SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA
Indir 122.77 Kb.
TitleSUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA
Page1/3
Date conversion19.12.2012
Size122.77 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.burakkimya.com/docs/suyuntanimi.doc
  1   2   3


SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA

Kim.Müh.Kamil EMİROSMANOĞLU


Su kimyasal olarak iki atom hidrojen ve bir atom oksijenin birleşmesi ile meydana gelmiştir.


H2 + 1/2 O2 ------> H2O + ISI ( Q = 57,798 kal / mol gr)

Reaksiyon sonucu ortaya çıkan ısı suyun oluşum ısısıdır. Kimyaca H2O şeklinde ifade edilen su doğada saf halde bulunmaz. Saf su çok iyi bir çözücüdür. Bir destilasyon olayı görünümünde olan, suyun buharlaşıp tekrar yoğunlaşarak yağmur meydana gelmesi olayı ile saf su yapısında yağmur suyu oluşur. Oluşan bu su öncelikle atmosferde bulunan gazları çözerek saflığını yitirir. Atmosferde bulunan O2 ve CO2 yanında sanayi gazları (SO2 vd.) da su tarafından çözülerek , suyun saflığı yeryüzüne inmeden önemli ölçüde kaybedilmiş olur. Su yeryüzünde temasta olduğu ortamdan birçok maddeyi de bünyesine alır. Suya çözünme yolu ile katılan bu kirlilik yanında biyolojik yaşam ve çevre kirliliği nedeni ile karışan atıklar ve süspans katı taneciklerde suyu kirleten faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Suyu kirleten faktörleri incelediğimizde suyun elde edildiği kaynak ve ortamın özelliğine göre farklı yapı gösterecektir. Suyun kullanım amacına göre yapısının tam bilinmesi ve istenmeyen unsurların giderilmesi gereği vardır. Teknolojinin vazgeçilmez unsurlarından olan su doğadan elde edildiği şeklinde kullanılmaz. Suyun bünyesinde taşıdığı kirlilikten arıtılması ünite özelliğine göre hazırlanması gereği vardır.


SUYUN TANIMINDA KULLANILAN TERİMLER :


a)SERTLİK : Su iyi bir çözücü olduğundan geçtiği ortamda karşılaştığı tuzları çözerek bünyesine alır. Böylelikle suda Ca+2, Mg+2, Fe+2 gibi iyonların varlığı suya sertlik olarak adlandırılan bir özelliği verir. Sertlik erecesi (+2) değerlikli minerallerin CaCO3 veya CaO cinsinden ifadesidir. En çok kullanılan sertlik derecesi birimi Fransız sertliğidir. 1 Fr sertlik derecesi 1 lt suda çözünmüş 10 mg CaCO3' ı belirtir.

10 mg/lt CaCO3 (ppm) = 1 Fr

Diğer bir sertlik derecesi de Alman sertlik derecesidir. (dH)

1 dH sertlik derecesi 1 lt suda çözünmüş 10 mg CaO belirtir.

1 Fr = 0.56 dH

Sertlik genel olarak tuzların yapısına göre şu şekilde sınıflandırılabilir.

a) Geçici sertlik b) Kalıcı sertlik


GEÇİCİ SERTLİK : Geçici sertlik, suda çözünmüş Ca ve Mg bikarbonatların varlığını belirler. Bu sertlik basit olarak kaynatma ile giderilebilir. Isı ile bikarbonat tuzları bozunarak suda çözünmeyen CaCO3 oluşturur. Böylelikle sertlik yapıcı katyonlar çökerek CO2 şeklinde ortamdan ayrılır.


