TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı
Indir 41.93 Kb.
TitleTDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı
Date conversion10.05.2013
Size41.93 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ido.org.tr/lib_upload/files/kongre1(2).doc

TDB 3. Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı

 

 

Türk Dişhekimleri Birliği 3. Ulusal Öğrenci Kongresi’nde Türkiye genelindeki dişhekimliği fakültelerinden gelen öğrenciler, sorunlarını masaya yatırdılar. Fakülte dekanlıklarına iletmek üzere çözüm önerileri ve taleplerinden oluşan bir sonuç bildirgesi hazırladılar. Genç dişhekimi adayları bildirgenin ilk başlığında dişhekimliği fakültelerinin temel amacının önce eğitim ve araştırma, sonra hizmet olduğuna vurgu yaptılar.

 

Türk Dişhekimleri Birliği 3. Ulusal Öğrenci Kongresi 4–5 Nisan 2009 tarihlerinde, İstanbul’da, İDO Yerel Öğrenci Kolu ev sahipliğinde gerçekleşti. Zübeyde Hanım Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu’nda gerçekleşen kongreye; TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Murat Akkaya, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu üyeleri katıldı. Kongreye ev sahipliği yapan İDO Başkanı Mustafa Düğencioğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. Serdar Çintan, Genel Sekreteri Aret Karabulut, Yönetim Kurul üyeleri Nermin Erdal, A. SongülYargıcı, Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, Denetleme Kurulu üyesi Güler Gültekin de hazır bulundu. Kongreye ayrıca Çanakkale Dişhekimleri Odası Başkanı Aşkın Şimşek, Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Nihat Köksal katıldı. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Alparslan ve İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sabire Değer kongreye katılarak öğrencileri yalnız bırakmadılar.

 

Fakülteler arası işbirliği

TDB 3. Ulusal Öğrenci Kongresi sabah saatlerinde Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Emre Naiboğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Emre Naiboğlu kongre hazırlık çalışmalarında Marmara, İstanbul ve Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğrencilerinin birlikte çalıştıklarını, bu çalışmaların fakülteler arası ilişkileri güçlendirdiğini belirtti. İDO Yerel Öğrenci Kolu’nun çalışmalarına da değinen Naiboğlu, her ay tüm öğrencilerin katılımıyla düzenli toplantılar yaptıklarını, öğrencilerin sosyal ve mesleki etkinliklerle ilgili görüş ve önerilerini aldıklarını söyledi. Naiboğlu, “Türkiye’de dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin sesi olmayı ve sorunlarımıza çözüm üretmeyi hedefliyoruz” sözleriyle konuşmasını bitirdi. TDB Öğrenci Kolu Başkanı Necati Kaleli de öğrencilerin örgütlenmesinin önemine vurgu yaparak, “Bir araya gelince gördük ki, sorunlarımızı ilgili makamlara iletebiliyoruz” dedi.

 

Birlikte çözebiliriz

Daha sonra konukların konuşmalarına geçildi. İlk sözü alan İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabire Değer İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde öğrencilere yönelik çalışmalardan söz etti ve sistemin sorunlarına isyan etmek yerine, mevcut sistem içinde bir yol bulup, bu yolda ilerlemek gerektiğinin altını çizdi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Alparslan da “mevcut sorunlarınızı görebiliyoruz, sizlerde kendi pencerenizden problemlerinizi aktarırsanız birlikte çözebiliriz” dedi. Eğitimin doğumdan, ölüme kadar devam eden bir olgu olduğunu belirten İDO Başkanı Mustafa Düğencioğlu dişhekimliği eğitiminin fakülteye girildiğinden itibaren mesleğini bırakana kadar devam ettiğini söyledi. Örgütlü mücadelenin kazanımlarına dikkat çeken Düğencioğlu, öğrencilere seslenerek “ toplumsal değerleri koruyun, barış ve emekten yana, çevreye duyarlı olun. Emeğinize, mesleğinize ve meslek örgütünüze sahip çıkın” dedi. Ardından kürsüye gelen TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Murat Akkaya Sosyal Güvenlik ve sağlıkla ilgili gelişmeler üzerine konuşarak dişhekimliğini ilgilendiren düzenlemelerden bahsetti

