TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011
Indir 0.53 Mb.
TitleTEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011
Page1/9
Date conversion15.05.2013
Size0.53 Mb.
TypeTeknik şartnamesi
Sourcehttp://www.gonendevlethastanesi.gov.tr/Satinalma/Gonen_Devlet_Hastanesi_2012_Yili_Yemek_Pisirme_
  1   2   3   4   5   6   7   8   9T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

GÖNEN DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ


2012 YILI

HASTANE DIŞINDA MALZEME DAHİL

YEMEK PİŞİRME, TAŞIMA , DAĞITIM VE SONRASI

HİZMETLERİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI


TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ekim 2011


İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ NEVİ VE MİKTARI:

Madde 1- Gönen Devlet Hastanesinin 2012 yılı 12 (Oniki) Aylık yemek ihtiyacı her türlü malzeme dahil yüklenici tarafından hastane mutfağı dışında pişirme işidir.

Yemek haftanın 7 günü resmi ve dini bayramlar dahil tüm günlerde, her hasta ve refakatçisine sabah kahvaltısı, öğlen-akşam yemekleri; normal mesaiye gelen personele öğlen yemeği, nöbetçi personele sabah kahvaltısı, öğlen-akşam yemekleri ve gece kahvaltısı olarak verilecektir.

Diyaliz hastalarına verilen öğünler kahvaltı olarak değerlendirilecek. Günlük olarak çay, tost (diyet peynirli), yumurta, hastanın durumuna göre zeytin veya reçel verilecektir.

Diyetli hasta ve personele diyet yemeği verilecektir. Diyetli hastalara (Hastalığına göre hastane diyetisyeni ve/veya hekimi tarafından belirlenecek diyet) ayrıca ara öğün (kahvaltı) verilecektir. Ramazan ayında sahur yemeği verilecek olup normal yemek üzerinden ücretlendirilecektir.

Yıllık yemek miktarları aşağıdadır:

Normal Yemek 150.000 öğün

Diyet Yemek 40.000 öğün

Kahvaltı 70.000 öğün


İŞ YERİNİN TESLİMİ:

Madde 2 Sözleşmenin imzasından sonra idare tarafından her türlü demirbaş malzeme / madde v.b kontrol edilerek sözleşmede yazılı süre içinde yüklenici işe başlayacaktır. İşe başlama tarihinde iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir.

Yüklenici kendisine teslim edilen her türlü demirbaş malzemeyi işin sonuna kadar korumak ve işin bitiminde aynen teslim etmek zorundadır. Aksi halde kendisine teslim edilen demirbaş malzemenin teknik özellikler bakımından dengi yeni bir malzemeyi temin etmekle mükelleftir. Yüklenicinin 15 (onbeş) gün içinde yenisini getirmemesi durumunda idarece yenisi satın alınarak tutarı yüklenicinin hak edişinden kesecektir.

Yüklenici işin devamı süresince iş kazası vb. nedenlerle işçilerin zarar görmelerini önleyici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sebebiyle doğabilecek kazalardan meydana gelebilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur.

İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE ARAÇLAR


Madde 3 Sözleşmenin imzasından sonra yüklenici üstlenmiş olduğu iş için gerekli her türlü makine, araç, gereç ve işçileri sağlamak zorundadır. İşin başlangıcında ve devamı sırasında idare araç-gereç ve personelin kontrolünü yapacaktır.

Yüklenici, işlerin yürütülmesinde eğitim görmüş sertifikalı veya diplomalı elemanları çalıştıracak ve bunları her zaman diğerlerine tercih edecektir.

Yüklenici işe başlama tarihinde ve işçi değişikliğinde, madde 4.5 ‘de işçilerin işe başlayışı ile ilgili istenen belgeleri idareye sunmak zorundadır. Portör muayenesi olmayan işçi kesinlikle işe başlatılmayacak, mutfak alanına sokulmayacaktır.

Firma hastanede çalıştırdığı elemanların tüm haklarını yürürlükteki mevzuatlara göre düzenleyecektir. Bununla ilgili doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk, yaptırım ve müeyyideler yükleniciye aittir. Resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı ve 1 Mayıs İşçi Bayramlarına denk gelen çalışmalar karşılığında işçilere yapılacak olan fazla ödemeler ve bunlardan doğacak yasal sorumluluklar da yükleniciye aittir.


