Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir
Indir 32.61 Kb.
TitleDış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir
Date conversion27.05.2013
Size32.61 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.izocephe.com.tr/img/tekniksartname.doc
Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri


Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir.


1. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Dışarıdan yapılacak ısı yalıtım uygulamalarında, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılacağı yüzeyler kir, toz, yağ, kabarmış boya, kalkmış sıva gibi tutunmada/yapışmada uygunsuzluk yaratacak zararlı etkenlerden arındırılmış ve yapıştırıcı ile yapışmayı sağlayacak pürüzlülüğe sahip olmalıdır. Eski akrilik esaslı malzeme ile kaplı yüzeylerde çimento esaslı yapıştırıcı ile iyi bir yapışma sağlamak için eski yüzey kazınmalıdır.

• Binalarda enerji tasarrufu elde etmek ve binanın özellikle duvar/çatı/zemin ve taşıyıcı sisteminde yoğuşmanın önlenmesi veya kontrol altına alınması için B1 yanıcılık sınıfına uygun ısı yalıtım levhalarının bir sistem bileşeni olarak, sisteme tariflenmiş uygun malzemeler ile (Isı yalıtım levhası, yapıştırıcısı, elyaflı sıvası, alkali dayanımlı sıva filesi, çeşitli profiller, gerekli ise uygun mekanik sabitleştiriciler ve kaplama malzemeleri ile birlikte) binaların dış cephelerinde gerçekleştirilen yalıtım uygulamalarıdır.

• Yalıtım levhaları binili ya da düz kenarlı olabilir. Her iki durumda da uygulama esnasında ısı yalıtım levhalarının arasında boşluk kalmamasına, oluşabilecek boşlukların yalıtım levhasına uygun dolgu köpükleri veya aynı yalıtım levhasından kesilerek elde edilecek uygun kalınlıktaki kamalarla doldurulması gereklidir. Bu şekilde olası kılcal çatlakların ve ısı köprüsü oluşumunun önlenmesi mümkündür.

• İklim şartları göz önüne alınarak, gerekirse dış cephe muhafaza edilerek uygulama yapılmalıdır. Isı yalıtımı yapılması sonrasında sağlıklı sonuçlar alınması için, yapı kabuğunun tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmesi gerekir.

• Mineral esaslı malzemeler kuru ve rutubetsiz bir ortamda 0°C’ nin üzerinde, kapalı alanda depolanmalı, uygulamalar +5°C’ nin altında ve 30°C’ nin üzerinde yapılmamalıdır. Özellikle sıcak havalarda, doğrudan güneş ve rüzgâr alan cephelerde uygulama yapılmamalıdır.


2. Kullanılan Malzemeler


Isı Yalıtım Malzemeleri

A) Karbon Esaslı EPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalınlıkta, yoğunluğu en az 16 kg/m3, kapalı ortamda boyutsal kararlılığı oluşuncaya dek blok halde dinlendirilmiş, yanıcılık sınıfı B1 olan, 65x120 cm boyutlarında binili, 0,031 W/mK iletkenlik katsayısına sahip, genleştirilmiş (ekspande) polistiren, karbon esaslı köpük levhalardır.


B) Yapıştırıcı: Isı yalıtım levhalarının düşey veya yatay yüzeylere yapıştırılması amacı ile kullanılan organik polimer katkılı, mala ile uygulanan, çimento esaslı ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır. Yapıştırıcı olarak geleneksel harç veya fayans yapıştırıcısı kullanılmamalıdır. Yapıştırıcının ısı yalıtım levhalarına ve uygulama yüzeyine yapışma dayanımı en az 0,08 N/mm² olmalıdır.


C) Dübel: Isı yalıtım levhalarının gaz beton, beton, tuğla vb. yüzeylere montajında kullanılır. Kaliteli dübel seçimi sistem açısından çok önemlidir. Yalıtım levhalarını uygulama yüzeyine mekanik olarak tespit etmek için kullanılan geri dönüşüme uğramamış plastikten mamul, geniş başlıklı, en az 0,20 kN çekme dayanımına sahip mekanik tespit elemanıdır. Dübellerin tutunacağı arka yüzeyin beton, gaz beton, tuğla, bims vb. malzemelere göre gerekli tutunmayı sağlamak için mutlaka sistem üreticisi firmanın görüşüne başvurulmalı, yüzeye göre plastik veya çelik çivili dübeller tercih edilmeli ve çelik çivilerin başlıkları; ısı köprüsü oluşumunu önleyecek şekilde yalıtılmış olmalıdır.


