1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2
Indir 41.68 Kb.
Title1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2
Date conversion13.05.2013
Size41.68 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://sinifgunlugum.files.wordpress.com/2010/12/doc49fal-sayc4b1larla-ilgili-problemler.doc

Adı Soyadı :

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının , sayı değerleri toplamı kaçtır ?


2-Basamak değerleri toplamı 703 olan sayının , sayı değerleri toplamı kaçtır ?


3-Rakamları farklı üç basamaklı en küçük doğal sayının , rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır ?


4-627 sayısının, birler basamağındaki rakamının sayı değeri ile basamak değerinin toplamı kaçtır ?


5-Bir doğal sayının ,hangi basamağında bulunan rakamın sayı ve basamak değerleri aynıdır ?


6-Sıfır sayısı , bir sayının onlar basamağında ise bu sayının basamak değeri kaçtır ?


7- 523 sayısındaki 3 rakamının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır ?


8-724 sayısındaki 2 rakamının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır ?


9-605 sayısındaki sıfır rakamının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır ?


10-353 sayısındaki 3 rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır ?


11-755 sayısındaki 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır ?


12-985 sayısındaki hangi rakamın basamak ve sayı değerleri aynıdır ?


13-627 ve 809 sayılarındaki basamak ve sayı değerleri aynı olan rakamlardan oluşan iki basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır ?


14-Bir doğal sayının hangi basamağındaki rakamının sayı ve basamak değeri her zaman aynıdır ?


15-Bir doğal sayının onlar basamağındaki rakamının sayı ve basamak değeri aynıdır.Bu doğal sayının onlar basamağındaki rakam kaçtır ?


SAYI VE BASAMAK DEĞERLERİ

Aşağıdaki soruları cevaplayınız


1-Bir doğal sayının birler basamağındaki sayının rakamının sayı değeri 3 artırılıyor. Bu sayı kaç büyür ?


2-Bir doğal sayının onlar basamağındaki rakamının sayı değeri 2 artırılıyor. Bu sayı kaç büyür?


3-Bir doğal sayının yüzler basamağındaki rakamının sayı değeri 4 artırılıyor.Bu sayının basamak değeri toplamı kaç artar ?


4-Bir doğal sayının onlar basamağındaki rakamının sayı değeri 2 küçültülüyor. Bu sayı kaç küçülür ?


5-Bir doğal sayının yüzler basamağındaki rakamının sayı değeri 5 küçültülüyor. Bu sayı kaç küçülür?


6-Bir doğal sayının birler basmağındaki rakamının sayı değeri 2 küçültülüyor. Bu sayı kaç küçülür?


7-Bir doğal sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlarının sayı değerleri ikişer artırılıyor. Bu sayının basamak değerleri toplamı kaç artar?


8-Üç basamaklı bir doğal sayının bütün rakamlarının sayı değerleri birer artırılıyor. Bu sayının değeri kaç artar?


9-Üç basamaklı bir doğal sayının bütün rakamlarının sayı değerleri ikişer küçültülüyor.Bu sayı kaç küçülür?


10-Bir doğal sayının yüzler ve onlar basamağındaki rakamlarının sayı değerleri dörder küçültülüyor.Bu sayı kaç küçülür?


DOĞAL SAYILAR


1-Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılara …….…… …………. denir.


2-Birden başlayıp sonsuza kadar giden sayılara ……………. ………… denir.


3-Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere (işaretlere) …………… denir.


4- ..…. tane rakam vardır. Bunlar: … , … , … , … , … , … , … , … , …, … ’dur.


5-Sonu 1,3,5,7,9 ile biten doğal sayılara ….... …………. …………. denir.


6-Sonu 0,2,4,6,8 ile biten doğal sayılara ……. …………. …………. denir.


7-17 ile 25 arasında kaç doğal sayı vardır?


8-17 ‘den 25’e kadar kaç tane doğal sayı vardır ?


9-87 ile 168 arasında kaç tane tek doğal sayı vardır ?


10-17’den 106’ya kadar olan sayılardan kaç tanesi çift doğal sayıdır ?


11-Ardışık beş doğal sayının toplamı 560’tır. Bu sayıların en küçüğü kaçtır?


12-36 ile 152 arasındaki sayılardan kaç tanesi tek sayıdır?


13-4 ardışık doğal sayının toplamı 94’tür.Bu sayıların en küçüğünün 3 katı kaçtır?


14-33’ten 313’e kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi tek doğal sayıdır ?


