HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Indir 494.63 Kb.
TitleHİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Page3/8
Date conversion09.05.2013
Size494.63 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.muallimce.com/dokumanlar/2011-2012-sosyal-bilgiler-dersi-1-donem-zumre-tutanagi.doc
1   2   3   4   5   6   7   88. SINIFLAR PERFORMANS GÖREVLERİ

ÜNİTE 1

( Ödevinizi yönerge ve Dereceli Puanlama Anahtarı doğrultusunda hazırlayınız.)

1. Türkiye’ye gelecek olan yabancılara Atatürk’ü tanıtmak amacıyla Atatürk’ün hayatını anlatan bir kitapçık hazırlama.

2. Atatürk’ün çocukluk ve öğrencilik yılları ile ilgili bir pano (Afiş) hazırlama.

3. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili bir afiş hazırlama.

ÜNİTE 2

( Ödevinizi yönerge ve Dereceli Puanlama Anahtarı doğrultusunda hazırlayınız.)

1. Birinci Dünya Savaşının sebep ve sonuçları, İtilaf ve İttifak Devletleri ve Osmanlı Devleti’nin savaşa katılma nedenleri ile ilgili afiş hazırlama .

2. I. Dünya Savaşı’nın bir cephesi ile ilgili bir gazete haberini yorumlama,konu ile ilgili araştırma yapma.

3. Çanakkale Savaşı ile ilgili afiş hazırlama.

4. Kurtuluş Savaşı’nda azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler ve bunların Kurtuluş Savaşı’nı engellemek için yaptıkları çalışmalar ile ilgili bir afiş hazırlama.

5. Kurtuluş Savaşı’nda Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve bunların Kurtuluş Savaşı’nı engellemek için yaptıkları çalışmalar ile ilgili bir afiş hazırlama.

6. Kurtuluş Savaşı’nda Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin araştırılması ve bunların ortaya çıkış nedenleri, özellikleri, yaptıkları çalışmalar ile ilgili bir afiş hazırlama.

7. Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün İstanbul’dan başlayarak Ankara’ya kadar yaptığı önemli çalışmaları anlatan bir yazı ve izlediği yolu gösteren bir harita çizme.

8. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde büyük bir öneme sahip olan kongreler (Erzurum-Sivas Kongreleri) ile ilgili bir afiş çalışması yapma.

9. Misak-ı Milli’nin ilan edilen sınırları ile günümüzdeki sınırlar arasındaki farkı gösteren bir harita çizme ve yorumlama.


ÜNİTE 3

( Ödevinizi yönerge ve Dereceli Puanlama Anahtarı doğrultusunda hazırlayınız.)

1. Bir tabaka karton üzerine Batı Cephesinde meydana gelen savaşlardan birini gösteren harita çizme ve savaş ile ilgili bilgi verme.

( Ödevinizi yönerge doğrultusunda hazırlayınız.)

2. Batı Cephesini gösteren harita çizme( Ödevinizi yönerge doğrultusunda hazırlayınız.)

3. İstiklal Marşı ile ilgili bir hikaye yazma ve bilgisayar sunusu hazırlama.

4. Kurtuluş Savaşında kahramanlığını duyduğunuz veya merak ettiğiniz kişiyi seçerek biyografisini araştırma.

5. Kurtuluş Savaşı döneminde meydana gelmiş önemli olayların kronolojiye uygun olarak bir tarih şeridini hazırlama.

6. Aşağıda verilen konuları dikkatlice okumanızı, bunlardan bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak;

a maddesinden bir konu seçenler Power Point Soru Sunusu,

b maddesini seçenler de bir afiş halinde bulmacalarını hazırlayacak ve ayrıca sınıf ortamında her iki grup ta hazırladıkları çalışmayı sunacaklardır.

  1. Power Point Soru Sunusu Hazırlama

Konular:

Batı cephesi, Doğu ve Güney Cephesi,

TBMM’nin açılışı ve TBMM’YE karşı ayaklanmalar,

Musul ve Boğazlar sorunu, 8

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları

Sadabat Paktı ve Balkan Antantı,

Çok Partili Hayat Denemeleri,

Ekonomik alanda inkılaplar,

Toplumsal alanda inkılaplar, Hukuk Alanında inkılaplar,

Siyasi Alanda yapılan İnkılaplar,

Atatürk İlkeleri,

II. Dünya Savaşı

b)İnkılap Tarihi Konularından oluşan bulmaca hazırlanması

7. Kurtuluş Savaşıyla İlgili Roman İncelemesi.

8. Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili bir afiş hazırlama.

