Dağıtım Tablosu 4
Indir 280.25 Kb.
TitleDağıtım Tablosu 4
Page8/8
Date conversion17.05.2013
Size280.25 Kb.
TypeTablosu
Sourcehttp://www.sistemlaboratuvarlari.com/upload/dosyalar/akreditasyon-kalite-el-kitabi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

5.5.4.Analizlerde kullanılmakta olunan prosedürlerin performans özellikleri, hazırlanan her bir prosedürün kullanım amacı göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

5.5.5. Analiz öncesi ve analiz prosedürlerinde yapılan her güncelleme sonrasında referans aralıkları gözden geçirilerek gerekli güncellemelerin yapılması laboratuvar uzmanları tarafından sağlanır. Laboratuvar uzmanları bir test için belirli bir aralığın artık referans aralığına uymadığı kanısına varırlarsa gerektiğinde kit üreticisi, firma ve diğer referans laboratuvarları ile iletişim kurularak düzeltici faaliyeti takiben referans aralıklarında güncelleme yapabilirler.

5.5.6. Müşteriler için gerekli olan bilgiler Birincil Numune Alma El Kitabı ve Sistem Laboratuvarı Test Katoloğu’ndan sağlanmaktadır.

5.5.7.Bir analiz prosedürünün değiştirilmesi planlandığında, laboratuvar sonuçları üzerinde etkisi değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonuç raporlarında bir takım farklılıklara neden oluyor ise işlemler başlatılmadan önce analiz sonucundan yararlanan tüm müşteri temsilcisilerine durum Laboratuvar Müdürü tarafından yazılı olarak aktarılır. Ancak tüm kullanıcılara gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra değişiklikler başlatılır.


5.6.Analiz Prosedürlerinin Kalitesinin Güvence Altına Alınması

5.6.1.Laboratuvarımızda çalışılan tüm testler için iç kalite kontrol uygulaması yapılmaktadır.

İç kalite kontrol uygulaması rutin testlerde her gün, çalışma günü olan testlerde çalışma günlerinde üretici firma tarafından sağlanan ve izlenebilirliği olan iki seviyeli (normal ve patolojik) kontrol serumları ile çalışılır. İç kalite kontrol çalışmalarının sonuçları LİS programının bir yan programı olan QC (Kalite Kontrol ) programına cihaz tarafından otomatik olarak atılır. QC programına laboratuarımızda kullanılmakta olan Wesgard modifiye kuralları tanımlanmıştır. İç kalite kontrol sonuçları bu kurallar çerçevesinde otomatik olarak değerlendirilip kural dışı parametreler işaretlenir ve Levy Jennings grafiklerine aktarılır. İlgili teknisyen ve uzmanlar LİS sistemi üzerinden iç kalite sonuçlarını geriye dönük olarak izleyebilmektedirler.

Rutin durumların dışında cihazın ilgili parametrede hata vermesi durumunda uzman onayı ile iç kalite kontrol uygulaması tekrar edilir.

QC programının dışında ayrıca sonuçlar günlük olarak İç Kalite Kontrol Değerlendirme ve Takip Formu ile kayıt altına alınır (TAL.45 Hormon İnternal ve Eksternal Kalite Kontrol Talimatı-TAL.46 Biyokimya İnternal ve Eksternal Kalite Kontrol Talimatı-TAL.47 Hematoloji, Koagulasyon, Neflometri Testleri İnternal ve Eksternal Kalite Kontrol Talimatı).

5.6.2.Laboratuvarımızda akreditasyon kapsamında değerlendirilen tüm testler için ölçüm belirsizlikleri PR.15 Validasyon ve Ölçüm Belirsizliği Prosedürüne göre hesaplanmaktadır.

