Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni
Indir 106.8 Kb.
TitleMersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni
Date conversion10.05.2013
Size106.8 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mersin.edu.tr/duyurular/kdb/ebulten.docKütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sayı 1, Şubat 2009


Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni


Merhaba

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi olarak, Şubat 2009 tarihinden itibaren yaşama geçireceğimiz “Kütüphane Haber Bülteni” ile okuyucularımızla yeni bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlamaktayız. Bu çalışma ile bilgi kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasının sağlanması, kütüphanemizdeki her türlü hizmetin kullanıcılara tanıtılması, bilgiye erişimde karşılaşılan sorunların en aza indirilerek, kütüphanecilik- yayıncılık alanındaki gelişmelerden, sizlerin düzenli olarak haberdar edilmesi hedeflenmektedir.


Genel Kütüphane anlatımını sunduğumuz bu ilk sayımızdan sonraki sayılarda, kütüphane kullanıcılarından gelen istek ve sorulara yanıtlar, kullanıcılarla mülakatlar, yeni gelen yayınların duyurulması, kitap tanıtımları ve ayrıca karikatür, şiir, öykü, deneme vb. çalışmaların yer alacağı kullanıcı köşesi oluşturulacak, sanatsal kültürel ve bilimsel etkinlerin duyurusunu yapılacaktır.


"Kütüphane Haber Bülteni”nin üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin, kütüphanemiz ile arasındaki iletişimini güçlendirerek, sunulan hizmetlerin daha da gelişmesinde önemli rol oynayacağı inancındayız.Hüseyin GÖLALMIŞ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Kütüphanemizi tanıyalım

Kütüphanemiz; üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin akademik ve idari kadrosunun genel kültür doğrultusunda gereksinim duydukları kütüphane materyallerini sağlamayı ve bilgiye erişim alt yapılarını kurmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz Kütüphanesi kuruluş çalışmaları 31 Ağustos 1993 tarihinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’nın atanmasıyla başlatılmıştır.


Merkez kütüphane anlayışıyla kurulan Üniversitemiz Kütüphanesi, Metropol İş Merkezi'ndeki yerinden, 1996 yılında, Çiftlikköy Kampüsü’ne taşınmış, 9 Ekim 2002 tarihinde ise Yenişehir Kampüsü’nde Şube Kütüphanesi hizmete açılmıştır. Merkez Kütüphanede yapılan genişletme çalışmalarıyla, kütüphanemiz toplam 600 oturumlu, 3600m²‘lik bir alanda hizmetlerini sürdürmektedir.


Mersin Üniversitesi; bilgi çağında amacına ulaşmak için yaptığı çalışmalardan, bilgi desteğini sağlayacak, çağdaş bir merkez kütüphane kurma azmi ve kararı içerisindedir.
Üniversitelerin ve araştırma kurumlarının vazgeçilmez birimlerden olan kütüphane, öğretim ve araştırmanın en önemli bilimsel destek merkezidir. Mersin Üniversitesi; bilgi çağında amacına ulaşmak için yaptığı çalışmalardan, bilgi desteğini sağlayacak, çağdaş bir merkez kütüphane kurma azmi ve kararı içerisindedir.


Kütüphanemiz; Yüksek Öğretimin amacı doğrultusunda araştırma, eğitim-öğretim gereksinimlerini karşılamak üzere ilgili bilim dallarına ilişkin her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçer ve sağlar. Sağladığı yayınları belirli bir düzen içerisinde öğretim elemanlarımız, öğrenciler ve tüm araştırmacıların hizmetine sunar.

