İnsan Hakları ve Demokrasi
Indir 64.05 Kb.
Titleİnsan Hakları ve Demokrasi
Date conversion18.05.2013
Size64.05 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/208/file/Ders Tanıtım Formları (Türkçe) (Yüklenme Tar

Bölüm

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Öğretim Yıl

2012/2013

Tarih

09.04.2012

Ders Kodu

HİT 409

Ders Adı

İnsan Hakları ve Demokrasi

Dönem/Yıl

Güz / 4. Sınıf

AKTS Kredisi

4

Ders Dili

Türkçe

Durumu

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin Adresi
Kredi

Teori

Uygulama

Laboratuar

Sunum

Proje/Alan Çalışması

2

2

-

-

-

-

Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. A. Fulya ŞEN

Ders Yardımcısı

-----
Ders

İçeriği

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin demokrasi kavramının tarih boyunca geçirdiği değişim hakkında fikir sahibi olmalarını, Eski Yunan’dan bu yana demokrasi kuramlarının gelişimine ilişkin bilgi edinmelerini ve Türkiye’de demokratikleşme sürecinin aşamalarını öğrenmelerini ve demokratikleşme ile ilgili temel sorunları tartışabilecek kavramsal ve tarihsel birikime sahip olmalarını sağlamaktır.
Ders Planı

Hafta

Konular

1

İnsan Hakları, Hukuk Ve Devlet

2

Hak, Özgürlük ve Eşitlik Kavramları

3

İnsan Hakları ve Temel Haklar

4

Adalet, Hukuk ve Devlet Kavramları

5

İnsan Hakları ve Devlet

6

Hukuksal Bir Kurum Olarak Devlet

7

Lâik Devlet ve İnsan Hakları

8

ARASINAV

9

Hukuk Devleti ve İnsan Hakları

10

Sosyal Devlet ve İnsan Hakları

11

İnsan Hakları, Devletin Örgütlenmesi ve İşleyişi

12

İnsan Haklarına Saygılı ve Dayalı Devlet

13

İnsan Haklarının sorunları ve korunması

14

Atatürk İnkılabı, insan hakları ve demokrasi

15

MAZERET SINAVI
Ders Kitapları

/Kaynakları

  1. İnsan Hakları Demokrasi ve Medya, Kum Saati Yayınları, Nurullah Aydın

Yardımcı Kitaplar

  1. İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi: Egemenlik İnsanındır, Todaie-Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Prof. Dr. Mesut Gülmez
Değerlendirme Ölçütleri

Adet

Adet

Yüzde (%)

Ara Sınavlar

1

40

Kısa Sınavlar

-

-

Ödevler

-

-

Projeler

-

-

Dönem Ödevi

-

-

Laboratuar

-

-

Diğer

-

-

Dönem Sonu Sınavı

1

60

Değerlendirme Ölçütleri Hakkındaİçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%)

Matematik ve Temel Bilimler

-

Mühendislik Bilimleri

-

Mühendislik Tasarımı

-

Sosyal Bilimler

100
Ders Çıktıları (Kazanımlar)

Bireylerin kişiliğine ve düşüncelerine önem verilerek ve saygı gösterilerek; bireylere, insan haklarını ve demokrasiyi koruma ve geliştirme sorumluluğu taşıyan bir kişi olduğu bilinci kazandırmaktır.

Dersin Hedefleri

İnsan haklarını benimsemek, korumak ve hakların kullanılması bilincine varmak.

Dersin İşleniş Biçimi

Teorik
Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi

Program çıktıları

0

1

2

1

Sosyal bilimler alanında ortaöğrenimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine inşa edilmiş, halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanları ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. Daha sonra, bu alanlarda edindiği ileri düzeydeki kavramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
2

Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri yöntem ve teknikleri teşhis eder.

X3

Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanları ile ilgili tüm paydaşların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konularında bilgi sahibidir.

X4

İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.

X5

Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarında faaliyet gösteren kurumların yapısal ve yönetsel özelliklerini tanır.
X
6

Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanları ile ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar. Daha sonra, bu alanlardaki paydaşların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.

X7

Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarında bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevleri yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.

X8

Bireysel ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarında etkinlikleri planlar ve yönetir.

X9

Bilgiye ulaşma yolarını bilir, Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X10

Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X11

Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.X

12

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranırX

13

Toplumsal Sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.
X
14

Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarına ilişkin yasa ve mevzuatın bilincinde olur ve bunlara uygun davranır.X

15

Alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısı ile yaklaşabilir; yaratıcı ve eleştirel düşünerek özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirir.

XDersin Katkısı: 0:Hiç 1:Kısmi 2:Tümüyle


Düzenleyen Kişi(ler):

Hazırlanma Tarihi: 09.04.2012

Add document to your blog or website

Similar:

İnsan Hakları ve Demokrasi iconİnsan Hakları ve Demokrasi

İnsan Hakları ve Demokrasi iconİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

İnsan Hakları ve Demokrasi iconİnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

İnsan Hakları ve Demokrasi iconİnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü

İnsan Hakları ve Demokrasi iconDEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

İnsan Hakları ve Demokrasi iconDEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ HAZIRLIK SORULARI

İnsan Hakları ve Demokrasi iconDEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ ÜNİTE SORULARI

İnsan Hakları ve Demokrasi iconDEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ ÜNİTE SORULARI

İnsan Hakları ve Demokrasi iconDemokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA)

İnsan Hakları ve Demokrasi iconKadın Erkek Eşitsizliği, Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page