5.6.3. Laboratuvarımızda sonuçların güvenirlirliğini sağlamak için aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda çalışılan tüm testler için uluslararası standartlara sahip hazır reaktif kitleri, standartları ve kontrol serumları kullanılmaktadır. Laboratuvarımız laboratuvarlar arası karşılaştırmaların yapıldığı dış kalite programlarına üyedir. laboratuvarmızda kullanılan malzemelerin tümü sertifikalıdır. Laboratuarımızda imalatçı veya tedarikçi tarafından sağlanan izlenebilir reaktifler, prosedürler veya analiz sistemleri doküman haline getirilmiştir..


5.6.4.Laboratuvarımızda akreditasyon kapsamında değerlendirilen tüm test parametreleri için ISO/IEC Kılavuz 43-1’e uygun olarak dış kalite kontrol programlarına katılım sağlanmaktadır. Dış kalite kontrol sonuçları her bölümün laboratuvar uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirmeler sonucunda yaşanan aksaklıklar için düzeltici faaliyet çalışmaları laboratuvar uzmanları tarafından başlatılır. Başlatılan her düzeltici faaliyetten analizinden personel, Laboratuvar Müdürü ve Laboratuvar Kalite Temsilcisi haberdar edilir. (TAL.45 Hormon İnternal ve Eksternal Kalite Kontrol Talimatı-TAL.46 Biyokimya İnternal ve Eksternal Kalite Kontrol Talimatı-TAL.47 Hematoloji, Koagulasyon, Nefelometri Testleri İnternal ve Eksternal Kalite Kontrol Talimatı)

5.6.5.Akreditasyon kapsamında değerlendirilen tüm test parametreleri dış kalite kontrol uygulama programlarına dâhil edildiğinden sonuç güvenilirliği konusunda başka bir değerlendirme yöntemi geliştirilmemiştir.

5.6.6./5.6.7.Laboratuvarımız numunenin sağlandığı kurumların klinik birimleri ile doğrudan ilişkili olmadığından, kurumların kliniklerinde yapmış oldukları testlerin kontrol ve doğrulama işlemlerini gerçekleştirmez.


5.7.Analiz Sonrası Prosedürler

5.7.1. Laboratuvar uzmanları tarafından sistemli olarak analiz sonuçları gözden geçirilmektedir. Gözden geçirmelerde hasta ile ilgili klinik bilgiler ve sonuçların tutarlılığı sağlanır. Klinik bilgisi ilk başvuru esnasında elde edilememiş ise laboratuvar uzmanları tarafından şüpheli durumlarda kurum aranarak hastanın tedavisini takip eden hekimden, hastanın klinik durumu ile ilgili bilgiler alındıktan sonra gözden geçirme yapılır.

5.7.2.Birincil numuneler; Birincil Numune Alma El Kitabı’nda yazılı olan bilgilere göre depolanır.

5.7.3.Analiz için bir daha kullanımı gerekli olmayan numuneler Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde uzaklaştırılır (PR.12 Atık Yönetim Prosedürü).


5.8.Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi

5.8.1 Laboratuvarımızın sonuç rapor formatı ISO 15189 akreditasyon satndartında belirtilen ölçütlere ve yasal mevzuata göre oluşturulmuştur. Müşteri tarafından farklı bir uygulama talep edildiğinde durum Laboratuvar Müdürü tarafından gözden geçirilerek uygun şartların olması halinde müşteri talebi yerine getirilmektedir.

5.8.2.Sonuç verme süreleri müşteriler ile yapılacak olan sözleşmeler öncesinde Sistem Laboratuvarı Test Katoloğu üzerinden müşteriye aktarılır. Laboratuvarımızın sonuç rapor formatında raporun onaylanma tarihi ve saati belirtilmektedir.Müşteri sonuçların taahüt edilen zamanda verilip verilmediğini buradan izleyebilmektedir.

Sonuç raporları anlaşmalı kurumlara belirlenen sürelerde iki farklı yöntemle iletilmektedir. Bunlardan ilki sonucun elektronik ortamda ilgili uzman tarafından kontrol edilerek http://81.214.249.162 adresinden kuruma özel olarak verilen şifre ile kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Elektronik ortamda gönderilen sonuçların kurum tarafından okunup okunmadı yine http://81.214.249.162adresi üzerinden kontrol edilebilmektedir.