Çağdaş kütüphanecilik anlayışına uygun olarak hizmet üretebilmek amacıyla, kütüphanecilik çalışmalarında otomasyon uygulamalarını başlatarak, tüm kütüphane koleksiyonu, barkod sistemine geçirilmiş, ödünç verme, kaynak tarama ve koleksiyon bilgileri bilgisayar ortamına aktarılmış olarak çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Kütüphanemiz web sayfasında yer alan en önemli noktalardan biri katalog tarama linkidir. Bu noktadan kitap, süreli yayın ve tezlerle ilgili yayın taraması yapılabilir. Yine web sayfamızda yer alan on-line veritabanları linkleri ile elektronik ortamda hizmete sunulan süreli yayınlara ulaşılabilinmektedir.

Kütüphane Otomasyon Sistemi’nin seçilmesindeki en önemli etkenlerden birisi, sistemin kütüphane koleksiyonunu internet ortamında sunabilmesidir. Kullanıcılarımız, http://www.mersin.edu.tr adresinden ulaşabilmektedirler.

Yenişehir Kampüsü’nde Tıp, Mimarlık, Su Ürünleri Eğitim, Eczacılık Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ilgili konularda bilgi kaynaklarına erişim sağlayacak, araştırmacıların ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini karşılayacak şube kütüphanemiz bulunmaktadır.

Kütüphane Koleksiyonu; Aralık 2008 tarihi itibarıyla;

Kitap Sayısı 60.003

Süreli Yayın Sayısı 592

Abone Olunan Veritabanı Sayısı 32

Tez Sayısı 956

Broşür Sayısı 300

Sesli Kitap 259


Kütüphane Personel Durumu:

Daire Başkanı :1

Şube Müdürü :1

Şef :1

Uzman :2

Memur :6

Daktilograf :1

Bilgisayar İşletmeni :2

4/b :3

Geçici İşçi :6

Toplam :23 Kişi görev yapmaktadır.

Diğer 20

(Üniversitemizde eğitim yapan öğrencilerden kısmi zamanlı olarak yararlanılmaktadır.)

Kütüphanemizde Verilen Hizmetler

*Akademik Personel ve Öğrenciler İçin Gerekli Yayınların Sağlanması

Üniversitemiz eğitim-öğretimi destekleyecek ve araştırmalarda yardımcı olacak yayınlar ile benzeri koleksiyon, satın alma ve bağış yoluyla oluşturulur.*Sağlanan Yayınların Sistematik Bir Düzen İçerisinde Hizmete Sunulması

Bütün kütüphane materyallerinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel işitsel araç, elektronik bilgi sistemleri ve benzeri) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine (Kütüphaneye sağlanan materyallerin kataloglama ve sınıflamasını yaparak, verilerin bilgisayar ortamına aktarılması) kadar geçirdiği işlemler yürütülür.

*Elektronik Veritabanları Hizmeti

Kütüphanemizce abone olunan on-line veri tabanları ile ilgili tüm işlerle birlikte kütüphanemizin elektronik ortamda verdiği tüm hizmetlerin aksaksız yürümesini sağlar.

*Elektronik Bilgi Erişim Hizmeti

Araştırmacıların kütüphane kaynakları dışında, aradıkları herhangi bir bilgiyi internet üzerinden çalışma yaparak sağlamasıdır.

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde 40 adet, Bilgi Erişim ve İletişim Merkezi’nde 201 adet, Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi Erişim Salonu’nda 40 adet, Yenişehir Şube Kütüphanesi’nde 25 adet olmak üzere toplam 306 adet bilgisayardan oluşan elektronik bilgi erişim hizmeti, tüm üniversitemiz elemanları ve öğrencilerin hizmetine ücretsiz sunulmaktadır.


*Ödünç Verme Hizmeti

Mersin Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeline, kütüphaneye üye olmak kaydıyla, ödünç verme hizmeti ile kullanıcılara belli sürelerle ödünç verilebilmektedir. Belirlenen ödünç verme kurallarına göre;

-Akademik Personel, bir defada en çok 8 kitabı 15 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün süreyle,

-İdari Personel bir defada en çok 3 kitabı 10 gün süreyle,

-Öğrenciler bir defada en çok 3 kitabı, 10 gün süre ile ödünç alabilirler.