HİZMETİN İFA ŞEKLİ:

Madde 4

4.1. Hizmetin ifa yeri: Gönen Devlet Hastanesi, Hastane binası ve ekleri olup aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yemekhaneler

 2. Servisler

 3. Diş (semt) polikliniği (3 km)

4.2. Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. 1 (bir) adet yüklenici temsilcisi

 2. 6 (altı) adet yardımcı personel(temizlik, bulaşık, garson, kepçeci vs.

4.3. İdare, yüklenicinin hastane kurallarına uygun çalışmayan personelinin değiştirmesini isteyebilecektir. Firma idarenin bu isteğine uymakla yükümlüdür.

4.5. Çalıştırılacak İşçilerden İşe Başlarken ve Değişiklik Halinde İstenecek Belgeler :

 1. Sağlık Raporu (Akciğer tetkik raporlu),

 2. 6 ayda bir tekrarlanacak portör muayenesi (idare, gerektiği hallerde daha sıklıkla isteyebilir)

 3. Eliza testi, Gaita kültürü, Boğaz kültürü, Gaitada parazit taraması.

 4. SSK işe giriş belgesi ve sigorta kağıdı

 5. Diploma, sertifika, bonservis ve referanslar

 6. Savcılıktan alınan iyi hal belgesi

 7. İkametgah belgesi

 8. Nüfuz cüzdanı örneği

 9. Yüklenicinin kendi iş yerinde çalışmak üzere en az lisans düzeyinde eğitim almış, Tarım Bakanlığınca kabul edilen fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun (gıda mühendisi, Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Diyetisyen,vb.) gıda işlerinden sorumlu müdür bulundurması zorunludur.İdaremizle gıda sağlığı ve üretim tekniği konusunda yükleniciyi temsilen muhatap kabul edilecektir.Sorumlu müdür en az haftada 2 (iki) kez hastaneye gelerek mutfak denetimi yapıp, muayene komisyonu ile iletişime girecektir. idarece çağrıldığında da hastaneye gelerek idareyle görüşme yapacaktır.İlgilinin iletişim, kimlik, sağlık raporu,portör muayene raporu, sgk belgeleri, diploma ve sertifikaları idareye sunulacaktır.

 10. Yüklenici firma ihaleye ait olarak çalıştırdığı her personeli için Balıkesir Gönen’ de şubesi olan bir bankada hesap açtırarak hastane idaresine açtırdığına dair bilgi ve belgeleri sunacaktır. Her ayın başında, önceki aya (çıkan ay) ait olacak şekilde yüklenici firma çalıştırdığı personellerin maaşlarının, sgk primlerinin, varsa hak ettiği kıdem tazminatlarının, yatırıldığına dair belgeleri ve idarenin isteyeceği diğer belgeleri hastane idaresine sunacak olup belgeler tamamlandığında fatura karşılığı olan tutar hastane imkanları dahilinde yüklenici firmaya ödenecektir. Yüklenici firma işten çıkardığı ve sözleşme sonunda işine son verilen personellerin kıdem tazminatlarını ödemekle yükümlüdür, ödemediği sürece hakkediş ve kati teminat yüklenici firmaya ödenmeyecektir. Hastane idaresinin kıdem tazminatları konusunda hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.


4.6. İstenilen Araç Ve Gereç Sayıları

   1. Biri yatan hasta servisinde kullanılmak üzere 3 (Üç) adet, en az 500 tabak / saat kapasiteli sanayi tipi bulaşık makinesi.

   2. Yemekhanede ve servislerde porselen tabakların ve diğer malzemelerin taşınması için en az 3 (üç) adet tepsi ve malzeme taşıma arabası.

   3. 1 gram aralıklarla ölçüm yapan 5 kg.lık 1 adet Hassas Terazi

   4. Çay ve sıvı içecekleri taşımak için en az 3,5 lt’lik 5 (BEŞ) adet çelik termos

