SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI
Indir 132.86 Kb.
TitleSERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI
Page2/5
Date conversion23.12.2012
Size132.86 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://avanoscomlekcilerdernegi.org/wp-content/uploads/hammadde.doc
1   2   3   4   5

BOR


OLUŞUMU: Bor yatakları genellikle volkanik hareketlerin hakim olduğu kurak bölgelerde oluşmuştur.

Yer kabuğunda kayaç oluşturan bor oluşumları köken olarak 3’e ayrılır:

 • Magmatik

 • Tortul

 • Karmaşık kökenli oluşumlar.


KULLANIMI: Bor karbona çok benzediği için karbon gibi çok değişik bileşikler yapmaya uygundur. Bu nedenle 200’e yakın kullanım alanı tespit edilmiştir. Bor tuzları üzerine yapılan araştırmalar özellikle savaş ve uzay endüstrisinde kullanılmaktadır.

BOR KARBÜR (B4C): Uçak sanayiinde, askeri alanlarda ve nükleer santrallerde nötron emici olarak.

BOR NİTRÜR: Hegzagonal ve kübik olmak üzere iki tiptir. Çok sert bir bileşiktir. Endüstride elmasın kullanıldığı yerlerde kullanılmaktadır.

DİBORAN, PENTABORAN ve DEKABORAN: Uzay araçlarında yakıt olarak veya yakıtlarda katkı olarak kullanılır. Diboran, pentaboran, dekaboran ve alkali boranlar jet ve roket yakıtlarıdır.

BOR LİFLERİ: Bor bileşiklerinden elde edilen lifler plastik ve metallerin dayanımını artırmada kullanılmaktadır. Uçak kanatları, pervaneler, asma köprüler v.s. yapılarda kullanılır.

CAM ENDÜSTRİSİNDE: Bor cam üretimi sırasında cam hamuruna % 0,5 – 2,5 arasında B2O3 katılarak istenilen özellikte özel camlar üretilir. Bor camın genleşme katsayısını düşürür ve cam ısıya dayanıklı hale gelir. Cam yapımı sırasında erimeyi ve camlaşmayı kolaylaştırdığı gibi katılaşmış camda rengi sabitler, parlaklığı, yansımayı ve çizilmeye karşı dayanımı artırır. Cam asitlere karlı dayanıklı hale gelir.

CAM LİFİ: Cam yapımında % 5 – 7 oranında cama katılan bor genellikle kolemanit bileşimlidir. Yanmaya karşı dayanıklı ve ısı koruyucu olarak kullanılmaktadır.

SERAMİK SIRI: Sırlamada borax silisin kolay erimesini sağlar. Sır için kullanılan silis miktarı azaltılıp buna karşılık borax artırılırsa daha sert, daha parlak ve dayanıklı sır elde edilir. Sıra % 20 – 40 oranında borax katılır.

DİATOMİT


ÖZELLİKLERİ: Bileşimi SiO2nH2O’dur. Sertliği 4,5 – 6’dır. Absorpsiyon kabiliyeti iyidir. Ağırlığının 3 katı su emebilir. Gözeneklidir. Isı ve elektrik iletkenliği iyidir. Diatomit birçok kimyasal maddeye karşı inert olup yalnızca yüksek sıcaklıkta kuvvetli bazlarda ve hidroflorik (HF) asitten etkilenir.


OLUŞUMU: Diatomit su içinde yaşayan diatomelerin kendilerini korumak için ortamdaki silisi alarak kabuk oluştururlar. Bu canlıların ölmesiyle dibe çökerler ve fosil karakterli bir sedimantasyon kayaç oluştururlar.


ÜRETİMİ: Genelde açık işletme şeklindedir. Çıkarılan diatomit yaklaşık % 60 su ile çıkarılır. Diatomit kurutularak nem oranı % 20’ye kadar düşürülür. Diatomit 3 şekilde işlenmektedir;

 • TABİİ DİATOMİT: Çıkarılan diatomit sadece kurutulur ve yabancı maddeler kabaca ayrılır.