-2008 yılı içerisinde 30.487 kullanıcı ödünç verme hizmetinden yararlanmıştır.

*Görme Engelliler Hizmeti

Daire Başkanlığımız, görme engelli kullanıcılarının kütüphane ve bilgi teknolojilerinden yararlanmaları amacıyla Merkez Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü’nü oluşturmuştur. Görme Engelliler Bölümü, Merkez Kütüphane içerisindeki Bilgi Erişim Salonu’nda, Bilgi Erişim ve İletişim Merkezi’nde ve Yenişehir Kampüsü Şube Kütüphanesi’nde olmak üzere üç ayrı yerde, 25 Nisan 2008 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

Merkez Kütüphanemizde Görme Engelliler Bölümü’nde ekran okuma programı ve Türkçe sentezleyicilerin yüklü olduğu üç adet bilgisayar ve bir adet tarayıcı ile psikoloji, edebiyat ve iletişim gibi pek çok konudan oluşan 259 adet sesli kitap bulunmaktadır.

Mersin Üniversitesi’nde eğitim gören görme engelli kullanıcıların dışında, Mersin’deki görme engelli kullanıcıların da yararlanabileceği bölümde, görme engelli öğrenciler ekran okuma programı ile internetten araştırma yapabilmektedirler. Ayrıca görme engelli kullanıcılar kütüphaneden yararlanmak istedikleri herhangi bir kitaptan tarayıcı ve ekran okuma programı ile faydalanmakta, bu bölümde bulunan sesli kitap CD’leri ve kendilerine ait CD’leri de dinleyebilmektedirler. Merkez Kütüphane Görme Engelliler Bölümü’nde, öğrencilerle yürütülen ortak proje ile istenilen kitaplar sesli formatta çoğaltılabilecektir.

Danışma, Rehberlik ve Referans Hizmeti

Kütüphane ve bilgi kaynaklarından en verimli şekilde yararlanabilmeleri için tanıtıcı çalışmalar yapmak, ayrıca araştırmacı ve kullanıcılara kütüphaneden yararlanma, kaynak sağlama, bibliyografya ve abstraklardan yayın tarama işlemlerinden yardımcı olunmakta, kütüphane kullanıcılarına birebir veya gruplar halinde oryantasyon hizmeti verilmektedir.

Kütüphanelerarası Ödünç Kitap Verme Hizmeti

Diğer üniversitelerde bulunan (kitap ya da makale fotokopilerinin) istekler doğrultusunda araştırılarak, kütüphaneler arası ödünç verme sistemi ile getirtilmesi ya da gönderilmesi biçiminde olmaktadır.


Fotokopi Hizmeti

Kütüphane kaynaklarından fotokopi yoluyla yararlanmak isteyen okuyuculara gerekli fotokopi hizmetlerini vermektedir.

Üniversitemiz Yayınlarına ISBN ve ISSN numaralarının alınması

Üniversitemizde yayınlanan kitap ve dergiler için, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nden ISBN ve ISSN numaraları sağlanmaktadır.

Elekronik Veritabanları Hizmeti

Kütüphanemizce abone olunan on-line veri tabanları ile ilgili tüm işlerle birlikte kütüphanemizin elektronik ortamda verdiği tüm hizmetlerin aksaksız yürümesini sağlar.

Veritabanlarımız

Kütüphanemiz 2002 yılından itibaren elektronik veritabanlarına abone olmaya başlamış, bu tarihten itibaren çeşitli veritabanları deneme amaçlı üniversitemiz kullanımına açılmıştır. 4 veritabanına, 2002 yılında abone olunmuş, 2005 yılında 10, 2006 yılında 17, 2007 yılında 19 veri tabanına abone olunurken, 2008 yılında ise 4 adet Türkçe, 28 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 32 adet veritabanına abonelik sağlanmıştır. Abone olduğumuz veritabanları için tüm öğrencilerimiz ile öğretim elemanlarımıza verdiğimiz şifrelerle uzaktan erişim hizmeti de sağlanmaktadır.