   5. Yemek yiyen personelin tespiti için, personelin T.C. numaralarının kodlandığı, hastanemizin ambleminin olduğu, dizaynı hastane idaremizce kabul görülmüş olan elektronik veya barkotlu kartlar kullanılacaktır.Elektronik veya barkotlu kartlar ve basımı işlemi yükleniciye aittir. Personele ilk kartları ücretsiz olarak verilecektir. Kaybolması halinde yeni kartın bedeli basım maliyetini aşmayacak şekilde idarenin de onayladığı ücret, kartı kaybeden personelden talep edilecektir. Elektronik veya barkotlu kartlar hastanemizde görevli tüm personele (geçici görevliler, sözleşmeliler, temizlik personeli, güvenlik personeli, stajyer öğrenciler, polis, jandarma, misafir kartları vs.) verilecektir. Elektronik sistem, yazılım tamamen T.C. numaraları üzerinden işleyecektir. Yemek yemeğe gelen personel sisteme kartını okutacak, sistemde karşılığı varsa kabul edilecek, veri tabanında T.C. si yoksa veya o öğünü ikinci defa alacaksa sistem reddedecektir. Sistem tarafından hangi personellerin, hangi tarihlerde, hangi saat, dakikada ve saniyelerde yemek yedikleri kayıt edilecektir. Personel T.C sine göre, tarih aralığına göre, unvan ve öğün bazında (öğlen, akşam, kahvaltı) sorgulama yapıla bilmeli ve raporların yazıcı çıktısı alınabilmelidir. Ay sonlarında ya da günlük olarak sistemden döküm alınıp denetleme muayene ve kontrol komisyonuna sunulacaktır. Sistemle ilgili donanım ve yazılım bedelleri tamamen yüklenici firmaya aittir.Hastanemiz çalışanı olup da kartını kaybedenlere yemek verilecek ve 24 saat içinde yeni kart çıkarılacaktır. İmza karşılığı kartsız olarak yenen yemek kayda alınarak idare görevlisinin nezaretinde yemek yiyen listesine eklenecektir. Kayıtlar geçmişe yönelik tutulabilecek ve her kart geçişinde kayıtlar yedeklenecektir. Askeri personel, polis ve misafirler için de kart basılarak, yemek yiyen listesinde belirtilecektir. İdarenin talep edebileceği değişiklikler ve eklemeler yemekhane otomasyon yazılımında yapılacak olup ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

   6. Öğlen ve akşam menü listesi yemekhanede herkesin görebileceği bir yerde dijital ya da yazı tahtası şeklindeki zemine yazılarak, karşılarında kalorileri ve toplam kalori miktarları belirtilecektir.

   7. Her 4 kişilik masa için birer adet sürahi (cam), tuzluk, pul biberlik, karabiberlik, poşetli kürdanlık, peçetelik, 4 adet su bardağı bulundurulacaktır. Direkt şehir şebeke suyu içirilmeyecektir, hastane bahçesindeki tatlı su içme suyu olarak kullanılabilir. Tatlı su akmadığı durumlarda markalı kapalı su getirilecektir. Sürahileri dolu olarak bulundurmak ve doldurmak yüklenicinin yükümlülüğündedir.

   8. Masa örtüsü, her masa için iki takım olarak hazır bulundurulacak,yıkama ve ütülemesi yükleniciye aittir.

   9. 2 (iki) adet soğutmalı ve ısıtmalı su sebili bulundurulacaktır.

   10. İdarenin isteğine göre bir kişiye 2 adet 50 gramlık poşetli yuvarlak ekmek veya poşetsiz dilimlenmiş ekmek verilecektir. Kepekli ve beyaz ekmek kullanım imkanı sunulacaktır. Ekmekler kesinlikle bayat ve poşetsiz (50 gr ekmekler için geçerlidir) olmayacaktır. Personel için kullanılan çatal, bıçak ve kaşıklar ambalajlı (poşetli), olacaktır. Hastalar için tabldot veya porselen tabak kullanılması idarenin takdirindedir.Personel için mutlaka porselen tabak kullanılacaktır. Hastalar için gerektiğinde kullanılmak üzere tek kullanımlık tabldot, çatal, kaşık, bıçak yeter miktarda hazırda bulundurulacaktır.

   11. Sanayi tipi narenciye sıkacağı (1 adet)

   12. Sanayi tipi sebze doğrayıcı (7 bıçaklı)

   13. Sanayi tipi vakum cihazı (en az 1000 d/dk.)

   14. Konserve açacağı (1 adet)

   15. Sanayi Tipi Mixer (Blender) 1 adet

   16. Sinek kovucu lambalar (en az 2 adet).

   17. Mutfak için kapaklı cam baharatlıklar en az 0,5 lt’lik 20 adet

   18. Yemekhane ve mutfakta bulunan lavabo ve tuvaletlerde dezenfektan içeren gliserinli sıvı sabunlar ile kağıt havlu – tuvalet kağıdı, maske, bone, galoş, eldiven gibi malzemelerin temini firmaya aittir.