DOĞAL SAYILARLA İLGİLİ PROBLEMLER


1-Üç basamaklı bir doğal sayının yüzler basamağındaki rakamının sayı değeri 4 artırılıp , onlar basamağındaki rakamının sayı değeri 3 azaltılıyor. Bu sayının değeri kaç değişir ?


2- üç basamaklı bir doğal sayıdır. Rakamının sayı değeri 3 azaltılıp ,

ve rakamlarının sayı değerleri 2’şer artırılıyor.Bu sayının basamak değeri ne kadar değişir ?


3- üç basamaklı bir doğal sayıdır. ve rakamlarının sayı değerleri birer artırılıp, rakamının sayı değeri 3 azaltılırsa bu sayı kaç büyür ?


4-Üç basamaklı bir doğal sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlarının sayı değerleri 5 ‘er artırılıp, onlar basamağındaki rakamının sayı değeri 3 azaltılıyor.Bu sayı kaç artar?


5-Üç basamaklı bir doğal sayının yüzler basamağındaki rakamının sayı değeri 3 artırılıp onlar basamağındaki rakamının sayı değeri 3 azaltılıyor. Bu sayı ne kadar değişir?


6-3 basamaklı bir doğal sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlarının sayı değerleri 3’er artırılıp , yüzler basamağındaki rakamının sayı değeri 4 azaltılıyor.Bu sayı ne kadar değişir?
7- üç basamaklı bir doğal sayıdır. ve rakamlarının sayı değerleri 3’er azaltılıp,

rakamının sayı değeri 5 artırılıyor.Bu sayı kaç azalır?


8-Üç basamaklı bir doğal sayının yüzler ve onlar basamağındaki rakamlarının sayı değerleri ikişer artırılıp, birler basamağındaki rakamının sayı değeri 3 azaltılıyor.Bu sayı kaç artar?


9-639 sayısındaki 6 ve 3 rakamlarının yerleri değiştiriliyor. Bu sayı kaç değişir?


10-725 sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor.Bu sayının değeri ne kadar değişir?


11-289 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakamlarının yerleri değiştiriliyor.Bu sayının değeri ne kadar değişir?


12-685 sayısının onlar ve birler basamağındaki rakamlarının yerleri değiştiriliyor.Bu sayının değeri ne kadar değişir?


13-972 sayısının birler ve yüzler basamağındaki rakamlarının yerleri değiştiriliyor.Bu sayının değeri kaç değişir?


SAYI PROBLEMLERİ

1-13 sayısından ileriye doğru 6’şar ritmik 5 sayma yapılıyor.5. sayı kaçtır?

Örnek çözüm: 5-1=4 (ilk sayı artmaz .Geriye kalanlar artar)

4x6=24 (4 sayı 6’şar büyür)

24 +13 =37 olur.(ilk sayı 13 olduğu için üzerine eklenir)


2-17 ‘den ileriye doğru yapılan beşer ritmik saymada 7.sayı kaç olur?


3-12’den ileriye doğru onar ritmik sayma yapılıyor. 8.sayı kaç olur?


4-7’den ileriye doğru üçer ritmik sayma yapılıyor.5.sayı kaç olur?


5-23’ten ileriye doğru ikişer ritmik sayma yapılıyor. 8.sayı kaç olur?


6-18’den ileriye doğru dörder ritmik sayma yapılıyor. 4.sayı kaç olur?


7-23’ten ileriye doğru onar ritmik 51 sayma yapılıyor. 51.sayı kaçtır?


8-19’dan ileriye doğru onar ritmik 81 sayma yapılıyor. 81.sayı kaç olur?


9-27’den ileriye doğru beşer ritmik 41 sayma yapılıyor. 41.sayı kaç olur?


10-25’ten ileriye doğru üçer ritmik sayma yapılıyor. 101.sayı kaç olur?


11-11’den ileriye doğru ikişer ritmik sayma yapılıyor. 51.sayı kaç olur?


12-29’dan ileriye doğru üçer ritmik sayma yapılıyor. 26.sayı kaç olur?


13-18,24,30,36,…, örüntüde 75 tane doğal sayı vardır. yerine yazılabilecek 75. sayı kaçtır?


14-10,20,30,40,…, örüntüde 51 tane doğal sayı vardır. yerine yazılabilecek 51. sayı kaçtır?


15-18,20,22,24,…, örüntüde , sayısı 71.doğal sayıdır. Buna göre kaçtır?
16-13,18,23,28,33,…, örüntüde, sayısı 41.doğal sayıdır. Buna göre kaçtır?
17-33,43,53,63,…, yandaki örüntüde sayısı 55. doğal sayıdır.Buna göre kaç olur?
18-13,17,21,25,29,…, örüntüsünde sayısı 33. sayıdır.Buna göre sayısı kaçtır?


