TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI
Indir 136.59 Kb.
TitleTOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI
Date conversion16.05.2013
Size136.59 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://tokat.meb.gov.tr/dosya/2011/ekim/2011-2012_riskli_yasam_tokat_il_eylem_plani.doc

2011-2012 ÖĞRETİM YILI

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI

E.N

ETKİNLİĞİN TÜRÜ

ETKİNLİĞİN KONUSU

AMAÇ

SORUMLULUK

ÇALIŞMA

TARİHİ

AÇIKLAMALAR

1

SeminerlerAilelere

Ergenlik Dönemi

Ana Baba Tutumları

Tv Kullanımı

Verimli Ders çalışma

İletişim Becerileri


1-Bilgilendirme

2-Ortak Tavır Geliştirme

3-İlişkilerde Sağlıklı Yaklaşım

4-Etkili Öğretmenlik Hakkında Bilgilendirmek

5-Öğretmenleri Velileri Öğrenci Sorunlarına Nasıl Yaklaşmaları Gerektigi Konusunda Bilgilendirmek

6-İyi Bir Öğretmen Ve Ebeveynin Göstermesi Gereken Davranışlar Konusunda Bilgilendirmek

Okul müdürü/

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel

20../20..

Okul bazında yapılacak çalışmalarda her okul kendi özgün yapısı fiziki imkanları sosyo ekonomik yapısı göz önüne alınarak okul eylem planı oluşturacaktır


Yapılacak çalışmalar

1.Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması stratejieylem

planı

(2006-2011+)

2.Okullarda şiddetin önlenmesi 2006/26 genelge

3.Öğrencilerin zararlı madde kullanımı ve şiddet gibi risklerden korumnması 2006/22 genelge

4.Tokat Valiligi ilgili yazıları

5.Tokat İl Milli Eğitim Müdürlügü ilgili yazıları

6.Rikli yaşam şartlarında koruma önleme ve müdahale hizmetleri il eylem planı 2011/2012

Doğrultusunda yapılacaktır.Öğrencilere

İletişim Becerileri

Öfke Kontrolü

Gelişim Dönemleri

Problem Çözme

Çatışma Çözme

Empatik Tutum

Arkadaşlık Becerileri

Zararlı Madde Kullanımı

Tv Kullanımı

Akran İstismarı

Verimli Ders Çalışma

Öğretmenlere

Öfke Kontrolü

Sınıf Yönetimi

Akran İstismarı

Sınıf Yönetimi

Etkili Disiplin Yöntemleri

Servis Sürücüleri

Okul Servis Sürücüleri Ve Personelinin Şiddet Ve Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Eğitimi

1- Okul Servis Sürücüleri Ve Personelinin Şiddet Ve Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilinçlenmelerini Sağlamak

2- Okul Servis Sürücüleri Ve Personelinin Öğrencilere Olması Gereken Yaklaşımları Konusunda Bilgilendirmek

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel
2

Sportif Etkinlikler

Futbol


Basketbol


Veleybol


Atletizim


Yüzme


Masa Tenisi


Satranç


Güreş


Hentbol


Badminton


Ritmik Ve Aletli Jimnastik


Bale


Kros


Tenis


Karete


Tekvando


Yürüyüş


Boks


Judo

1-Öğrencilerin Fiziksel Ve Ruhsal Açıdan Sağlıklı Bir Gelişime Sahip Olmalarını Sağlamak


2- Sporun İl Düzeyinde Yaygınlaştırılmasını Ve Öğrencilerin İzleyici Durumdan Kurtularak, Eşit Koşullar İçinde Çalışan Ve Yarışan Aktif Bireyler Olmalarını Sağlamak.


3. Özellikle Sporun, Okullar İçinde Ve Arasında Birlik Ve Beraberlik Ruhunun Yaratılıp Yaşatılmasındaki Yapıcı Yönünü Vurgulama,