İkinci yöntem ise LİS üzerinden çıktı alınan sonuç raporları ilgili uzmanın imzalamasının ardından kurumlara kurye veya posta yardımıyla gönderilmesidir.

İnternet üzerinden gönderilen sonuçların zamanında kontrol edilmesi sorumluluğu müşteriye aittir.

5.8.3.Tüm sonuç raporları bilgisayar üzerinde hazırlanır. Hazırlanan raporlarda kesinlikle el ile düzeltme, karalama yapılmaz. Sonuç raporları aşağıdaki bilgileri açıklar:

 • Uygulanan testler,

 • Laboratuvarın adı ve adresi,

 • Birimleriyle birlikte test sonuçları,

 • Sonucun ait olduğu kurum adı ve hasta bilgileri,

 • Numunenin alındığı tarih ve saat

 • Test yapılan örneğin Laboratuvara kabul edilme tarihi ve saati.

 • Raporun veriliş tarihi ve saati

 • Test edilen örneğin tanımı tipi,

 • Raporun laboratuvardaki izlenebilirliği için verilen kayıt numarası

 • Biyolojik referans aralıkları,

 • Düşük/Yüksek değerler göstergeleri (Düşük Yüksek )

 • Ek sonuçlar,

 • Test raporunu imzalayan uzmanın adı, ünvanı ve imzası,

 • Test raporunun onaylanma tarihi ve saati

 • Testin yapıldığı ortam şartları ( ölçüm sonuçları için önemli olması durumunda )

 • Rapor sayfa sayısı ve her sayfada ( S/T ) numarası, (S:Sayfa numarası, T:Toplam Sayfa Sayısı),

 • Verilen testin raporlarında “Materyal Laboratuvar dışından gönderilmiştir”, ‘’Bu rapor elektronik olarak onaylanmıştır” beyanı yer alır.

 • Başvuru laboratuvarında çalışılan testler için bahsi geçen testin başvuru laboratuvarında çalışıldığı ve istendiği taktirde orijinal raporun müşteriye sunulabileceği ibaresi yer alır.

Sonuç raporu ile ilgili tüm ayrıntılar PR.18 Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi Prosedüründe yer almaktadır.

5.8.4.Sonuç raporlarında ulusal ve uluslararası kurallara uygun isimlendirme ve söz dizimleri kullanılmaktadır. Gerekirse testlerin sonuçlarının açıklama kısımlarında uluslararası kabul gören kuruluşlara atıflar yapılmaktadır.

5.8.5.Numune kabul aşamasında yapılan kontrollerde uygun olmayan numuneler belirlenir. Bu numuneler kurum isteği üzerine (yazılı onay) şartlı kabul edilebilmektedir. Kurum isteği üzerine şartlı kabul edilen numuneler ile çalışılan testlerin sonuç raporlarında numunenin şartlı kabul edilmesine neden olan uygunsuzluk (lipemi, hemolizv.b.) durumları işlenerek kurum isteği üzerine çalışılmıştır şeklinde not düşülür.

5.8.6.Müşterilere raporlanan sonuçların birer kopyası, laboratuvarımızda LİS programı üzerinden ana server’a ve harici hard diske yedek alınarak muhafaza edilmektedir. Ulusal mevzuatlar doğrultusunda hastaya ait bilgiler 10 yıl süre ile muhafaza edilir. Hasta bilgilerine yeniden erişilmek istenildiğinde, LİS programı üzerinden hastaya ait kimlik bilgilerinin ve barkot numarasının girilmesi yeterli olmaktadır. Hasta bilgilerine erişim sadece görevlendirilmiş personele verilen şifreler ile mümkündür

5.8.7.Panik-Kritik değerlerin bildirimi için yapılan uygulamalar TAL.50 Panik-Kritik Değer Bildirim Talimatı’nda detaylandırılmıştır. Herhangi bir panik-kritik değer olması durumunda ilgili bölümün laboratuvar uzmanı tarafından yapılan ilk değerlendirmenin ardından, ilgili kurum telefon ile aranarak bilgilendirilir.