9. Kurtuluş Savaşının savaş döneminde meydana gelmiş önemli olayları kronolojiye uygun olarak bir kitapçık haline getirme.

10. Bir tabaka karton üzerine Sevr Barış Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşmasına göre sınırlarımızı belirten iki harita çiziniz ve bu iki haritayı yorumlayarak Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile destekleyiniz.

11. Sevr ve Lozan Antlaşmalarının maddelerini yazıp, kayıp ve kazançlarımızı belirleyerek Sevr ve Lozan antlaşmalarındaki sınırlarımızı gösteren ayrı ayrı iki harita çizerek bu haritaların karşılaştırmasını yapınız.


ÜNİTE 4

1. Milli egemenlik anlayışını güçlendirme sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

2. Sevr ve Lozan anlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşmasını değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

3. Ekonomi alanında yapılan inkılâplar ile ilgili bir ödev .

4. “Neden başkent Ankara” konulu bir ödev hazırlayınız.

5. Cumhuriyet rejimi,önemi ve kazandırdıkları ile ilgili bir ödev hazırlayınız.

6. 3 Mart 1924 ‘te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve bu kanunların çıkarılması ile toplum hayatında meydana gelen değişme ve gelişmeleri açıklayan bir ödev.

7. Şapka İnkılabı , Ölçü, saat ve takvimdeki değişiklikler Tekke ve Zaviyelerin kapatılması ve yapılan bu yeniliklerle toplum hayatında meydana gelen değişme ve gelişmeleri ortaya koyan bir ödev hazırlayınız.

8. Atatürk’ün çok partili siyasi hayata geçiş ile ilgili yaptığı çalışmalar.

9. Mustafa Kemal’e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler açısından değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

10. Mikrofon Sende!” (Hukuk, Denizcilik ve tarım alanındaki değişim konusunda haberlerin yapıldığı bir radyoda sunucusunuz. Haberleri sizin sunmanız isteniyor.)

11. Şeyh Sait İsyanını çağdaş , demokratik ve laik T.C. ‘ne karşı tepkiler açısından değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

12. Hukuk alanındaki gelişmeleri , medeni kanunun Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri açıklayan bir ödev hazırlayınız.

13. Kabotaj Kanunu’nu milli egemenlik haklarına ve Türk denizciliğine katkılarını değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

14. Harf inkılabı ve millet mekteplerini , eğitimin yaygınlaşması ve çağdaş Türk toplumunun oluşması açısından değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

15. Atatürk’ün milli kültür ve mili kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yapılan çalışmalar ile ilgili bir afiş hazırlayınız.

16. Menemen (Kubilay) Olayı ‘nı Türk milletinin çok partili siyasi hayata geçişi açısından değerlendiriniz.

17. Çağdaş üniversite ve Sağlık alanında yapılan inkılaplar ile ilgili bir ödev hazırlayınız.

18. Soyadı Kanunu ve Atatürk’ün kadınlara sağladığı hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın hakları ile karşılaştıran bir ödev hazırlayınız.

19. Cumhuriyet döneminde Türk Kadının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak ,Türk kadınının konumunu gösteren bir afiş hazırlayınız.

20. Atatürk Döneminde yapılan inkılâpları, inkılâplar öncesi ve sonrası değişikleri gösteren bir afiş hazırlama.

21. Atatürk inkılapları öncesi ve sonrasındaki değişiklikleri karşılaştıran bir kitapçık hazırlama.

22. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmış olduğu inkılapları gösteren bir tarih şeridi hazırlama.

23. Atatürk Döneminde yapılan inkılapları, inkılaplar öncesi ve sonrası değişikleri gösteren bir pano hazırlama.


ÜNİTE 5

1. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri ile ilgili bir afiş hazırlayınız.

2.a- Milli güç unsurlarının ülkemizin bugünlere ulaşmasındaki yerini açıklayan bir Afiş hazırlayınız.

b- Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve Türk toplumuna faydalarını açıklayan bir Afiş hazırlayınız.

3. Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeleri açıklayan bir poster hazırlama.

