Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga
Indir 32.14 Kb.
TitleDoğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga
Date conversion05.12.2012
Size32.14 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.hayrettinbayraktar.com/FileUpload/op185379/File/doalafetler.doc


DOĞAL AFETLER


Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga, deprem, sel ve çığ birer doğal afettir.
Ülkemiz bir deprem bölgesidir. Bu sebeple deprem öncesi , deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda araştırma yapmak isteyen Berat’a yardımcı olur musunuz?


Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler

Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler

Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………
…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


……………………………………………………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………


…………………………………………

Deprem çantası ne demektir? İçerisinde neler bulunması gerekir? Deprem çantası evimin neresinde bulunmalıdır? Açıklayarak yazınız.


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………

Doğal afetler sonucu insanlara yardım

eden kuruluşlar ve sivil toplum

örgütleri hangileridir?


………………………………………………………………………


………………………………………………………………………


………………………………………………………………………


………………………………………………………………………


İnsanların karşılaştığı doğal afetler sonucu ilk müdahale hayat kurtarabilir. İlk yardım hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız.


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………..……


…………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………….


DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI


* Deprem : Deprem yer kabuğundaki fayların kırılması sonucu meydana gelen yer sarsıntısıdır. Ülkemiz deprem kuşağında olduğundan sık sık deprem yaşanmaktadır.


Depremden Önce Alınacak Önlemler


1- Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız.

2- Bina yapacağımız yere zemin etüdü yaptırmalıyız.

3- Evimizde yıkılacak eşyaları sağlamlaştırmalıyız.


Deprem Anında Yapılması Gerekenler


1- Sakin olmalı, panik yapmamalıyız.

2- Sağlam olduğunu bildiğimiz eşyaların altına veya yanına sığınmalıyız.

3- Pencere, balkon, merdiven ve asansörden uzak durmalıyız.

4- Enkaz altında kalmışsak, yerimizi belli etmek için cisimlere vurarak ses çıkartabiliriz .


Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler


1- Sarsıntı geçtikten sonra hemen sonra binadan hemen çıkmalıyız.

2- Güvenli ,açık alanlara gitmeliyiz.

3- Yanıcı maddelerle binalara yaklaşmamalıyız .

4- Ailemizle önceden belirlenen yerlerde buluşmalıyız.


* Çığ : Kışın dağlardan kopan kar kütlelerinin , ses ve sarsıntıyla yuvarlanması , yuvarlandıkça büyümesi sonucu çığ oluşur.


Korunma yolları :


1- Eğimin çok bulunduğu yerler yeterince ağaçlandırılmalıdır.

2- Perdeleme yapılmalıdır.

3- Kış sporları çığ alanlarından uzak yerde yapılmalıdır.

4- Çığ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalıdır.

5- Yerleşim yerleri çığ alanından uzaklara konmalıdır.

6- Kara ve demiryolu ulaşımı çığ alanlarının uzağında yapılmalıdır.


* Heyelan:Toprak katmanının ve kaya parçalarının kayarak yer değiştirmesine heyelan denir.

Korunma yolları :

1- Yamacın doğal eğiminin bozulmaması.

2- Yamacın mevcut bitki örtüsü iyi korunması, çıplak yamaçların ağaçlandırılması.

3- Eğimli arazilere destek duvarlarının yapılması.

4- Yerleşim yerleri heyelan tehlikesi alanlarının dışına yapılması.


* Sel baskınları : Sel ise aşırı ve uzun süreli yağışlar sonucu akarsuların taşması ile oluşan doğal afettir .

Korunma yolları :

1- Akarsu ve dere kenarlarına ev yapılmamalıdır.

2- Akarsu önlerine barajlar kurulmalıdır.

3- Evlerimizi emniyetli yerlere yapmalıyız.

4- çevremizi ağaçlandırmalıyız.


Add document to your blog or website

Similar:

Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga iconAfet, en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylara denir. Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal

Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga iconDoğal afet, en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylara denir. Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği

Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga iconŞiddet; güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür

Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga icon1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan metotlu çalışmaların tümüne ne ad verilir?

Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga iconİslam, insanların birbirinin ihtiyacını giderdiği ve birbirlerine zarar vermediği bir dindir

Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga iconAfet; insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini kesintiye uğratarak veya durdurarak olumsuz etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara

Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga iconTRAFİK KAZASI ( Aracın Aks Milinin Kırılması Nedeniyle Meydana Gelen Kaza Sonucunda Üretici Firmadan Maddi Manevi Zarar Talebi Ceza Davasında Belirlenerek Bağlayıcı Hale Gelen Kazanın Hatalı Aks Milinin Kırılması İle Meydana Geldiğinin Hukuk Mahkemesinde Yeniden Tartışmaya Açılamayacağı )

Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga iconİnsanların farklı olaylar karşısındaki davranışları da farklı farklıdır, sıradan gibi gözüken bir davranışın altında aslında pek çok anlam yatar. İnsanların bu

Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga iconFARKLI SUNUM TARZLARININ GÖREN VE GÖRMEYEN İNSANLARIN KISA SÜRELİ HAFIZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doğal afet, insanların etkisi olmadan meydana gelen, büyük yıkımlar yaparak insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına verilen isimdir. Kasırga iconS l GÎRÎŞ : Şebekede ve kumanda devrelerinde meydana gelen değişmeler ve arızalar, motorlara, motorların çalıştırdığı aygıtlara ve devrelerine zarar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page