 • KALSİNE DİATOMİT: Burada diatomit ısıl işleme tabi tutulur. Kristal suyu uçar, organik maddeler yanar, CO3’lar CO2 verir, içerisindeki Fe önce hematite sonra manyetite dönüşür.

 • FLAKS – KALSİNE DİATOMİT: % 3 – 8 oranında kalsine maddesi katılarak diatomit içerisindeki Fe bileşiği suda çözünür FeCl haline getirilerek uzaklaştırılır.


Diatomit + NaCl diatomit + FeCl


Yıkama, süzme katı kısım (daha saf diatomit)

Sıvı kısım (FeCl)

DOĞAL DİATOMİTİN KİMYASAL ANALİZİNDE;

 • % 87,3 SiO2

 • % 1,95 Fe2O3

 • % 3,23 Al2O3

 • % 1,09 CaO

 • % 0,45 MgO

 • % 0,47 Na2O

 • % 0,44 K2O

 • % 0,43 K.K


KULLANIMI:

 • Filtre yardımcı malzemesi,

 • Dolgu malzemesi,

 • İzolasyon malzemesi ( ısı, ses, elektrik),

 • Absorbent (TNT sıvı patlayıcı maddesi buna emdirilir),

 • Aşındırıcı , yüzey temizleyici,

 • Katalizör taşıyıcı,

 • Hafif refrakter malzeme, refrakter imalatı,

 • Kimyasal maddelerin üretiminde silis kaynağı olarak,

 • Gübrelerde taşıyıcı ve topraklanmayı önleyici olarak.DOLOMİT

ÖZELLİKLERİ: Dolomit CaCO3.MgCO3 formülüne sahiptir ve % 56 CaCO3, % 44 MgCO3 bulunur.


OLUŞUMU: Doğada büyük kayalar şeklinde bulunan bir mineral olan dolomit kireçtaşı bölgelerinde çökelme ve kimyasal yollarla oluşmuştur.


ÜRETİMİ: Açık işletme şeklinde patlayıcı madde kullanılarak kazı işlemi gerçekleştirilir.


KULLANIMI: Magnezit ateşe dayanıklı tuğla üretiminde kullanılır. Döküm çamurunda CaCO3 yerine dolomit kullanılabilir.


FELDSPAT

ÖZELLİKLERİ: Feldspat belirli sayıda alkali içeren alümina silikattır. Alkali olarak Na2O, K2O, CaO, BaO bulunabilir. Feldspatların ergime dereceleri normalde biraz yüksektir fakat sinterleme sıcaklığında ergiticilik özelliği gösteriyor. Bu özelliğinden dolayı seramikte ergitici olarak kullanılmaktadır.


K-FELDSPAT .........: Ortoklaz : K2O.Al2O3.6SiO2

Na-FELDSPAT .......: Albit : Na2O.Al2O3.6SiO2

Ca-FELDSPAT .......: Anortit : CaO.Al2O3.2SiO2

K,Na-FELDSPAT ..: Plajioklaz : (Na-K)O.Al2O3.2SiO2

Ca,Na-FELDSPAT ..: Oligoklaz : Na2O.Al2O3.6SiO2 + CaO.Al2O3.2SiO2

Ba-FELDSPAT .......: Selsiyan : BaO.Al2O3.2SiO2

K,Ba-FELDSPAT ...: Hiyalofan


ORTOZ (1170’C)

SANİDİN


ANORTOZ


ALBİT (1100’C)

OLİGOKLAZ ANORTİT (1550’C)

ANDEZİN

LABRADOR

BİTOVNİT


PRATİKTE FELDSPATLAR İKİYE AYRILIR:

 1. ALKALİ FELDSPATLAR:


-ORTOZ, MİKROKLİN : derinlik kayaçları

-SANİDİN, ANORTOZ : volkanik kayaçlar


2- PLAJİOKLAZLAR: yatay çizgi boyunca bulunan feldspatlardır.


