Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu
Indir 190.28 Kb.
TitleProf. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu
Page2/2
Date conversion18.05.2013
Size190.28 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://law.atilim.edu.tr/documents/2011-07-20-17-30-16.doc
1   2

TÜRKÇE YAYINLANAN MAKALELER

1) Hakem Kararlarının Bozulması Sebepleri

HIRSCH Armağanı, Ankara 1986, sh. 771-812.

2) Milletlerarası İhtira Hukuku ve Türkiye’nin Yeri

Yargıtay Dergisi, 1987, sayı: 3, sh. 305-320.

3) Milletlerarası Tahkim Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk

Yargıtay Dergisi Ekim 1988, cilt 14, sayı 4, sh. 415-452.

4) Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni

Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN’a Armağan, Ankara 1988, sh. 653-692.

5) Dış Ticaret İşlemlerinde Akreditif

Yargıtay Dergisi, 1990, sayı: 3, sh. 406-423.

6) İktisabî Müruru Zaman (Kazandırıcı Zamanaşımı) Usucapio

Yargıtay Dergisi, 1991, sh. 292-321.

7) İhtiyarî Tahkimde Hakem Ücreti

Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, Ankara 1998, sh.539-564.

8) Ülkemizde 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Uygulaması

INTES İnşaat Sanayi Dergisi eki, Yıl: 12, Sayı: 71, 30 Haziran 2002, sh. 3-10.

9) Hakem Kararlarına Etkisi Bakımından Milli-Milletlerarası Kamu Düzeni

INTES İnşaat Sanayi Dergisi, sayı:76, Mart-Nisan 2003, sh. 50-53.

10) Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT İlkeleri

Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan-Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 23, Sayı: 1-2, İstanbul 2003, sh. 203-249.

11) Tahkim Şartının ve Tahkimnamenin Milletlerarası Tahkimdeki Önemi

INTES Gazetesi, “Genç Yönetici”, Sayı. 2, Yıl: 1, Nisan-Mayıs 2004, sh. 11.

12) Avrupa Birliği Ülkelerinde Sözleşme Hukukunu Yeknesaklaştırma Çalışmaları ve Ole LANDO İlkeleri

Prof. Dr. Fikret EREN’e Armağan, Ankara 2006, sh. 327-396.

13) Eser Sözleşmesine İlişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı - Fransızcadan Türkçeye çeviri (Eser Sözleşmesi, Zamanaşımı, Hak Düşürücü Süre, Oluşmamış Dayanışma/Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse, Recueil officiel 130e volume, Lausanne 12.07.2004, sh. 362-371)

Prof. Dr. Tuğrul ANSAY’a Armağan, Ankara 2006, sh. 27-40.

14) Eser Sözleşmelerinde Hardship Kavramının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. İlhan POSTACIOĞLU’na Armağan, 2006.

15) Hardship Kavramının Eser Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi Üzerine Hukukî Mütalâa

Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, C. I, Ankara 2010, sh. 653-688.

16) Milletlerarası Tahkim Usulünde İhtiyati Tedbir

İNSAN Dergisi (INTES- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası), Ocak-Şubat 2010, S. 117, sh. 74-75.

17) Cautio Judicatum Solvi-Teminat Akçesi

İNSAN Dergisi (INTES- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası), Mart-Nisan 2010, S. 118, sh. 54-57.

18) 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu Usulünde İptal Davası Açma Hakkından Peşinen Vazgeçme Mümkün Müdür?

İNSAN Dergisi (INTES- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası), Eylül-Ekim 2010, Yıl: 20, S. 121, sh. 44-49.


BİLDİRİ, SEMİNER, KONFERANS VE PANELLER

1) «Sözleşme ve Tahkim Hukuku», Kamu İhale Kurumu, Ankara 28.02.2006.

2) «4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, UNCITRAL ve FIDIC Kurallarına Göre Tahkim», Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Seminer, Ankara 17.04.2006.

3) «Tahkim Hukuku» Ankara Barosu-Avrupa Genç Hukukçular Derneği (ELSA) Tarafından Ortaklaşa Düzenlenen Avrupa Birliği Seminerleri, Konferans, Ankara 28.04.2006.

4) INTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) tarafından, ZDH ve BFW ortaklığı ile yürütülen «Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk İnşaat Sektörü Projesi Başlangıç Toplantısı», Konferans, Oturum Başkanı, Ankara 19.02.2007.

5) «Türkiye’de 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Uygulaması, 10 Haziran 1958 tarihli Yabancı Hakem Karalarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin New York Sözleşmesi’nin Türkçe Metni», INTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası), Ankara 24.05.2007.

6) «Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türk İnşaat Sektörü Projesi kapsamında, FIDIC 67- 4. Baskı Anlaşmazlıkların Halli Müessesesi ve FIDIC İnşaat Sözleşmesi Şartlarının 20. Maddesinin Karşılaştırılması», INTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Ankara 2007.

7) 08 - 11 Ocak 2008 tarihleri arasında Ankara Barosu tarafından gerçekleştirilen «Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı» kapsamında «Ekonomik Gelişim Açısından Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları», Konferans, Oturum Başkanı, Ankara 09.01.2008.

8) 4 - 30 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen «Sertifikalı A’dan Z’ye Dış Ticaret Eğitim Programı» kapsamında «Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Milletlerarası Tahkim», Akdeniz İhracatçılar Birliği, Mersin 30.05.2008.

9) Fransa ve Francophone ülkelerinde yayımlanmak üzere, TRT Yabancı Haberler Dairesi’nde gerçekleştirilen, 20 dakika süreli, «Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI’nın bir francophone olarak Fransızca lisanı hakkındaki görüşleri» konulu Fransızca söyleşi, Ankara 22.09.2008.

10) TRT-French Radyosunda uluslararası olarak yayımlanan «Voice of Turkey/La Voix de la Turquie» adlı radyo programında Fransızca olarak gerçekleştirilen röportaj başlıkları;

Relations juridiques turco-françaises (01.11.2008)

Relations turco-françaises (15.11.2008)

La place de la femme dans la société turque (29.11.2008)

L’arbitrage international en Turquie (25.12.2008)

La contribution à la francophonie (13.02.2009)

Le rôle de la langue parlée et écrite pour les affaires commerciales

La Journée internationale de la Francophonie (20.03.2009)

11) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Master ve Doktora Derecesi Tahkim Semineri, «Anlaşmazlıkların Çözümü ve Milletlerarası Tahkim», Ankara 2008.

12) 12-13 -14 Ocak 2009 tarihlerinde Ankara Barosu tarafından gerçekleştirilen «I. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı» çerçevesinde «CAS Yargılama Sistemi ve Usulleri», Konferans, Oturum Başkanı, Ankara 13.01.2009.

13) Meslekte 40. yılını tamamlamış olması nedeni ile Türkiye Barolar Birliği tarafından kendisine plaket takdim edilmiştir. Ankara 18.04.2009.

14) INTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) tarafından düzenlenen «Uluslararası Mevzuat Seminerleri UMS I- Gündemdeki Ülke: Rusya» adlı seminer kapsamında «Rusya’da Kriz Döneminde Yapım İşlerinde Mali ve Sosyal Güvenlik Sorunları», Seminer, Oturum Başkanı, Ankara 02.06.2009.

15) Ankara Barosu tarafından gerçekleştirilen «II. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı» çerçevesinde «Spor Kulüplerinin Genel Yapıları ve Şirketleşmeleri ile Spor Federasyonlarının Genel Yapıları ve Özerklik Durumları», Konferans, Oturum Başkanı, Ankara 12.03.2010.

16) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Master ve Doktora Derecesi Tahkim Semineri, «Anlaşmazlıkların Çözümü ve Milletlerarası Tahkim», Ankara 15.12.2010.

PROF. DR. KEMAL DAYINLARLI TARAFINDAN FRANSIZCA ASLINDAN TÜRKÇE’YE ÇEVRİLEN VE YAYIMLANAN İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ İÇTİHATLARI

1) Eser Malikinin Sorumluluğu

Adalet Dergisi, 1981, sayı: 4, sh. 606-609.

ATF Recueil Officiel, 24.4.1981, volume: 106, partie: II, pages: 208-213.

2) Evlât Edinme (İsviçre MK. hükümlerine göre)

Adalet Dergisi, 1981 sayı: 5, sh. 802-808.

ATF Recueil Officiel, 6.7.1981, volume: 107, partie: II, pages: 18-25.

