Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php
Indir 14.58 Kb.
TitleHttp://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php
Date conversion06.05.2013
Size14.58 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.iu.edu.tr/sgdb/Documantes/Duyurular/recetekontsurec.doc
T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


Sayı : B.30.2.İST.0.65.00.00/ ..../...../......


Konu : Reçete Kontrol Sistemi.D A Ğ I T I M


Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı) ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca, 2005 yılından itibaren uygulanan Reçete Kontrol Sistemi üzerinden karekodlu ilaçlar takip ve kontrol edilebilecektir. Reçete Kontrol Sistemi, halen genel bütçeli idare muhasebe birimlerinin tamamında zorunlu olarak, özel bütçeli idare muhasebe birimlerinden de talepte bulunanlarda uygulanmaktadır. Ancak, karekodlu ilaçların sistem dışı takip ve kontrolünün mümkün olmaması nedeniyle, Reçete Kontrol Sistemine dahil olmayan say2000i sistemi kapsamındaki özel bütçeli idare ve düzenleyici ve denetleyici kurum muhasebe birimlerinin de sisteme dahil olması gerekmektedir.


Say2000i sistemi kapsamında olup Reçete Kontrol Sistemine dahil olmayan idare muhasebe birimlerinin, http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/klavuzlar/index.php adresinde yer alan “Reçete Kontrol Sistemine Geçiş İşlemleri ve Uygulama Kılavuzu” nda belirtilen açıklamalar doğrultusunda bir an evvel sisteme geçiş işlemlerini tamamlamaları gerektiği ekte sunulan Maliye Bakanlığının 03.06.2009 tarih ve 7328 sayılı yazısı bildirilmiştir.


Üniversitemiz ilgili personelinin (15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan personel hariç) ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilaç ve tedavi giderlerinin temini ve ödenebilmesi için Say2000i sistemi kapsamında Personel Yakınları Bilgi Girişi Formundan bilgi giriş işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca tamamlanmıştır. Reçete kontrol sisteminde; bilgi girişi yapılmayan veya bilgileri güncellenmeyen personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eczanelerden kesinlikle ilaç alamayacaklardır.


Bu nedenle, Harcama Birimlerince Personel Yakınları Listelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınması, bilgilerin güncellenerek 26.06.2009 tarihine kadar düzeltme ve bilgi giriş işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.


Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Ahmet M.GÖKÇEN

Rektör V.

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :

- Tüm Harcama Birimleri - İç Denetim Birim Başkanlığı


...../...../…. M. Yetkilisi : Remzi KÜÇÜKÖMEROĞLU

…./…./…. Daire Başkanı : Suha Ahmet ÜNAL


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.07.0.MGM.0.41/702-01 03.06.2009-7328

Konu : Reçete Kontrol Sistemi

 

  

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin, 30/05/2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişik Geçici 2 nci maddesinde; karekodun, ilaç ambalajlarında hem izleme hem de geri ödeme amacıyla kullanılacağı, 01/07/2009 tarihinden itibaren ambalajlarında karekod bulunan ilaçların, Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemine kaydı yapılmak suretiyle ayrıca kupür aranmaksızın piyasaya verilebileceği, 01/10/2009 tarihinden sonra üretilen tüm ürünlerde karekod bulunmasının mecburi olacağı ve bu tarihten önce karekodsuz üretilerek piyasaya sunulmuş ürünlerin satışına 31/12/2009 tarihine kadar izin verileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, karekodlu ilaçlar, üretim aşamasından itibaren İlaç Takip Sistemine dahil olacak ve eczanelerden hastaya ulaştığı ana kadar sistem üzerinden takip edilecektir. Söz konusu sistemde, karekodlu ilaçların kutularından karekodunun kesilerek tahakkuk ve ödeme sürecinde kullanılmaması ve sadece sistem üzerinde takip ve kontrol yapılması öngörülmüştür. Bu noktada, Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi entegre olarak, karekodlu ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden de takip ve kontrol edilmesi imkanı sağlanmıştır.

Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı) ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca, 2005 yılından itibaren uygulanan Reçete Kontrol Sistemi üzerinden söz konusu karekodlu ilaçlar takip ve kontrol edilebilecektir. Reçete Kontrol Sistemi, halen genel bütçeli idare muhasebe birimlerinin tamamında zorunlu olarak, özel bütçeli idare muhasebe birimlerinden de talepte bulunanlarda uygulanmaktadır. Ancak, karekodlu ilaçların sistem dışı takip ve kontrolünün mümkün olmaması nedeniyle, Reçete Kontrol Sistemine dahil olmayan say2000i sistemi kapsamındaki özel bütçeli idare ve düzenleyici ve denetleyici kurum muhasebe birimlerinin de sisteme dahil olması gerekmektedir.

Buna göre, say2000i sistemi kapsamında olup Reçete Kontrol Sistemine dahil olmayan idare muhasebe birimlerinin, http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/klavuzlar/index.php

adresinde yer alan “Reçete Kontrol Sistemine Geçiş İşlemleri ve Uygulama Kılavuzu” nda belirtilen açıklamalar doğrultusunda bir an evvel sisteme geçiş işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

  

Hasan Basri AKTAN

Bakan a.

Müsteşar

  

DAĞITIM:

5018 Sayılı Kanun Eki (II) ve (III)

Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler

(say2000i Sistemine Dahil Olanlar)

 …./…./…. Genel Sekreter : Dr. Yusuf AKÇA

Süleymaniye C. No. 25 Beyazıt-Eminönü-İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Güler NAKİPOĞLU

Telefon : (0212) 440 00 00 dahili 10577 - 10566 Faks : (0212) 513 49 98

e-posta : sgdb@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr


Add document to your blog or website

Similar:

Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php iconHttp://www kamatur org/index php

Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php iconHttp://www cm gov nc tr/index php?kspage=3745

Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php iconHttp://homepage uludag edu tr/~ozdalb/index htm

Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php iconHttp://www portakalagaci com/oburcuk/kekler/index html

Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php iconHttp://www ua gov tr/index cfm?action=detay&yayinid=648219E7C42C8B506E185D68FF7F9DEE9A64E

Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php iconHttp://www tomshardware com tr/howto/20070221/index html

Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php iconHttp://www gokhanca com/index php?option=com content&task=view&id=43&Itemid=31

Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php iconHttp://www sosyalci net/yeni/index php?option=com content&task=view&id=143&Itemid=52

Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php iconHttp://modersmal skolverket se/syriska/index php?option=com content&view=article&id=399: 2011-10-31-11-49-35&catid=47: nyheter-vaest

Http://www muhasebat gov tr/destek/uygulama/klavuzlar/index php icon1 50 puan b. SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yer alan diğer yayınlar1

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page