Yetenekleri Doğrultusunda Gelişimini Sağlamak


4-Öğrencilerin Enerjilerini Olumlu Çalışmalarda Kullanmasını Sağlama


5-Sporun Dostluk Kardeşlik Duygularına Sahip Olmalarını Sağlamak


6-Spor Sevgisi Aşılamak

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel3

Bilgilendirme

İlköğretim

Orta Öğretim

Okul Kuralları

Oryantasyon

Üst Öğretim Kurumları Hakkında Bilgi

Eğitim,

Bulaşıcı Hastalıklar,

Disiplin

Ders Geçme

YGS-LYS

Alan Seçimi,

Cinsel Eğitim

1-Öğrencilere Okulu Tanıtmak

2-Okul Kurallarını Tanıtmak

3-Gidilebilecek Üst Öğrenim Kurumlarını Tanıtmak

4-Sınav Taktikleri Hakkında Bilgilendirmek


Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel

20../20..
4

Konferanslar

Sağlıklı Yaşam

Madde Bağımlılığı

1-Zararlı Alışkanlıklar Ve Bağımlılık Süreci Hakkında Bilinçlendirmek


2-Sağlıklı Yasam Konusunda Öğrencileri Bilgilendirmek


3-Öğrencilerin İlg Ve Yeteneklerine Uyguh Alan Secimi Yapmalarına Yardımcı Olmak.

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel5

Yarışmalar

Müzik

Hikaye

Resim

Halkoyunları

1.Hoşgörü Bilincini Kazandırmak

2.Öğrencilerin Kendine Güven Duygusunu Geliştirmek

3-Toplum Önünde Kendilerini Rahat İfade Edebilmelerini Sağlamak

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi


Bütün personel6

Geziler


Tarihi ,

Turistik ve

Üst Öğretim Kurumlarına vb Geziler,


1.Öğrencilerin Milli Ve Manevi Duygularını Pekiştirmek

2.Tarih Bilinci Kazandırmak

3.Öğrencilerin Gidebilecekleri Üst Eğitim Kurumları Hakkında Bilgi Edinmelerini Sağlamak

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi


Bütün personel7

Yayınlar

Panolar,

El İlanları,

Broşürler

Okul Kurallarının Velilerede Hatırlatılması İçin Broşürler Hazırlanması

1.Öğrencilerin Yaptığı Çalışmaları Yayınlamak

2.Öğrencilerin Yaptığı Çalışmaları Çevreye Yansıtarak Okula Olan İlgiyi Artırmak

3. Öğrencileri İnceleme Ve Araştırma Yapmaya Yönlendirmek

4.Okul İle İlgili Çalışmaları Çevre İle Paylaşmak

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi


Bütün personel8

Okul Dilek Kutularının Oluşturulması

1.Öğrencilerin Dilek-Temenni Ve İsteklerini Dile Getirmelerini ve rahat ifade etmelerini Sağlamak

2.Öğrencilerin Yönetime Katkıda Bulunmalarını Sağlamak

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel9

Kampanyalar

Temiz Okul,

Temiz Çevre

Sigarasız Toplum

Ağaç Dikme

Fidan Yetiştirme

Okul Çevresini Güzelleştirme

1.Öğrencilerde Toplum Ve Çevre Bilinci Geliştirmek

2.Okul İçerisinde Yapılan Çalışmaların Çevre İle Bütünleşmesini Sağlamak

3.Öğrencilerin Sosyalleşmesini Sağlamak

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel10

Kardeş Okul Uygulaması
1.Farklı Okul Öğrencilerin Birbirlerini Ziyaret Ederek Tanımalarını Sağlamak

2.Okulların İhtiyaçlarının Belirlenerek Desteklenmelerini Sağlamak

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel11

Bilgisayar Ve İnternet Kullanımı

Bilgii Ve Teknoloji Sınıflarının Öğrenci Kullanımına Açılması

1.Öğrencilerin Teknoloji Merakını Sağlıklı Ortamlarda Gidermelerini Sağlamak

2.Öğrencilerin Hafta İçi Ders Saatlerinden Sonra Ve Hafta Sonlarına Ait Boş Zamanlarını Olumlu Çalışmalarla Değerlendirme Alışkanlığı Kazandırma

3. Öğrencilerin Hafta İçi Ders Saatlerinden Sonra Ve Hafta Sonları Kötü Alışkanlık Kazanabilecekleri Sokak İnternet Kafe Ve Bar Gibi Ortamlardan Uzak Tutmak

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi


Bütün personel12

Kütüphaneler

Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilerek Hafta Sonu Kullanıma Açılması

1.Öğrencilere Okuma Alışkanlığı Kazandırmak

2..Öğrencileri İhtiyaç Duydukları Bilgilere Ait Kaynaklar Konusunda Araştırmaya Yönlendirmek

3.Öğrencilerin Hafta İçi Ders Saatlerinden Sonra Ve Hafta Sonlarına Ait Boş Zamanlarını Olumlu Çalışmalarla Değerlendirme Alışkanlığı Kazandırma