3) Miras bırakılan şeyle garanti edilen şahsî borcun borçlusu, vasiyet eden kişi değil, mirasçıdır.

Adalet Dergisi, 1981 sayı: 6, sh. 946-949.

ATF Recueil Officiel, 1978, volume: 104, partie: II, pages: 337-341.

4) Sözleşmede âkit tarafların kusuru olmaksızın karşılıklı vecibelerin hükümsüz oluşunun neticeleri

Adalet Dergisi, 1982, sayı: 1, sh. 120-125.

ATF Recueil Officiel, 29.10.1981, volume: 107, partie: II, pages: 144-151.

5) Tapu kütüğü kayıtlarının tutulması nedeniyle sorumluluk

Adalet Dergisi, 1982, sayı: 2, sh. 400-404.

ATF Recueil Officiel, 9.11.1981, volume: 106, partie: II, pages: 341-346.

6) Evli olmayan ana-babanın doğum anında veya doğumdan önce çocuğu tanımaları halinde kayyım tayinine yer yoktur.

Adalet Dergisi, 1982, sayı: 4, sh. 792-794.

ATF Recueil Officiel, 16.3.1982, volume: 107, partie: II, pages: 312-314.

7) Çocuk reşit olduktan sonra ana-babanın bakım mükellefiyeti

Adalet Dergisi, 1982, sayı: 6, sh. 1121-1125.

ATF Recueil Officiel, 12.7.1982, volume: 107, partie: II, pages: 405-408.

8) Eser malikinin sorumluluğu

Adalet Dergisi, 1983, sayı: 2, sh. 420-424.

ATF Recueil Officiel, 13.10.1982, volume: 108, partie: II, pages: 184-188.

9) Velâyet kendisine verilmeyen boşanmış ana ve babanın yaptığı bakım katkısının azaltılması

Adalet Dergisi, 1983, sayı: 3, sh. 558-560.

ATF Recueil Officiel, 13.10.1982, volume: 108, partie: II, pages: 83-85.

10) Temerrüt halindeki borçluya karşı alacaklı eda dâvasını, ifanın imkânsız hale gelmesi hariç, muhafaza eder.

Adalet Dergisi, 1983, sayı: 3, sh. 561-564.

Jurisprudence du Tribunal fédéral sur la partie générale du Code des Obligations, Karl OFTINGER, no: 58, pages: 136-138.

11) Borçlunun temerrüde düşmesine atfedilebildiği zaman para kuru kaybı bir zarar teşkil eder ve borçlu bunu temerrüt faizi haricinde ödemekle yükümlü tutulur.

Adalet Dergisi, 1983, sayı: 3, sh. 564-568.

JdT 1961, pages: 395-398.

12) Temerrüt-Karşılıklı hak ve borçlar doğuran akitlerde özel hükümler-Fark nazariyesi

Adalet Dergisi, 1983, sayı: 4, sh. 693-697.

Jurisprudence du Tribunal fédéral sur la partie générale du Code des Obligations, Karl OFTINGER, no: 59, pages: 139-141.

13) Alacaklının temerrüdünün sonucu olarak borçlunun temerrüdü

Adalet Dergisi, 1983, sayı: 4, sh. 698-702.

Jurisprudence du Tribunal fédéral sur la partie générale du Code des Obligations, Karl OFTINGER, no: 62, pages: 145-148.


14) Akit yapma özgürlüğü

Adalet Dergisi, 1983, sayı: 6, sh. 1129-1130.

Jurisprudence du Tribunal fédéral sur la partie générale du Code des Obligations, Karl OFTINGER, no: 1, pages: 1.

15) Sözleşme özgürlüğüne eylemli engeller

Yargıtay Dergisi, 1984, sayı: 3, sh. 338-341.

Jurisprudence du Tribunal fédéral sur la partie générale du Code des Obligations, Karl OFTINGER, no: 2, pages: 2-4.

16) Borçlunun temerrüdü - Paradaki kur kaybı (BK. 106)

Yargıtay Dergisi, 1984, sayı: 3, sh. 342-345.

JdT 1961, pages: 395-398.

17) Tahkim: Üçüncü Hakemin Tayini

Yargıtay Dergisi, 1984, sayı: 3, sh. 345-348.