Ca (HCO3 )2 -----> CaCO3 + CO2 + H2O

KALICI SERTLİK : Suyun kaynatılması ile giderilmeyen sertlik olarak tanımlanır. Sertlik veren katyonların bikarbonat dışında CI , SO4 , NO3 vb. gibi anyonlarla verdiği tuzlar kalıcı sertliği meydana getirir. Geçici ve kalıcı sertliğin hepsi birden sertlik bütününü oluşturur ve TOPLAM SERTLİK olarak adlandırılır.


b) ALKALİTE : Alkalite suyun bazlık ögelerinin bir ölçümüdür. Suyun kuvvetli asitleri nötürleştirme kabiliyeti olarak tanımlanır. Sudaki toplam alkaliliği, genel olarak OH, CO3 ve HCO3 iyonları oluşturur. Uygun sınırlar içinde alkalite sıhhi bir ölçüme sahip değildir. Fakat koagülasyon, yumuşatma ve korozyon ile ilgili olarak çok önemlidir. Sudaki toplam alkaliliğin tayininde iki temel unsur kullanılır.

a) Fenolftalein alkalitesi (P) b) Toplam alkalite (M)


a) FENOLFTALEİN ALKALİTESİ (P) : Alkalilik asitleri nötürleştirme kabiliyeti olduğundan bir suyun alkaliliğini ölçmek için kuvvetli asit eriyikleri kullanılır. Asit ile titrasyonun ilk aşamasında fenolftalein indikatörü kullanılır. Bu indikatörle asit alanı pH=8.3' ün altındadır ve alkali alanı bu değerin üstüdür. Fenolftalein ilavesi ile pembe renk alan su (numune) asit ilavesi ile renksizleştiği an pH 8.3 'dür. Bu an sudaki OH iyonlarının tamamı ve CO3 iyonlarının yarısı nötürleştirilir. Böylece fenolftalein kullanılarak bulunan ilk aşama alkaliliğe, fenolftalein alkaliliği adı verilir.

b) TOPLAM ALKALİTE (M) : P alkalitenin belirlenmesinden sonra suya metiloraj indikatörü ilave edilir. Su sarı renk alır ve titrasyona bu noktadan devam edilir. Bu indikatörle asit alan pH 8.3 - 4.6 arasıdır. Sarı renk oraj renge dönüştüğü andaki suyun pH'ı 4.6 kabul edilerek asit damlatılması durdurulur. Metiloranj kullanılanılarak bulunan alkaliteye toplam alkalite adı verilir.


Aşağıdaki şekilde metiloranj ve fenolftalein ile belirlenen bikarbonat,karbonat,hidroksil alkalite ilişkisi açıklanmıştır.pH

Renk
OH Alkalitesi
11Alkali pH

CO3 Alkalitesi
10

PembeHCO3 Alkalitesi

yok

CO2


yok


9.4

Fenolftalein
CO3 Alkalitesi
HCO3 Alkalitesi
OH Alkalitesi

yok

CO2


yok


8.3


RenksizHCO3 Alkalitesi

CO2

CO3 Alkalitesi
yok

7.8

7.0

5.0

4.6Oranj


Nötr

Mineral asitler


4


3.1Kırmızı


MetiloranjAsidik pH
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA iconSuyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA icon1. Kimyasal bağ enerjisinin oluşmasını Sağlar. Oksijenin oluştuğu yerdir. Suyun parçalandığı yerdir

SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA iconSu, yaşamın temelidir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların hemen tümünde, doğrudan dolaylı olarak suyun rolünü görürüz. Kullanım alanlarının genişliği ve

SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA iconMalzemelerin tanıtımı, yapı-özellik ilişkileri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, otomobillerde kullanılan malzemelerin karakteristikleri, dökme demir, çelik ve

SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA iconArıtılacak suyun özelliklerine bağlı olarak arıtma tesislerinde çeşitli arıtma kademelerinde (fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma, ileri arıtma, vb.) oluşan çamurun özelliği birbirinden farklıdır

SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA iconSuyun tohum tarafından emilmesi çimlenme olayinin ilk basamağını olusturur. Suyun alınmasını etkileyen en önemli etmenler tohum ve kabugunun özelligi ve

SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA iconDenizde veya derede yüzerken suyun içinden geçmiş oluyoruz. Suyun içinde havanın içinde hareket ettiğimiz kadar hareket edebiliyor muyuz?

SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA iconKAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI

SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA iconKAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA KİMYASALI

SUYUN TANITIMI VE KİMYASAL SU ŞARTLANDIRMA iconKAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA KİMYASALI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page