Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları
Indir 40.27 Kb.
TitleTek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları
Date conversion05.05.2013
Size40.27 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yunus.hacettepe.edu.tr/~serkany/baglantilar/ssoru.doc

Aralık 2006

Sınav Çalışma Soruları

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları

 1. Yerden 80 m yükseklikteki bir noktadan v0 =30 m/sn hızla düşey yukarı fırlatılan bir cismin yere çarpma hızı kaç m/sn dir? (50 m/sn)
 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim, hareketinin son bir saniyesinde 25 m yol alıyor.Cisim kaç metre yükseklikten bırakılmıştır? (45m)
 1. Serbest düşen bir cisim, yere varmaya 1 sn kala 20 m/sn hıza sahip oluyor. Bu cisim kaç metre yükseklikten bırakılmıştır? (45m)
 1. Serbest düşen bir cisim h1 yüksekliğinden 2 sn de, h2 yüksekliğinden 4 sn de yere varabiliyor. Bu cisim (h1+h2) yüksekliğinden serbest bırakılırsa yere kaç sn de varabilir? (2√5 sn)
 1. Dünyada, bir oyuncak tabancanın mermisi en çok 8.4m yüksekliğe çıkabilmektedir. K-pax gezegeninde ise bu tabancanın mermisi 12.6m yüksekliğe çıkmaktadır. K-pax’de g nin değeri nedir? Problemi çözebilmek için hangi varsayımlarda bulunmanız gerekmektedir? (6.67 m/sn2)
 1. Uzun atlama yapan bir atlet yerden 9.3m/s hızla sıçrıyor ve 4.7m öteye düşüyor. a) Yerden sıçrama açısı ne kadardır? b) Havada kalış süresi ne kadardır? (Atleti bir parçacık olarak alınız. Hava direncini yok sayınız. <45o olduğunu varsayınız) (16.40; 0.53sn)
 1. Hızı (-3i-2j) m/s olan ve sabit ivme ile harekete etmekte olan bir parçacık t=0 anında başlangıç noktasında bulunmaktadır. 5 saniye sonra parçacığın konumu (3i+4j) m dir. Parçacığın ivmesini bulunuz. ((36/25)i+(28/25)j m/sn2)
 1. Ata kule’ye gezmeye çıkmış bir turist yanlışlıkla elindeki kamerasını yaklaşık 125m den aşağıya düşürüyor. Sinirlenen turist elindeki bir cismi de hışımla peşinden 2 saniye sonra aşağıya atıyor. Her iki nesne de aynı anda asfalta çarptığına göre, atılan cismin ilk hızı nedir? (80/3 m/sn)
 1. Otobanda v hızıyla +y yönünde giden bir A aracı 5 m/s2 ivmesiyle yavaşlamaya başladığında durmakta olan bir B aracı de 12.5 m/s2 ivmesiyle A aracına doğru hızlanıyor. Arabalar karşılaştıklarında hızları eşit olduğuna göre, ivmelenmeye başladıkları andan karşılaştıklara ana kadar yaptıkları yer değiştirmenin XB/XA oranı nedir? (5/12)
 1. Savaş esnasında bir keskin nişancı gizlendiği yerden sniper tüfeği ile 150m uzaklıktaki düşmanını vurmak istiyor. Kurşunun namludan çıkış hızı 500 m/s dir. Keskin nişancı düşman askerini vurabilmek için hedefin bulunduğu yerden ne kadar yükseklikte bir noktaya nişan alarak atış yapması gerekmektedir? (0.45m)
 1. Türk F16 ları için fren tasarladığınızı düşününüz. Havalanmadan önceki hızlanma sırasında uçaklarımız 20 m/s2 büyüklüğündeki sabit ivmeyle hızlanmakta ve 180 m/s hıza ulaştığında havalanabilmektedir. Pistin uzunluğu 2450m dir. Pilotun uçuş hızına ulaştığı anda bile güvenli olarak havalanmaktan vazgeçebilmesine yeterli olabilecek ve uçağı pist sonunda durdurabilecek sabit frenleme ivmesinin büyüklüğü ne olmalıdır? (-9.88 m/sn2)