Başvuru laboratuvarlarına gönderilen testlerde herhangi bir panik-kritik değer çıkması halinde başvuru laboratuvarı tarafından laboratuvarımızın ilgili uzmanı bilgilendirilir. İlgili uzman sonuç raporunu beklemeden numune gönderen kurumu arayarak bilgilendirme yapar. Ancak bazı durumlarda doğrulama sonucu gerektiren bazı testlerde, doğrulama sonucu çıkmadan önce kuruma bilgilendirme yapılmaz.

5.8.8.Panik-Kritik değer aralıkları laboratuvar uzmanları tarafından belirlenir. Belirlenen aralıklar her bir laboratuvar alanı için ayrı ayrı dokümante edilmiştir (LST.12 Biyokimya Laboratuvarı Panik-Kritik Test Değerleri Listesi – LST.13 Hormon-Hematoloji-Koagulasyon Laboratuvarı Panik-Kritik Test Değerleri Listesi- LST.14 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Panik-Kritik Test Değerleri Listesi).

5.8.9.Kurum isteği üzerine ara rapor verilmesi durumunda, son rapor istekte bulunan kişiye yönlendirilmektedir.

5.8.10.Panik değer bildirimleri Panik Değer Takip Formu’na kaydedilir. Panik Değer Takip Formu üzerinde şu bilgilerin kayıt altına alınması zorunludur;

Hasta Bilgileri

Çalışılan Test

Panik-Kritik Sonuç

Bildirimi Yapan Personel Bilgileri

Bildirim Yapılan Müşterinin Bilgileri

Bildirim Yapılan Kurum

Bildirim Tarihi ve Saati

Ayrıca panik kritik değer bildirimleri LİS programı üzerindeki geri bildirim butonu üzerinden yukarıdaki kriterler ile kayıt altına alınır.

5.8.11.Kurumlar ile yapılan anlaşmalarda analiz süreleri ve sonuç verme süreleri hakkında Sistem Laboratuvarı Test Katoloğunda bilgilendirme yapılır. Katolog içerisinde çalışma süreleri ve sonuç verme süreleri hakkında kullanıcılara bilgi verilmektedir.

Analiz sonuçlarının verilmesinde herhangi bir gecikme olduğunda ilgili teknisyen ilgili uzmanı, Laboratuvar Müdürünü, Laboratuvar Kalite Temsilcisini ve sekreterleri bilgilendirir. Sekreterler gecikme yaşanan testi isteyen kurumları telefonla arayarak gecikme bilgisini verir. Bu bilgilendirme Uygun Olmayan Ürün Hizmet Kontrol Formu ile kayıt altına alınır. Sekreterler tarafından kurumlara yapılan gecikme bildirimleri de aynı form üzerinde kayıt altına alınır.

Analiz sonuçlarının verilmesinde yaşanan gecikmelerde kurumlardan alınan geri bildirimler PR.04 Şikâyetlerin Çözümlenmesi Prosedürü’ne göre takip edilmektedir. Alınan geri bildirimler ve yaşanan gecikmeler ile ilgili olarak iyileştirmeler PR.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü’ne göre gerçekleştirilmektedir.

5.8.12. Başvuru laboratuvarlarınca çalışılan testlerin sonuçları internet aracılığı ile laboratuvarımızda yetkilendirilmiş personele ulaşmaktadır. Kayıt sekreterleri başvuru laboratuarlarının sonuç raporlarının çıktısını alarak LİS programımız üzerinden sonuçları girerler başvuru laboratuvarı raporları ile birlikte girilen sonuçlar ilgili uzmana incelenmek ve onaylanmak üzere kayıt sekreterleri tarafından sunulur. İlgili uzman tarafından incelenen raporlar herhangi bir klinik bilgi değiştirilmeden tetkik talebinde bulunan müşteriye Sistem Laboratuvarı Sonuç Raporu halinde LİS programı üzerinden iletilir.