4. Milliyetçilik ve Halkçılık ilkesinin önemini ve Türk toplumuna faydalarını açıklayan bir Afiş hazırlayınız.

5. Devletçilik,Laiklik ve İnkılapçılık ilkesinin önemini ve Türk toplumuna faydalarını açıklayan bir afiş hazırlayınız.

6. “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ve Atatürkçülük” Üniteleri ile ilgili bir bulmaca hazırlama.

7. Atatürk ilkelerinin amaç ve ortak özelliklerini ortaya koyan bir afiş çalışması.


ÜNİTE 6

1. Yabancı okullar ve Musul Meselesini araştıran bir ödev hazırlayınız.

2. Nüfus mübadelesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi konuları ile ilgili bir ödev hazırlayınız.

3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi, Hatay Sorununun çözümü, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girişi, komşularımızla işbirliği konuları ile ilgili bir afiş hazırlama.

4. 1- Atatürk’ün son günleri ve ölümü ile ilgili , 9

2-Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin bir afiş hazırlayınız.

ÜNİTE 7

1. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep ,süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkilerini araştıran bir ödev hazırlayınız.

2. II. Dünya Savaşı’nın nedenlerini anlatan bir drama çalışması.

3. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

4. Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

5. Cumhurbaşkanlarımız konulu bir pano hazırlama.


TC.İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROJE ÖDEVİ KONULARI

1. Atatürk’ün hayatını (1881-1938) anlatan bir fotoğraf albümü hazırlama.

2. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheleri gösteren bir harita hazırlama.

3. Aşağıda verilen konulardan bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak çalışmanızı, bir rapor halinde ve poster biçiminde sunmanızı bekliyorum.

  1. Büyük bir kartona Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çizerek konu hakkında bilgi veriniz.

  2. Büyük bir kartona Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren bir tablo çiziniz. Bu cemiyetlerin amaçlarını ve I.Dünya Savaşına etkilerini açıklayınız.

  3. Büyük bir kartona Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşında milli bilinci ve örgütlenmeyi sağlamak için yaptığı Anadolu’daki hareketlerini gösteren harita çizip açıklamalarını yapınız.

4. Çanakkale Zaferi Albümü Hazırlama.

5. Ben Bir Senaristim” (Mondros Ateşkes Anlaşmasının hemen ardından işgale uğrayan bir şehrimizi seçiniz. Bu şehirdeki cemiyetlerin faaliyetlerini, işgal ve işgale karşı yapılan mücadeleleri anlatan, Kuva-i Milliye ruhunu yansıtan bir senaryo yazma.)

6. Milli Mücadelede Kalem Sizde” (Mondros Ateşkes Anlaşmasının hemen ardından işgale uğrayan bir şehrimizi seçiniz. Bu şehirdeki cemiyetlerin faaliyetlerini, işgal ve işgale karşı yapılan mücadeleleri anlatan, Kuva-i Milliye ruhunu yansıtan bir gazete hazırlama.)

7. Kurtuluş Savaşı Gazetesi Hazırlama.

8. Kurtuluş Savaşı albümü hazırlama.

9. Kurtuluş Savaşıyla İlgili Roman İncelemesi.

10. Kurtuluş Savaşı tarih şeridi hazırlama.

11. 1915 olayları ve Asılsız Ermeni İddiaları” konulu bir panel düzenleme.

12. Kurtuluş Savaşı döneminde meydana gelmiş önemli olayların kronolojiye uygun olarak bir tarih şeridini hazırlama.

13. Aşağıda verilen konulardan bir tanesini seçmenizi, seçtiğiniz konu ile ilgili çalışmanızı kitapçık halinde sunmanızı bekliyorum.

1. Kurtuluş Savaşı sürecinde Gaziantep’in kurtuluşu yolunda büyük kahramanlığı bulunan Şahin Bey’in hayatının araştırılması, kitapçık haline getirilmesi.

2. Kurtuluş Savaşı sürecinde Batı Cephesi’nde büyük kahramanlığı bulunan Hafız İbrahim Demiralay’ın hayatının araştırılması, kitapçık haline getirilmesi.

3. Kurtuluş Savaşı sürecinde Maraş’ın kurtuluşu yolunda büyük kahramanlığı bulunan Sütçü İmam’ın hayatının araştırılması, kitapçık haline getirilmesi.

14. “Mikrofon Sende!” Hukuk, Denizcilik ve tarım alanındaki değişim konusunda radyo programları yapıyoruz.