JdT 15.5.1983, no: 9, pages: 284-287.

18) Tahkim-Hak ve nasafete göre verilmiş hakem kararı-Federal Mahkemenin inceleme yetkisi

Yargıtay Dergisi, 1984, sayı: 4, sh. 537-540.

JdT 30.4.1983, no: 8, pages: 230-233.

19) Bir gayrimenkul irtifak hakkının kapsamı-İktisap senedinin yorumu

Yargıtay Dergisi, 1984, sayı: 4, sh. 541-544.

JdT 30.11.1983, no: 19, pages: 597-600.

20) Borçlunun Temerrüdü-Temerrüt faizinden yüksek zarar-Beyyine Külfeti-Kesin Hüküm İtirazı

Yargıtay Dergisi, 1985, sayı: 1-2, sh. 161-168.

JdT 15.4.1984, no: 7, pages: 194-201.

21) Eser Sözleşmesi bedeline ilişkin alacağın temliki ve bu temlikin geçerliliği

Yargıtay Dergisi, 1985, sayı: 1-2, sh. 169-171.

JdT 15.4.1984, no: 7, pages: 206-208.

22) Eser Sözleşmesi-Ayıplardan dolayı garanti dâvası-SIA 118 normunu içeren sözleşme

Yargıtay Dergisi, 1985, sayı: 3, sh. 305-308.

JdT 30.9.1984, no: 15, pages: 479-482.

23) Vefa (geri alım) hakkının kullanılması-BK.nun 216. maddesinin II. fıkrası

Yargıtay Dergisi, 1985, sayı: 3, sh. 309-310.

JdT 30.10.1984, no: 17, pages: 570-571.

24) Eserdeki Ayıplar (İsviçre Borçlar Kanunu madde 368)

Yargıtay Dergisi, 1985, sayı: 4, sh. 519-521.

ATF Recueil Officiel, 20.10.1983, volume: 109, partie: II, pages: 40-43.

25) Topograf Sözleşmesi-Borçlar Kanunu madde 363 ve devamı-Eser Kavramı ve Zamanaşımı

Yargıtay Dergisi, 1985, sayı: 4, sh. 522-527.

ATF Recueil Officiel, 20.10.1983, volume: 109, partie: II, pages: 34-40.

26) Neuchâtel Hukuk Usulünde Hakem Kararlarına karşı temyiz müracaatı

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 1-2, sh. 17-24.

Revue Suisse de Jurisprudence, volume: 8, no: 45, pages: 113-116.

27) Tahkim-Hakemlerin hadiseye dair kararına karşı iptal müracaatı

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 1-2, sh. 164-165.

JdT 30.5.1984, no: 10, pages: 319.

28) Eser Sözleşmesi - Bedelin Ödenmesi Dâvası - Zamanaşımı

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 1-2, sh. 165-166.

JdT 15.1.1985, no: 1, pages: 29-30

29) Tahkime İlişkin Anlaşma-Bir hakem tayini (Tahkime İlişkin Kantonlararası Anlaşmanın (CIA) 1, 12, 23/2, 36/a ve b maddeleri)

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 1-2, sh. 166-167.

JdT 15.3.1985, no: 5, pages: 156-157.

30) Tahkime Dair Anlaşma - Hukuk veya hakkaniyete göre verilmiş karar - Müracaat - Tahkime İlişkin Kantonlararası Anlaşmanın 31. m.sinin 3. fıkrası, 36.maddesinin (b) ve (f) bentleri

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 1-2, sh. 168-169.

JdT 15.3.1985, no: 5, pages: 157-158.

31) Zamanaşımı - Zamanaşımının Kesilmesi (Borçlar Kanununun Umumî Hükümleri)

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 3, sh. 337-340.

JdT 30.10.1985, no: 17, pages: 568-571.

32) Satış Akdi – Bedelin İndirilmesi Dâvası (BK. m. 205)

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 3, sh. 340-343.

ATF Recueil Officiel, 3.2.1986, volume: 111, partie: II, pages: 162-164.

33) İstisna Akdi – Müteahhide karşı İş Sahibinin haklarının zamanaşımı

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 3, sh. 343-345.

ATF Recueil Officiel, 3.2.1986, volume: 111, partie: II, pages: 170-173.