19-980,970,960,950,…, örüntüsünde sayısı 53. doğal sayıdır. sayısı kaçtır?
20-765,760,755,…, örüntüsünde 41,doğal sayı olduğuna göre sayısı kaçtır?
21-680,670,660,…, örüntüsünde sayısı 53,doğal sayıdır.Buna göre sayısı kaçtır?


22-797,795,793,…, örüntüsünde sayısı 41. doğal sayıdır. sayısı kaçtır?


23-793,790,787,…, örüntüsünde sayısı 33. doğal sayıdır. sayısı kaçtır?


SAYI PROBLEMLERİ

1-Ardışık altı çift doğal sayıdan en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır?


2-Ardışık on çift doğal sayıdan en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır?


3- Ardışık sekiz çift doğal sayıdan en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır?


4-4’ten ileriye doğru ikişer ritmik 12 sayma yapılıyor.12. sayı 1. sayıdan kaç büyüktür?


5-Ardışık yedi tek doğal sayıdan en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır?


6-5’ten ileriye ikişer ritmik 10 sayma yapılıyor. Son sayı ile ilk sayının farkı kaç olur?


7-7’den ileriye ikişer ritmik 6 sayma yapılıyor:Son sayı ilk sayıdan kaç büyüktür?


8-Ardışık 23 tek doğal sayıdan en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır?


9- > 784 sıralamasına uygun en küçük doğal sayısı kaçtır?


10- > 573 sıralamasına uyan en küçük sayısı kaçtır?


11- > 37+15 sıralamasına uyan en küçük doğal sayısı kaçtır?
12- > 387-100 sıralamasına uyan en küçük doğal sayısı kaçtır?


13- > 15 x 3 sıralamasına uygun en küçük doğal sayısı kaçtır?


14- > (173-42)x3 sıralamasına uygun en küçük doğal sayısı kaçtır?


15- < 758 sıralamasına uygun en büyük doğal sayısı kaçtır?
16- <512+134 sıralamasına uyan en büyük doğal sayısı kaçtır?
17- <612 – 315 sıralamasına uyan en büyük doğal sayısı kaçtır?


18- < 57 x 3 sıralamasına uyan en büyük doğal sayısı kaçtır?
19- <(12 – 109) x 3 sıralamasına uyan en büyük doğal sayısı kaçtır?


20-32 < < 58 sıralamasında yerine yazılabilecek en küçük ve en büyük doğal sayıların toplamı kaçtır?


21-27< < 87 sıralamasında yerine yazılabilecek en küçük ve en büyük doğal sayıların toplamı kaçtır?


22-48 < < 97 sıralamasında yerine yazılabilecek en küçük ve en büyük doğal sayıların farkı kaçtır?


23-112 < < 325 sıralamasında yerine yazılabilecek en küçük ve en büyük doğal sayıların farkı kaçtır?
Erdal CEYLAN

Sınıf Öğretmeni

Add document to your blog or website

Similar:

1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2 icon1 8a3a5 beş basamaklı doğal sayısındaki a'ların basamak değerlerinin toplamı 2020 olduğuna göre a kaçtır?

1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2 icon=6,75 ifadesinde a ve b birer doğal sayı ise a+b toplamı en az kaçtır?

1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2 iconA ve b doğal sayı olmak üzere a+b=12 ise a b nin en büyük ve en küçük tamsayı değerinin toplamı kaçtır? (47)

1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2 iconOrtak katlarının en küçüğü 96 olan farklı iki doğal sayının toplamı 96 en az m;en çok n ise m+n=? C: 179

1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2 icon243 sayısındaki rakamların basamak ve sayı değerleri tablo üzerinde nasıl gösterildiğini inceleyelim

1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2 icon10+17+24+…+52 toplamı nedir? A 215 B 216 C 217 D 218 ÇÖZÜM: Ardışık sayıların toplamı T ise

1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2 iconM yerine yazabileceğim sayıların toplamı kaçtır? A- 561 B- 461 C- 661 SORU – 2

1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2 icon1. Bir dede ile torununun yaşlarının toplamı 78 ve bölümleri ise 5'tir. Dedenin yaşı kaçtır? 2

1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2 icon1 Bir sayının 1 fazlası aynı sayının 1 eksiğinin 3 katına eşitse bu sayı kaçtır A 2 B 3 C 4/3 D 5/3 E 4

1-Basamak değerleri toplamı 276 olan sayının, sayı değerleri toplamı kaçtır ? 2 iconProblem : Birden Beşe kadar olan sayıların toplamı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page