 1. Kütlesi 60 kg olan bir adam asansörde bir baskül üzerindedir. Baskül, a) 570 N, b) 420 N c) 720 N gösterdiği zaman asansörün ivmesinin yönü ve büyüklüğü nedir? (-y 0.5 m/sn2; -y 3 m/sn2; +y 2 m/sn2)
 1. 10kg kütleli bir cisim 370 lik bir eğik düzlem üzerinden serbest bırakılarak bir deney yapılıyor. =0 iken ivme a1, =0.25 iken ivme a2 ise a1/a2 oranı nedir? (3/2)
 1. Bir voleybol topu yerden h kadar yükseklikten vi hızıyla yukarı doğrultuda fırlatılmaktadır. Topun yere çarpma süresinin (vi/g)*(1+(1+2hg/ vi2)1/2) ile verildiğini gösteriniz. (ispat)
 1. Sürtünmesiz yüzey de hareket etmekte olan m ve M kütleli ve aralarında s statik sürtünme katsayısı olan cisimlere şekildeki gibi bir F kuvveti uygulanmıştır. a) m kütlesinin kaymaması için F kuvvetinin büyüklüğü ne olmalıdır? b) s=0.2, M=6kg, m=2kg ise F’yi bulunuz? (F=g(M+m)/ s; 400N)
 1. 18N luk bir kuvvetin etkisinde kalan blokların ivmelerini, bloklar arası temas kuvvetlerini ve her blok üzerine etki eden bileşke kuvvetleri bulunuz. (1.5 m/sn2; 4.5 N, 6 N, 7.5 N; temas kuvvetleri: 13.5 N ve 7.5 N)
 1. Şekildeki sistem 70 N luk yatay bir kuvvet ile çekiliyor. Buna göre T1, T2 ve T3 gerilmelerini bulunuz. (10 N, 30 N, 70 N)
 1. Bir taş yatay düzlemden 300 yukarı doğrultuda ve 25 m/s hız ile atılırsa taşın 1 sn ve 2 sn sonundaki yatay ve düşey doğrultudaki yer değiştirme vektörlerini (başlangıç noktasına göre) bulunuz? (R1=21.7i m + 7.5j m; R2=43.3i m + 5j m)
 1. Bir bilim adamı bir yerlerde eğik atış için “450 den eşit miktarlarda eksik ve fazla olan atış açılarında atış uzaklıkları (menzil) eşittir...” demiştir. Bu bilim adamının doğru söylediğini ispatlayınız. (ispat)
 1. Bir ceylan durgunluktan başlayarak 50 m mesafede en yüksek hızı olan 25 m/s ye çıkabilir ve bu hızla uzun süre koşabilir. Bir panter ise durgunluktan başlayarak 60 m mesafede en yüksek hızı olan 30 m/s’ye çıkabilir. Ancak bu hızla yalnızca 4.0 sn’ye koşabilir. Panter bir ceylana saldırmadan önce ne kadar yaklaşmalıdır? (30m)
 1. Aynı anda atılan iki cisimden birincisi yerden v1 =50 m/sn hızla düşey yukarı atılırken, ikincisi de v2 =10 m/sn hızla h yüksekliğinden düşey yukarı atılıyor. Bu iki cisim karşılaştıklarında hızlarının büyüklüğü eşit oluyor. Buna göre h kaçtır? (120 m)
 1. Serbest düşmekte olan bir cisim yerden 200 m yükseklikte bulunan bir noktada görüldükten 2sn sonra yüksekliği 100 m olan bir yerden geçiyor. Bu cismin serbest bırakıldığı yükseklik kaç metredir? (280m)
 1. Düşey doğrultuda yukarı doğru fırlatılan bir taş, yerden h kadar yükseklikteki bir A noktasını v hızı ile ve A noktasından 3m yukarıda bulunan B noktasını v/2 hızı ile geçer. Taşın a) v hızını b) B noktasına göre çıktığı maksimum yüksekliği bulunuz. (√80 m/sn; 1 m)
 1. Bir cisim 450 lik bir açı ile eğik atış hareketi yapınca atış uzaklığının (menzil) maksimum olacağını gösteriniz. (ispat)
 1. Eğik atılan bir cismin uçuş süresi 4 sn olduğuna göre çıkabildiği maksimum yükseklik kaç metredir? (20m)
 1. Yerden 120 m yükseklikteki uçurumun kenarında bulunan bir adam elindeki tenis topunu yatayla 300 açı yapacak şekilde 20 m/sn lik bir hızla fırlatıyor. Top, uçurumun dibine (tam uçurumun dibindeki yatay menzil noktasına ulaştığı an) kaç sn de ulaşır? (6 sn)23. sorunun çözümü:
a) v=?

