TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011
Indir 0.53 Mb.
TitleTEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011
Page6/9
Date conversion15.05.2013
Size0.53 Mb.
TypeTeknik şartnamesi
Sourcehttp://www.gonendevlethastanesi.gov.tr/Satinalma/Gonen_Devlet_Hastanesi_2012_Yili_Yemek_Pisirme_
1   2   3   4   5   6   7   8   9


YAŞ SEBZE VE MEYVE GENEL FENNİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ


 1. Gıda maddeleri ve ambalajları Türk Gıda Kodeksi ve Türk standartlarına uygun olması şarttır.

 2. Gıda maddeleri hastane ambarına kadar yüklenici tarafından getirilecek bundan dolayı nakliye ve işçilik ücreti talep edilmeyecektir.

 3. Teslimatlar mesai saatlerinde (08.00-15.00) ve sipariş edilen miktarda getirilecektir.

 4. Muayene komisyonunca kabul edilmeyen gıda maddeleri geri çevrilir. Yüklenici 2 saat içinde yenisiyle değiştirmek zorundadır.

 5. Tüm gıda maddeleri doğal yapılarını kaybetmemiş ve iyi kalite olacaktır.

 6. Gıda maddeleri net ağırlık üzerinden alınır.TAZE FASULYE

 1. Piyasada satılan iyi cins Ayşe kadın, sırık fasulyelerden olacaktır. Katiyen kılçıklı olmayacaktır.

 2. Çamurlu, ıslak, pörsük, sararmış, kartlaşmış, çürük olmayacaktır.


TAZE BİBER

 1. Satılan iyi cins taze sivri veya çarliston biberlerden olacaktır.

 2. Boyu 10-15 cm arasında olacaktır. Ezik, çürük, kokmuş, pörsümüş, sararmış olmayacak, içerisinde yabani nebat bulunmayacak.

 3. Temiz sandık veya çuval ambalajlarda teslim edilecektir.


DOLMALIK BİBER 

1. Bütün, sağlam, temiz, iyi gelişmiş olmalıdır.

2. Yabancı koku, aşırı dış nem, don zararı, iyileşmemiş yaralar, güneş yanıkları

bulunmalıdır.

3. Taşımaya, saklanmaya uygun olmalı, saplarının boyu 1cm olmalıdır.

4. Cins olarak yemeğe uygun büyüklükte ve tek tip olacaktır.


PATATES

 1. Son sene mahsulü ve piyasanın iyi cins sarı patateslerden olacaktır.

 2. Ezik,Çürük,haşere yenikli, kesik, buruşuk,yumuşak,pörsük,donmuş,çamurlu,topraklı,ıslak, filizlenmiş, hastalıklı filizi kırılmış olmayacaktır.

 3. Aralarında tesadüf edilebilecek bu tip kusurlu patateslerde, filizlenmiş veya filizi kırılmışlar Mart ve Nisan aylarında % 2 ye kadar aynen alınır.Yılın diğer aylarında bu miktar % 2 yi geçmeyecektir.

 4. Çapa yaralı patatesler % 2 yi geçmeyecektir.

Kusurlar hariç veya normal iyi vasıfta patatesler, alınacak numunelerinin gramaj analizinde patateslerin 50 si 80 gr’dan % 30’u 50 gr dan aşağı olmayacaktır.


KURU SOĞAN

 1. Son sene mahsulü ve piyasada satılan iyi cins soğanlardan olacaktır.

 2. Ezik, çürük,kesik, yumuşamış, porsuk,çamurlu,topraklı ve ıslak olmayacaktır.

 3. Soğanlar sapsız olacaktır.

 4. Filizlenmiş ve filizi kırılmış olanlar Mart ve Nisan aylarında %3 ‘e kadar, yılın diğer aylarında içeri boşalmamış olmak şartıyla filizlenmiş veya kırılmış soğan miktarı % 2’yi geçmeyecektir.

 5. Kusurlular hariç normal veya iyi vasıftaki soğanlardan alınacak numunenin gramaj analizinde, soğanların % 50’si 60 gr’dan % 30’u 50 gr’dan aşağı olmayacaktır.

 6. Çuvallar içinde soğan kabukları bulunmayacak, olduğu taktirde yüklenici tarafından ayıklanacaktır.