FELDSPATLARA UYGULANAN ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ:

 1. ELLE AYIKLAMA: Triyajla ocakta zenginleştirme yapılır. renk, parlaklık gibi özelliklerden yararlanılır.

 2. BOYUTA GÖRE SINIFLANDIMAYLA ZENGİNLEŞTİRME: Minerallerin kırılma farklılığından yararlanılır. Mineralin ufalanmasının kolaylığına bağlıdır. Zor kırılan mineral eleğin üzerinde kalır kolay kırılan ise aşağıda kalır.

 3. FLOTASYON İLE ZENGİNLEŞTİRME: Yüzdürme.

 4. MANYETİK AYIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRME

 5. ELEKTROSTATİK AYIRMA İLE ZENGİNLEŞTİRME


KULLANIMI: Feldspat genellikle seramik ve porselen sanayiinde kullanılır. Ayrıca düşük sertliği nedeniyle yumuşak aşındırıcı olarak sabun, cila, sır ve emaye dallarında kullanılır. Cam sanayii % 65’ini, seramik sanayii % 30’unu, diğer sanayii dalları % 5’ini kullanır.


GENELLİKLE FELDSPATLARDA ARANAN ÖZELLİKLER ŞUNLARDIR:


Porselen sanayii

Seramik sanayii

K2O

% 6’ dan fazla

% 8’ den fazla

Na2O+K2O

% 8’ den fazla

% 10’ dan fazla

FeO

% 0,25’ den az

% 1,5’ tan fazla

TiO2+CaO+MgO

% 2’ den az

% 1,5’ tan fazla

NEM

Önemli değil

% 3,3 en çok


Seramik ve cam sanayiinin ana hammaddelerinden olan feldspatların temininde bir çok özellik göz önünde tutulmalıdır. Aranan özelliklerden en önemlileri:

 • Alkalilerin yüksek ( K2O+Na2O> % 10 )

 • Fe içeriğinin düşük ( Max % 1- 0,25 )

 • Mika ve turmalin gibi renk verici minerallerin olmaması istenir.

 • Feldspatların ince öğütülmesi ( ortalama 0,074 mm)

 • Pişme renklerinin beyaz olması gerekir.FOSFAT


Apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)


FOSFAT MİNERALLERİ:


Florapatit : Ca5(PO4)3.F

Klorapatit : Ca5(PO4)3.Cl

Hidroksitapatit : Ca5(PO4)3.OH

Karbonatapatit : Ca10(PO4)6.CO3.H2O

Kallofanit : Ca3P2O5.H2O


OLUŞUMU: En yaygın fosfat yatakları sedimanter oluşumludur. Bu tip yataklar dünya rezervinin %80’ini oluşturur. Geri kalanı magmatik oluşumludur.


ÜRETİMİ: Açık işletme şeklinde üretimim söz konusudur. ham fosfat cevherinin tenörü elverişli olması halinde sadece yıkama, kırma, öğütme, kurutma işlemleri uygulanarak endüstride kullanılır. Genellikle işletilmekte olan fosfat yatakları % 20 P2O3’ten daha yüksek tenörlüdür.

GRAFİT

ÖZELLİKLERİ:

-Yumuşaktır.

-Yoğunluğu 2’dir.

-Ergime sıcaklığı 3500’C’dir.

-Rengi siyah ve gri, çizgi rengi gridir.

-Metal olmayan minerallerdendir.

-Doğada kristal ve amorf şekilde bulunur.

-Elektrik ve ısıyı iyi iletir. Sıcaklık arttıkça iletkenliği azalır.

-Sabit karbon ve mikroskobik çalışmalar dışında grafit mineralinin tanınması X-RD analizi ve kimyasal analiz ile H/C oranına göre yapılır.


