8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI
Indir 19.94 Kb.
Title8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI
Date conversion05.05.2013
Size19.94 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.latifbati.com/sorular/8sinifsorubankasi/fen8/fen_13.doc
8.SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI


1- X, Y ve Z maddeleri için ;

  • X bileşiklerinde + ve – değerlik alabiliyor.

  • X ve Z arasında bileşik oluşmuyor.

  • Y, İki atomlu molekül oluşturamıyor.

Yukarıdaki verilenlere göre, bu maddeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir

X Y Z

A) Metal Ametal Soygaz

B) Ametal Metal Soygaz

C) Ametal Ametal Metal

D) Metal Soygaz Ametal


2- I . Belirli oranlarda birleşebilme

II . Homojen yapıda olma

III . İki veya daha fazla bileşenden oluşma

Yukarıdaki özelliklerden hangileri ÇÖZELTİ ve BİLEŞİKLER için ortaktır ?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III


3- I . suyun elektrolizi sonucu H2 ve O2 gazı elde ediliyor.

II . Alkollü suyun damıtılmasından saf su elde ediliyor.

III . Karbonun oksijenle yanması sonucu CO2 gazı elde ediliyor.

Yukarıdaki verilenlerden hangilerinde başlangıçtaki ve olay sonundaki maddelerin kimyasal özellikleri aynıdır ?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) Yalnız II


4- 60cm3 lük suyun tamamı elektroliz ediliyor.Buna göre Anot (+) ve Katot (-) ‘ ta toplanan gazın cinsi ve hacmi aşağıdakilerden hangisidir ?

Anot Katot

A) 30cm3, H2 30cm3, O2

B) 30cm3, O2 30cm3, H2

C) 20cm3, O2 40cm3, H2

D) 20cm3, H2 10cm3, O2


5- Odun talaşı, Tuz, Şeker, Demir tozu ve kumdan oluşan bir karışımı bileşenlerine ayırmak için uygulanacak işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A) Mıknatıs kullanmak B) Ayrımsal damıtma

C) Süzme D) Ayrımsal kristallendirme

6- Bir öğrenci sıcaklığın bir katı maddenin çözünme hızına etkisini gözlemlemek istiyor.20gr

Şeker

20gr

Tuz

30gr

Şeker

20gr

Şeker

100cm3su

10

I

100cm3su

40

II

100cm3su

10

III

100cm3su

40

IVBuna göre öğrenci yukarıdaki deney düzeneklerinden hangilerini kullanmalıdır ?

A) I ve III B) I ve II C) II ve III D) I ve IV


7- I . X + Y = Alaşım

II . Z + T = Kovalent bağ

III . Y + Z = İyonik bağ

Yukarıdaki bilgilere göre hangi elementler Ametaldir ?

A) X ve T B) Z ve T C) Y ve Z D) X ve Y


8-


X

Çözeltisi

Y

Çözeltisi

Z

Çözeltisi

I

II

III


Hücre içi madde derişimleri aynı olan özdeş üç hücre, yoğunlukları bilinmeyen X, Y ve Z çözeltileri içine bırakılıyor.

Bir süre sonra ;

I . Hücrenin su aldığı

II . Hücrenin su kaybettiği

III . Hücrede hiçbir değişiklik olmadığı gözleniyor.

Buna göre X, Y, ve Z çözeltilerinin madde derişimlerinin azdan çoğa doğru sıralanışı hangisidir ?

A) II, III, I B) III, II, I C) I, II, III D) III, I, II


9-

Yandaki şemaya göre numara ile gösterilen olaylar hangi seçenekte


I
doğru verilmiştir ?


III

II
I II III

A) Mitoz Mayoz Mitoz

B) Mayoz Döllenme Mayoz

C) Mayoz Döllenme Mitoz

D) Döllenme Mayoz Mitoz


Cevap anahtarı1- B 2- D 3- D 4- C 5- B 6- D 7- B 8- A 9-C

Add document to your blog or website

Similar:

8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI iconAdı: No: Sınıf: DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINIF ORTAK SINAV TEST SORULARI ( A )

8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI iconDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınıf Dönem Sınav Test Soruları

8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI iconFEN BİLGİSİ DERSİ TEST SORULARI

8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI icon5. SINIF TÜRKÇE TEST SORULARI

8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI icon2. SINIF TÜRKÇE TEST SORULARI

8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI icon8. SINIF FEN BİLGİSİ SORULARI

8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI icon6. SINIF FEN BİLGİSİ SORULARI

8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI icon9. SINIF DİL VE ANALIM SERDİ TEST SORULARI

8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI icon11. SINIF 10 / 10 / 2012 Metinlerin Sınıflandırılması Test Soruları 1

8. SINIF FEN BİLGİSİ TEST SORULARI icon9. SINIF SAĞLIK BİLGİSİ ÇALIŞMA SORULARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page