1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2
Indir 38.32 Kb.
Title1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2
Date conversion05.05.2013
Size38.32 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://odevsayfam.files.wordpress.com/2012/03/4-sc4b1nc4b1f-fen-ve-teknoloji-dersi-ses1.doc
1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez?

a- ) Ampul b- ) Yıldız c- ) Mum d- ) Ay


2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a- ) Işık da çevreyi kirletir.

b- ) Yanlış aydınlatma boşa enerji harcanması demektir.

c- ) Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisine bir katkısı yoktur.

d- ) Uygun aydınlatma yapılmaması göz sağlığımızı bozabilir.


3. I. Işık kaynaklarına bakmak tehlikelidir.

II. Işık bir enerji türüdür.

III. Cisimleri görebilmemiz için gözümüzden cisimlere doğrudan ışık gitmesi gerekir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

a- ) Yalnız I b- ) I ve II

c- ) Yalnız III d- ) I, II ve III


4. Sınıfta öğrenciler şehirdeki ışık kirliliğini önlemek adına tekliflerde bulunuyorlar

Zehra: “Işığın gökyüzüne yönlenmesi engellenip, aydınlatılacak yere yönlendirilmeli.”

Tarık: “Işık enerjisi tasarrufu yapmanın önemini vurgulayan afişlerle halk bu konuda bilgilendirilmeli.”

Şermin: “Çok önemli olmayan reklam ve panoların ışıklandırmaları kısıtlanmalı.”

Leman: “Gece ışık kullanımı belli bir saatten sonra yasaklanmalı.”

Buna göre, hangi öğrencinin teklifi uygun değildir?

a- ) Leman b- ) Tarık

c- ) Şermin d- ) Zehra


5. Hande bazı ışık kaynaklarını aşağıdaki gibi gruplandırmıştır.Ancak, Hande’nin yaptığı gruplamalarda bazı hatalar vardır. Hande bu hataları düzeltmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a- ) b ile d’yi yer değiştirmeli

b- ) a ile g’yi yer değiştirmeli

c- ) f’yi diğer gruba geçirmeli

d- ) c’yi gruplamadan çıkartmalı


6. I.Gök gürültüsü

II. Rüzgar

III. Saat

Yukarıda verilenlerden hangileri doğal ses kaynağıdır?

a- ) Yalnız II b- ) Yalnız III

c- ) I ve II d- ) II ve III


7. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?

a- ) Davul b- ) Kedi

c- ) Gök gürültüsü d- ) İnsan


8. Sesle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a- ) Kaynaktan uzaklaştıkça ses şiddeti yükselir.

b- ) Kaynağa yakın yerlerde sesin şiddeti yüksektir.

c- ) Sesin şiddeti değiştirilemez.

d- ) Kaynaktan çıkan ses her mesafeden aynı şiddette duyulur.


9. Işık ve sesle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bilgi içermez?

a- ) Titreşen her cisim ses üretir.

b- ) Bir ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.

c- ) Ses, çevre kirliliğine sebep olurken, ışık çevre kirliliğine sebep olmaz.

d- ) Işık da ses de bir enerji çeşididir.


10. I. Bağıran satıcılar

II. Yüksek sesle dinlenen müzik

III. Otomobillerin korna sesleri Yukarıdaki verilenlerden hangileri ses kirliliğine sebep olur?

a- ) Yalnız I b- ) I ve II

c- ) II ve III d- ) I, II ve III


11. Ses nasıl oluşur? Örnek vererek açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


12. Doğal ses kaynağı nedir? Doğal ses kaynaklarına örnekler veriniz.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


13. Yapay ses kaynağı nedir? Yapay ses kaynaklarına örnekler veriniz.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

14.

titreşen

şiddet

yapay ses kaynakları

enerji

gürültü


yaklaştıkça

çok hafif depremleri

P Ses bir ……………. kaynağıdır.
P ……………… cisimler ses üretir.