 

Öğrenci sorunları ve beklentileri

Kongrenin en önemli etkinliğini dişhekimliği öğrencilerinin fakültelerindeki sorunlarını tespit ettiği ve çözümler önerdiği “Öğrenci Sorunları ve Beklentileri” başlıklı panel oluşturdu. Oturum başkanlığını TDB Genel Sekreteri Süha Alpay’ın yaptığı panelde; İDO Yerel Öğrenci Kolu Saymanı İbrahim Doğan, ADO Yerel Öğrenci Kolu Başkan Vekili Yusuf Gürhan Dönmez, İZDO Yerel Öğrenci Kolu Başkanı Özge Adıvar ve IDO Yerel Öğrenci Kolu Başkanı Eli Esra Özmen konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’deki tüm dişhekimliği fakültelerinin sorunlarının raporlar halinde sunulduğu panelde öğrenci sorunları okul öncesi beklentiler, okul sırasında ve okul sonrasında yaşanılan sorunlar başlıkları altında incelendi. Toplantı sonrasında, fakülte dekanlıklarına ulaştırılmak üzere mevcut durumun iyileştirilmesi için önerilerden oluşan bir sonuç bildirgesi hazırlandı.

 

Sınıflar ilerledikçe problemler artıyor

Sınıflar ilerledikçe sorunların arttığına dikkat çekilen panelde, fakültelerdeki fiziki yetersizliklerden bahsedildi. Fakültelerde iki, üç öğrenciye bir ünit düştüğü, laboratuarların ve kütüphanelerin yetersiz olduğu, öğrencilerin kişisel dolaplarının olmadığı belirtildi. Dişhekimliği eğitiminin çok masraflı olduğuna da dikkat çekilen panelde öğrenciler hasta tedavisi sırasında kullanılan el aletlerinin ve sarf malzemelerinin fakülteler tarafından karşılanmasını istediler.

Panelde yeni dişhekimliği fakültelerinin açılmasının yarattığı sorunlar da aktarıldı. Mevcut fakültelerdeki fiziksel durumların iyileştirilmesi ve fakültelerin fiziksel yeterliliklerine göre kontenjanların belirlenmesi istendi. Özellikle staj dönemlerinde öğrenci sayısına paralel hasta sayısında da artış yaşandığı bunun da verilen hizmetin kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin eğitim ve araştırmaya ayırdıkları zamanın azalmasına neden olduğu söylendi.

Hastaların ve sağlık çalışanlarının alerjik ve sistemik hastalıklara karşı tıbbi yardım kapasitesinin yetersiz olduğu belirtilen panelde öğrencilere birinci sınıftan itibaren Hepatit B aşısının yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Panelde dikkat çekilen diğer bir hususta öğrenci, öğretim üyesi asistan, yardımcı personel ilişkileriydi. İleride dişhekimi olacak dişhekimliği fakültesi öğrencilerine yaklaşımın özgüven sorunu yaşatmayacak şekilde olması gerektiğine vurgu yapıldı. Eğitim ve öğrenimle ilgili sorunların da dile getirildiği toplantıda not ve sınav sistemlerinin standardize edilmesi, yabancı dil eğitimlerin yeterli kaynak araştırabilecek ölçüde verilmesi ve multidisipliner ve kanıta dayalı bir eğitim sistemine geçiş için gerekli çalışmaların yapılması istendi. Panelde Öğrencilerin yoğun sınavlar ve çalışmalar nedeniyle sosyal aktivitelere katılamadığı belirtilerek, fakülte yönetimlerinden öğrenciler için sosyal ortamlar hazırlaması istendi.