   19. Mutfak çalışanları daima kaymaz beyaz terlik giyerek çalışacaklardır.

   20. Sebze ve meyvelerin ön yıkama işleminde sirke kullanılacaktır.

   21. İdarenin görevlendireceği komisyon, diyetisyen veya enfeksiyon kontrol hemşiresi mutfak ve yemekhanede her an her türlü denetim hakkına sahiptir.


4.7. Hizmetin yürütülmesi esnasında, idarenin teslim ettiği araç gereç dışında olan her türlü araç-gereç malzeme yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. İdare tarafından teslim edilen araç- gereç ve demirbaşların bakım, onarım giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Firmaya işyeri teslimi yapılırken verilen malzemelerin cins ve miktarı dönem sonunda tutanakla tespit edilecektir. Yemekhanenin dezenfektanı bulaşık ve temizlik için tüm malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Malzemeler Muayene Komisyonu tarafından uygun görüldükten sonra kullanılacaktır. Hizmetlerin yürütülmesi esnasında hastane idaresinin koyduğu kurallara uyulması ayrıca hastanenin demirbaş malzemelerinin itinalı bir şekilde kullanılması özellikle asansör konusunda itinalı davranılması yersiz ve gereksiz kullanımdan kaçınılması gerekmektedir. Aksi takdirde meydana gelebilecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır.


4.8. Sabah kahvaltısında dikkat edilecek hususlar; Sabah kahvaltısı; personele, normal hastaya, diyet hastaya, sözleşmeli personele, hizmet alım ihaleleri ile hastanemizde çalıştırılan personele ve refakatçilere verilecektir. Süt tetra pak ambalajlı en az 200cc süt olacaktır. Çaylar normal sıcaklıkta, el yakmayan bardaklarda olacaktır. Zeytinler yıkanacak, zeytin yağı ile yağlanacak ve üzerine limon kesilip, servis yapılacaktır.Tetkik için aç kalan hastaların kahvaltıları daha sonra verilecektir. Kuşluk ve gece kahvaltısı, diyetisyenin öngördüğü hastalara hastalığının özelliğine göre belirlenen saat ve öğün sayısında Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine uygun miktarlarda diyet ara kahvaltısında belirtilen yiyeceklerden verilir.


4.9. Öğle ve akşam yemeğinde dikkat edilecek hususlar: Hastane personeline, sözleşmeli personele, hizmet alım ihaleleri ile hastanemizde çalıştırılan personele, normal yemek yiyen hastalara ve refakatçilerine ve diyet yiyen hastalara verilecektir.Yemekler komisyonun hazırladığı türde olacak yemeğin türüne göre yeterli ısıda olup sıcak yemekler 60° üzerinde olacaktır. Gramaj yönünden ve içerik açısından bu ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan değişikliklerin işlendiği Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğindeki gramajlar esas alınacaktır.

Özel diyetlerde normal diyete ek olarak birkaç çeşit yiyecek verilebileceği gibi bağımsız olarak tüm yiyecek ve yemeklerin cins ve miktarını belirtmek suretiyle diyetisyen tarafından özel diyet listeleri düzenlenebilecektir. Gerektiğinde özel yemekler veya yiyecekleri temin etmek firmanın yükümlülüğündedir.


4.10. Firma tarafından pişirilen yemeğin hasta ve refakatçilere dağıtımının sayısal kontrolü idareden gelen listeler ile diyetisyenler tarafından bilgisayardan alınan listelerle yapılacaktır. Hiçbir zaman refakatçi öğün sayısı hasta öğün sayısını geçemez ve hiç bir suretle ilgi aydaki hasta öğün sayıları ilgili ayda yatan hastaların hastanede kaldıkları toplam gün sayıları toplamını geçemez. Servis hemşireleri yatabilecek hastaları da dikkate alarak diyet istem modülüne % 20 (yüzdeyirmi) fazlasına kadar öğün sayısı girebilirler. Ödemeye esas teşkil edecek sayılar gerçekte yenilen öğün sayısıdır.


TARAFLARIN YÜKÜMÜLÜLÜKLERİ

Madde 5:Sözleşmede tarafları bu şartnamenin diğer maddelerinde ve eklerinde yer alan yükümlülükleri yanında aşağıdaki hususları da yerine getirmekle yükümlüdürler.