 7. İthal soğan olmayacaktır.ARPACIK SOĞAN

 1. Son sene mahsulü ve piyasada satılan iyi cins soğanlardan olacaktır.

 2. Ezik.çürük,kesik,yumuşamış,porsuk,çamurlu,topraklı ve ıslak olmayacaktır.

 3. Soğanlar 1-2 cm arası olacaktır.

 4. Filizlenmiş ve filizi kırılmış olanlar Mart ve Nisan aylarında %3 ‘e kadar, yılın diğer aylarında içeri boşalmamış olmak şartıyla filizlenmiş veya kırılmış soğan miktarı %2 ‘yi geçmeyecektir.

 5. Çuvallar içersisinde soğan kabukları bulunmayacak, olduğu taktirde yüklenici tarafından ayıklanacaktır.

 6. İthal soğan olmayacaktır


YEŞİL SOĞAN

1. Piyasada satılan iyi cins taze soğanlardan olacaktır.

2. Taze soğanların yeşil kısımları kurumuş, haşerelenmiş, kurt yenikli, lekeli, kararmış, sararmış, bayat, çürük, ezik,çamurlu,ıslak olmayacaktır.

3. Soğanlar arasında bulunabilecek erkek soğan miktarda %5e kadar aynen %10a kadar fazlası fireli olarak kabul edilecektir.

4. Demetler halinde (500 gr) lık teslim edilecektir.


TAZE ÜZÜM (ÇEKİRDEKSİZ-ÇEKİRDEKLİ KARA ÜZÜM)

1. Mevsimine göre piyasada satılan en iyi cins olgunlaşmış, tatlı ve taze üzümlerden olacaktır.

2. Ezik ekşi, çürük, küflü, buruşmuş, buruk lezzette kalın kabuklu renk ve şekli değişmiş tatsız üzümler olmayacaktır.

3. Üzümler salkım halinde olacaktır.Dökülmüş tanelerin miktarları %5 e kadar aynen kabul edilir. (Taneler küflü bozuk çürük ekşi olmamak kaydı ile)

4. Üzümler temiz ve sağlam sandıklar içinde istif edilmiş olarak alınacaktır.


LİMON

 1. Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins kemale ermiş sulu limonlardan olacaktır.

 2. Yeşil, ezik, çürümüş, kurumuş,donmuş, don çalığı, çok yumuşak tabii özelliklerini kaybetmiş, kalın kabuklu olanlar alınmayacaktır.

Devamlı Gramaj Durumu:

-Kasım ayının başından Nisan ayı başına kadar lalettayin alınıp tartılacak 100(yüz) adet limon ağırlığı 8.5 (sekizbuçuk) kg’dan ve beher limonun ağırlığı 75 kg dan aşağı olmayacaktır.


MAYDANOZ

 1. Piyasada satılan en iyi cinsten olacaktır.Demetler halinde bağlanmış olacak,demetler içinde yabancı otlar bulunmayacaktır.

 2. Demetlerin tamamı aynı cins olacak, en küçüğü 75 gr dan az olmayacaktır.


PATLICAN

 1. Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins, körpe ve tabii rengini almış kemer patlıcanlardan olacaktır.

 2. Çürük,ezik, pörsük, kartlaşmış (yani çekirdekleri beyazlığını ve yumuşaklığını kaybetmiş, çekirdeklerinin rengi sararmış ), ham, acı ve gün vurmuş olmayacaktır.

 3. Patlıcanlar orta büyüklükte en aşağı 150 gr olacaktır.

 4. Yeşil renkli patlıcanlar alınmayacaktır.


ELMA

1. Çürük ekşi ve yeşil olmamalıdır.

2. 150-175 gr büyüklüğünde olacaktır..

3. Yumuşamış buruşmuş olmamalıdır.

4. Elmalar dert ve sulu olacaktır. Kepekli elma tercih edilmeyecektir.

5. Elmaların lezzeti acı, tatsız, ham, çürük, ezik, yanık, kurtlu, kurt yenikli, küflü, tozlu, topraklı, kirli, çamurlu olmayacaktır


DOMATES

 1. Piyasada mevsimine göre satılan olgun, kızarmış domatesten olacaktır.Ezik, çürük, küflü, çamurlu, ıslatılmış, ekşimiş ve bozulmuş olmayacaktır.

 2. Domateslerin en küçüğü 50 gr. dan aşağı olmayacaktır.

 3. Domatesler temiz ve sağlam sandık içinde getirilecektir.

 4. Domates 15 Mayıs-1 haziran tarihleri arasında yalnız diyet hastalarına alınır.


TAZE KABAK

 1. Piyasada satılan iyi cins taze körpe kabaklardan olacaktır.

 2. Çürük, buruşmuş, sararmış, pörsümüş, kartlaşmış,tohuma kaçmış, ezik, bozuk, ıslak ve çamurlu olmayacak.