OLUŞUMU: Tabiatta en çok metamorfik, şist, mermerler ve magmatik kayaçlarla ilgili olarak oluşur. Yatak şekilleri filon, adese, damar şeklindedir. Çatlağın içinde katılaştığı

için çatlağın şeklinde katılaşmıştır. Organik kökenlidir. Bitki artıklarının bozunmasıyla oluşmuştur. Bu oluşumlar:

 • tabakalı yatak.

 • yaprağımsı-pul pul-yapıda olanlar.

 • Amorf toprağımsı yapıda olanlar.


ÜRETİMİ: Açık veya kapalı işletmeler şeklinde yapılır. kullanılacak grafitin karbon ( C ) yüzdesi %80’in üzerinde olması istenir. İşletilmekte olan grafit yataklarının ortalama C tenörü % 5-70 arasındadır. Grafit ile beraber bulunan mineraller: kuvartz, kalsit, mermer, mika, şist, demir oksitler, kükürtlü minerallerdir. Grafitin çok kırılgan olması nedeniyle kırma işleminde çok küçük parçalara ufalanırken diğer mineraller iri boyutlarda kalır. Bu özelliği nedeniyle elek analiziyle zenginleştirme yapılır.


Grafite uygulanan zenginleştirme yöntemleri:

 • triyaj ile zenginleştirme

 • yoğunluk farkından dolayı zenginleştirme

 • flotasyonla zenginleştirme


KULLANIMI:

 1. Makine parçalarında yağlayıcı olarak kullanımı: Grafite bazı işlemler yapılarak makine parçalarına sürülerek kaymayı kolaylaştırır.

 2. Ergitme pota endüstrisinde kullanımı: Dünya üretiminin yarısına yakını bu alanda kullanılır. Grafitin ergime derecesi çok yüksek olduğundan ısıya dayanıklıdır. Genleşme katsayısı çok düşüktür. Isıl şoklara karşı dayanımı en iyi mineraldir. (grafitten sonra kordierit, mullit, zirkon gelir.) ısıyı çok iyi iletmesi ve dış yüzeylerini bir sıvı metali kavrayıp tutmayacak şekilde kaygan olması gibi nedenlerden döküm potaları için kullanılır.

 3. Dökümhanelerde kullanımı: Grafit, kil ve kumla karıştırılarak döküm kalıbı yapımında kullanılır.

 4. Kurşun kalem yapımında kullanımı: İşlenmiş kaolen, bentonit ve grafitten yapılır.

 5. Motor ve jeneratör fırçası yapımında kullanımı:

 6. Diğer: propil sanayii, uçak sanayii, atom reaktörlerinde, ilaç üretiminde, metalürji sanayiinin çeşitli dallarında kullanılır.1   2   3   4   5

Similar:

SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI iconSeramikler ve uygulamaları, seramik hammaddeleri, Kil- kaolin grubu, feldspat grubu ve kuvars grubu, hammadde üretim ve hazırlama yöntemleri, seramik yardımcı

SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI iconT ürkiye'nin ilk seramik karo üreticisi olan Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. 1957 yılında, ilk yer karosu üreticisi olan Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. ise

SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI iconNO : 19 ÇİMENTOSUZ SERAMİK-SERAMİK TOTAL KALÇA PROTEZİ

SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI iconEndüstriyel Atıklardan Cam, Cam-Seramik ve Seramik Maddelerin Üretimi

SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI icon20 9 Ga seramik NUSAYBİN, 1 Kb seramik MERSİN. ÇUMRA’dan ilave

SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI iconTürk seramik sektöründeki üretici kuruluşları bir araya getirmek amacıyla ilk Dernek 1986 yılında Ankara'da Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği adı ile

SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI iconÖğütülmüş uygun bileşimli seramik hammaddelerden elde edilen ve seramik bünye üzerinde pişme neticesinde cam yapıya benzer bir yapı oluşturabilen karışımlara ve

SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI iconAlçıtaşı kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips CaSO

SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI iconUYGULAMADA YEM HAMMADDELERİ

SERAMİK HAMMADDELERİ ALÇITAŞI iconENERJİ HAMMADDELERİ ALT KOMİSYONU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page