  1. Haftanın 7 günü sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğün gerektiren diyetli hasta yemeklerinin hazırlanması, Hastaneye ve diş (semt) polikliniğine nakli, dağıtımı, su servisi, yemekhane-mutfak temizliği ve bulaşık yıkaması yüklenici firma çalışanları tarafından yapılacaktır. Ara öğün alması gereken hastaların 3 (üç) ara öğünü, bir kahvaltı bedeli olarak kabul edilecektir. Ara öğünler hastanın ihtiyacına göre diyetisyen tarafından verilecek talimata uygun olarak en az 2 (iki) çeşit verilecektir.

  2. Haftanın 7 günü personele gece kahvaltısı, öğle ve akşam yemeğinin (gerekenlere diyet yemeği )yemek salonundaki self servis düzeninde dağıtımı, ekmek, su servisi ile idare tarafından teslim edilen malzeme veya kendisinin temin ettiği, teçhizat ve ekipmanı sağlam ve çalışır halde bulundurmak, arızaları gidermek yükleniciye ait olacaktır.

  3. Yüklenici, idarenin belirleyeceği muayene komisyonu tarafından hazırlanan yemek listelerine göre yemekleri(Teknik şartnameyi esas olarak) yapacaktır.

  4. Yemek esnasında kullanılacak ekmek, kürdan, karabiber, pul biber, tuz, peçete ve verilen yemeğin cinsine göre limon, sirke, zeytinyağı vb. yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

  5. Yemekler kalite, nefaset ve gramaj yönünden doyurucu olacak ve gramajlar yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde belirtilen gramajlardan aşağı olmayacaktır.

  6. Yüklenici çalıştırdığı personelin temizliğine çok dikkat edecektir. Çalıştırdığı personele yılda iki defa idarece uygun görülen birer takım üniforma ve ayakkabıları verecektir.Çalışan personelin yaka kartı bulunacaktır.

  7. Yemekhanede masa örtüleri perdeler ve personelin iş kıyafetleri, ütülü ve temiz olacaktır. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen masa örtüleri ve iş kıyafetlerinin değiştirilmesi, temini temizlik ve bakımı yükleniciye aittir.

  8. Yüklenici gerektiğinde hizmetin daha üstün bir seviyede verilmesi amacı ile idarenin yemek birimlerinde kullanılmak üzere malzeme ve ekipman yatırımı yapacak ve bunları sözleşmenin feshinde aynen geri alabilecektir.

  9. Yükleniciye teslim edilen servis mutfağı ve yemek salonu gibi tesisler, hastane idaresinin teslim ettiği servis mutfağı veya yükleniciye ait yemek salonu teçhizatı ve yemek dağıtımında kullanılan her türlü girdi malzeme; tertip; düzen; muhafaza ve kullanma yönüyle sağlık koşullarına uygun olarak icra edilip edilmediği hususu idare ve muayene komisyonu başkanlığındaki üyeler tarafından her an denetlenebilecektir.

  10. İdare her ne nam altında olursa olsun yükleniciden mutfak ve servis mutfağı tahsisi dolayısıyla bir ücret veya kira talebinde bulunmayacaktır.

  11. Yemek artıkları ve çöpler; plastik büyük boy çöp kovalarına, çöp poşeti kovanın içersine yerleştirilecek, yemek artıkları ve çöpler bu kovaya konulacaktır. Yemekhanede kullanılacak çöp kovaları firma tarafından temin edilecektir. Bu konudaki tüm masraflar firmaya ait olacaktır.

  12. Hizmetin verileceği mahallin su, elektrik, doğalgaz giderlerini takip etmek ve yüklenicinin hak edişinden kesmek için ilgili bölümün girişine süzme sayaçlar takılacaktır. Dış hat telefon giderleri hastane santralindeki kayıtlar esas alınarak yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

  13. Hastane mutfağına ait, elektrik, su, doğalgaz, ve benzeri giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

  14. İhaleyi alan yüklenici şartnamede istenilen demirbaşları işe başlama tarihinde (aynı) gün içinde çalışır vaziyette idareye teslim edecektir.

  15. Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği şartlarına göre mutfak artıklarının ana logarlara gitmemesi gerekmektedir. Bu yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. Aksi takdirde oluşabilecek problemler firmaya ait olacaktır.

  16. Yemekhanelerde kullanılan ve Hastane idaresine ait olan her türlü demirbaş malzemeyle (soğuk hava dolabı, buzdolabı, fırın, mutfak ocakları, tezgahlar v.s gibi) firma tarafından alınıp hizmette kullanılan her türlü demirbaşların bakım ve onarımları firma tarafından yaptırılacaktır. Yemekhanelerde kullanılan tüm florasan lambaların yenilenmesi, arızaların giderilmesi v.s gibi işler yemekhanelerin gerek görüldüğü halde perdelerinin değiştirilmesi, masa ve sandalyelerin yenilenmesi, boya ve badanası, onarım ve bakımı yüklenici tarafından yapılır. Dönem sonunda badanası yapılmış elektrik tesisatı ve lambaları çalışır şekilde idareye teslim edilecektir. Tüm giderler firmaya aittir.