15. Atatürk inkılâplarını yorumlama.

16. Atatürk inkılapları öncesi ve sonrasındaki değişiklikleri karşılaştıran bir kitapçık hazırlama.

17. Atatürk İlkeleri tablosu(afiş) hazırlama.

18. Atatürk dönemi Türkiye’nin dış siyaseti (Lozan, Paktlar,Musul Sorunu,Hatay Sorunu, Boğazlar Sözleşmesi, Milletler Cemiyeti vs.) konulu kitapçık hazırlama.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI


1. HEMŞERİM MEMLEKET NERESİ?

- Kırsaldan kente

- Ülkemizden yabancı ülkelere

- Yabancı ülkelerden- ülkemize

2. Aşağıdaki konulardan birini seçmeniz ve seçtiğiniz konuyu bir rapor haline getirerek poster(afiş)hazırlamanız istenmektedir.

1. Beyin göçünün ülke gelişimi üzerine olumlu ve olumsuz etkileri

2. Coğrafi özelliklerin yaratılacak iş kollarına etkisi

3. Coğrafi özelliklerin yetiştirilecek ya da üretilecek ürünlere ve tüketiciye ulaştırılmasına etkisi

4. Ülkelerin doğal afet durumlarında yapabilecekleri ortak çalışmalar

3. Ülkemizde 1927- 2000 yılına kadar yapılan nüfus sayım sonuçlarını inceleme, grafik olarak hazırlama. 10

4. Isparta ilimizi tanıtan bir kitapçık hazırlama.

5. İstanbul’un Fethinin 557. yıldönümü nedeniyle İstanbul’un Fethini konu alan bir sergi açma.

6. Isparta ilimizi tarihi ve turistik yönden tanıtan bir kitapçık hazırlama.

7. Şehrimizdeki ayak izleri

Osmanlı Devletine başkentlik yapan aşağıdaki şehirlerden birini seçerek tarih, kültür, sanat ve coğrafyasını tanıtıcı, Türk turizmine katkı sağlayacak bir broşür hazırlayınız.

1. Bursa 2. Edirne 3. İstanbul

8. II. Mahmut döneminde yapılan yenilikleri araştırma, rapor hazırlama, ayrıca elde ettiğiniz sonuçları sınıfta slayt olarak sunma.

9. Aşağıdaki konulardan birini seçmeniz ve seçtiğiniz konuyu bir rapor halinde hazırlamanız istenmektedir.

1.Matbaanın Osmanlı Devletinde geç kullanılma nedenleri ve bu durumun olumsuz etkileri.

2.Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl da ki devlet yönetimi ile günümüzdeki devlet yönetimini karşılaştırılması.

3.Osmanlı Devletinde 16. yüzyıl da ki sosyal yaşam ve günümüzdeki sosyal yaşamın karşılaştırılması.

4.Osmanlı devletindeki maliye, ordu, hukuk, eğitim kurumlarının özellikleri ve Osmanlı Devletinin son döneminde bu alanlarda yapılan hatalar.

10. Dünya’nın en önemli sorunlarından birisi olan küresel ısınmayı azaltmak için bireysel olarak yapılabilecekleri, çözüm önerisi haline getirerek sınıfa sunma.

11. UNESCO Dünya Ortak Miras Listesi” içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi anlatan bir tanıtım kitabı hazırlama .

12. Suyun yaşamımızdaki önemi konusunda araştırma ve inceleme yapma ve gelecek kuşakları da düşünerek alınacak önlemleri anlatan bir kitap hazırlama

6. SINIF PROJE ÖDEVİ KONULARI

1. Çöpleri Ne Yapalım?

2. Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili Çark-ı Felek çalışması

3. Işıklı Türkiye Bölgeler Haritası üzerinde, her bölgeye ait en az üç karakteristik tarım ürününü gösterme.

4. Gelenek ve Göreneklerimiz Hakkında Bir Büyüğü ile Röportaj Hazırlama.

5. Ormanların Yok Olmasını Önleme Yollan Nelerdir?

6. Şehrimizin Sorunlarını Çözelim.

7. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nden birini seçerek, seçilen ülke ile ilgili poster hazırlama.

8. İklimin İnsan Yaşantısına Etkileri Nelerdir?

9. Aşağıdaki Türk devletlerinden birini seçmeniz, seçtiğiniz devletin coğrafi, ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklerini içeren bir kitapçık hazırlamanız beklenmektedir.