Okul bitince sıkıntılar bitmiyor

Okul sonrası yaşanılan sorunların da irdelendiği panelde uzmanlıkla ilgili yaşanan sorunlar aktarıldı. Dişhekimliği öğrencilerinin uzmanlık için eşit şanslarının olmadığı, uzmanlık yapan asistanların kadrosuz olması nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Panelde dişhekimlerinin coğrafik dağılımındaki dengesizliğe dikkat çekilerek, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerdeki dişhekimi yığılmalarının özellikle beşinci sınıf öğrencilerinde kaygı yarattığı söylendi. Kamu kuruluşlarında dişhekimliği fakültelerinden mezun sayısıyla orantılı oranda dişhekimi istihdamı yapılmadığı, bunun da genç dişhekimlerinde işsizlik sorununa yol açtığı vurgulandı.

Konuşmaların sonunda salondan söz alan öğrenciler görüş ve önerilerini bildirerek toplantının interaktif geçmesini sağladılar. Ardından sırasıyla İDO Başkan Vekili Prof. Dr. Serdar Çintan, İDO Başkanı Mustafa Düğencioğlu, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sabire Değer, Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Alparslan söz alarak konuyla ilgili değerlendirme yaptılar.

 

Meslek etiği ve mesleki dayanışmanın önemi

Öğleden sonra yapılan ilk oturumun konusu “Meslek Etiği ve Mesleki Dayanışmanın Önemi” ydi. İDO Başkanı Mustafa Düğencioğlu’nun oturumun başkanlığını yaptığı panele konuşmacı olarak TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanı Celal Yıldırım ile TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Murat Akkaya konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Murat Akkaya “tıpla ilgili mesleklerin kendine özgü etik kuralları vardır, bu özellikleri başka hiçbir meslek grubuyla karıştırmadan anlamak gerekir” dedi. Hekimlerin başta insan hakları olmak üzere, tüm insan hakları belgelerine ve hekimlikle ilgili kurallara uymakla yükümlüğü olduğunu belirten Prof. Dr. Akkaya, Hipokrat Yemininden bahisle, hasta, hekim ve hekim, hekim arasındaki ilişkilerden söz etti. Prof. Dr. Murat Akkaya hekimlik ve dişhekimliği mesleğine ticari bir yaklaşımda ve hekim ve dişhekimlerinin meslektaşlarını küçük düşürecek tavır ve davranışlarda bulunamayacağını belirterek, konuyla ilgili mevzuat ve disiplin yönetmeliklerinden çeşitli örnekler verdi.

Etik, reklâm, tanıtım

Dişhekimliğinde reklâm sorununu  “etik, ahlak, haber, tanıtım, ilan ve reklâm” kavramları üzerinden inceleyen Celal Yıldırım da sağlıktaki temel yaklaşımın bireyin hasta olmadan yaşamasının sağlanmak olduğunu, koruyucu hizmetlerle hastalığı önlemek mümkün olmuyorsa, tedavi edici hizmetlere geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Celal Yıldırım “ sağlık hizmeti kullanıcıları kendilerini hekimlerine teslim ederler. Hekimler onları istedikleri şekilde yönlendirir, bu noktada hekimlerin vicdanlarının, devletin ve meslek kuruluşlarının rolü çok önemli” dedi. Diş macunu, diş ipi gibi ağız ve diş sağlığı bakım ürünlerinde reklâmın toplumunda bu ürünlerin kullanımı arttırması açısından önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde lazer, kavitron gibi cihazların reklâmının yapılamayacağının altını çizdi. “Dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin öğretim üyesi gözlemi dışında çalışması yasal mı?” sorusunu da yanıtlayan Yıldırım, dişhekimliği fakültesi öğrencisinin diploması olmadan çalıştığı tespit edildiği takdirde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesince hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti. Öğrencilere bu konuda duyarlı olmalarını tavsiye etti.

Celal Yıldırım öğrencilere; Hepatit-B, AIDS gibi hastalıklara karşı dişhekiminin tutumu, estetik taleplere karşı yaklaşım, ortodonti gibi uzun süre gerektiren tedavilerde hasta ve hekim sorumlulukları, beklentiler ve çatışmalar konusunda da aydınlatıcı bilgiler verdi.

