Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış
Indir 409.44 Kb.
TitleEnerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış
Page7/7
Date conversion23.12.2012
Size409.44 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.deu.edu.tr/cevre/old/pala/Enerjidensonrakibolum.doc
1   2   3   4   5   6   7

II. İTAİ-İTAİ HASTALIĞI


Japonya'nın çevre tarihine yazılan bir diğer önemli olay, itai-itai hastalığıdır. 1950 yılına kadar Japonya'da içme suyu olarak akarsulardan yararlanılmıştır. Toyama eyaletinde, Jintsu nehri üzerinde kurulmuş bulunan çinko ve kurşun elde tesisinden atılan ağır metaller, nehrin mansap tarafında bulunan kişilerin içme suyuna ve pirinç ve sebze tarlalarına ulaşmaktadır.


Kadmiyumun insan bünyesine alınması sonucunda, böbreklerde hasar ve kalsiyum metabolizmasında bozulma olayları ortaya çıkmıştır. Öyle ki kemiklerin kırılganlığının artması sonucunda kemik kırılması olayları sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Hastaların çok ıstırap çekmesi sonucunda sürekli olarak 'itai-itai' (acıyor-acıyor) demeleri nedeniyle hastalığın adı itai-itai hastalığı olarak kalmıştır. Önceleri zannedildiği gibi hastaların kemikleri düşme nedeni ile kırılmamakta, fakat ani kemik kırılması nedeniyle hastalar yere düşmekte ve düşme sonucu bütün kemikler kırılmaktadır. Bir hastanın kemikleri 72 yerden kırılmıştır. Resmi kayıtlı hasta sayısı 143 olup, bunlardan 118'i ölmüştür.

Mahkemede uzun süren davalardan sonra şirket sonunda hatasını kabul etmiş ve hastalara tazminat ödemek zorunda kalmıştır. Hastalıkların maddi bedelinin ödendiği kabul edilse bile, çekilen acıların ve ölümün bedeli nasıl ödenebilir ki!


III. BHOPAL'DEKİ KİMYA FABRİKASI FACİASI


1984 yılı Kasım ayında Hindistan'ın Bhopal kentinde bir Amerikan firmasına ait tesislerde, 40 ton metilsiyanat (tarım ilacı hammaddesi olarak kullanılmaktadır) tanktan sızarak 6 kilometre çapında bir alan içerisinde bulunan insan ve hayvanlarda zehirlenmeye neden olmuştur. 3000 kişi bu olay sonucunda hayatını kaybetmiş, 53000 kişi ise hastalanmıştır.


IV. KEDİ İNDİRME HAREKATI


Borneo'da nüfusun % 90'ının sıtmaya yakalanması üzerine Dünya Sağlık Teşkilatı 1955 yılında DDT uygulama programı başlatmıştır. Hastalık kısa sürede durdurulmuş, ancak yörede başka olaylar baş göstermiştir. DDT sivrisinekleri öldürmenin yanı sıra sinek ve hamamböceği gibi diğer böceklerinde ölmesine neden olmuştur. Ancak bu böcekler evlerde beslenen kertenkelelerin besini olduğundan, ölmüş böceklerin yenilmesi sonucu kertenkelelerin ölümüne neden olmuştur. Kedilerin ölmüş kertenkeleleri yemesi sonucu DDT'den ölmeleri üzerine fare nüfusu patlamıştır. Ancak bölgede farelere bağlı olarak vebanın ortaya çıkması üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri yöreye "Kedi İndirme Harekatı" çerçevesinde paraşütle kedi indirmek zorunda kalmıştır.