Asya Hun, Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu Devleti.

10. Erozyon ve etkileri konulu kitapçık hazırlama.

11. İlkçağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklarla İlgili Bilgi Kartlar hazırlama.

12.Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde Sosyal Bilgilerin gelişmesi için ne gibi çalışmalar yapmıştır. Bununla ilgili geniş çapta bilgi ve fotoğraf toplama bunu büyük bir kartona düzgünce yapıştırma ve arkadaşlarına sunma.

13. Dört farklı iklime ait ülke seçme. Bu ülkelerin tarım ürünlerini belirleme,seçilen tarım ürünlerinin neden orada yetiştiğini araştırma,bu tarım ürünlerinin ve o ülkelerin fotoğraflarını da bulup bir kartona hazırlama ve arkadaşlarına sunma.

14. İpek Yolu Haritası Çizme.

15.Tarih öncesi ve Tarih Devirlerinin tarih şeridi üzerinde gösterilmesi bu devirlerin değişimine neden olan olayların görsel materyallerle desteklenmesi.

16.Demokrasi’nin tarihi gelişimiyle ilgili tarih şeridi hazırlanması.

17.Anadolu Uygarlıklarından Hititler ve Friglerin tarihi ve sosyal yaşamları (Bu projede uygarlıklara ait farklı kaynaklardan toplanan fotoğraflar yer alacak)

18. Anadolu Uygarlıklarından Lidyalılar ve Urartular ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek)

19. Fotoğraflarla seçilen bir tarihi eserin tanıtılması.

20.Atatürk ve Bilim konusunun döneme ilişkin fotoğraflarla araştırılması.

21. İlk Türk Devletlerini Tanıtan Kitapçık Hazırlama. ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek)

22.İlk Müslüman Türk Devletlerini tanıtan kitapçık hazırlama. ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek)

23.Anadolu Uygarlıklarından İyonyalılar ve Frigler ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek)

24.Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletlerinin Türk tarihindeki yeri ve önemini araştırarak bunu rapor halinde fotoğraflarla büyük bir kartona düzgünce yapıştırma ve arkadaşlarına sunma.

25.Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerler, Asurlular ve Babilliler ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek)

26. Aşağıdaki çevre sorunlarından birini seçip Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulmak üzere, sorunun çözüm yollarını içeren bir proje hazırlayınız.

Çevre sorunları:

  1. Hava kirliliği 2.Sanayi atıkları 3. Tıbbi atık 4. Su kirliliği 5.Sulak alanların korunması 6. Çöp sorunu 7. Radyoaktif kirlilik

8.Toprak kirliliği 9.Erozyon

27. Sizden ışık ve sesin çevre kirliliği oluşturup oluşturmadığını araştırmanız ve bu sorunu çözmek için çözüm önerileri üretmeniz beklenmektedir.

28. Sizden ülkemizde bu güne kadar üretimi yapılmamış bir tarım ürünü belirlemeniz isteniyor. Hangi bitkiyi seçtiniz ve bununla ilgili nasıl bir üretim ve pazarlama projesi hazırlarsınız.

29. Sizden Kültür ve Turizm Bakanlığında çalıştığınız düşünülerek ülkemizdeki “UNESCO Dünya Ortak Miras Listesi” içerisinde 11 yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi anlatan bir tanıtım kitabı hazırlamanız isteniyor.

30. MÖ 3000 ve MS 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlamanız istenmektedir.

31. Türkiye’nin Bölgelerini; fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri yönünden tanıtan bir kitapçık hazırlama.

32.Yurdumuzun komşularını, Türk Dünyasındaki ve Dünya’da Türklerin Yaşadığı Ülkeleri tanıtan oyun kartı hazırlamanız istenmektedir.

33. İstediğiniz bir mesleği seçiniz ve araştırınız. Ayrıca bu meslekle ilgili bir kuruluşu araştırarak, kurum yetilisinden birisiyle röportaj yapınız.

34. Sizden bulunduğunuz bölgede sera üretimi için en uygun sera modelini araştırmanız ve bu model için uygun malzemelerle bir sera tasarlamanız, modelinizi maketleştirmeniz ve çalışmalarınız rapor haline getirerek arkadaşlarınıza sunmanız beklenmektedir.