1 Serials Solutions A to Z

2 Wiley Interscience

3 Blackwell’s Synergy

4 Springerlink

5 Ebrary

6 MD Consult

7 Oxford Journals Online

8 Oxford Scholarship Online

9 Annual Reviews

10 Sage Premier Journals Online

11 JSTOR

12 ALPSP-ALJC

13 APA PsycArticles

14 The Cochrane Library (Wiley)

15 Ebrary Sheet Music

16 Science Online

17 Uptodate

18 ACS (American Chemical Society)

19 Web Of Science (WOS)

20 Science Direct

21 EbscoHost

22 IEEE Xplore

23 Engineering Village 2

24 Taylor & Francis

25 Ovid LWW

26 BMJ Journals

27 BMJ Clinical Evidence

28 Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi

29 Mevbank (Lebib Yalkın Yayınları)

30 Kazancı Bilişim

31 Türk Standardları Enstitüsü Veritabanı

32 INIS Nükleer Araştırmalar

2008 Döneminde Abone Olunan Yeni Veritabanları


Veritabanlarımız;

1) ACS (American Chemical Society)


2) ALPSP-ALJC


3) Annual Reviews


4) APA PsycArticles


5) The Cochrane Library (Wiley)


6) Ebrary Sheet Music


7) JSTOR


8) Oxford Journals Online


9) Oxford Scholarship Online


10) Sage Premier Journals Online


11) Science Online


12)Türk Standardları Enstitüsü Veritabanı


13) Uptodate

ACS (American Chemical Society) Veritabanı:

Kimya ve ilişkili tüm alanlarda 34 adet yayına tam metin erişim sunmaktadır. Dergi listesi için pano alanına bakılabilecegi gibi veritabanının sayfasında üst menülerden -Journals A-Z- alanından da görülebilinir.

ALPSP-ALJC (Association Learned of Professional Society Publishers ) yayını olan ALJC (ALPSP Learned Journals Collection) Veritabanı:

53 üye yayınevinin, 700'den fazla dergisini içermekte ve tam metin vermektedir. Kapsamı; Archaeology & History, Law, Life Sciences, Linguistics & Arts, Medicine, Religion and Philosophy, Science, Social Science, Technology’dir.

ANNUAL REVIEWS Veritabanı:

Değişik disiplinlerde 32 yayın sunmaktadır. Annual Reviews yayınları, her bilim dalında temel referans kaynağı niteliğinde olup bilim dünyasındaki son gelişmeleri sunar. Veritabanı; yayınlarını 3 kategoriye ayırmıştır. Bunlar; 1-Biomedical Sciences, 2-Physical Sciences, 3-Social Sciences

APA PSYCARTICLES (EBSCO):

Amerikan Psikoloji Derneği Yayınları Veritabanı. Psikoloji alanında tam metin makaleler sunan bir veritabanıdır.

THE COCHRANE LIBRARY:

Wiley bünyesinde bulunan bu veritabanı; hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları vb.) her düzeyde araştırma yapmak için yüksek kalitede veri sağlayan veritabanlarını içeren bir koleksiyondur. The Cochrane Library  her çeşit koruyucu sağlık hizmetleri sunan doktor, hemşire, hasta bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında güncel kanıtlar sunmaktadır. Veritabanı hakkında detaylı bilgi ve kullanım kılavuzu için Pano alanına bakılabilinir.

EBRARY ONLINE SHEET MUSIC Veritabanı:

Dünyaca ünlü bestecilere ait (Mozart, Bach, Beethoven, Tchaikovski, Chopin, Shubert gibi) 9 binin üzerinde eserin nota bilgilerini kapsayan bir veritabanıdır. Daha detaylı bilgi ve kullanma kılavuzu, internet sayfamızdaki –Pano- alanına eklenmiştir.