 3. Dolmalık kabaklar dolmalık niteliğinde olacaktır.


ISPANAK :

 1. Piyasada mevcut iyi cins ıspanaklardan taze, yaprakları diri,renkleri yeşil olacaktır. Sararmış, cılız, soğuktan donmuş, çürük,yatık, kızışmış,tohuma kaçmış, ıslatılmış olmayacaktır.

 2. Ispanaklar arasında ot ve yapraklar bulunmayacaktır.

 3. Ispanakların kökündeki yenmeyen püskül kısımları kesilmiş olacaktır.

4. Ispanaklar demet veya döküm halinde getirilecektir, Vasat büyüklükte olacak çok küçük olmayacaktır.


HAVUÇ

 1. Piyasada satılan iyi cins taze havuçlardan olacaktır.

 2. Ezik, çürük, donmuş, pörsümüş, parçalanmış, kurtlu, kurt yenikli, kararmış, buruşmuş, kartlaşmış, bayat, ıslak, çamurlu ve topraklı olmayacaktır.

 3. Yenmeyecek sap, kök ve yapraklardan tamamen ayrılmış olacaktır.

 4. Kırık havuçlar % 3’e kadar alınır.

 5. Havuçların en kalın yerinin kutur itibariyle 2 cm den az ve 5 cm den fazla olmayacaktır.PIRASA

 1. Piyasada satılan iyi cins ve olgunlaşmamış olacaktır.

 2. Çamurlu, cılız, porsuk, çürümüş, karalaşmış, ezilmiş, ıslatılmış olmayacaktır.

 3. Pırasaların beyaz kısımlarını takip eden yeşil kısımlarının boyu 20 cm den fazla olmayacak şekilde kesilmiş olacaktır. Yaprak boyları 25 cm olan pırasa miktarı % 5 e kadar aynen alınır.Pırasanın saçaklı kök kısmı kesilmiş olacaktır.

 4. Pırasaların kalınlığı kutur itibariyle 2.5 cm den aşağı olmayacaktır. Ölçü beyaz kısmın tam ortasından yapılır.

 5. Pırasalar piyasa teamüllü demetler halinde alınır.


MANDALİNA-PORTAKAL

1. Olgun tatlı ve sulu olmalıdır

2. Çürük, ezik, buruşuk, çok çekirdekli ve suyu azalmış olmamalıdır.

3. Mandalinaların her biri 100 gramı geçmeyecektir.

4. Portakalların her biri 200 gramı geçmeyecektir.


SALATALIK(HIYAR)

 1. Hıyarlar körpe ve taze olacaktır.Tohuma kaçmış, sararmış, buruşmuş, gevşek, çamurlu, topraklı, pörsük, çürük, ezik Basralı olmayacaktır.

 2. Boyu 20 cm den çapı 4 cm den aşağı olacaktır.MARUL

 1. Marullar taze ve körpe olacaktır. Acı, tohuma kaçmış, sararmış pörsümüş yapraklı, kurt yenikli olmayacaktır.

 2. Kökleri kesilmiş ve göbek kısımları kapalı olacaktır.

 3. Çamursuz, taze, göbekli olacaktır, göbeği açık olanlar % 5’e kadar aynen alınacaktır.

 4. Her marulun ağırlığı 500 gr.’dan aşağı olmayacaktır. İlk ve son turfanda da 400’ gr. dan aşağı olmamak şart ile kabul edilir.KARPUZ

 1. Piyasada satılan en iyi cins, olgun ve tatlı karpuzlardan olacaktır.

 2. Ham kabak yumuşamış, ezik, çatlak, çürük, kurtlu, tatsız, zamanı geçmiş, içi boşalmış, elyafı ipliklenmiş ve ekşimiş olmayacaktır.

 3. Üzeri kirli ve çamurlu olmayacaktır.