35. Çevrenizde her gün çok sayıda olay meydana gelmektedir. Televizyon, gazete, dergi ya da çevreniz-
deki güncel olaylardan birini seçerek olayın meydana geliş nedeni ile ilgili bir proje hazırlayın.

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ PROJE KONULARI10.Zümre başkanı Uğur ERGİNEKİN 2011-2012 öğretim yılının başarılı bir eğitim yılı olmasını dileyerek toplantıya son verdi.


Uğur ERGİNEKİN Şeref AYDIN Süreyya GÜLCAN

Zümre Başkanı Sosyal Bilgiler Öğrt. Sosyal Bilgiler Öğrt.


27.09.2011

Uygundur.

Hasan ORUÇ

Okul MüdürüAFİŞ İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 1

Adı Soyadı :

Sınıfı/No :

Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, posterinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda posterinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.

3/2. 17. Yüzyıldan başlayarak Osmanlı Devleti yenileşme hareketleri konulu bir tarih şeridi hazırlayınız.

3/3. Osmanlı Devleti döneminde denizcilikle ilgili faaliyetleri gösteren bir pano hazırlayınız.

3/4. Sizden aşağıdaki konulardan birini seçmeniz ve seçtiğiniz konuyu bir rapor halinde hazırlamanız istenmektedir.

a. Matbaanın Osmanlı Devletinde geç kullanılma nedenleri ve bu durumun olumsuz etkileri

b.Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl da ki devlet yönetimi ile günümüzdeki devlet yönetimini karşılaştırılması

c.Osmanlı devletindeki maliye, ordu, hukuk, eğitim kurumlarının özellikleri ve Osmanlı Devletinin son döneminde bu alanlarda yapılan hatalar.

3/5. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti dönemine ait 1071- 1453-1699-1914 tarih aralığından birini seçerek önemli olayları kapsayan bir tarih şeridi hazırlayınız.

3/6. Osmanlı Devleti’ne ait tarihi bir belgeyi inceleme, yorumlama.

3/7. Osmanlı Devleti, en geniş sınırları haritası.

3/8. Osmanlı padişahları tuğraları konulu bir poster hazırlama.

3/9. Osmanlı imparatorluğu padişahlarından biri ile ilgili bir poster hazırlama.

3/11. Selçuklu Kervansaraylarına Bir Tur Düzenliyoruz.

3/12. 19.y.yılda Osmanlı Devletinde yapılan yenilik hareketlerini ve bunların demokrasiye katkılarını, ayrıca bu yenilikleri ve yenilikçileri gösteren bir poster (afiş) hazırlayınız.

3/13. Osmanlı’da minyatür sanatı.

3/14. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde padişah olsaydınız devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için ne gibi önlemler alırdınız. (siyasi, ekonomik, askeri , eğitim, bilim alanları)

ÜNİTE 4: Ekonomi ve Sosyal Hayat

4/1. İpek Yolu ve Baharat Yolunun geçtiği güzergahları gösteren bir harita çizme.

4/2. Vakıflar ile ilgili afiş hazırlama.

4/3. Osmanlıda vakıflar ile ilgili afiş hazırlama. 7

4/4. Sanayi İnkılâbı döneminde yapılan icatların ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkile­ri.

ÜNİTE 5: Zaman İçinde Bilim

5/1. İlk Çağ uygarlıklarının günümüz bilim ve teknolojisinin gelişimine katkıları.

5/2. Buluşlar ve yaşantımıza katkıları.

5/3. İnsanlık tarihinde önemli buluşları araştırıp, inceleme ve bir tarih şeridi üzerinde gösterme.

5/4. Piri Reis’in dünya haritası konulu bir araştırma ödevi.

5/5. Rönesans konulu bir poster hazırlama.

5/6. Zaman içinde bilim Ünitesi ile ilgili bir bulmaca hazırlama.

ÜNİTE 6: Yaşayan Demokrasi

6/1. Dünyada ve ülkemizde, Demokrasinin dünden bugüne gelişimini içeren bir tarih şeridi hazırlama.

6/2. Demokratik yönetim birimlerindeki milletin temsilcilerinin nasıl seçildikleri ve görevlerinin neler olduğu konusunda bir araştırma.

ÜNİTE 7: Ülkeler arası Köprüler

7/1. Türkiye’deki ortak miras eserlerinden 30 tanesini belirleme ve bunları oyun kartı şeklinde hazırlama.

