1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur
Indir 19.11 Kb.
Title1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur
Date conversion22.12.2012
Size19.11 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.turkiyespot.com/fizikportal/F
İŞ-GÜÇ-ENERJİ


1) Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet ................................ yapmış olur.

2) Bir kuvvetin iş yapabilmesi için cismin kuvvet doğrultusunda ............................................... gerekir.

3) Harekete dik olan ................................. iş yapamaz.

4) Yatay düzlemde hareket eden bir cisme etkiyen kuvvetin yaptığı iş .................................... değişimine eşittir.

5) Birim zamanda yapılan işe ........................... denir.

6) Bir cismin veya sistemin iş yapabilme yeteneğine ................................... denir.

7) Hızının yönüne bağlı olmaksızın hareket halindeki bir cismin sahip olduğu enerjiye ........................... denir.

8) Kuvvet-yol grafiğinin alanı .......................................... verir.

9) Çevresiyle enerji alış verişi veya kuvvet etkileşimi bulunmayan sistemlere ......................................... denir.

10)Bir cismin kinetik enerji değişimi net kuvvetin yapmış olduğu ....................... eşittir.

11)Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sürtünmeden dolayı .................................. eşittir.

12)Düz bir yolda sabit hızla giden araba üzerine yapılan toplam iş ....................................

13) Cisme uygulanan kuvvete zıt yönde olan ve cismin hareketine etki etmeyen pasif kuvvete ......................................... denir.

14) İş-yol grafiğinde eğim, cisme etkiyen ........................................ verir.

15) Bütün maddesel parçacıklar hareketsiz ve hiçbir kuvvetin etkisinde olmasa bile varlıkların sonucu olarak bir enerjileri vardır. Buna ......................................................... denir.

16) Cismin potansiyel ve kinetik enerjisinin toplamı değişmezse cismin ................................................ korunur.

17) Cismin yer değiştirme hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye ........................................ denir.

18) Kuvvet uygulanarak enerjisi azaltılan sistemler ..................................... yapar.

19) Bir sistemin yapısal parçacıklarının mikroskobik hareketleri ile mikroskobik etkileşimlerinden dolayı sahip olduğu enerjiye ................................................ denir.

20)Enerji aktarımları üç değişik şekilde gerçekleşir.Bunlar ...........,..........,................. yöntemleridir.

21) Kinetik enerji yol grafiğinde eğim ..................................... verir.

22) Bir katı cismin her bir parçasının kinetik enerjileri toplamı cismin ...................................... verir.

23)Cisimlerin konum ya da şekil değişimine bağlı olarak sahip oldukları enerjiye ....................................... denir

24)Uygulanan kuvvet konum grafiğinin altında kalan alan ......................................................... verir.

25) Sürtünmenin bulunmadığı sistemlerde yalnızca .............................. ve ...............................

enerji türleri bulunur.

26) Bir cisim iş yapmışsa enerji harcamıştır. İş ve enerji arasındaki bu ilişkiden dolayı iş ve enerjinin birimleri ..............................

27) Bir cismin ağırlığından ve yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjiye............................. enerjisi denir.

28) Sürtünmesiz yatay düzlemde bir yay x kadar sıkıştırıldığında yayda bir.......................... enerji depolanır.

29)Bir sistemin başlangıçtaki toplam enerjisi sondaki.............................................................

eşittir.

30) Kuvvet hareket ile aynı yönde ise kinetik enerji ..................................... , zıt yönde ise ......................................

31)Sistemlerin verimliliğini belirten katsayıya ........................................................................ denir.

32)İşin SI sisteminde birimi ......................................., cgs sisteminde birimi ..................... dır.


CEVAP ANAHTARI


İŞ - GÜÇ - ENERJİ


1) Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet iş yapmış olur.

2) Bir kuvvetin iş yapabilmesi için cismin kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi gerekir.

3) Harekete dik olan kuvvetler iş yapamaz.

4) Yatay düzlemde hareket eden bir cisme etkiyen kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşittir.

5) Birim zamanda yapılan işe güç denir.

6) Bir cismin veya sistemin iş yapabilme yeteneğine enerji denir.

7) Hızının yönüne bağlı olmaksızın hareket halindeki bir cismin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.

8) Kuvvet-yol grafiğinin alanı yapılan işi verir.

9) Yerçekimi kuvvetine karşı yapılan iş cismin kazandığı potansiyel enerjiye eşittir.

10) Bir cismin kinetik enerji değişimi net kuvvetin yapmış olduğu işe eşittir.

11) Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerjiye eşittir.

12) Düz bir yolda sabit hızla giden araba üzerine yapılan toplam iş sıfırdır.