  17. Diyet yemeklerinin diyet ilkelerine göre hazırlatılması ve kontrolü diyetisyenlerce yapılacaktır. Diyet hastaları için hazırlanacak özel tatlılarda kullanılacak tatlandırıcılar aspartam içerikli olacaktır. Diyetisyence istenen bazı özel karışımlar firma tarafından karşılanacaktır.

  18. Bulaşık yıkamada kullanılacak maddeler TSE veya Uluslararası kalite belgeli, markalı ve kilit kapaklı olacaktır.

  19. Yüklenicinin personeli, yüklenici tarafından düzenlenmiş, hastane tarafından onaylanmış, resimli, kimlik sahibinin adı ve soyadının kolayca okunabildiği yaka kartını görev süresince takacaktır.

  20. Hastane yemekhanesinin ilaçlaması Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecek; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlama yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yılda iki defa veya idarenin ihtiyaç gördüğü zamanlarda mutlaka yaptırılacaktır.

  21. Şartnamede belirtilen (yemek dağıtımı, bulaşık yıkanması, yerlerin yıkanması vb.) işler günlük, hafta sonu ve resmi tatillerde kesintisiz ve düzenli olarak yapılacaktır.

  22. Yüklenici firma personelinin SGK, Maliye ve Belediye ve diğer mercilerle yapılması gerekli ve yapılacak beyan ve bildirimler ve bu hususlardaki vergi, resim, harç, mükellefiyet ve sorumluluklar ve buna ilaveten hata, noksan ve kusurlu işlemlerden dolayı hasıl olacak maddi ve manevi zarar ziyan ve tahakkuk edecek cezaların İdare adına tecelli edenlerde dahil tazmini ve iş kazasıyla ilgili sorumlulukta yükleniciye ait olacaktır.

  23. Yüklenici firma çalışan personelinin portör kontrolleri (gaita, boğaz kültürü, akciğer grafisi altı ayda bir ve idare gerek gördüğü daha sık sürelerde), ücreti firma tarafından karşılanmak koşulu ile yapılacak ve sonuçları muayene komisyonuna ve enfeksiyon kontrol hemşiresine verilecektir. Sarılık ve grip aşılarının yaptırılması ise zorunludur.

  24. Günlük çıkan yemeklerden örnek (her yemek çeşidine göre 300 gr den az olmamak üzere) alınarak her bir yemek sterilize edilmiş olan kavanozlarda üzerine aynı gün tarihi ve öğün zamanı yazılarak 72 saat +2 / +4 ° de buzdolabında muhafaza edilecek, herhangi bir durumda (besin zehirlenmesi, ishallerde vb. durumlarda) veya idarenin istediği herhangi bir zamanda halk sağlığı laboratuvarında bakteriyolojik, kimyasal, organaleptik vb. yönlerden kontrol ettirilecek duruma göre işlem yaptırılacaktır. Bu tür kontrol ve değerlerinin tüm masrafı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Her türlü hukuki sorumluluk firmaya aittir. Firma gıda zehirlenmesine karşı 12 (Onİki) aylık sigorta poliçesini Muayene Komisyonuna ibraz etmek zorundadır.(Tahmini olarak 500 (beşyüz) kişilik sigorta yaptırılacaktır.)

  25. Yüklenici gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu önlemleri almak, uygulamak ve personelin hizmet içi eğitiminin yetkili kişiler tarafından yapılmasını temin etmek zorundadır. Kurumda, hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu alan en az 10 kişi olduğu takdirde, bu kişilerin sağlık masrafları ve işgücü kayıplarının maddi tazminatı bütünü ile yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

  26. Hazırlanan yemek listelerini yüklenici firma aynen uygulamak zorundadır. Zorunlu nedenlerle (teknik arızalar, don olayı nedeni ile istenilen seviyede sebze meyve bulunamaması, bulaşıcı hastalık vb.) değişiklik yapılması gerekirse idareden izin alınacaktır.