7/2. Dünya Anıtlar Vakfı ve bu vakfın Türkiye’de koruma altına aldığı dört eser ile ilgili afiş hazırlama.

7/3. Çevre sorunları ve çevre bilinci ile ilgili yazılı basını takip ederek çıkan haberleri kullanarak bir poster(afiş) hazırlama.

7/4.Küresel ısınma ve etkileri konusunda yazılı basını takip ederek, çıkan haberlerden oluşan bir afiş hazırlama.

7/5. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımına bağlı olarak meydana gelen kirlilik sorunu konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bir afiş hazırlama.

7/6. Ülkemizde yaşanan çevre sorunlarını ile ilgili afiş çalışması.

ÖLÇÜTLER

PUAN

Konu postere bakınca hemen anlaşılabilmektedir

1
Poster öğrencinin konuyu kavrama düzeyini yansıtmaktadır

4
Poster gerçeklere(bilgilere) uygundur

1
Posterde kullanılan görseller (fotoğraf,resim,grafik vb) konuyla bağlantılıdır

2
Posterde yazım ve dilbilgisi hatası yoktur

2
Poster ilgi çekici ve dikkat uyandırıcıdır.

1
Yazı , resim vb. yerleştirilmesi posterin özenle yapıldığını göstermektedir

3
Poster temiz ve sergilenebilecek durumdadır

1
TOPLAM

15
Yukarıda verilen dereceli puanlama anahtarına göre öğrencileri değerlendirirken, her bir ölçüt düzeyinde öğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınır. Not vermek için ise puanların yüzde karşılığı bulunur ve nota dönüştürülür. Bu çalışmadan alınabilecek en yüksek puan 15’dır. Örneğin, bir öğrenci bu çalışmadan 12 puan almış ise, yüzde puanı 80’dir [(12/15)x100 =%80].


TARİH ŞERİDİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI-3

Adı Soyadı :

Sınıfı/No :

Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı,Tarih şeridinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda Tarih Şeridinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir

PUAN

İÇERİK

4

Tarih şeridinde İnsan hakları ile ilgili bütün olay /belgelere yer verilmiş.Kronolojiye uygun olarak yerleştirilmiş.Olay/belge adları ve tarihleri doğru

3

Tarih şeridinde yer verilen olay /belgeler yeterli .Kronolojiye uygun yerleştirilmiş. Olay/belge adları ve tarihleri doğru

2

Bazı önemli olay veya belgeye yer verilmemiş. kronolojide bazı yanlışlıklar var.

1

Pek çok olay veya belgeye yer verilmemiş. kronoloji gözetilmemiş olay/belge adları ve tarihleri eksik.

PUAN

GÖRÜNÜMÜN YETERLİĞİ

4

Tarih Şeridinin görüntüsü temiz ve çok renkli. Tarihler ve olaylar çok kolay okunuyor.

3

Tarih şeridinde birkaç renk var. Bazı olay veya tarihler kolay okunmuyor.

2

Sınırlı sayıda renk kullanılmış. Tarih veya olayların ne olduğu zor okunuyor.

1

Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. Olay ve tarihler iç içe girmiş

PUAN

TARİH ŞERİDİ ELEMANLARI

4

Tarih şeridi aslına uygun şekilde çağlara ayrılmış çağların başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiş. Milat belirtilmiş.

3

Tarih şeridi çağlara ayrılmış çağların başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiş..Milat belirtilmiş

2

Tarih şeridi çağlara ayrılmış.milat belirtilmiş

1

Tarih şeridi çağlara ayrılmamış yada yanlışlıklar yapılmış milat belirtilmemiş
1   2   3   4   5   6   7   8

Similar:

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK iconHİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU 2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK icon2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 50. YIL DEDEMAN İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK iconDEU İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2011-2012 ÖGRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POZANTI ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER GRUBU DERSLERİ

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK icon2009-2010 Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler-T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK iconÖZEL KALE İLKÖĞRETİM OKULU 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YILLIK PLANI

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK iconHİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK icon2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU T. C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINIFLAR DÖNEM 1 YAZILI SORULARI

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK iconYeni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının İlköğretim 2005 Sosyal Bilgiler Dersi (6, Sınıflar) Öğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK iconA KARACASU’YU SEVENLER İLKÖĞRETİM OKULU 2008–2009 ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ I. DÖNEM II. YAZILISI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page