34) Medenî Kanunun 151 ve 152. maddeleri arasındaki ilişki

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 4, sh. 506-511.

JdT 28.2.1986, no: 4, pages: 98-103.

35) İstisna Akdi - İfa İmkânsızlığı

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 4, sh. 511-514.

JdT 15.2.1986, no: 3, pages: 73-76.

36) İstisna Akdi – Ayıba Karşı Tekeffül – Tamirat Dâvası

Yargıtay Dergisi, 1986, sayı: 4, sh. 515-516.

JdT 15.2.1986, no: 3, pages: 77-78.

37) İdarî Bir İşlemde, Bir İnşaat Ruhsatının Verilmesine Muhalefet Eden Üçüncü Şahsa Karşı Sorumluluk Dâvası

Yargıtay Dergisi, 1987, sayı: 1-2, sh. 161-163.

ATF Recueil Officiel, 10.11.1986, volume: 112, partie: II, pages: 32-35.

38) Hakemlerin Müzakeresi – Şekil – Usul Dışı Yapılan Müzakereye Karşı İptal Müracaatı – Kantonlararası Tahkim Anlaşmasının m. 31, fıkra 1 ve m. 36 (d) bendi

Yargıtay Dergisi, 1987, sayı: 1-2, sh. 164.

JdT 15.6.1986, no: 11, pages: 350-351.

39) Milletlerarası Özel Hukuk - Kefalet

Yargıtay Dergisi, 1987, sayı: 3, sh. 348-353.

ATF Recueil Officiel, 24.3.1986, volume: 111, partie: II, pages: 276-281.

40) Teleks mübadelesi suretiyle yapılan sözleşme

Yargıtay Dergisi, 1987, sayı: 4, sh. 549-552.

JdT Droit Fédéral, 15.2.1987, no: 3, pages: 67-70.

41) Müşterinin kendisine mevduat olarak yatırdığı meblağı yetkili olmayan üçüncü bir şahsa ödeyen bankanın sorumluluğu

Yargıtay Dergisi, 1987, sayı: 4, sh. 552-560.

ATF Recueil Officiel, 3.6.1987, volume: 112, partie: II, pages: 450-459.

42) Kat Mülkiyeti – Müteahhit ve Sanatkârların Kanunî İpoteği

Yargıtay Dergisi, 1988, sayı: 1-2, sh. 184-186.

JdT 28.2.1987, no: 4, pages: 124-126.

43) Bir kamusal ödünç alma esnasında bir banka nezdinde tahvil kaydedilmesi

Yargıtay Dergisi, 1988, sayı: 1-2, sh. 186-188.

JdT 30.4.1987, no: 8, pages: 254-256.

44) Borçlar Hukuku – Şart – Birinci Hukuk Dairesinin Borgeaud’a karşı Kobzos dâvasında 1 Mart 1983 günü Verdiği Kararın Özeti (Karar düzeltilmesi yolu)

Yargıtay Dergisi, 1988, sayı: 1-2, sh. 189-192.

ATF Recueil Officiel, 20.10.1983, volume: 109, partie: II, pages: 20-24.

45) Bir gayrimenkulü satın alanlar arsında oluşan adî şirket

Yargıtay Dergisi, 1988, sayı: 3, sh. 347-351.

JdT 15.3.1985, no: 5, pages: 146-150.

46) Sanat erbabı ve müteahhitlerin ipoteği, önceki sıradaki ipotek alacakların ile ilişki

Yargıtay Dergisi, 1988, sayı: 4, sh. 526-528.

JdT Droit Fédéral, 15.3.1988, no: 5, pages: 152-154.

47) Tam eser sözleşmesi – Hukukî niteliği - Fesih

Yargıtay Dergisi, (Özel sayı) 1989, sayı: 1-4, sh. 836-839.

JdT 30.6.1988, no: 12, pages: 360-363.

48) Satım. Satılan şeydeki ayıp. Hataya dayanan dâva ile garantiye dayanan dâvanın yarışması. Sözleşmeyi devam ettirmeme hakkının düşmesi. Bedelin iadesi dâvasında zamanaşımı

Yargıtay Dergisi, 1990, sayı: 1-2, sh. 200-209.

JdT 30.9.1988, no: 15, pages: 508-518.