DİZİN


A

ABD'de ÇED · 20

Adsorpsiyon · 31, 37

Aerobik lagün · 49

AKM · 41

Aktif çamur · 42, 43

Anayasa'da çevre · 14

Arıtma · 29

askıda katı madde · 41

Atıksu Arıtımı · 40

B

Basit Arıtma Sistemleri · 46

Belediyeler · 67

Bilimsel kuruluşlar · 68

biyofilm · 45

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı · 41

biyokimyasal sentez · 43

Biyolojik ayrıştırma · 57

BOİ · 41

C

ÇED · 14

ÇED raporu · 18

Çevre Bakanlığı · 64

Çevre hukuku · 11

Çevre ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar · 71

Çevre kirliliği kontrolu · 9

Çevresel etki değerlendirmesi · 14

Çökeltim Odası · 30

Çöktürme · 36

D

Damlatmalı filtre · 45

Dezenfeksiyon · 37, 50

Dünya'da çevre hukuku · 11

Düzenli depolama · 51

E

Elektrokimyasal teknikler · 56

Elektrostatik çöktürücü · 30

endojen respirasyon · 43

Enerji · 1

Enerji tüketimi · 2

Ev Tipi Arıtma Cihazları · 38

F

Fakültatif lagün · 48

Filtrasyon · 37

G

Gaz yıkayıcılar · 31

Gönüllü kuruluşlar · 70

H

Halkın duyarlılığı · 59

Hava kirliliği kontrolu · 28

I

Islak toplayıcılar · 30

Izgara · 41

K

Katalitik yakma · 31

Katı Artıkların Depolanması · 51

Katı artıkların uzaklaştırılması · 51

Katılaştırma · 57

Kimyasal Arıtma İşlemleri · 49

Kimyasal çöktürme · 37

Kimyasal Çöktürme · 50

Klasik arıtma · 41

Koagülasyon · 37, 50

Kompostlaştırma · 52

Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması · 39

M

Mavi Bayrak · 8

Mekanik Havalandırmalı Lagünler · 47

Merkezi yönetimler · 64

Mikroelekten geçirme · 36

mikroorganizma büyümesi · 42

Mikroorganizma kütlesi · 42

O

Oksidasyon · 57

Oksidasyon Havuzları · 46

P

pH ayarlama · 37

S

Sağlık Bakanlığı · 64

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı · 66

Siklon · 30

sızıntı suyu · 51

Soğutma · 28

Solidifikasyon · 57

Stabilizasyon Havuzları · 47

Stabilizasyon havuzu · 49

Stockholm Konferansı · 12

Stratejik ÇED · 26

Stratejik Çevresel Değerlendirme · 26

Su İhtiyacı · 39

Su kirliliği kontrolu · 32

Su tüketim değerleri · 40

T

Tehlikeli atıkların uzaklaştırılması · 55

Tehlikeli atıkların yönetimi · 54

TEMA · 72

Toprak ve yeraltısuyu rehabilitasyonu · 56

Toprak yıkama · 56

Torba filtreler · 30

TÜBİTAK · 67, 70

Turizm ve çevre · 6

Türk Çevre Mevzuatı · 14

Türkiye Çevre Vakfı · 14

Türkiye'de ÇED yönetmeliği · 20

Türkiye'de çevre hukuku · 13

Türkiye'de çevre ile ilgili yasa ve yönetmelikler · 86

Türkiye'de Gönüllü Kuruluşlar · 72

Türkiye'nin Katıldığı Uluslararası Anlaşmalar · 89

U

üniversiteler · 67

Üniversiteler · 68

V

Vakum Ekstraksiyon Teknolojisi · 57

Valilikler · 64

Y

Yakma · 31, 53, 57

Yenilenebilen kaynaklar · 1

Yenilenemeyen kaynaklar · 1

Yerel yönetimler · 67

Yüzdürme · 36

İ

İçme sularının arıtılması · 35

İçme suyu arıtma tesisi örnekleri · 38

İçme suyu kalitesi · 33

İngiltere'de ÇED · 22

İtalya'da ÇED · 22

İyon değiştirme · 37


1   2   3   4   5   6   7

Similar:

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış icon8. Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış iconYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış iconYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış iconYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış iconYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış iconAlmanya Enerji Devrimi ve Enerji Dönüşümü-Energiewende Politikaları, Fosil Yakıtlı ve Nükleer Enerji Tabanlı Ekonomi Sistemi Portföyünden Yenilenebilir Enerji Kaynakları Temelli Ekonomi Sistemi Portföyüne Transformasyon

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış iconÜlkenin enerji talebini planlamak ve enerji kaynaklarını araştırmak”

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış iconYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN MEKANİK VE/VEYA ELEKTRO-MEKANİK AKSAMA, BUNLARIN YURT İÇİNDE İMALATINA VE

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış iconÖZEL SEKTÖR YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Enerji kaynaklarından bazıları milyonlarca yıldan beri depolanmış iconTÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page