2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti
Indir 47.13 Kb.
Title2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti
Date conversion05.05.2013
Size47.13 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.itu.edu.tr/kimence/sta201-2.docSTATİK- MUKAVEMET


Düzlem ve Uzay Kuvvetler

2.1 Kuvvet vektörü ve kuvvein Tanımı

Kuvvet bir cismin diğer bir cisme yaptığı etkidir. Bir kuvvetin:

Uygulama noktası
Şiddeti

Yönü. vardır.

Kuvvet vektörünün, şiddeti vektörün uzunluğudur.Paralel kenar kuralıyla bileşkesi hesaplanabilir:2.2 Vektörün Şiddeti

F Kuvvet vektörünün şiddeti, Fx ve Fy kuvvet bileşenlerinin karelerinin toplamının karekökü ne eşittir.

Fx=F cos Fy=F sins tan=Fy/Fx,

2.3 Vektörlerin Toplamı

P ve Q vektörünün toplamı R vektörü aşağıdaki gibi hesaplanabilir.Rx=Px+Qx, Ry=Py+Qy

,

2.4 Üç Boyutlu Uzayda Kuvvet Bileşenleri


Üç Boyutlu uzayda F kuvvetinin bileşenleri, Fx, Fy, Fz kuvvetleridir.

,

i, j, k vektörler ; x,y,z eksenlerinin birim vektörleridir.

Landa birim vektördürIki açı bağımsız, 3. açı diğer açılara bağımlı

Üç boyutlu uzayda F kuvveti aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.

dx=x2-x1, dy=y2-y1, dz=z2-z1


d, AB doğrusunun uzunluğu, ,

, ,


2.5 Üç boyutlu uzayda kuvvetlerin toplamı, ve denge denklemleri

,

, ,

,

, ,Örnek:Örnek:Cevap

1. adım : Serbest cisim diyagramıEleman uzunlukları2. Adım Her elemanın x , y, z yönündeki kuvvetleri3. Adım Denge denklemleri ve sonuçlar


2.6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti


Kuvvet vektörü F, konum vektörü r ile vektörel çarpımdır.M0=FrsinF.d Momentin şiddeti


Örnek 1. Diagram 3, te 10 foot uzunluğundaki kiriş, P noktasında bağlıdır, 100 lb. Kuvvet kirişe yukarı doğru etkimektedirMoment = F x d = 100 lb. x 10 ft = 1000 ft-lb.

2.5 foot mesafeden etkirse

Moment = F x d = 100 lb. x 2.5 ft. = 250 ft-lb.


Örnek 2: Bu örnekte kuvvet 37 derece açı ile etkimektedir.
Moment = Kuvvet x dik mesafed = 10 sin 37o = 6 ft,

Moment = 100 lb. x 6 ft = 600 ft-lb.

Veya kuvvet iki bileşene ayrılır
Moment = 100 lb. sin 37o x 10 ft. = 600 ft-lb


2.7 Vektörel Çarpım:Özellikleri

-1 V vektörü, P ve Q vector düzlemine diktir.

-2 V nin Şiddeti V=PQsin

-3 V vektörünün yönü sağ el kuralına uyuyor.


2.8 Birim vektörlerin vektörel çarpımları:
2.9 VARIGNON prensibi:
2.10 Momentin üç boyutlu uzaydaki gösterimi
2.11 iki vektörün skaler çarpımı:
Şekil Skaler çarpımın geometrik anlamı
    1. Bir kuvvetin, bir eksene gore momenti

F Kuvvetinin a-a eksenine gore Momenti


2.13 Kuvvet Çifti

M=F.d

    1. Bir Kuvvetin Tesir Çizgisi Dışında Bir Noktaya Taşınması2.15 Kuvvetler Sisteminin Bir Noktaya İndirgenmesi

,


ÖRNEK SORULAR

Öğrenci No 010030403

---------------xaxxbxcde

1-Çözüm

Rx=0 olmalı

a)

Rx=240cos-120-80cos60=0

Cos=2/3, =48.20


b)

Rx=140cos-120-80cos60=0

Cos=8/7> 1 olduğundan, bu mümkün değil

2-

Şekildeki blokların boyutları 90cm- 120cm, ağırlıkları 10kN ve halat uzunlukları da 150cm olduğuna göre, her iki durumda da halatlardaki çekme kuvvetlerini bulunuz

  1. DurumYatay Dengeden S1=S2

Sinüs teoreminden

W/(sin(2x53.12))=S1/sin36.87

W=10kN

S1=S2=6.25kN


  1. Durum
Yatay Dengeden S1=S2

Sinüs teoreminden

W/(sin(2x36.87))=S1/sin53.13

W=10kN

S1=S2=8.33kNŞekildeki kuvvetler sistemini D noktasına indirgeyiniz

Tesir Çizgisinin denklemini yazınız

Rx=100-40=60kN

Ry=-80-30=-110

R=125.3kN

Md=80x2-100x4+40x2+30x6

Md=20kNm


M0=xRy-yRx

Mo=-80x2-100x4+30x2+40x2

Mo=-420kNm

60y=-110x+420

x=0 için y=7

y=0 için x=3.82P, Q ve S birer vektör olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

A) (P+Q)+S=(P+S)+Q

B) (PxQ)+S=S+(PxQ)

C) (PxQ)= - (QxP)

D) (PxQ)xS=Px(QxS)

Üç boyutlu uzayda bir vektörün x ve y eksenleriyle yaptığı açı 45 derece olduğuna göre z ekseniyle yaptığı açı kaç derece olabilir.

A) 0, B) 45 C) 90 D)180

Add document to your blog or website

Similar:

2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti iconBir nesnenin belli bir noktaya göre bulunduğu konuma yön denir

2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti iconBir cismin sabit bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine “hareket” denir

2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti iconNot: Bir aracın yerde ki sabit noktaya göre hızına yere göre hızı denir. Tek Boyutta Bağıl Hareket

2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti icon“Dünyâ’nın daha önce geçtiği bir noktaya ilk defâ geldiği ana kadar sürecek bir zaman olmalı bu ” Bilimin verilerine göre, Big Bang

2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti iconMulticast Nedir? Ipv4'te bir paket birden fazla noktaya 3 degisik sekilde gönderilebilir. Unicast: Sunucu her bir istemci için ayri bir paket göndermek zorunda

2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti iconC: 600 5- x=0 konumundaki hareketsiz olan m=2 kg kütleli bir cisme uygulanan net kuvvetin konume bağlı değişimi grafikteki gibidir. Buna göre cisim x=30 metre konumundayken hızı nedir? C: 10

2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti icon1 Hidrolik akışkanların sıkıştırılamaz bir akışkan olduğunu açıklar. 2-Kapalı bir hazne içinde meydana gelen basıncın her noktaya aynen iletildiğini paskal kanunu çerçevesinde açıklar. 2

2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti icon901 Şekilde bir arabanın aldığı yola göre harcadığı benzin miktarını veren grafiğe aittir. Buna göre 80 km yol giden bir araba kaç lt benzin tüketir? a 24 b 30 c 40 d 54 902

2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti iconIş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yer değiştirmenin çarpımına eşittir. Yani bir cisim bir kuvvet etkisi altında yer değiştirirse iş yapmış oluruz. İş “W” sembolü ile gösterilir ve birimi “joule”dür. W = F.Δx Özellikler

2. 6 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti iconİş yapma kolaylığı sağlayan bir yada iki parçadan oluşan kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren makinelerdir

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page