13) Cisme uygulanan kuvvete zıt yönde olan ve cismin hareketini engelleyen pasif kuvvete sürtünme kuvveti denir.

14) İş-yol grafiğinde eğim, cisme etkiyen net kuvveti verir.,

15) Bütün maddesel parçacıklar hareketsiz ve hiçbir kuvvetin etkisinde olmasa bile varlıkların sonucu olarak bir enerjileri vardır. Buna durgun kütle enerjisi denir.

16) Cismin potansiyel ve kinetik enerjisinin toplamı değişmezse cismin mekanik enerjisi korunur.

17) Cismin yer değiştirme hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye öteleme kinetik enerjisi denir.

18) Kuvvet uygulanarak enerjisi azaltılan sistemler negatif iş yapar .

19) Bir sistemin yapısal parçacıklarının mikroskobik hareketleri ile mikroskobik etkileşimlerinden dolayı sahip olduğu enerjiye iç enerji denir.

20) Enerji aktarımları üç değişik şekilde gerçekleşir. Bunlar iş, ısı ve ışınım yöntemleridir.

21) Kinetik enerji yol grafiğinde eğim net kuvveti verir.

22) Bir katı cismin her bir parçasının kinetik enerjileri toplamı cismin dönme kinetik enerjisini verir.

23) Cisimlerin konum ya da şekil değişimine bağlı olarak sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji denir

24)Uygulanan kuvvet konum grafiğinin altında kalan alan cisim üzerine yapılan işi verir.

25)Sürtünmenin bulunmadığı sistemlerde yalnızca potansiyel ve kinetik enerji türleri bulunur.

26) Bir cisim iş yapmışsa enerji harcamıştır. İş ve enerji arasındaki bu ilişkiden dolayı iş ve enerjinin birimleri aynıdır.

27) Bir cismin ağırlığından dolayı sahip olduğu enerjiye durum potansiyel enerjisi denir.

28) Sürtünmesiz yatay düzlemde bir yay x kadar sıkıştırıldığında yayda bir potansiyel enerji depolanır.

29)Bir sistemin başlangıçtaki toplam enerjisi sondaki toplam enerjisine eşittir.

30) Kuvvet hareket ile aynı yönde ise kinetik enerji artar , zıt yönde ise azalır.

31) Sistemlerin verimliliğini belirten katsayıya verimlilik yüzdesi denir.

32)İşin SI sisteminde birimi joule , cgs sisteminde birimi erg dır.

Add document to your blog or website

Similar:

1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur iconBir cisim, bir kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa, bu kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur. Günlük yaşantımızdan işe birçok örnek

1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur iconIş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yer değiştirmenin çarpımına eşittir. Yani bir cisim bir kuvvet etkisi altında yer değiştirirse iş yapmış oluruz. İş “W” sembolü ile gösterilir ve birimi “joule”dür. W = F.Δx Özellikler

1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur iconİş yaparken bir takım araçlardan faydalanırız. Bir basit makine, aletin bir noktasına bir dış kuvvet uygulandığında başka bir noktadaki cisme kuvvet uygulayan

1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur iconBir rijit cisim üzerine uygulanan kuvvet sistemleri, eğer cisim üzerinde aynı dış etkiyi yaratıyorsa bu sistemlere

1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur iconC: 600 5- x=0 konumundaki hareketsiz olan m=2 kg kütleli bir cisme uygulanan net kuvvetin konume bağlı değişimi grafikteki gibidir. Buna göre cisim x=30 metre konumundayken hızı nedir? C: 10

1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur iconİki noktası ya da en az bir noktası sabit olan cisimlere bir kuvvet uygulandığında, cisim sabit bir nokta veya eksen etrafında dönme hareketi yapar

1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur iconÜzerinde iş yapmış olur. Şekilde, “F” kuvveti cisme etki ederek “x” kadar yol aldırıyor. Bu durumda “F” kuvveti iş yapmış olur. 1 Joule = 1 Newton x 1 metre

1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur icon1. Nötr ve bir tarafı topraklanmış cisme (+) yüklü cisim şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Daha sonra toprak hattı ve yüklü cisim kaldırılırsa cismin yükü ne olur?

1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur iconKuvvet nedir? Kuvvet: Cismin konumunu, şeklini ve hareketini değiştirebilen etkiye denir

1 Bir kuvvet cisme uygulandığında cisim kuvvetin uygulama noktasında yer değiştiriyorsa uygulanan kuvvet yapmış olur iconKUVVET VE HAREKET BİLEŞKE KUVVET (KUVVETLER İŞ BAŞINDA)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page