  27. Hastanemizdeki soğuk hava depolarının düzenlenmesi, bakım ve onarımı yüklenici firmaya aittir.

  28. Yüklenici firmadan istenilen makineler beş yaşından büyük olmayacaktır.

  29. İdarenin talebi halinde özel davetler (bayram, yılbaşı, iftar yemeği, özel davet v.b.) için yemek ve kokteyl hizmeti verilebilecektir.

  30. Yüklenici faaliyetlerinden doğan her türlü resim, harç, tazminat ve cezalar ve çalıştırılan personel ile ilgili doğabilecek bütün hukuksal, yönetsel, mali, cezai sorumluluklar bütünüyle yükleniciye aittir.

  31. Ancak idare bu yükümlülükler dolayısıyla ilgisi olmamasına rağmen bir ödemede bulunmak durumunda kalırsa, yüklenici bu tutarı idare’nin talebi üzerine uyarı ve hüküm almaya gerek kalmaksızın derhal, defaten ve parasal olarak idareye ödeme yükümlülüğünü kabul eder. Talebe rağmen yüklenici tarafından ödeme yapılmaması halinde idare bu tutarı yüklenicinin hak edişinden keser, sözleşmeyi fesh edebilir.

  32. Yüklenici kendisiyle imzalanacak sözleşme ile yüklendiği hizmetler dolayısıyla belediye ve diğer kamu kurumları tarafından yerine getirilmesi talep edilenler ve yürürlükte olan iş, SGK ve vergi mevzuatı gereğince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak idareden hiçbir talepte bulunamaz.

  33. Mutfak ve yemekhanede görev yapan firma elemanları kesinlikle misafir kabul etmeyeceklerdir.

  34. Hastane mutfağından yemek yiyenlerin gıda zehirlenmelerine karşı sözleşme süresi boyunca sigortası yüklenici firma tarafından yaptırılacak ve işe başlama tarihinden önce bir sureti idareye teslim edilecektir.

  35. Hastanemizde çalışan röntgen teknisyenleri ve ameliyathane çalışanlarına her gün kapalı kaplarda markalı yoğurt verilecektir. Her 600 gr yoğurt bir kahvaltı bedeli olarak ücretlendirilecektir.

  36. İdarenin isteğine bağlı olarak yemek salonlarına (hastane ve diş polikliniği (semt)) TV, müzik sitemi ve yeterli büyüklükte klima takılacaktır. Ücret talep edilmeyecektir.

  37. Hastanemize bağlı semt polikliniğine yemek nakli, servisi, temizliği, bulaşıkların alınıp yıkanması tamamen yüklenicinin sorumluluğundadır.

  38. Malzemeler denetleme muayene ve kabul komisyonunun kabulünden sonra kullanılacaktır. Malzeme getirme ve muayene işleri için yüklenici ve idare tarafından belirlenen gün ve saatte yapılacaktır. Bunun için yapılacak olan programda malzemelerin getirilmesi ve muayene işlemi için süreler en fazla aşağıdaki süreler kadar olacaktır:

- Kuru gıdalar için 15 günde bir

- Et ve et ürünleri için haftada 2 defa

- Süt ve süt ürünleri için haftada 2 defa

- Sebze ve meyveler için haftada 2 defa

MADDE 6: VERİLECEK YEMEK, KAHVALTI VE DİYET YEMEKLERİNİN ÇEŞİTLERİ:


  1. HASTA VE REFAKATÇİLER İLE HASTANEDE ÇALIŞANLAR İÇİN NORMAL 3 KAP YEMEK:

Maliyet Hesaplamasına Esas Olmak Üzere Bir Haftalık Menü Örneği Listesi


Günler

1. Kap Seçmeli

2. Kap

3.Kap

Haftanın 1. Günü Öğle Yemeği

Izgara Köfte

Fırın Tavuk

Şehriye Çorba

Elma

Haftanın 2. Günü Öğle Yemeği

Etli Kuru Fasulye

Etli Türlü

Prinç Pilavı

Cacık

Haftanın 3. Günü Öğle Yemeği

Kıymalı Börek

Kıymalı Makarna

Zeytin yağlı Bezelye

Komposto

Haftanın 4. Günü Öğle Yemeği

Izgara Tavuk

Balık

Ezogelin Çorba

Tulumba Tatlısı

Haftanın 5. Günü Öğle Yemeği

Çoban Kavurma

Tavuk Sote

Meyhane Pilavı

Salata

Haftanın 6. Günü Öğle Yemeği

Etli Biber Dolma(yoğurt)

Piliç Sarma

Kaşarlı Domates Çorbası

Muz

Haftanın 7. Günü Öğle Yemeği

Tas Kebabı

Terbiyeli Köfte

Peynirli Makarna

ŞekerpareAna yemeğe uygun olarak 2.kap yemekler çorba, pilav, makarna v.s. seçilecektir.3. kap yemekler ise damak zevki sağlayacak şekilde tatlı,salata,içecek ve mevsimine uygun meyveler seçilecektir.