49) Federal Mahkemenin verdiği «Picasso» kararı hakkında Lausanne Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Paul PIOTET’in makalesi

Yargıtay Dergisi, 1990, sayı: 1-2, sh. 210-214.

JdT 30.9.1988, no: 15, pages: 519-523.

50) Uzun süreli bir borcun zaman içinde sınırlandırılması

Yargıtay Dergisi, 1990, sayı: 3, sh. 424-427.

ATF Recueil Officiel, (Lausanne 29.2.1988), partie: II, pages: 209-213.

51) Eser Sözleşmesi

Yargıtay Dergisi, 1991, sayı: 1-2, sh. 197-203.

ATF Recueil Officiel, volume: 115, partie: II, Lausanne 11.9.1989, pages: 50-57.

52) Alacakların Temliki - Geçerlilik

Yargıtay Dergisi, 1991 sayı: 1-2, sh. 204-208.

JdT, Droit Fédéral, 30.3.1987, no: 6, pages: 162-166.

53) Ticarî Satışta Temerrüt (BK. m. 107 ve 109)

Yargıtay Dergisi, 1991, sayı: 3, sh. 387-391.

ATF Recueil Officiel, volume: 116, partie: II, Lausanne 4.3.1991, pages: 436-441.

54) Haksız Zenginleşme – Borçlu Olunmayan Şeyin İadesi Dâvası

Yargıtay Dergisi, 1991 sayı: 4, sh. 554-556.

JdT, Droit Fédéral, 30.5.1989, no: 6, pages: 172-174.

55) Borçlar Kanunu madde 20/1 ve 23 vd. ile ilgili Federal Mahkeme Kararı

Yargıtay Dergisi, 1992 sayı: 1-2, sh. 220-223.

ATF Droit Civil, partie: II, Lausanne 7.10.1991, pages: 47-50.

56) Kayyımlık Ücreti

Yargıtay Dergisi, 1992 sayı: 3, sh. 415-420.

ATF Droit Civil, partie: II, Lausanne 4.31991/261, pages: 399-405.

57) Eser Sözleşmesi – Kararlaştırılan bedelin artırılması

Yargıtay Dergisi, 1992 sayı: 4, sh. 544-545.

JdT, Droit Fédéral, 11.4.1984, no: 7, pages: 209-210.

58) Avukatın Medenî Sorumluluğu

Yargıtay Dergisi, 1993 sayı: 1-2, sh. 173-178.

ATF Droit Civil, partie: II, Lausanne 30.10.1992/270, pages: 563-569.

59) Miras Hukuku

Yargıtay Dergisi, 1993, sayı: 3, sh. 355-361.

ATF Recueil Officiel, Droit Civil volume: 117, partie: II, Lausanne 25.2.1992, pages: 231-238.

60) Mirasçı Belgesi

Yargıtay Dergisi, 1993, sayı: 4, sh. 507-511.

ATF Recueil Officiel, volume: 118, partie: II, Lausanne 14.10.1992, pages: 108-112.

61) Borçlar Hukukunda Eser Sözleşmesi

Yargıtay Dergisi, 1994, sayı: 1-2, sh. 184-189.

ATF Recueil Officiel, 23.8.1993 volume: 119, partie: II, pages: 40-46.

62) Milletlerarası Tahkim

Yargıtay Dergisi, 1994, sayı: 3, sh. 362-367.

ATF Recueil Officiel, volume: 118, partie: II, Droit Civil, 22.2.1993/271, pages: 353-358.

63) Doktorun Akdî Sorumluluğu (BK. m. 398/1-2)

Yargıtay Dergisi, 1994, sayı: 4, sh. 542-549.

ATF Recueil Officiel, partie: II, 15.6.1994/278, pages: 456-463.


64) Milletlerarası Özel Hukuk, Milletlerarası Tahkim

Yargıtay Dergisi, 1995, sayı: 1-2, sh. 179-182.

ATF Recueil Officiel, 7.9.1994, pages: 155-172.

65) Bir Alt Müteahhide Karşı Ana Müteahhidin Garanti Davasının Zamanaşımı

Yargıtay Dergisi, 1995, sayı: 3, sh. 331-337.

ATF Recueil Officiel, 4.10.1994/281, pages: 214-221.