JSTOR (Journal Storage)Veritabanı:

Fen, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarını kapsamaktadır. Uluslararası düzeyde yayınlanmış 353 hakemli dergi içerir. Derginin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yılı hariç) tüm sayılarına tam metin erişilmektedir.

OXFORD JOURNALS ONLINE Veritabanı:

Fen, Sosyal, Sağlık Bilimleri ile Sanat ve Beşeri bilimler ayrıca teknoloji alanında 180 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır. Geriye dönük erişim tarihinin büyük bir kısmı 1998 yılından itibaren günümüz olmakla birlikte, dergiye göre yıllarda farklılıklar göstermektedir.

OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE Veritabanı:

Sosyal ve İnsani Bilimler alanında klasikleşmiş 700'ün üzerinde elektronik kitaba tam metin erişim sunmaktadır. Veritabanının üst menülerinde yer alan-About OSO- alanına bakıldığında, sayfanın alt kısımlarında PDF formatında olarak, her disiplin için hazırlanmış "kaynakların listesi" görülebilecektir. Sol tarafta -search- alanına istenen anahtar kelime-(ler) yazılabileceği gibi, ayrıca üst menülerden "Title" yazan alana bakıldığında, alfabetik sıralama seçeneği de kullanılabilecektir.

SAGE PREMIER Veritabanı:

483 adet dergiye tam metin erişim olanağı sunmaktadır. 1999 yılına kadar dergilerin eski sayılarına erişim mümkün olmaktadır. Kapsamı; İletişim, Eğitim, Yönetim ve Organizasyon, Malzeme Bilimi, Kriminoloji, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, Siyaset, Psikoloji, Sosyoloji, Kentsel Araştırmalar, Şehir Planlama’dır.

SCIENCE ONLINE Veritabanı:

American Association for the Advancement of Science (AAAS) tarafından 1883’ten beri yayınlanmakta olan Science; disiplinlerarası haftalık bir bilim dergisidir. Science Online Veritabanı; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Tıp alanlarında tam metin makale sunmakta olup 1997 yılına kadar arşiv erişimi sağlamaktadır.

STANDARD.NET:

Bu link adresi ile gelen sayfada kullanıcı adı ve şifre yazılıp giriş butonuna tıklandıktan sonra gelen sayfada üst menülerden “Standard Ara” alanına tıklanır. Detaylı Arama alanı gelir, tarama yapılacak seçenekler ilgili alana yazılarak tarama yapılınca, listeler gelmektedir. Listelerde istenen standardın isminin (başlığının) üzerine tıklandığında standardın künye bilgilerini getirmektedir. Bu künye bilgilerinin üst alanında [PDF], [KAPAK], [SEPETE EKLE] sembolleri yer almaktadır. Burada PDF alanına tıklandığında standardın tam metnini getirmektedir. Kapak alanına tıklandığında, standardın kapak halindeki bilgileri yer almaktadır. PDF alanında iken tam metin olarak açılan bu veri, istendiği takdirde yazdırılıp, kayıt edilebilmektedir.

UPTODATE:

Tıp ve ilişkili disiplinlerde kanıta dayalı, klinik bilgilerin yer aldığı, danışma kaynaklı bir veritabanıdır. Sürekli güncellenmektedir. Veritabanının logosuna tıklandığında gelen sayfada "Tap into the world's largest clinical community" yazısının yanında yer alan çerçeve içinde [begin new search > Search] yazan alana tıklanır, buradan sağ tarafta çerçeveli alan gelir. Bu alanın altında "Accept" ve "Decline" yazan butonlar gelecektir, burada "Accept" butonuna tıklandığında tarama yapılacak sayfa gelecektir. Tarama alanına herhangi bir parametre yazarak (yazar, anahtar kelime, hastalık adı vs...), tarama gerçekleştirilmektedir.