4.Okul Kütüphanelerindeki Kaynakların Arttırılmasını SağlamakOkul müdürü


Şiddet çalışma ekibi


Bütün personel13

Örnek Öğrenciler

Olumlu Özelligi Olan Öğrencilerin Örnek Olarak Sunulması, Ayın Öğrencisi

1.Model Öğrenci Sayısını Arttırarak Olumlu Davranışların Diğer Öğrenciler Tarfından Benimsenmesini Sağlamak

2.Olumlu Davranış Sergileyen Model Öğrenci Sayısını Arttırmak


Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi


Bütün personel14

Öğrencilere Yönelik Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler

Tiyatro

Resim

Şiir

Çevre

Fotoğraf

Film Gösterimi

Sohbet Toplantıları

Okul Koroları

1.Öğrencilerin Sosyalleşmesini Sağlamak

2. Öğrencilerin Kültür Seviyesini Artırmak

3. Öğrencilerin Sanatsal Ve Kültürel Çalışmalara Duyarlı Olmalarını Sağlamak

4. Öğrencilerin Özel Yeteneklerinin Farkına Varmalarını Sağlamak

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi


Bütün personel15

Okul Gazeteleri ve Okul Dergileri

Okul Gazetelerini Zenginleştirilmesi

1.Öğrencilerin Yaptığı Çalışmaların Yayınlanmasını Sağlamak

2. Öğrencileri İnceleme Ve Araştırma Yapmaya Yönlendirmek

3. Öğrencilerin Olaylara Duyarlı Olmalarını Sağlamak

4. Öğrencilerin Bu Alanda Yeteneklerini Keşfetmelerini Ve Geliştirmelerini Sağlamak

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel16

Güvenlik

Okul Giriş Ve Çıkışlarının Kontrol Altına Alınması

Polis Abi Polis Abla projesi uygulamasının devam etmesi.

Emniyet Görevlileriyle İşbirliğinin Artırılması

Okul Önünde Satıcıların Engellenmesi

Okul Yakınlarındaki Ticari Mekanların Denetimi

Okula Zamanında Gelmenin Sağlanması

Gerektiginde Kamaralı Denetimlerin Sağlanması ve okulun imkanları ölçüsünde özel güvenlik görevlisi bulundurulması


1. Okul Giriş-Çıkışları Kontrol Altına Almak


2. Okulun Güvenliğini Sağlamak

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi


Bütün personel


Görevlendirilen Polis Memuru17

Okul Kantinleri

Kantinlerin Denetiminin Sağlanması


Kantinde Öğrencilerin İhtiyaçlarına Yönelik Malzemelerin Bulundurulması


Kantin Çalışanlarının Düzenliligi

1. Öğrencilerin Sağlıklı Beslenmesini Sağlamak

2. Okul Kantinlerinin Hijyenik Açıdan Uygun Olmasını Sağlamak

Okulun müdürü

Şiddet çalışma ekibi ve personeli

Sağlık Müdürlüğünden bir personel

Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şubesi18

Cep Telefonu Kullanımı

Öğrenciye Ait Cep Telefonlarının Ders Esnasında Kapalı Tutulması

Eğitimcilerin Cep Telefonu Kullanımında Örnek Davranışlar Göstermesi

Dersin İşleyişinin Bozulmamasını Sağlamak

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel

Veli ve Öğrenci19

Spor Kulüpleri Lisanslı Sporcular

Okulların Spor Kulübü Kurması

Okullarda Lisanslı Sporcuların Yetiştirilmesi

1. Öğrencilerin Profesyonel Bir Düşünceye Sahip Olmasını Sağlamak

2.Öğrencilerin Özgüvenlerini Artırmak Amacıyla Lisanslı Olmalarını Sağlamak

Okulun müdürü

Şiddet çalışma ekibi ve personeli

Beden Eğt. Öğretmenleri

Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Amatör Spor Kulüpleri20

Çocuk Hakları

Broşür

Resimler

Seminerler

Öğrencilerin Yüksek Çıkarları İçin, Haklarını Geliştirmek Ve Konu İle İlgili Bilgilendirmek

Okulun müdürü, şiddet ekibi ve personeli

MEB

Barolar Birliği

Emniyet Müdürlüğü

SHÇEK

Adalet Bakanlığı
21

Sosyal Kulüpler

Kulüp Çalışmalarına Etkinlik Kazandırılması

1.Kendini Tanıyabilme, Bireysel Hedeflerini Belirleyebilme, Yeteneklerini Geliştirebilme, Bunları Kendisinin Ve Toplumun Yararına Kullanabilmek