66) Anonim Şirketin Bir Organı Tarafından İka Edilen Haksız Fiil Nedeniyle Sorumluluk

Yargıtay Dergisi, 1995, sayı: 4, sh. 521-527.

ATF Recueil Officiel, volume: 121, partie: III, Droit Commercial et Code des Obligations, 9.8.1995, pages: 176-183.

67) Havaleden Rücu Etme

Yargıtay Dergisi, 1996, sayı: 1-2, sh. 194-202.

ATF Recueil Officiel, volume: 121, partie: III, 12.7.1995, pages: 109-117.

68) İşçi ve Müteahhitlerin Kanunî İpotek Hakkı

Yargıtay Dergisi, 1996, sayı: 3, sh. 390-393.

ATF Recueil Officiel, volume: 120, partie: II, pages: 389-391.

69) Vesaik Mukabili Akreditif

Yargıtay Dergisi, 1996, sayı: 4, sh. 576-583.

ATF Recueil Officiel, volume: 122, partie: III, 17.6.1996, pages: 73-80.

70) Banka Garantisi

Yargıtay Dergisi, 1997, sayı: 1-2, sh. 213-220.

ATF Recueil Officiel, volume: 122, partie: III, 21.10.1996/354, pages: 273-279.

71) Borçlar Hukuku – Eurochèque ve Banka Kartı

Yargıtay Dergisi, 1997, sayı: 3, sh. 385-392.

ATF Recueil Officiel, volume: 122, partie: III, 17.01.1997/356, pages: 373-381.

72) Sanatkârın İşine İlişkin Dâvada Zamanaşımı

Yargıtay Dergisi, 1997, sayı: 4, sh. 587-591.

ATF Recueil Officiel, volume: 123, partie: III, pages: 373-381.

73) Haksız Fiil Faili ile Bir Eser Sahibinin Müteselsil Sorumluluğu

Yargıtay Dergisi, 1998, sayı: 1-2, sh. 213-223.

ATF Recueil Officiel, partie: III, 7. livraison, pages: 306-317.


74) Eser Sözleşmesine ilişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı

(Recueil officiel 130e volume Lausanne 12.07.2004 s. 362-371)

Prof. Dr. Tuğrul ANSAY’a Armağan, Ankara 2006, s. 29-39.

Yayımlanması Planlanan Eserler:

  • Milli-Milletlerarası Kamu Düzeni ve Tahkim Üzerine Etkileri (2. Baskı - Türkçe)

  • 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu Şerhi (Türkçe)
1   2

Similar:

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu icon1950 yılında doğdu. Orta ve lise öğrenimini çeşitli okullarda dolaşarak tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesine devam etti, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu icon1964 yılında Eskişehir’de doğan Aysun Doğramaci, ilk ve orta öğrenimini Ankara Elmadağ, lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 1987 yılında Orta Doğu

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu icon1950 yılında Nergisli köyünde doğdu. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ayni Üniversitede Genel Cerrahi dalında ihtisas yaptı

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu icon1937 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve Orta eğitimini Ankara’da tamamlayıp 1955 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi, 1961 yılında mezun oldu

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu icon20 Ocak 1975 yılında Istanbul'da doğdu. Ilk, orta ve lise öğrenimini Yeşilköy'de tamamladı

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu icon1961 Yılında Trabzon Çaykara’da doğmuştu, ilk öğrenimini doğduğu yerde tamamladıktan sonra müteahitlik yapan ailesinin Hatay Dörtyol’da aldığı iş dolayısı ile

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu iconBölümünü bitirdi. 1945 yılında aynı bölüme “ilmî yardımcı”, 1948 yılında Türk Dili asistanı olarak atandı. 1950 yılında doktorasını verdi. 1954-1955 yıllarında

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu iconProf. Dr. Muustafa Yılmaz;1955 yılında Ergani’de doğdu,ilk,orta,lise eğitiminden sonra Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümüne girdi(1971-1972)

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu icon1967 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve liste öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Üniversite’yi İzmir’de okudu. Makina Mühendisi’dir. Yıllardır özel

Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI, 1931 yılında Uşak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1950 yılında Bolu Erkek Öğretmen Okulu’nu iconAhmet EYİCİL, 01. 01. 1953’te Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladıktan sonra 1974 yılında Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsüne

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page