Uzaktan Erişim Hizmeti


Mersin Üniversitesi öğretim elemanlarının araştırma ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanabilmesi için geliştirilen proje kapsamında, abone olunan veritabanlarına 7 gün 24 saat üniversite dışından, uzaktan erişim sistemi hazırlanmıştır. Uzaktan erişimden yararlanmak isteyen veritabanı kullanıcılarının yapması gereken işlemler:1- Kütüphanemizin internet sayfasında sol taraftaki “Pano” alanında “Veritabanları Uzaktan Erişim İstek Formu” adlı dosyayı, evlerindeki bilgisayarlarına kaydederek, gerekli alanları doldurmalıdırlar.


2-Form; eksiksiz doldurulduktan sonra, formda geçen e-mail adres (kutuphane@mersin.edu.tr) dosya ek yapılarak gönderilmelidir.


3- Kütüphanemize ulaşan istek formları değerlendirilirken, formda herhangi bir eksik bilgi yok ise (var ise görevli personel e-mail yoluyla size dönmektedir.) Veritabanları Uzaktan Erişim Sistemi’ne kaydınız yapılır, kaydınız yapıldıktan sonra veritabanlarına nasıl erişmeniz gerektiği, sisteme kaydınızın yapıldığı, kullanıcı adınız ve şifreniz gibi bilgiler, formda belirttiğiniz e-mail adresinize gönderilmektedir.


4- Size “Şifreniz Onaylanmıştır” e-maili geldikten sonra, kütüphanemiz internet sayfası “Pano” bölümünde yer alan “Uzaktan Erişim Dosyası 1 ve 2” isimli dosyaları, bilgisayarınıza kaydettikten sonra açarak gerekli adımları kılavuz yardımıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.


5- Önce sisteme kayıt yaptırıp, şifre ve onay aldıktan sonra 1 ve 2 yazan dosyalar indirilmelidir. Sisteme kayıtları yapılmayanlar, Kütüphanemiz internet sayfasında yer alan dosyaları indirip açsalar bile, erişimde bulunamayacaklardır. Kullanıcı olarak “Veritabanları Uzaktan Erişim Sistemi”nin kendilerini tanıması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle “kayıt” olunmalıdır.VERİTABANLARI UZAKTAN ERİŞİM İSTEK FORMU

Kullanıcı adı ve Şifre Bilgileri :                                   Başvuru tarihi:   ..../..../.....

Kullanıcı Adı

1 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şifre :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(UYARI :  Yukarıdaki alanları doldururken, Türkçe karakter (ı,ş,ç,ö,ü,İ,ğ) kullanılmamasına ve küçük harf kullanılmasına dikkat ediniz. Şifrenizin en az 6 karakter olmasına özen gösteriniz. Kullanıcı adı tercihlerinde ilk tercihiniz geçerlidir, eğer ilk tercihte vermiş olduğunuz kullanıcı ismi sistemimizde kayıtlı ise ikincisi kullanılır.)

Kullanıcı ve İletişim Bilgileri :                                                                              

Adı - Soyadı

 

Unvanı

 

Bağlı Olduğu Birim

 

Görevi

 

İletişim adresi:

Telefon                         

İş:                     -

                                  

Ev:

 

GSM: 

E-posta adresi

1-                            @mersin.edu.tr

 

2-

Bağlanılacak IP Adresi *

___ . ___ . ___ . ___

   Üniversite dışından kullanılacak olan IP adres bilgisidir. IP adresinizin sabit olması gerekir. IP adresiniz sabit değilse Türk Telekom'a başvurunuz. Bağlanacağınız bilgisayardan http://www.whatismyip.com adresini girerek IP adresinizi tespit edebilirsiniz.

İletişim : Şube Müdürü Yasemin Sezik


Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


Tel: 3610001- (Dahili) 3805-3814


e-posta :  kutuphane@mersin.edu.tr

                 Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve ekteki veritabanı kullanım ilkelerini kabul ediyorum.