 

Dişhekimliğinde Hasta-Hekim İlişkisi

“Dişhekimliğinde hasta-hekim İlişkisi” konulu konferansın konuşmacısı Uz. Dr. Tahir Özakkaş’tı. Oturum Başkanlığını İDO Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay’ın yaptığı konferansta hasta hekim ilişkileri, kişilik özellikleri açısından incelendi. Prof. Dr. Tahir Özakkaş konuşmasında “ben ve öteki neden, nasıl ilişkiye girer? Ötekiyle nasıl bir ilişki kuralım ki hedefe ulaşalım? Yani hastalarımıza yararlı olalım” sorularından yola çıkarak bireyin gelişim süreci hakkında bilgi verdi. Çarpık kişilik yapılarının nasıl oluştuğunu açıkladı. Daha sonra da kişilik örgütlenmeleri denilen ötekiyle ilişki modellerini açıklayarak, on iki çeşit kişilik örgütlenmesinde gruplanan bireylerin tipik davranış özelliklerini ve iletişim şekilleri hakkında bilgi verdi.

 

Exchange Sertifika Töreni

Kongrenin birinci gününün sonunda Exchange Sertifika Töreni düzenlendi. Törende öğrenci değişim programıyla ilgili bilgi verildi ve programın içinde yer alan dişhekimliği fakültesi öğrencilerine sertifikaları verildi. Öğrenciler törenin ardından düzenlenen gala yemeğinde günün yorgunluğunu atarak, birlikte eğlendiler.

 

Öğrenci araştırmalarının yeri ve önemi

Kongrenin ikinci günü “Dişhekimliğinde Öğrenci Araştırmalarının Yeri ve Önemi” konulu panelle başladı. Prof. Dr. Serdar Çintan’ın yönettiği oturuma konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencileri; Sevin Erol, Utku Üretürk ve Gizem Karagöz katıldı. Öğrencilik yıllarında araştırma yapmanın önemini anlatan Sevin Erol, ileri düzey dişhekimliğinde araştırma yapmanın zorunluluk olduğunu ifade etti. Dişhekimliği fakültesinde okuyan öğrencilerin sadece fakültede aldığı derslerle yetinmediklerini, sorgulamayı öğrendiğinin altını çizen Erol, literatür tarama becerisi kazanmanın önemine vurgu yaptı. Sevin Erol, öğrencilerin literatür taramanın ileride bitirme tezi için çok yararlı olduğunu, özellikle mezuniyet sonrasında doktora programı düşünen öğrenciler için büyük avantaj sağladığını söyledi. Araştırma yapmak için en ideal zamanın 4. ve 5. sınıf olduğunu belirten Erol, son sınıf öğrencilerinin araştırmaya ayırabilecek zamanının sınırlı olmasından şikâyet etti. Araştırma yapan öğrencilerin fakültetede imkânsızlıklar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadığını, bunun da motivasyon kaybına neden olduğunu belirtti.

Araştırma nasıl yapılır?

Oturumun ikinci konuşmacısı Utku Üretürk de “Araştırma nasıl yapılır?” sorusundan yola çıkarak konuyu inceledi. Utku Üretürk, “Önce konunun belirlenmesi gerekir. İlgi duyduğumuz bir konuyu seçtiğimizde daha iyi motive olup, daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliriz” dedi. Üretürk, bir bilimsel araştırmada aşama aşama izlenmesi gereken yöntemleri açıkladı. Gizem Karagöz de 15 yıldır çalışmalarını sürdüren İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü hakkında bilgi verdi. Kulübün yaşadığı en büyük zorluğun araştırmaya ilgi duyan öğrenci sayısının azlığı olduğunu söyleyen Üretürk, Öğrenci Araştırma Kulubü 16. Kongresi’nin 15 Mayıs 2009 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde gerçekleşeceğini açıkladı.

 

Zaman yönetimi

TDB Genel Saymanı Tarık İşmen’in oturum başkanlığını yürüttüğü “Zaman Yönetimi” konulu konferansın konuşmacısı Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müşerref Asuman Akgün’dü. Konuyu “zaman” kavramıyla ilgili sorularla aktaran Yrd. Doç.Dr. Akgün,

 “Hayatımızdaki olayların akışını planlayıp, kontrol edersek, zamanı da iyi kullanmış oluruz” dedi.