6.2.HASTALAR İÇİN DİYET YEMEĞİ: Hastane diyetisyenlerinin talimatına uygun olarak 2-8 çeşit yemek.


6.3.DİYET KAHVALTISI: Diyet hastalarına aşağıdakilerden 3-5 çeşit her gün sabit olarak çay veya süt, şeker, ekmek ile birlikte sunulur.

Peynir (tuzsuz/TUZLU/az yağlı)

Tuzsuz lor

Sterilize Süt 200 ml. (tanınmış marka)

Zeytin (siyah/yeşil/tuzsuz)

Kaşar peynir poşet

Tereyağı poşet (tuzsuz)

Reçel poşet

Bal poşet

Yumurta

Çay

Ihlamur poşet

Poşet çay şekeri (küp)

Ekmek(tuzlu,tuzsuz,kepekli,glutensiz) DİLİMLİ

Bisküvi( krem kraker, petibör bisküvi, glutensiz pronot bisküvi,,kepekli kraker,kek)

Poşet tuz

Domates

Salatalık

6.4 DİYET ARA KAHVALTILAR

Sterilize Süt 200 ml. (tanınmış marka)

Yoğurt

Muhallebi (normal/tatlandırıcılı)

Ayran paket

Pelte (normal/tatlandırıcılı)

Haşlanmış Patates

Meyve (Muz, elma, şeftali vb.)

Bisküvi (tatlı/tuzlu)

Meyve Suyu

Yumurta

Komposto

Zeytin (tuzsuz)

Peynir (tuzsuz/TUZLU/az yağlı)

Ekmek (normal/kepekli)

SERVİS SATLERİ

Sabah Kahvaltısı

Öğle Yemeği

Akşam Yemeği

Gece Kahvaltısı

06.30-07.30

12.00-13.30

17.30-18.30

23.00-23.30


Ramazan ayında oruç tutan personel ve refakatçiler için iftarda iftar yemeği ve sahurda kahvaltı ile birlikte çorba verilecektir. Ayrıca rutin olarak saat 23.00’ de nöbetçi personele gece kahvaltısı verilmeye devam edilecektir. Ramazan ayı boyunca personelin akşam yemekleri iftar vaktinde verilecek şekilde ayarlanacaktır.

Görevi gereği (ameliyathane, 112 Acil, vb.) yemek saatini aksatan personelin yemekhaneyi bilgilendirmesi şartıyla belirtilen saatlerin dışında yemek yemesi sağlanacaktır.

VERİLECEK YEMEK, KAHVALTI VE DİYET YEMEKLERİNİN ŞEKLİ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Add document to your blog or website

Similar:

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconPROGRAMI 29 Ekim 2011 Cumhuriyet Bayramı’nın 88. Yıldönümü kutlama törenleri 28 Ekim 2011 tarihinde saat 13. 00’de başlar ve 29 Ekim 2011 günü saat 24. 00’de sona erer

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconEK : 2011 YILI 78 KALEM CERRAHİ SÜTUR SARF MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAME VE LİSTE 2011 YILI CERRAHİ SÜTUR İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ 2011

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN-2011

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ A-KONU: ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 2011-2012 YILI KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI İHTİYACINA ALINACAK KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ EDİNME USULÜ İLE YAPILACAK İHALEYE AİT (TAM OTOMATİK SEDİM CİHAZI) TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 icon2011 YILI 5 İŞÇİLİ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconBURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI TEMEL İMPLANTOLOJİ KURSU 24-25 EYLÜL 2011 / 22-23 EKİM 2011 / 25-26 KASIM 2011 / 17-18 ARALIK 2011 / 14-15 OCAK 2012 Dr. Haşmet GÖKDENİZ – Dr. Uğur MERİÇ – Doç. Dr. Yalçın ÇİFTÇİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTeknik şartnamesi olan mazemelerde teknik şartnameye uymayana teklifle

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ KONU : Genel Amaçlı Sedye teknik şartnamesidir

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ Osiloskop aşağıda belirtilen teknik özellikleri sağlamalıdır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page