 4. Kesilince içleri kırmızı renkte olacaktır.

 5. Karpuzun en küçüğü 3 kg dan aşağı olmayacaktır.KAVUN

1. Piyasada mevsimine göre satılan iyi, olgun ve tatlı kavunlardan olacaktır.

2. Kabak, ham, tatsız, ezik, kesik, kurt yenikli, delik, çatlak, acı, içi salyalanmış, kelek ve yumuşamış olmayacaktır.

3. Kavunların üzeri kirli ve çamurlu olmayacaktır.

4. Kavunların en küçüğü 3 kg dan aşağı olmayacaktır.


ŞEFTALİ

1. Piyasanın iyi cins, kemale ermiş, tatlı ve kendine has hafif mayhoş lezzetteki şeftalilerden olacaktır.

2. Ham, ezik, ekşi, çürük, kurtlu, pörsük, bayat, küflü olmayacaktır.

3. Şeftalilerin beheri 175 gr dan az olmayacaktır. Daha az gramajda olanlar %5 oranında alınır.

4. Şeftaliler temiz ve tahta ambalajlarda getirilecektir.


LAHANA

 1. Piyasada satılan iyi cins beyaz ve hafif yeşilimtrak renkte taze ve olgun lahanalardan olacaktır.

 2. Kurtlanmış, ezik, tohuma kaçmış, dağılmış yapraklar halinde, çamurlu, çürük, donmuş ve kızarmış haşarat yenikli olmayacaktır.

 3. Lahanalar top halinde olacaktır.

 4. Lahananın sapları kellenin dibinden itibaren 5 cm’den fazla olmayacaktır.

 5. Lahanaların ağırlığı en az 2 kg olacaktır.

 6. Lahanaların yemek yapmaya elverişli olmayan kalın üst yaprakları alınmış olacaktır.Havaların lahanaları donduracak derecede soğuk olduğu aylarda (Aralık-ocak-şubat) soğuktan muhafaza kastı ile % 10 fire düşmek düşmek şartıyla lahanalar dış kabukları ile birlikte teslim edilebilir. İkmalin

aksamaması ve ihtiyacın karşılanabilmesi için bu gibi hallerde yüklenici fireyi nazara alarak miktarda % 10 fazla getirerek muayeneye arz etmek mecburiyetindedir.


KARNABAHAR

1. Piyasada satılan en iyi karnabaharlardan olacaktır.

2. Beyaz veya sarımtırak renkte, top halinde ve çiçekleri sağlam, sıkı ve esmerleşmemiş olacaktır.

3. Karnabaharların sapları çiçek kısmından dışarı doğru üstüne gelen yaprak dibinden itibaren tamamen kesilmiş olacaktır.

4. Yaprakların üst uçları çiçek kısımları açıkta bırakılacak şekilde kesilmiş olacaktır.

5. Rengi hafiften olsa koyulaşmış, kurtlaşmış, çürük , beyaz çiçeği az, yeşil yaprağı ve kökü çok karnabahar alınmayacaktır.

6. Tamamen dağılmış, donmuş,çürümüş,fena kokulu, çamurlu, pörsük, bayat, ezik ve böcekli ve iyi vasıfta olmayan karnabaharlar olmayacaktır.

7. Karnabaharlar arasında tesadüf edilecek çiçeği tamamen veya kısmen dökülmüş yada dağılmış olanlar göbek kısmının 1/5 i aşmamak şartıyla aynen alınır.

8. Karnabahar üzerinde 2 adetten fazla yaprak bulunmayacaktır.


DERE OTU

 1. Piyasadaki iyi cins dere otundan alınacak demetler halinde bağlanmış olacaktır.İçinde yabancı otlar bulunmayacaktır. Sararmış, donmuş, çamurlu ve topraklı olmayacaktır.Demetlerin tamamı aynı cins olacaktır. Demetlerin deste kalınlığı normal olacak tartıldığında 50 gr. dan az olmayacaktır.


AYVA

1. Piyasada satılan orta ve büyük boydaki, cins, kemale ermiş, yeşilimtırak veya sarı renkte ve kendine mahsus kokuda, tatlı veya mayhoş lezzette ve sulu ayvalardan olacaktır.

2. Ayvaların lezzeti acı, tatsız, ham, çürük, ezik, yanık, kurtlu, kurt yenikli, küflü, tozlu, topraklı, kirli, çamurlu olmayacaktır.

3. Yenildiği zaman boğazı tıkayan, susuz ve çok buruşuk olanlar kabul edilmeyecektir.

4. Ayva tanelerinin en küçüğü 200 gr dan aşağı olmayacaktır.

5. Ayvalar temiz ve sağlam sandık veya küfelerde getirilecektir.


BAKLA

 1. Taze bakla son 1-2 gün içinde toplanmış olmalıdır.

 2. Taneler iri olmayıp en fazla 0,5 cm uzunluğunda olacaktır.

 3. Taze bakla kılçıksız ve gevrek olacaktır.

 4. Çamurlu, ıslak, pörsük, sararmış, kartlaşmış, çürük olmayacaktır

,

TAZE ERİK

1. İyi cins kendine has renk ve lezzette eriklerden olacaktır.