2. Grupça Yapılan Görevleri Tamamlamak İçin İstekle Çalışabilme Ve Gruba Karşı Sorumluluk Duyabilme

3. Planlı Çalışma Alışkanlığı Edinebilme, Serbest Zamanlarını Etkin Ve Verimli Değerlendirebilme

4. Kendine Ve Çevresindekilere Güven Duyabilme


Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün persone

Rehberlik Servis

Kulüplerden sorumlu personel

Gençlik ve Spor Müdürlüğü22

Rehberlik

Servisleri

Okul Rehberlik Servislerinin Fiziki Uygunluğu ve Öğrencilerin Rehberlik Servislerine Yönlendirilmesi

Rehberlik Servislerinin Hizmet Verebilecek En Uygun Ortama Sahip Olmalarını Sağlamak

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel

23Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonuİlköğretimve Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu Toplantılarına Başkanlık Etmesiİlköğretimve Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu Toplantılarına Başkanlık Ederek Hizmetlerin Sağlıklı Yürütülmesini Sağlamak

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel

24

Okul İçinde Sigara İçimi

Öğretmenlerin Ve Personelin Sigara İçmelerinin Engellenmesi

1-Öğrencilerin Sigaraya Özenti Duymalarını Engelemek

2-Öğretmenlerin Ve Personelin İyi Bir Model Olmalarını Sağlamak

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel25

Riskli Davranış Gösteren Çocuklar

Okuldan Kaçma

Alkol Madde Kullanımı

Evden Kaçma

Şiddet Eğilimi Gösterme

Suç İşleme

Kendini Kesme Ve Kendine Zarar Verme

Sokakta Çalışma

Dikkat Eksikliği

Aşırı Hareketlilik

Çevreye Zarar Verme

Sık Yalan Söylemek

Göç

Parçalanmış Aile

Yoğun Okul Başarısızlığı

Şiddete Maruz Kalanlar

İstismara uğrayanlar

İhmal edilenler

1.Risk Altındaki Öğrencilerin Tespitini Sağlamak

2. Risk Altındaki Öğrencilerin Sorunları İle İlgili Farkındalıklarını Artırarak Sorunları İle Baş Etmelerine Yardımcı Olmak


Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel

Sağlık Müdürlüğü

Emniyet Müdürlüğü26

Risk Altındaki Öğrencilerin Destek Eğitimi


Rehber Öğretmen

Öğretmen

Aile

Öğrenci

1. Risk Altındaki Çocukların Okula Devamını Sağlamak

2. Çocukların Problemlerini Tespit Etmek Ve Çözüm Önerileri Sunmak

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel

Sağlık Müdürlügü
27

Zil Sesleri Ve Müzik


Öğrenciler Üzerinde Rahatlatıcı Etki Yaratacak Okul Zil Sesleri Ve Müzik Parçalarının DinletilmesiÖğrenciler Üzerinde Başarıyı artırma ve Depresyonu azaltma Etkisi Yaratacak Okul Zil Sesleri Ve Müzik Parçalarının Dinletilmesini Sağlamak


Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel28

Öğrenci Gözlem Formları ve Testler

Öğrenci Gözlem Formlarının Sağlıklı Düzenlenmesi

Gözlem Formlarının Öğrenci Dosyalarına Eklenmesi

Öğrenciler İçin Uygulanacak Testlerin Sağlıklı Değerlendirilerek Uygun Yerlerde Kullanımı

1-Öğrenci Gözlem Formlarının Sağlıklı Düzenlenmesi Sağlamak

2-Gözlem Formlarının Öğrenci Dosyalarına Eklenmesi Sağlamak

3-Öğrenciler İçin Uygulanacak Testlerin Sağlıklı Değerlendirilerek Uygun Yerlerde Kullanımını Sağlamak

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel

Rehberlik Servisi29

Okul Aile Birlikleri

Okul Aile Birliklerinin Desteklenmesi

Okul Aile Birliklerinin Öğrencilerin Yaptıkları Çalışmalara Desteklerini Sağlamak

Okul Aile Birliklerinin Aktif Olarak Çalışmalarına Olanak Sağlamak

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel30

Sık Sık Rapor Ve İzin Alan Eğitimcilerin Raporları Ve İzinleri

Rapor Ve İzin Almayı Alışkanlık Haline Getiren Öğretmenlerin Derslerinin Boş Geçmesi