5.8.13.Laboratuvar sonuçları sadece ilgili birimin laboratuvar uzmanları tarafından onaylanmaktadır. Onaylanan sonuç raporları PR.18 Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi Prosedürü’ne göre kurumlara iletilir.

5.8.14. . Çalışan testlerin sonuç raporları ilgili uzmanların onayının hemen ardından müşteriler tarafından Laboratuvar Programı üzerinden alınabilmektedir. Bu işlem sözleşmeli müşterilere laboratuvarımız tarafından verilen kullanıcı adı ve kullanıcı şifreleri aracılığıyla internet bağlantısı ile mümkün olmaktadır. Bu şifre ilgili kurumlarda sadece yetkili kişilere verilir.

Laboratuvarımızda test sonuçları müşteriye internet, faks veya kargo-kurye ile iletilmektedir. Gerekli durumlarda (internet bağlantısı sağlanamadığı veya faks olmadığında ) sözlü olarak test sonucu sadece ilgili uzman tarafından müşteriye iletilebilir. Sonucun kime iletildiği tarih ve saat olarak LİS programına not edilmektedir.


.Telefonla yapılan bilgilendirmeler ses kayıt aracı ile kaydedilmektedir. İleride yaşanması muhtemel anlaşmazlıklarda telefon görüşmeleri geriye dönük olarak izlenebilmektedir.

5.8.15.Laboratuvar sonuçlarının müşteriye iletilmesinden sonra her hangi bir nedenden ötürü revize edilmesi gerektiğinde, revizyon işlemleri PR.18 Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi Prosedürü’nde yazılı olan akışa göre gerçekleştirilmesi sağlanır.

5.8.16. Düzeltme yapılan tüm sonuç raporlarında eski rapora geçersizdir notu düşülür, LİS programı üzerinden rapora internet yoluyla erişim kapatılır, kuruma bilgi verilir. LİS programı üzerinde erişimi kapatılan geçersiz raporların kaydı yine LİS programında otomatik olarak tutulmaktadır ve istenildiği zaman ulaşılabilinmektedir


1   2   3   4   5   6   7   8

Similar:

Dağıtım Tablosu 4 iconKAR DAĞITIM TABLOSU

Dağıtım Tablosu 4 iconDağıtım sistemi kullanıcısı: Dağıtım sistemine bağlantı yapmış tüketiciler ile dağıtım sistemini kullanan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, toptan satış şirketleri, OSB’ler ve perakende satış şirketlerini, Dağıtım şirketi

Dağıtım Tablosu 4 iconDağıtım sistemi kullanıcısı: Dağıtım sistemine bağlantı yapmış tüketiciler ile dağıtım sistemini kullanan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, toptan satış şirketleri, OSB’ler ve perakende satış şirketlerini, Dağıtım şirketi

Dağıtım Tablosu 4 iconİnceleme konusu güç ve dağıtım transformatorlarının genel elektriksel özellikleri ve söz konusu transformatorların taşıma ve dağıtım güçlerinin belirlenmesidir

Dağıtım Tablosu 4 iconA- Elektrik Dağıtım Lisansı sahibi OSB’lerin onaylı sınırlarının, SINIRLARI KANUNLA BELİRLENMİŞ ÖZEL BİR DAĞITIM BÖLGESİ olduğu kabul edilerek genel düzenlemeler amacıyla yayımlanan ilgili yönetmeliklerin OSB’ler için de uygulanması sonucu

Dağıtım Tablosu 4 iconSon iki yıl sonu bilanço ve gelir tablosu ile cari yıl son dönem mizan ve gelir tablosu (Vergi dairesi onaylı)

Dağıtım Tablosu 4 iconDağıtım

Dağıtım Tablosu 4 iconDAĞITIM

Dağıtım Tablosu 4 iconKar Dağıtım Politikası

Dağıtım Tablosu 4 iconDağıtım APlanı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page