P Kendiliğinden ses çıkaramayan ses kaynaklarına ……………………………denir.


P Ses kaynağına ………………….. sesin şiddeti artar.


P İnsanların duyamadığı sesleri duyan bazı canlılar …………………………………… duyabilir ve hissedebilir.


P İnsanı rahatsız eden düzensiz seslere ………………………. denir.


15. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” işareti koyunuz.


S


es bir enerji kaynağıdır.

Gök gürültüsü yapay ses kaynağıdır.


T


itreşen cisimler sesin oluşmasını sağlar.


K


endiliğinden ses üreten kaynaklara doğal ses kaynakları denir.


S


esin kuvvetli ya da hafif olması durumuna ses şiddeti denir.

Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti artar.


A


t, köpek gibi bazı hayvanlar insanların duyamadığı sesleri duyabilir.


M


egafon sesin şiddetini artırmaya yarayan bir araçtır.


16. Sesin bir enerji kaynağı olduğunu hangi özelliğinden anlarız? Açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


17. Ses şiddeti ne demektir?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


18. Ses hangi ortamda yayılmaz?

a- ) havada b- ) suda c- ) katıda d- ) boşlukta


19. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biridir?

a- ) radyo sesi b- ) megafon sesi

c- ) kuzu sesi d- ) flüt sesi


20. I. Enerji çeşididir.

II. Titreşimle oluşur.

III. Her yerden aynı derecede duyulur.

Yukarıdakilerden hangileri ses için doğrudur?

a- ) I – II b- ) I – II – III

c- ) I – III d- ) II – III


21. Kapalı bir havada aynı anda gerçekleşmelerine rağmen önce şimşeği görür, arkasından gök gürültüsünü duyarız. Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a- ) Ses ışıktan daha hızlı yayılır.

b- ) Ses ve ışık aynı hızda yayılır.

c- ) Işık sesten daha hızlı yayılır.

d- ) Ses dalgalar halinde yayılır.


22. Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların önüne “D”, yanlış olanın önüne “Y” yazınız.


(……) Ses havasız ortamlarda yayılamaz.


(……) Cisimler titreşerek ses üretir.


(……) Sesin kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar.


(……) Ses kaynağından çevreye yayılan ses dalgaları, sert bir yüzeye çarptıklarında doğrultu ve yön değiştirir.


(……) Ses ışıktan daha hızlı yayılır.


(……) Hayvanların çıkardığı sesler yapay seslerdir.


(……) Bizi rahatsız eden düzensiz seslere gürültü denir.


(……) Megafon sesin şiddetini artırır.


(……) Her ses insan kulağı tarafından duyulur.


(……) Ses kaynağının fazla titreşmesi sesin şiddetini artırır.

Add document to your blog or website

Similar:

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2 iconKibriti yaktığımızda ışık verir. Metal tel ısıtılırsa ışık kaynağı haline gelir. Ampul üzerinden akım geçirilirse, ampul ışık kaynağı haline gelir

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2 icon1. Ekosistem içerisinde canlı ve cansız varlıkların yaşadığı, üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar olmak üzere dört gruptan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi üreticilere örnek olarak verilebilir?

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2 icon1-Aşağıdakilerden hangisi ışık için doğru bir tanımdır?

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2 icon1. Aşağıdakilerden hangisi maddedir? a- Işık b- Ses c- Hava d- Gölge 2

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2 iconAşağıdakilerden hangisi bu gelişmelere uygun örnek değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2 iconAşağıdakilerden hangisi çok tanrılı dinlere örnek olamaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2 iconAşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin örnek davranışlarından biri olamaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2 icon1-Aşağıdakilerden hangisi ceza ile ilgili olarak yanlıştır?

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2 iconŞekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağına örnek olarak verilemez? a- Ampul b- Yıldız c- Mum d- Ay 2 iconAşağıdakilerden hangisi, Hıristiyan Misyonerliğin ilk temsilcisi olarak kabul edilir?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page