılmasının sağlanması amacıyla güncellenmesi ile GPRS teknolojisi operasyonel olarak kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda 206 Otomatik İstasyonun 127 tanesi uydu haberleşmesini, 57 tanesi GPRS’i, 20 tanesi ADSL’i ve 2 tanesi de (Ankara Bölge ve Genel Müdürlük) yerel alan ağını kullanmaktadır. Yapılan güncelleme ile daha önceden sinoptik mesaj ve klima kodu biçiminde saatte bir olarak alınan Otomatik İstasyon verileri yerine dakikalık ve on dakikalık olarak ham sensör verileri alınmaya başlanmıştır. Böylelikle hem bilgisayar arızasından kaynaklanan veri eksikliklerinin önüne geçilmiş, hem de daha fazla veriye erişim çok düşük bir maliyetle sağlanmıştır. İstasyonlardan otomatik olarak alınan tüm veriler ayrıca internet üzerinden anlık ve arşiv verisi olarak sunulmaktadır.

GPRS Teknolojisi
GSM operatörü ile ABTS sunucusu arasındaki VPN üzerinden haberleşme diyagramı:


Meteor APN’e (Access Point Name) sahip GSM hattı bulunan GSM modül GPRS bağlantı talebinde bulunduğunda; bu talep  operatör bünyesindeki ROUTER tarafından  GRE (Generic Route Encapsulation) VPN (Virtual Private Network) kullanılarak güvenli bir şekilde OWASYS  VPN Router’a iletilir. OWASYS VPN router üzerinden RADIUS server’e başarılı şekilde oturum açtıktan sonra IP adresini alarak bağlantı sağlanmış olur. (Bu kısım biraz daha anlaşılır hale getirilecek)


Owasys 22A-ETH cihazında linux platformunda G.R.E. V.P.N. yazılımı çalışmakta olup bu yazılım  bağlantı trafiğini yönetmektedir.


Konuyu biraz daha basit anlatacak olursak; mevcut Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarımızda, veri toplama ünitelerine (DCU) bağlı bulunan, üzerinde basit bir linux işletim sistemi yüklü akıllı bir cihaz bulunmaktadır. Haberleşme metodu olarak GPRS seçilmiş olan istasyonlarda, bu cihazların üzerine sadece data transferine müsaade edilmiş bir data sim kart takılıdır. Her sim karta ait bir telefon numarası bulunmaktadır. Sim kartları temin ettiğimiz GSM operatörü (Turkcell, Telsim, Avea vb.) tarafından APN adı verilen bir tanımlama yapılarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait olan hatların GPRS bağlantılarının halka açık GPRS alanından ayrılması sağlanmış, diğer bir deyişle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait bir tünel oluşturulmuştur. Bu tünelin oluşturulması güvenlik ve sistemlere uzaktan erişimin sağlanması nedenleriyle istenmiştir. GPRS ile bilgi gönderen bir istasyon öncelikle ISP (Internet Service Provider) numarası adı verilen bir telefon numarasını arar. Bu telefon numarası GSM operatörüne ait olan bir numara olup özel tanımlanmış bir APN için farklı, kendi cep telefonlarımızdan bağlanmak için farklıdır. Bu numaranın aranması ile GSM operatörü gelen aramayı Meteoroloji Genel Müdürlüğü için tanımlanmış olan tünele yönlendirir, bu tünelin diğer ucunda da çağrıyı alan bir cihaz ve bir yazılım bulunur. Bu cihaz ve yazılımın çalışma prensibi özetle; aramayı yapan telefon numarası ile kendi veri tabanında bulunan telefon numaralarını karşılaştırmak, veri tabanında bu numaranın karşısında yer alan IP numarasını aramayı yapan cihaza atamak biçimindedir. Bu IP ataması yapıldıktan sonra otomatik istasyon veriyi göndereceği sunucuya bu IP ile bağlanır, ve ölçtüğü parametrelerin değerlerini dakikalık ve on dakikalık olarak doğrudan ana sunucudaki veri tabanına yazar. Her Otomatik İstasyon bu yöntemle belirli bir IP alır. Bu sayede bu sistemlere uzaktan erişim yapılarak veri transferi, sistem bakımı, sistem kontrolü, cihaz resetleme gibi pek çok işlem uzaktan yürütülebilir.


3.METEOROLOJİK İLETİŞİM VE UYGULAMA YAZILIMLARIMETCAP : Meteorolojik İletişim ve Uygulamalar Paketi (Hava Analiz ve tahminleri ve uçuculuk için meteorolojik ürünler, haritalar, uydu ve radar görüntüleri gösteren bir program. Hava Tahmin merkezleri, Havaalanlarında ve yurtdışında kullanılmaktadır.

AHS : Anlık Hava Sunumu Programı; Internet üzerinden çalışabilen son meteorolojik durum ve tahminleri, açık lisan ve şekillerle gösteren program. Hava Tahmin merkezlerinde kullanılmaktadır.

KARDELEN : Meteoroloji İletişim ve Kayıt Programı Tüm Meteoroloji istasyonlarda kullanılmaktadır.

METPRO : Meteorolojik kodlama ve İletişim Programı, Sinoptik, Klima istasyonlarında kullanılmaktadır.

MELTEM : Web tabanlı meteorolojik kodlama ve veri giriş programı, Tüm meteorolojik istasyonlar için yedek olarak kullanılmaktadır.

METTAH : Sıcaklık ve Değerlendirme Programı. Tahmin Merkezlerinde kullanılmaktadır.

Sinoptik Kontrol, METAR Kontrol, TAF kontrol, ElmaKurdu vs. İlgili Merkez Birimlerinde kullanılmaktadır.


1 GOS: Global Observing System: Küresel Gözlem Sistemi.

2 GTS: Global Telecommunication System: Küresel Haberleşme Sistemi

3 GDPFS: Global Data-Processing and Forecasting System: Küresel Veri İşleme ve Tahmin Sistemi

4 WWW: World Weather Watch: Kürsel Hava Takip Sistemini

1 GTS (Global Telecommunication System)

2 WMO-No: 386. Manual on the Global Telecommunication System

3 RTH: Regional Telecommunication Hub

4 WMC; World Meteorological Center

5 MTN; Main Telecommunication Network

6 RSMC; Regional Specialized Meteorological Center

7 MSS; Message Switching System


Add document to your blog or website

Similar:

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconDEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL METEOROLOJİ EĞİTİMİ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconDEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconDEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconDEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconDEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconDEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME KURSU

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconDevlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü, f Genel Müdürlük

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconOrman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconOrman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iconTEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page