1.Rapor Ve İzin Alımlarının Alışkanlık Haline Getirilmesini Önlemek

2. Derslerin Boş Geçmesini Engellemek

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel31

Okul Meclisleri

Okul Meclislerinin İşleyişi


Okul Meclislerinin Etkin Olarak Çalışmasını Sağlamak

Okul müdürü32

Kişisel Problemler

Okul Personelinin Kendi Problemlerini Öğrencilerin Önünde Tartışmamaları

1.Personelin Kendi Aralarındaki Problemleri Öğrencilere Yansımasını Önlemek

2. Personelin Olumsuz Model Olmasını Engellemek

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel33

Denetim

Eylem Planında Yer Alan Faaliyetlerin Okullarda Ne Derece Uygulamaya Konulduğunun Takibi

Okullarda Eylem Planı Doğrultusunda Yapılan Çalışmaların Denetlenerek Takibini Sağlamak

Okul müdürü

MEM34

Şenlikler

Özel Eğitim

Ana Okulları

İlköğretim

Ortaöğretim


1-Özürlülerin Topluma Adaptasyonunu Sağlamak

2-Kurumların Tanıtımını Sağlamak

3.Kurumların Toplumla Kaynaşmasını Sağlamak

4.Öğrencilerin Kültürel Değerlerini Ve Yaşantı Zenginliğini Geliştirmek

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel

MEM
35

Sergiler

Resim

Fotograf

El Sanatları

Projeler

Öğrencilerin; Serbest Zamanlarında Yapmış Oldukları Sanatsal-Kültürel Ve Sportif Etkinliklerini Aktif Olarak Sergilemelerini, Milli Değerler Etrafında Toplumla Bütünleşmelerini, Görev Ve Sorumluluk Duygularını Geliştirmelerini Sağlamak

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel36

İstatistiki Bilgiler

Eylem Planında Yer Alan Çalışmalara Ait İstatistiki Bilgilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi

Eylem Planında Yer Alan Çalışmalarda İstenilen Hedefe Ne Derece Ulaşıldığını Belirlemek

Okul müdürü37

Kaynaştırma Eğitimi

Kaynaştırma Eğitimine Alınan Öğrencilere Yönelik Rehberlik ve Özel Eğitim Hizmetleri

1.Kaynaştırma Eğtimine Alınan Öğrencilerin Sorunları Çözümlemek

2.Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Rehberlik Servislerinden Ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinden Destek Almalarını Sağlamak

3.Kaynaştırma Eğitimi alan öğrencilerin velilerine yönelik olarak paylaşım sağlanması

Okul müdürü


Şiddet çalışma ekibi

Bütün personel


BEP Birimi38

Krize Müdahale Hizmetleri

Okullarda Yaşanılan Kriz Durumlarına karşı Profesyonel Destek Hizmeti

Okullarda Yaşanılan Vakalarda Etkilenen Öğrencilerin Rehabilite Edilmelerini Ve Vakada Yer Almayan Öğrencilerin Yaşayabilecekleri Travmaların Önlenmesini Sağlamak

Okulun müdürü

Şiddet çalışma ekibi ve personeli

İl Krize Müdahale ekibi

Emniyet Müd.

Sağlık Müd.39

Okula Getirilmesi Sakıncalı Maddeler

Delici Aletler

Kesici Aletler

Uyuşturu Maddeler

Yayınlar

Eşyalar

Okula Getirilmesi Sakıncalı Maddelerin Getirilmesini Engellemek

Okul müdürü

Şiddet çalışma ekibi

Bütün personelAdd document to your blog or website

Similar:

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI icon2011-2012 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconRİSKLİ YAŞAM ŞARTLARINDAN KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ ILE OKULDA ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK EYLEM PLANI

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconTÜRKİYE KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconRİSKLİ YAŞAM ŞARTLARINDA KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ ADIYAMAN İLİ EYLEM PLANI

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconRiskli yaşam şartlarında koruma önleme ve müdahale hizmetleri il eylem planı 4 ana kısımdan oluşmaktadır

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconİç Kontrol Eylem Planı 14. 4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconSesin kulak tarafından duyulan yüksekliğine sesin şiddeti denir,sesin şiddeti

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconEYLEM PLANI

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconEYLEM PLANI

TOKAT İLİ ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI iconEYLEM PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page