D) Sıva Filesi: Sıva filesi, ısı yalıtım levhalarının üzerine kaplanan sıvada oluşacak çekme gerilmelerini karşılamak ve çatlamasını önlemek amacıyla kullanılır. Örgü gözü (file aralığı) boyutları 4x4 mm olan, alkali ortama dayanıklı, apre kaplamalı, 160 gr/m2 ağırlıktaki cam elyafı tekstil malzemedir. Sıva filesinin; çekme mukavemeti (Tensile Strength); en az 2000 N / 5 cm olmalı, yaşlandırma deneyinde agresif ortamdaki depolama sonrasındaki (%5 NaOH çözeltisi içinde 28 gün sonra) çekme gerilmesi, ilk çekme gerilmesi değerinin %50’sinden büyük olmalıdır.


E) Elyaflı Yalıtım Sıvası: Isı yalıtım levhaları yüzeyine uygulanan ve ilk kat uygulamadan sonra içine sıva filesi yerleştirilerek tekrar bir kat sıva ile sıvanarak tamamlanan, organik polimer katkılı, elyaflı sıva malzemesidir. Sıva, sentetik katkılarla kalitesi arttırılmış, ıslak halde uzun işlenebilme süresi olan, priz aldıktan sonra yağmur darbelerine, donma çözünme döngülerine dayanıklı, su ile karıştırılarak hazırlanan çimento bazlı olmalıdır. Yalıtım sıvasının ısı yalıtım levhasına yapışma dayanımı en az 0,08 N/mm² olmalıdır.


F) Köse Profili: Bina köşeleri ve pencere kenarlarındaki dış köşeleri mekanik etkilerden korumak ve düzgün köşeler elde etmek için PVC veya alüminyumdan imal edilmiş, cam elyafı sıva filesi takviyeli veya takviyesiz, alkali ortama dayanıklı iç veya dış köse profilidir (L-Profil).


G) Su Basman Profili: Isı yalıtım levhalarının başladığı seviyede sistemi mekanik ve dış etkilerden (yağmur, rüzgâr vs.) korumak, sıva uygulamasında mastar görevi görmek amacıyla kullanılan ve başlangıç seviyesinde mekanik olarak tespit edilen alüminyumdan yapılmış referans profilidir. Su basman profili kullanılarak ısı yalıtım levhasının profil içine düzgün olarak oturtulması ve düzgün hat oluşturulması sağlanır.


H) Kaplama Astarı: İkinci kat elyaflı yalıtım sıvasının üzerine uygulanan, yalıtım sıvası ile son kat olan dekoratif mineral sıvanın birbirine çok daha iyi yapışmasını sağlayan akrilik esaslı malzemedir. Kaplama astarı, aderansı arttırmak ve yüzey alkalisini azaltmak amacıyla kullanılır.


I) Mineral Sıva (Son Kat Kaplama): Kaplama astarının üzerine dekoratif yüzey elde etmek, su itici özellikte ve dış etkenlere karşı sistemi koruma amaçlı uygulanan çimento esaslı cephe kaplama malzemeleridir. Solvent bazlı cephe kaplama malzemeleri kullanılmamalıdır.


3. Uygulamanın Yapılması


Yüzeyin Uygulamaya Hazırlanması:

• Isı yalıtım levhalarının yapıştırılacağı yüzey sıva, tuğla, beton, gaz beton vb malzemelerden olabilir. Duvar dolgu elemanlarının (gaz beton, tuğla v.b.) yapıştırılmasının eksiksiz olması gereklidir. Sıva ve benzeri mineral esaslı yüzeylerin temiz, sağlam olması ve tozuma yapmaması gereklidir. Uygulama yapılacak yüzey kuru ve aderansı azaltacak yağ, kir ve pas gibi etkenlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeye yapışmış kalın harç artıkları temizlenmeli ve sağlam olmayan (yapışmamış) sıva kazınarak tamir edilmelidir. Cephede oluşmuş yosun, bakteri ve kirliliklerin uygun temizleyiciler ile temizlenmesi gereklidir.

• Merkeze göre duvar yüzeyinde 0,5 cm / 3 m üzerinde kaçıklık veya beton hataları (kalıp hatası, kırık, delik vs) olması durumunda sıva ile düzeltilmesi gereklidir. Bina cephelerinde yüzey kaçıklıklarının olduğu durumlarda; döşenen ısı yalıtım plakalarının arkasındaki yapıştırıcı kalınlığı maksimum 10 mm’ yi geçmemelidir. Cephelerdeki yüzey kaçıklıklarının 10 mm’ yi geçtiği durumlarda yüzeyin sıva vb. inşaat elemanlarıyla düzeltilmesi gerekir. (Dış cephe ısı yalıtım sistemleri; dış cephe düzeltme uygulaması değil, ısı yalıtım sistemidir.)

