KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
Indir 0.79 Mb.
TitleKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
Page1/24
Date conversion20.05.2013
Size0.79 Mb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.izmirtarim.gov.tr/images/muhtelifEkler/kkydp/2.2.1.UygulamaRehberi.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü


KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI


UYGULAMA REHBERİ


(4. Etap)


28 Nisan 2008 Tarih ve 26861 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2008/19)


(BASINÇLI SULAMA SİSTEMİNE YÖNELİK YATIRIMLAR)


Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü


Cinnah Caddesi No.16

06690 –Kavaklıdere- ANKARA

Tel: (312) 427 84 14-4668274

Faks: (312) 466 90 45

Internet Adresi:www.tedgem.gov.tr


Ankara – 2008


2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi kapsamında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı,Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 2

TANIMLAR 5

BÖLÜM I 7

GENEL 7

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 7

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA BİRİMLERİ 7

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA İLLERİ ve YATIRIM SÜRESİ 8

BÖLÜM II 9

BASINÇLI SULAMA SİSTEMİNE YÖNELİK YATIRIMLAR 9

1. YATIRIM KONULARI 9

2. BAŞVURABİLECEK KURUM ve KURULUŞLAR 10

3. HİBE DESTEK ORANLARI ve ÜST LİMİLERİ 10

4. HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ GİDERLER 11

5. AYNİ KATKI KULLANIMI 17

6. BAŞVURU SÜRECİ ve ŞEKLİ 18

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 23

8. HİBE SÖZLEŞMESİ /PROTOKOLÜNÜN AKDEDİLMESİ 31

9. PROJE UYGULAMASI 34

10. SATIN ALIMLAR 36

11. PROJE UYGULAMA AŞAMALARI 38

Hibe Başvuru Formu 43

Başvuru Sahibi 43

Projenin adı 43

Projenin cinsi (1) 43

Projenin Konusu (2) 43

Evrak Tarih ve No 43

..... / ..... / 2008 - ……….. 43

Proje No 43

00.00.000.4000 43

Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımlarına Yönelik Teknik Gereklilik Dokümanları 55

I - Toplu Yağmurlama Sulama Sistemi Projeleri 56

II - Toplu Damla Sulama Sistemi Projeleri 60

Projenin ana amaçları ve hedefleri, proje alanı ve ait olduğu yere ait sosyo-ekonomik ve fiziksel şarlar hakkında genel bilgi(nüfus, ulaşım, iklim, proje alanı büyüklüğü, topografya ve mevcut alt yapı tesisleri v.b) 60

Proje alanında tarımsal yapı ve mülkiyet durumu 60

Proje alanı iklim özelliklerine ilişkin meteorolojik veriler 60

Proje alanı toprak özellikleri (Toprak bünyesi, yapısı, kullanılabilir su tutma kapasitesi etkili toprak derinliği, geçirgenliği, tuzluluğu, sodyumluluğu, toprak laboratuar test sonuçları ve infiltrasyon testleri) 60

Proje alanı hâlihazır ve gelecekte öngörülen bitki deseni bu bitkilere ait özellikler(Bitki cinsi, ekiliş oranları, etkili kök derinliği, bitki sıra aralığı,ekim-dikim ve hasat tarihleri, büyüme periyodu devreleri ve uzunlukları v.b) 60

Proje alanı su kaynakları özellikleri (Kaynağın cinsi, sulama suyu kalitesi, kimyasal madde içerikleri, debisi hâlihazırda kullanım şekli) 60

Çiftçi istekleri ve koşulları 60

Hibe Sözleşmesi/Protokolü 71

Yatırımcının Adı 71

Projenin Adı 71

Yatırım Konusu 71

Yatırım Kapsamı 71

Proje No 71

HİBE SÖZLEŞMESI 72

GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER 72

MADDE 1 – AMAÇ 72

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ 72

MADDE 3 – PROJE’NİN FİNANSMANI 72

MADDE 4 – GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 72

MADDE 5- BİLGİ, BELGE VE MALİ VE TEKNİK RAPOR SAĞLAMA 73

YÜKÜMLÜLÜĞÜ 73

MADDE 6- MALİ MESULİYET 74

MADDE 7- ÇIKAR ÇATIŞMASI 74

MADDE 8- GİZLİLİK 74

MADDE 9- PROJE SONUÇLARININ VE EKİPMANIN MÜLKİYETİ VE 74

KULLANIMI 74

MADDE 10- FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ 75

MADDE 11- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 75

MADDE 12- DEVİR 75

MADDE 13- PROJE’NİN UYGULAMA SÜRESİ, ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, 75

SÜRE UZATIMLARI, ASKIYA ALMA, MÜCBİR SEBEP VE KAPANIŞ TARİHİ 75

MADDE 14- SÖZLEŞMENİN FESHİ 76

MADDE 15- TABİ OLUNAN YASA VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 77

MADDE 16- HİBEYE UYGUN PROJE MALİYETLERİ 77

MADDE 18- HESAPLAR İLE TEKNİK VE MALİ KONTROLLER 80

MADDE 19- TKB FİNANSMANININ NİHAİ MİKTARI 80

MADDE 20- İSTİRDAT 80

MADDE 21- HABERLEŞME ADRESLERİ 81

MADDE 22- EKLER 81  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Add document to your blog or website

Similar:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI iconKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI iconKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI iconKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI iconKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI iconKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI iconKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI iconKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI iconKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI iconKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI iconKIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page