4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU
Indir 31.96 Kb.
Title4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU
Date conversion14.05.2013
Size31.96 Kb.
TypeFormu
Sourcehttp://persdb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/128/files/sendika-toplanti-tutanagi-26032012.doc
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU


Tespit Yapılan Kurum Bilgileri:

KURUMUN ÜNVANI :

KURUMUN ADRESİ :

Kurum

Hizmet Kolu

Kurum

Kodu

Kurumun İl kodu

Kurumun

Tel/Fax

Kuruma bağlı işyeri sayısı

4688 sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlisi Bilgisi:

Toplam Kamu Görevlisi Sayısı

Erkek Kamu Görevlisi Sayısı

Kadın Kamu Görevlisi SayısıKurumda Faaliyette Bulunan Sendikaların Üyelik Bilgileri:

Sendika Dosya No


Sendika Adı

Sendikanın

Erkek Üye

Sayısı

Sendikanın

Kadın Üye

Sayısı

Sendikanın Toplam Üye Sayısı


GENEL TOPLAM4688 sayılı Kanunun 30/a maddesi gereğince ......./....../........ tarihinde yukarıda adı geçen kurumda / işyerinde yapılan toplantı sonucunda iş bu tutanak tarafımızca hazırlanarak ......../.........../........... tarihinde imza altına alınmıştır.”


Toplantıya Katılan Taraflar ve İmzaları

Toplantıya katılan kurum/işyeri ve sendika adı

Tarafların

Adı / Soyadı

Tarafların Ünvanı

Tarafların İmzası


NOT: TUTANAK ARKA SAYFADAKİ AÇIKLAMALARA GÖRE DOLDURULACAKTIR.

Add document to your blog or website

Similar:

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU icon4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU iconÖZET: kuruluşlarda istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan “kamu görevlisi”

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU iconÖZET: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesi hükümlerinin uygulamasına ilişkin tereddüte düşüldüğü belirtilerek

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU iconÖZET: Sendika veya konfederasyon yönetim kurulu üyeliğine seçilen ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU icon4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU iconYükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU iconYükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU icon4688 SAYILI KANUNA GÖRE FAALİYET GÖSTEREN KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU iconKanunun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında Sayılan Sigortalılara İlişkin Uğraşı Alanı Ve Çalışanları Gösterir Liste

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU icon657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 36-A-12/d hükmü gereğince yapılacak İntibakta mezkur Kanunun 64 üncü maddesinin 2 inci fıkrası gereğince verilen bir

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page