 

Tamamlayıcı tedavi yöntemleri/hipnoz

Kongrenin son oturumu “Dişhekimliğinde Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri/Hipnoz” konulu konferanstı. TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Öztürk’ün oturum başkanlığını yaptığı konferansın konuşmacısı Dişhekimi Ali Eşref Müezzinoğlu’ydu. Dişhekimi Eşref Müezzinoğlu, dünyada en çok dişhekimleri, kadın doğum uzmanları ve çocuk doktorları tarafından uygulanan hipnoz yönteminin 

bilinç açıklığı halinde ve hastanın her şeyin farkında olarak yapılan, sadece yüksek konsantrasyon sağlanan bir işlem olduğunu açıkladı. Hipnoz yöntemiyle dişhekimi koltuğuna oturmaktan korkan hastaların rahatça koltuğa oturmaları sağlandığını belirten Müezzinoğlu, hipnoz yöntemin uygulanması için hastanın istemesinin çok önemli olduğunun söyledi.

 

88 yıllık yaşam hikâyesi

 

Aydın Boysan, bir buçuk saat süren konuşmasında; kuşaklar arasında hiçbir iletişim sorunu yaşamadan, bol kahkahalı, nostaljik ama çok açık ve içten sohbetiyle İstanbul’un altını-üstüne getirdi.

 

Türk Dişhekimleri Birliği 3. Ulusal Öğrenci Kongresi’nin konuğu yazar, düşünür,  sohbet ustası, bir duayen Yüksek Mimar Aydın Boysan’dı. Aydın Boysan, bir buçuk saat süren konuşmasında; kuşaklar arasında hiçbir iletişim sorunu yaşamadan, bol kahkahalı, nostaljik ama çok açık ve içten sohbetiyle İstanbul’un altını-üstüne getirdi.

Bir İstanbul sevdalısı olan Boysan İstanbul’u kişisel hayat hikâyesiyle birlikte aktardı.  Eski İstanbul’un yaşam biçimini, kültürünü, tüketim alışkanlıklarını günümüze kadar değişen yüzünü anlatan, Aydın Boysan, hayat hikâyesine “ Ben doğduğumda İstanbul’da Vahdettin padişahtı, Türkiye Cumhuriyeti henüz kurulmamıştı. Sene 1921. ” sözleriyle başladı. İstanbul’un eski zamanlarında Rumlarla, Yunanlılarla birlikte Samatya’da yaşadıklarını anlatan Boysan, kişisel hatıralarını da paylaştı. Doğup büyüdüğü semt “Samatya-Narlıkapı'da atlı arabalarla seyyar satıcıların kapılarının önünden geçtiğini ama yine o yıllarda İstanbul tiyatrolarında Shakespeare’in, Moller’in oyunlarını seyrettiklerini, aynı zamanda en ilkel kukla oyunlarının da sahnelendiğini; oyunların lüks lambayla aydınlatılarak sahnelendiğini belirtti. Boysan İstanbul’un kenar semtlerden bahsederken, bugünün vahşileşen halinde İstanbul’un göbeğinde kalan semtlerin kenar mahalle özelliğini hala yitirmediğini söyledi. Türkiye’nin geçmişi ve bugünü üzerine de konuşan Boysan, Atatürk’ü İlk kez 6 yaşındayken, ailesiyle birlikte Marmara Denizi’nde karşılayanlarken, daha sonra Florya’da denize girerken 3 metre kadar yakınına yaklaşarak ve en son da Dolmabahçe Sarayında naaşını gördüğünden bahsetti.  Aydın Boysan bir İstanbul tiryakisi olarak, İstanbul’u köprüleriyle, kemerleriyle, kubbeleriyle süsleyen Mimar Sinan’dan da bahsetti. Boysan, “İstanbul eskiden bir imparatorluk senteziydi fakat şimdi bir Anadolu çeşitlemesi oldu” diyerek tarih içerisinde İstanbul’un geçirdiği değişimi de özetlemiş oldu. Aydın Boysan, ilk gazete yazarlığına 61 yaşında başladığını, ilk kitabını da 63 yaşında yayınladığını söyledi. İlk olarak mizah yazdığını açıklayan Boysan, gençlere de yazmalarını tavsiye etti. Gazeteci, yazar ve yüksek mimar Aydın Boysan sohbetini hayat felsefesini özetleyen ünlü düşünür Thomas Mann’ın   ““hayatın bizim ona verdiğimizden başka bir anlamı yoktur” sözleriyle bitirdi.

