Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri
Indir 62.1 Kb.
TitleMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri
Date conversion12.05.2013
Size62.1 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ogu.cloud.tarc.in/wp-content/uploads/2011/11/form_arch_pro_tr.doc
ESOGÜ Mimarlık Bölümü Ders Bilgi Formu


DÖNEM

GÜZ
DERSİN KODUDERSİN ADI

MİMARİ PROGRAM 341YARIYIL


HAFTALIK DERS SAATİ

DERSİN

Teorik

Uygulama

Laboratuar

Kredisi

AKTS

TÜRÜ

DİLİ

5

3

0

0

3

4

ZORUNLU ( ) SEÇMELİ ( X )

İNGİLİZCE

DERSİN KATEGORİSİ

Mimari Tasarım

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Yapı Bilgisi ve Teknolojileri

Mimaride Strüktür Sistemleri

Bilgisayar Destekli Tasarım
X

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

YARIYIL İÇİ

Faaliyet türü

Sayı

%

I. Ara Sınav

1

30

II. Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav


Ödev

Proje

RaporDiğer (………)YARIYIL SONU SINAVI
1

40

VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR)DERSİN KISA İÇERİĞİ

Programın mimari tasarımdaki yeri ve kullanımı. Modern Mimarlık’dan günümüze programın gelişim ve değişimi.

DERSİN AMAÇLARI

Mimari tasarım süreçleri ve araçları hakkında farkındalılık geliştirmek. Tasarımın önemli girdilerinden biri olan program hakkında mimarlık literatüründen haberdar olmak.

DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI

Tasarım bilgi ve görgüsünü geliştirmek için teorik altyapı sağlamak

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Mimari program ve tasarımdaki rolü hakkında farkındalılık geliştirmek

Yapılı çevrede mimari programı analiz etmek

Yapılı çevrede programı araştırmak

TEMEL DERS KİTABI

Adler, D. (1952). Function and Environment. In L. Mumford, Roots of Contemporary American Architecture (ss. 243-250). New York: Reinhold Publishing Corporation.; Eskişehir.;Bamford, G. (2002). From Analysis/Synthesis to Conjecture/Analysis: A Review Of Karl Popper’s Influence on Design Methodology in Architecture. Design Studies, 23, (ss. 245-261).;Benton, T. & C. (1975). Form and Function: A Source Book for the History of Architectural Design, New York: The Open University Press. ;Greenough, H. (1853). H. T. Tuckerman ed., A Memorial of Horatio Greenough (ss. 61-94). New York: G.P. Putnam & Co.;Liddament, T. (1999). “The Computationalist Paradigm in Design Research,” in, Design Studies Vol. 20 No.1.;McLeod, M. (2003). Form and Function Today. In B. Tschumi, & I. Cheng (Eds.), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. Broadway, New York: The Monacelli Press, Inc.;Michl, J. (1995). Form Follows WHAT?: The modernist notion of function as a Carte Blanche. Magazine of the Faculty of Architecture & Town Planning(1), (ss. 20-31).;Rowe, C. (1996). “Program versus Paradigm: Otherwise Casual Notes on the Pragmatic, the Typical, and the Possible,” in As I was Saying: Alexander Caragonne eds, Cornelliana,. The MIT Press, ss. 7-41.;Scruton, R. (1979). The Aesthetics of Architecture, Methuen & Co. Ltd., London.;Sullivan, L. (1896). The Tall Office Building Artistically Considered. Lippincott's Magazine.;Sullivan, L. (1979). Kindergarten Chats and other Writings, Dower Publications, New York.;Summerson, J. (1957). “The Case for A Theory of Modern Architecture,” Journal of the Royal Institute of British Architects, 3, 64, June, (ss. 307-314).;Vidler, A. (2003). “Toward a Theory of the Architectural Program,” in, October, 106, (ss. 59-74).;Zurko, E. R. (1957). Origins of Functionalist Theory. London, Toronto,

YARDIMCI KAYNAKLAR

Akın, Ö. (2005). A Cartesian Approach to Design Rationality, METU Faculty of Architecture Printing, Ankara.;Hill, J. (2003). Actions of Architecture: Architects and Creative Users, Routledge, London and New York.;Hillier, B. (2007). Space is the Machine. London: Space Syntax. . New York: Reinhold Publishing Corporation.;Mitchell, W. (1994). The Logic of Architecture: Design Computation, and Cognition, The MIT Press. Cambridge Mass.;Oxman, R. (2006). “Theory and Design in the First Digital Age,” in, Design Studies, 27, (ss. 229-265).;Oxman, R. (2008). “Digital Architecture as a Challenge for Design Pedagogy: Theory, Knowledge, Models and Medium,” in, Design Studies 29, (ss. 99-120).;Rosenman, M. A.& Gero J. S. (1998). “Purpose and Function in Design: from the Socio-Cultural to the Technophysical, Design Studies Vol: 19, No: 2, April .

DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER

Bilgisayar ya da laptop, projeksiyon cihazi, perde, yazi tahtasi, vs.

DERSİN HAFTALIK PLANI

HAFTA

İŞLENEN KONULAR

1

Mimari tasarımda program konusu ve Modern Mimarlık

2

Modern dönemde programın ortaya çıkışı

3

Fonksiyonalizm

4

Fonksiyonalist tasarımın prensipleri

5

Fonksiyonalist tasarım - Örnekler

6

Şeffaf, rasyonel bir yapı olarak tasarım

7

Design Studies hareketi

8

Bilgisayar ve mimari tasarım ilişkisinin tarihçesi

9

Sayısal tasarım

10

Sayısal tasarım - Örnekler

11

Tasarıma program temelli yaklaşımlar

12

Program temelli yaklaşımlarda tasarım modelleri

13

Program temelli tasarım yaklaşımına eleştirel bakış

14

Program temelli tasarım yaklaşımına eleştirel bakış

15,16


NO

PROGRAM ÇIKTISI

3

2

1

1

Yerel ve evrensel olanı mimari tasarım, mekansal planlama süreçleri ve inşa edili form süreçleri ile ilişkilendirmekx
2

Sosyal ve kültürel bağlam ile de ilişkilendirerek, mimarlık alanına ait bilginin yorumlanması ve geliştirilmesi üzerinden problem tarifi ve formülasyonu yapmak

x3

Mimarlık alanında teknik bilgi, estetik duyarlılık ve mesleki etiği geliştirmek

x

4

Gerekli alanlar arasında disiplinlerarası uzmanlaşmayı sağlamak5

Enerji, yerel ve/veya evrensel konut ve yerleşme biçimleri alanlarında kişi-çevre etkileşiminin her aşamasında araştırma ve tasarımın kalitesini artırmak
6

Mimarlık alanında yaratıcı düşünme ve yapma süreçlerinin metodlarını geliştirmek

x


7

Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
8

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık

9

Mimarlık ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve hukuksal sonuçlar konusunda farkındalık
1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.


Dersin Öğretim Üyesi: Öğr.Grv.Dr. Meltem Özten Anay (Anadolu Üniversitesi-Enegelliler Entegre Yüksekokulu)

İmza: Tarih: 12.12.2011


Add document to your blog or website

Similar:

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri iconMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri iconMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri iconMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri iconMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri iconMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri iconMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri iconMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri iconMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri iconMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Mimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri iconMimarlık ve Sanat -Tarih, Teori ve Eleştri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page