2. Ham, çok ekşi, çürük, topraklı, çamurlu, pislikli, küflü, küf kokulu kurt yenikli, buruşmuş çatlak olmayacaktır.

3. Tekli temiz kasalarda teslim edilecektir.


SARIMSAK

1. Piyasada satılan mevsime göre taze veya kuru sarımsaklardan getirilecektir.

2. Taze sarımsak istenirse gelen sarımsaklar haşerelenmiş, kurt yenikli, lekeli, kararmış, sararmış, bayat, çürük, ezik ve ıslak olmamasına dikkat edilecektir.

3. Taze sarımsaklar demet halinde hazırlanmış olarak teslim edilecektir.

4. Kuru sarımsak istenirse sarımsaklar dolgun, beyaz renkli uzun süre dayanır cinsten ve kuru olarak teslim edilecektir.


ÇİLEK

1. İyi cins çileklerden olacaktır.

2. Çilekler temiz olacak çöp yaprak toz ve benzeri maddelerden arınmış olacaktır. Ezilmiş erimiş tam olgunlaşmamış küf kokulu parçalanmış ve kurtlu çilekler olmayacaktır.


KİRAZ

 1. Piyasada satılan iyi cins, kemale ermiş taze ve lezzetli Napolyon kirazlarından olacaktır.

 2. Ham, kurtlu, kurt yenikli, ezik, çürük, topraklı, bozuk, kurumuş pislikli taneleri olmayacaktır.

 3. Kirazlar temiz tekli kasalar içinde getirilecektir.VİŞNE

1. Piyasada mevsimine göre satılan en iyi aşılı vişnelerden taze etli iri taneli ve kendine has lezzette olacaktır. Ezik, çürük, ham, bayat, küflü, tozlu topraklı çamurlu olmayacaktır.

2. Temiz tekli kasalar içinde getirilecektir.


TURP

1. Çürümüş, donmuş, buruşmuş, ıslak ve çamurlu, içleri pörsümüş olmayacaktır.

2. En küçüğü 150 gr dan az olmayacaktır.


ARMUT

1. Piyasada satılan olgunlaşmış iyi cins ve lezzetteki armutlardan olacaktır.

2. Armutlar sulu ve tatlı olacak buruk lezzette ve kuru olmayacaktır.

3. Çürük, kurtlu, kurt yenikli, ekşi, ezik, çok yumuşak ve çok sert kirli ve çamurlu olamayacaktır.

4. Armutların ağırlığı yaz aylarında 140-160 gr, kış aylarında 75-100 gr olacaktır.

5. Teslimat kış aylarında 2 veya 3 sıralı yaz aylarında tek sıralı kasalarla olacaktır.


DEVECİ ARMUDU

1. Piyasada satılan olgunlaşmış iyi cins ve lezzetteki deveci armutlardan olacaktır.

2. Armutlar sert sulu ve tatlı olacak buruk lezzette ve kuru olmayacaktır.

3. Çürük, kurtlu, kurt yenikli, ekşi, ezik, çok yumuşak ve çok sert kirli ve çamurlu olamayacaktır.

4. Armutların ağırlığı 150-175 gr olacaktır.

5. Teslimat 2 veya 3 sıralı kasalarla olacaktır.

6. Birbiri ile uygun ve yakın gramajlardaki armutlar teslim alınacaktır.


BAL KABAĞI

1. Yeni yıl ürünü doğal tatta, dış kabuğu sarı ve yeşil renkte piyasada satılanların en iyi cinsinde olacaktır.

2. Kabakların en küçüğü 3 kg den az olmayacaktır.

3. Çürümüş, donmuş, çözülmüş ve ezik olmayacaktır.


KIRMIZI LAHANA

1. Tohuma kaçmış, kurtlanmış, dağılmış yaprak halinde, çamurlu, çürüklü, donmuş, haşere yenikli olmayacaktır.

2. Taze, göbeğini tam sarmış lahanalardan olacaktır.

3. Her bir lahananın ağırlığı tartıldığında 250 gr.dan aşağı olmayacaktır.


MUZ

 1. Piyasada satılan olgunlaşmış iyi cins ve lezzetteki yerli muzlardan olacaktır.

 2. Muzların ağırlığı 120-160 gr arası olacaktır.

 3. Muzlar kendine has açık sarı renkte olacaktır.

 4. Çürük, kurtlu, kurt yenikli, ekşi, ezik, kararmış ve çamurlu olamayacaktır.