 

 

 

TDB 3. ULUSAL ÖGRENCİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

1.     Diş hekimliği fakültelerinin amacının önce eğitim ve araştırma daha sonra hizmet olduğunun unutulmamasını, tüm dişhekimliği öğrencileri olarak talep ediyoruz.

2.     Hasta tedavisi sırasında kullanılan el aletleri ve sarf malzemelerin tamamının fakülteler tarafından sağlanmasını,

3.     Öğretim üyelerinin öğrencilere yaklaşımları, bizlerin de ileride meslektaşları olduğunu unutmaksızın özgüven sorunu yaşatmadan gerçekleşmesini,

4.     Yeni fakültelerin açılması yerine mevcut fakültelerin fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve fakültelerin fiziksel yeterliliklerine göre kontenjanların belirlenmesini,

5.     Ünit ve ekipmanların sayılarının yeterli hale getirilmesi ve günümüz teknolojisini yakalaması

6.     Tüm dişhekimliği fakültelerinde not sisteminin denk hale getirilmesini ve doktora başvurularının subjektif kriterlere göre değerlendirilmemesini talep ediyoruz.

7.     Fakültelerde ilkyardım eğitiminin klinik öncesi sınıflarda verilmesini ve bunun yanında acil müdahale ekibi ile ambulansın her daim bulundurulmasını,

8.     Hepatit aşılarının testlerle tüm fakülteler tarafından karşılanarak öğrencilerin korunmasını,

9.     Laboratuar ve kütüphanelerin ödev ve araştrmalar için daha uzun süre açık tutulmasını ,

10. Öğrencilerin yoğun temposu sosyal hayatlarını kısıtlamakta, fakülte yönetimlerinin gerçekleştireceği faaliyetlerle öğrencilerine bu anlamda destek olmalarını talep etmekteyiz.

11. Teorik dişhekimliği eğitiminde multidisipliner ve kanıta dayalı eğitim sistemine geçiş için çalışmaların tamamlanmasını,

12. Öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma güvencesinin sağlanması açısından ülkenin sağlık politikalarının değerlendirilmesini,

13. Hastalarla ilgili resmi işlemleri yürütecek birimlerin iyileştirilmesini tüm dişhekimliği öğrencileri olarak talep etmekteyiz.

 

Add document to your blog or website

Similar:

TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı icon6. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi

TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı iconİLK DİŞHEKİMLİĞİ OKULUMUZ OLAN ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NİN 100. KURULUŞ YILI I. ULUSLARARASI, X. ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN BİR SEKSİYONLA KUTLANDI

TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı iconZMTM 14. ULUSAL KONGREsi BİLDİRİ BAŞLIĞI (TÜRKÇE) (16 punto) BOŞ SATIR ZMTM 13. ULUSAL KONGRESİ BİLDİRİ BAŞLIĞI (İNGİLİZCE) (14 punto)

TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı iconZMTM 13. ULUSAL KONGREsi BİLDİRİ BAŞLIĞI (TÜRKÇE) (16 punto) BOŞ SATIR ZMTM 13. ULUSAL KONGRESİ BİLDİRİ BAŞLIĞI (İNGİLİZCE) (14 punto)

TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı iconZMTM 14. ULUSAL KONGREsi BİLDİRİ BAŞLIĞI (TÜRKÇE) (16 punto) BOŞ SATIR ZMTM 13. ULUSAL KONGRESİ BİLDİRİ BAŞLIĞI (İNGİLİZCE) (14 punto)

TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı icon14. ULUSAL KONGRESİ PROGRAMI

TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı icon16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı icon48. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı icon22. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ

TDB Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul’da yapıldı icon33. Türk Ulusal KBB – BBC Kongresi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page