b) hc=?

t1

t2

a) İlk yapacağınız her zaman soruyu anlamak. Ondan sonra soruya başlamak. Anlamak için de v-t grafiğini çizmek gerekir. Çünkü v-t grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Zaten soruda bize de 3m olarak yer değiştirme verilmiş. Demek ki bizde bu değeri kullanmalıyız. Yamuğun alanı 3m.

Bunu yazarsak: YA=(v+(v/2))*(t2-t1)/2 olur.

Burada bulmak istediğim v’nin değeri. Bu formülde sadece v ler olsaydi o zaman bu değeri bulabilirdiniz. O zaman yapacağınız (t2-t1) yi de v cinsinden yazmak. Bu da a=v/t formülünden çok kolay bulunur.

g=v/t=vs-vi/(t2-t1). Buradan; (t2-t1) büyüklüğü (v/2)/g=v/2g bulunur.


YA da yerine konursa 3=(3v/2).(v/2g)/2

24g=3v2 olur. v2=8g=80 ve v=80 m/sn bulunur.


b) ister üçgen alanından, ister üçgenlerin benzerliğinden bu cevabi bulabilirsiniz.

İstenen hC alanının aynısı serbest düşme yaptığı anda da var. Yani hızı 0 dan v/2 ye kadar çıkana kadar aldığı alanda aynı alan. Dolayısıyla ben bunu kullanarak zamansız hız denkleminden çözüyorum.

vs2= vi2+2gx

(v/2)2=02+2.10. x. Buradan (80/2)2/20=x olur. O da x=hC=1m olacaktır.
24. sorunun çözümü:

Eğik atışın 2 boyutu var. x ve y boyutu. y tamamen düşey atış. x ise sabit hızlı doğrusal hareket.

Bize menzil sorulduğuna göre, o da vx-t grafiği altında kalan alandır.

Yani xmax= vx*2t yi bulmamız ve bunun ancak 450 derece ile maksimum olduğunu göstermemiz gerek.

Uçuş süresini belirleyen ise düşey harekettir. Toplam süreyi 2t aldım. Bunun yarısında yani t süresinde hmax a çıkar. Bu da vY hızının t kadar sürede sıfıra inmesi demek. Dolayısıyla a=v/t formülünden g=v/t=vs-vi/(t2-t1)=Vy/t olur. Bunu menzil formülü içine koyalım.


xmax= vX*2t= vx*2(vY/g) Eğer atış açısına  dersek,

xmax=2.(v.cos).( v.sin/g) =(v2/g).2.sin.cos olur.

Trigonometriden Sin(a+b)=sina.cosb+sinb.cosa dır. İsterseniz sin90=sin(60+30) icin deneyin.

Buradan sin(2a)=sin(a+a)=sina.cosa+sina.cosa olur. yani;

Sin (2a)=2.sina. cosa

O zaman bulunan sonuç xmax=(v2/g).2.sin.cos olur=(v2/g).Sin(2) olur


Demekki, xmax ile açı bağıntısı xmax=(v2/g).Sin(2) şeklinde.

Xmax maksimum olabilmesi için sin fonksiyonu da maksimum değerini almalıdır.

-10 olmalıdır.


Yani atılan cisim 450 ile atılırsa ancak maksimum uzaklığa gidebilir.


Not:

 1. Bu sorular sınava çalışma amaçlı olarak burada verilmektedir. Bazıları sınıfta çözülmüş, çoğu ise size çalışma amaçlı bırakılmıştır.

 2. Soruların belli bir zorluk, grup veya mantık sırası yoktur.

 3. Cevapları parantez içersinde verilmiştir. Bu cevaplar doğru olmakla birlikte çok küçük bir olasılıkla da yanlış yazılmalar olmuş olabilir.

 4. Bu sorular sınavda çıkacak ya da çıkmayacak diye bir şey söz konusu değildir.

 5. Sadece bu soruları çözmek sınava hazırlanmanız için yeterli olmayacaktır. Kesinlikle ders notlarını iyi okumuş olmanız ve bu sorular haricinde hatırı sayılır miktarda soru çözmüş olmanız gerekmektedir.

Add document to your blog or website

Similar:

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları iconFizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları iconVektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Yasaları, Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları iconÖlçme Bilgisi, Vektörler, Çizgi Üzerinde Hareket, Tek veya İki Boyutta Hareket, Newton Hareket Kanunu, Newton Kanunun Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Enerji

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları iconMadde ve Özellikleri, Kuvvet, Hareket, Newton’un Hareket Kanunları, Yeryüzünde Hareket, Enerji, İmpuls ve Moment ve Işık

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları iconMekaniğin temel deneysel teknikleri. Bir ve iki boyutlu hareket deneyleri, Newton kanunları, dairesel hareket, basit harmonik hareket, çarpışmalar, enerji ve

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları iconNewton'un Hareket Kanunları

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları iconNEWTON’UN HAREKET KANUNLARI

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları iconHız ve ivme. Eğik atış. Merkezcil kuvvet, açısal ivme, açısal hız, eğlemsizlik momenti. Newton'un hareket kanunları, eğik düzlemde hareket. Basit harmonik

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları iconÖlçme ve birim sistemleri, sayısal ve vektörel nicelikler, bir ve iki boyutta hareket, newton yasaları, kütle, ağırlık,vektör, sürtünme ve sürtünme kuvvetleri

Tek boyut -iki boyutta hareket-Atışlar-Newton’un kanunları iconVektörlerin Bileşke ve Momentleri, Denge, Moment, Doğrusal Hareket, Newton'un Çekim Kanunu, Düzlemsel Hareket, İş ve Enerji, İmpuls ve Momentum, Dönme Hareketi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page