 5. Birbiri ile uygun ve yakın gramajlardaki muzlar teslim alınacaktır.

 6. Teslimat kapalı orijinal ambalajında olmalı ve teslim edildikten sonra 3 gün kendine has rengi ve lezzeti korumalıdır..


KİVİ

  1. Piyasada satılan olgunlaşmış iyi cins ve lezzetteki kivilerden olacaktır.

  2. Kivilerin ağırlığı 75-85 gr arası olacaktır.

  3. Kiviler kesildiğinde içi kendine has yeşil renkte, sert ve sulu olacaktır.

  4. Çürük, kurtlu, kurt yenikli, ekşi, ezik ve çamurlu olamayacaktır.

  5. Birbiri ile uygun ve yakın gramajlardaki kiviler teslim alınacaktır.

  6. Teslimat orijinal ambalajında tek sıralı kasalarla olacaktır.MANTAR

 1. Kültür mantarı olmalıdır.kendine has koku ve lezzette olmalıdır

 2. Mantarlar bozuk kararmış aşırı çamurlu pis,çürümüş,böceklenmiş,bit yenikli,kurtlu olmamalıdır

 3. Günlük toplanmış mantar olmalıdır.plastik ya da karton kutularda gelmelidir.

 4. Ambalaj pis,çamurlu,fena kokulu olmamalıdır.

 5. Siparişi istenilen zaman ve miktarda verilecektir.
TAZE KAYISI

1. Şekerpare, tatlı ve hafif mayhoş lezzette kayısılardan olacaktır.

2. Ham, ezik, ekşi, yeşil, çürük, tozlu, topraklı, çok yumuşak beklemeden dolayı ekşimiş, buruşmuş, kurtlu ve kurt yenikli olmayacaktır.

3. Kayısı çekirdekleri içi tatlı olacak, kayısılar içinde zerdali olmayacaktır.

4. Kayısılar orta büyüklükte şekerpare kayısılarda olacaktır. Küçük ve cılız kayısılar kabul edilmeyecektir.

5. Temiz tekli kasalarda teslim edilecektir.


TAZE İNCİR

1. Mevsimine göre piyasada satılan en iyi cins olgunlaşmış, tatlı ve taze incirlerden olacaktır.

2. Ezik ekşi, çürük, küflü, buruşmuş, buruk lezzette kalın kabuklu renk ve şekli değişmiş tatsız incir olmayacaktır.

3. İncirler temiz ve sağlam sandıklar içinde tek sıralı olarak alınacaktır.

4. İncirler ortalama 100 gr dan küçük olmayacaktır.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Similar:

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconPROGRAMI 29 Ekim 2011 Cumhuriyet Bayramı’nın 88. Yıldönümü kutlama törenleri 28 Ekim 2011 tarihinde saat 13. 00’de başlar ve 29 Ekim 2011 günü saat 24. 00’de sona erer

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconEK : 2011 YILI 78 KALEM CERRAHİ SÜTUR SARF MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAME VE LİSTE 2011 YILI CERRAHİ SÜTUR İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ 2011

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN-2011

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ A-KONU: ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 2011-2012 YILI KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI İHTİYACINA ALINACAK KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ EDİNME USULÜ İLE YAPILACAK İHALEYE AİT (TAM OTOMATİK SEDİM CİHAZI) TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 icon2011 YILI 5 İŞÇİLİ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconBURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI TEMEL İMPLANTOLOJİ KURSU 24-25 EYLÜL 2011 / 22-23 EKİM 2011 / 25-26 KASIM 2011 / 17-18 ARALIK 2011 / 14-15 OCAK 2012 Dr. Haşmet GÖKDENİZ – Dr. Uğur MERİÇ – Doç. Dr. Yalçın ÇİFTÇİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTeknik şartnamesi olan mazemelerde teknik şartnameye uymayana teklifle

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ KONU : Genel Amaçlı Sedye teknik şartnamesidir

TEKNİK ŞARTNAMESİ Ekim 2011 iconTEKNİK ŞARTNAMESİ Osiloskop aşağıda belirtilen teknik özellikleri sağlamalıdır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page