                                                                                                                              

Adı-Soyadı

1062Mersin Üniversitesi © 2009
Çiftlikköy Merkez Kampusu 33343 Mezitli / Mersin


Kütüphaneden Kaynak Arama

Kullanıcılar, üniversitemiz internet sayfasında ‘Kütüphane’ ikonunu seçmesi halinde, kütüphanemizin internet sayfası gelmektedir. Burada yer alan -Belge Tarama Sistemi- alanına tıklanarak, kütüphanemizde bulunan kaynaklar taranabilir.

Taramaya başlarken:
Kütüphane kataloğundan: kullanıcılar aradıkları bilgiye ait anahtar kelime ile yazar adı, eser adı, konu adı vb erişim uçlarıyla tarama yapabilmektedir.

Tarama ile araştırma yapılacak yayının koleksiyonumuzda yer alıp almadığı,

Araştırılan yazarın, hangi yayınlarının koleksiyonda yer aldığı

Belirli bir yazarın hangi yayınlarının koleksiyonda yer aldığı,

Ayrıca, süreli yayınlar/sayılarına ve tezlerle ilgili bilgiye erişilmektedir.

Tarama sonucu

Çeşitli parametreler kullanılarak tarama yaptıktan sonra aradığınız kaynaklar aşağıdaki şekilde gösterilecektir. Aradığınız kaynağın sınıflama (yer) numarasını alarak kaynağa raflardan ulaşmanız mümkündür.


Kültürel Hizmetler

Kütüphane çalışanlarına hizmet içi eğitimler verilerek niteliklerinin yükseltilmesine çalışılmakta, çeşitli kültürel toplantılara katılmaları sağlanarak, mesleki bilgilerinin yükseltilmesine özen gösterilmektedir. Ayrıca, kütüphane kullanıcılarına yönelik çeşitli başlıklar altında konferans, panel, seminer vb. kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

Kütüphanemiz çalışanlarının doğrudan katıldığı bilimsel toplantı ve etkinlikler:

-14-16 Mayıs 2008 tarihinde Çeşme’de Tübitak-Ulakbim tarafından düzenlenen Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans toplantısına Daire Başkanımız Hüseyin GÖLALMIŞ katılmıştır.

-25-26 Nisan 2008 tarihinde Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen Ankos 8. Yıllık Toplantısı’na Şef Yasemin SEZİK katılmıştır.

-18 Nisan 2008 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Tübitak-Ekual Bölgesel Eğitim toplantısına Şef Yasemin SEZİK ve Memur Seymen ÇELİK katılmıştır.

- 5-7 Haziran 2008 tarihinde Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen Balkan Ülkeleri Kütüphaneler arası Bilgi ve Belge Yönetimi ve İşbirliği adlı sempozyuma Daire Başkanımız Hüseyin GÖLALMIŞ katılmıştır.

Kütüphanemizce Yapılan Kültürel Etkinlikler

44. Kütüphane Haftası nedeniyle Üniversitemiz Radyosu’nda Kütüphanemiz elemanlarından Memur Hatice Songur Temur konuşmacı olarak katılmıştır.Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni


SAYI 1, ŞUBAT 2009


Add document to your blog or website

Similar:

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni iconÇukurova Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Süreli Yayınlar Listesi alfabetik olarak düzenlenmiştir

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni iconMerkez Kütüphanesi Yönergesi

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni iconBASIN BÜLTENİ DİJİTAL BELGESEL KÜTÜPHANESİ KURULDU

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni iconHABER BÜLTENİ

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni iconHABER BÜLTENİ

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni iconHABER BÜLTENİ 10. 09. 2012 Sayı 7

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni iconSİGORTACILIK SEKTÖRÜ HABER BÜLTENİ

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni iconSİGORTACILIK SEKTÖRÜ HABER BÜLTENİ

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni iconSİGORTACILIK SEKTÖRÜ HABER BÜLTENİ

Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni iconHABER BÜLTENİ MARVEL STUDIOS “IRON MAN”IN

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page