• Su yalıtımı eksikliğinden kılcal etki ile duvarın zemin ile birleştiği alanda oluşan nemin, su yalıtım malzemeleri ile giderilmesi gereklidir. Balkon ve çatı parapetleri mevcut ise, bir damlalıklı harpuşta ile suya karşı sistemin yatayda korunması sağlanmalıdır. Yüzeyden suyla birlikte tuz çıkışı söz konusu ise, sorunun kaynağı tespit edilerek çıkış önlenmeli ve tel fırça ile tuz yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

• Sistem yağmura karşı korunmalı ve mevcut yağmur suyu tahliye boruları ve paratoner hatları sistemin üzerinden duvar yüzeyine monte edilmelidir.

• Cephede açık kalan bölgeler, pencere, kapı, denizlikler, çatı kenarları ve balkonlar sağlıklı bir şekilde yalıtılarak, ısı yalıtım malzemesinin herhangi bir yerden su sızarak ıslanması önlenmelidir. Bunu önlemek için esnek UV dayanımlı PU (Poliüretan) mastikler veya su sızdırmazlık bantlarıyla sistem dış etkilere kapatılmalıdır.


Su Basman Profilinin Yerleştirilmesi

Kullanılacak (ısıtılacak) bodrum katı olan binalarda ise toprak altı seviyeden gelen ısı ve su yalıtım sistemi damlalıksız başlangıç profili ile birleştirilir. Eğer bodrum katı yok veya kullanılmayacak (ısıtılmayacak) ise başlangıç profili su basman seviyesinin 20 cm alt kısmına tespit edilir. Yatayda ve düşeyde profilin düzgün tespit edilmesi, tüm sistemin sağlıklı uygulanması için büyük önem taşır. Başlangıç profilinin ölçüsü, tercih edilen yalıtım levhasının kalınlığına ve uygulanacak olan sisteme göre belirlenir. Profiller, duvara özel dübelleri ile 50 cm aralıklarla tespit edilir. Ayrıca duvar ile başlangıç profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıktaki gönye elemanları kullanılabilir. Köşe bağlantıları ise, başlangıç profili köşe elemanları ile veya profilin köşeye uygun olarak kesilmesiyle oluşturulur.


Yalıtım Levhalarının Yapıştırılması

Yapıştırma harcı, üreticinin tavsiyesi doğrultusunda hazırlanır. Yapıştırma yüzeyinin düzgünlüğüne bağlı olarak levha yapıştırmada aşağıdaki iki yöntemden birisi kullanılmalıdır:

1) Yalıtım levhalarının yapıştırılacak yüzeyine bir çerçeve oluşturacak şekilde kenarları boyunca yapıştırıcı sürülür. Orta kısımlara da noktasal olarak yapıştırıcı sürülür (dübel uygulanacak yüzeye denk gelecek şekilde noktasal yapıştırıcı 5 kg\m² olacak şekilde uygulanmalıdır). Yalıtım levhalarının birleşim derzlerine yapıştırıcı bulaşarak ısı köprüleri ve düzensizlikler oluşmaması için yapıştırıcının bulaştırılmamasına dikkat edilmelidir. Levha yüzeyinin en az %40‘ı, yalıtılacak yüzeye yapışmış olmalıdır.

2) Eğer uygulama yüzeyi çok düzgün (terazisinde) ise yalıtım levhalarının yapıştırılacak yüzünü tamamen kaplayacak şekilde yapıştırıcı 5 kg/m² sarfiyatla sürülür. Daha sonra bu yüzey dişli (taraklı) mala ile taranır. Yalıtım levhalarının yan kenarlarına yapıştırıcı bulaşmamalıdır.


Yapıştırıcı sürülmesi işleminden sonra; ısı yalıtım levhaları su basman profiline oturtularak, hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır. Levhaların duvara bastırılıp sıkıştırılması esnasında yanlardan taşan harç bir sonraki levha yerleştirilmeden önce mutlaka temizlenmeli ve levha aralarında ısı köprüsüne neden olacak derz oluşmamasına özen gösterilmelidir. Cephelerde ve köselerde levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir. Levhaların birleşim yerlerinde yüzeyin düzgün olması için törpüleme işlemi gerekebilir. Pencereler gibi cephedeki açık kısımlarda; levhalar bu kısımlara uygun olacak şekilde kesilerek uygulanır.


Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi

Dübellemeye başlamadan önce, yapıştırıcının tamamen kuruması beklenmelidir. Bu nedenle dübelleme işlemine yalıtım plakalarının yüzeye yapıştırılmasından en az 24 saat sonra uygulamaya başlanmalıdır. Dübellerin tespiti için duvar ve levha matkapla delinir. Dübeller; aşağıdaki tabloda verilen dübel yerleşimine uygun olacak şekilde yerleştirilir ve çivileri çakılır. Düzgün bir dış cephe yüzeyi elde edebilmek için, dübel kafaları yalıtım levhası yüzeyi ile aynı seviyede olacak şekilde monte edilmelidir. Kullanılacak dübel ve açılacak deliğin derinlik seçimi, uygulanacak duvar özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Dübel yüzeyde en az 3cm genişlikte bir tutunma yüzeyine sabitlenmeli, gaz beton duvarlara en az 6cm, tuğla duvarlara en az 5cm ve beton duvarlara en az 4cm girmelidir. Delik boyu, dübel boyundan 1 cm büyük olacak şekilde açılmalıdır.

Dübel tespit işleminde problem olabilecek malzemeler ile örülmüş yüzeyler veya duvarlar üzerine kaba sıva yapılamıyorsa, dübellerin yapıştırma harcı öbeğinin üzerine rastlayacak şekilde tespit edilmesi gerekir. Kenar bitişleri, (köse, çatı saçakları vb.) güçlendirmek amacıyla, tek sıra dübel takviyesi yapılır.


Kenar ve Köşelerin Oluşturulması

Dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulamalarında, pencere, kapı ve duvar yüzeylerinin oluşturduğu köşelerde düzgün bir kenar oluşturabilmek için köse profilleri kullanılmalıdır. Köse profilleri, sıva katmanının oluşturulmasından önce köseye yerleştirilerek, üzeri sıva ile kapatılır. Köse profillerinden başlamak üzere donatı sıvası tüm yüzeye mala ile uygulanmaya başlanır. Sıva içerisine gömülecek olan sıva filesine ilave olarak, pencere ve kapı köselerinde yaklaşık 30 x 40 cm. ebatlarında, yatayla 45°’ lik açı yapacak şekilde takviye file uygulanmalıdır. Kenar ve köşelerin oluşturulmasında, köşe profilleri daha iyi yapışma için bir miktar sıva ile birlikte tatbik edilmelidir.


Binalarda dilatasyon bölgelerinin oluşturulmasında fayda vardır. Yapıda açılacak dilatasyonun, dış cephe ısı yalıtım sistemi üzerinde de devam etmesi gerekir. Bunun için özel dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Ayrıca yalıtım levhasının kapı veya pencere doğramaları ile birleşim noktaları açık kalmayacak şekilde su sızdırmazlık bandı veya poliüretan esaslı dolgu mastiği ile kapatılmalıdır.


Elyaflı Yalıtım Sıvası ve Sıva Filesi Uygulaması:

Sıva harcı üreticinin tavsiyesi doğrultusunda hazırlanır. Levhaların üzerine, toplamda 5 kg/m² sarfiyat olacak şekilde iki kat sıva yapılır. Levhaların yüzeyine ilk kat sıva taraklı mala ile uygulanır. Birinci kat sıva sürüldükten sonra henüz kurumadan, üzerine sıva filesi çelik mala ile hafifçe bastırılarak tutturulur. Sıva filesinin tüm yüzeyi boyunca ilk kat sıvanın içine hafifçe gömülmesi gereklidir. Sıva filesi; 3-4mm’lik toplam sıva kalınlığının 2/3’ü file altında, 1/3’ü file üstünde kalacak şekilde uygulanır (filenin yalıtım levhası ile temas etmemesine dikkat edilmelidir). Sıva filesi tabakalarının ek yerleri birbiri üzerine yatayda ve düşeyde 10 cm bindirilmelidir. Alt kat sıvanın kuruması beklenmeden, ikinci kat sıva uygulaması yapılarak düzgün bir yüzey elde edilir. İkinci kat sıva uygulaması, geniş yüzeylerde ara vermeden sürdürülmelidir. Bu nedenle, son kat uygulanırken yeterli eleman bulundurulmasına ayrıca dikkat edilmelidir.


Kaplama Astarı Uygulaması:

Fileli iki kat elyaflı sıva uygulamasından sonra, sistemin tamamen kurumasını beklemek suretiyle, son kat olan dekoratif mineral sıvadan önce; elyaflı sıva ile mineral sıvanın çok daha iyi yapışmasını sağlayacak olan kaplama astarı, %10 su ile inceltilerek, rulo fırça yardımı ile elyaflı sıvanın üzerine uygulanır.


Dekoratif Mineral Sıva Uygulaması:

Sistem üreticisinin tavsiyesine bağlı olarak kaplama astarının kurumasını takiben dekoratif mineral sıva uygulaması yapılır. Mineral Sıva, üreticinin tavsiyesi doğrultusunda hazırlanır ve sarfiyat 3 kg/m² olacak şekilde uygulanır. Uygulama (+5 - +30°C) sıcaklık aralığında yapılmalıdır. Güneşli, sıcak ve rüzgârlı ortamlarda gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Farklı kuruma sürelerine bağlı olarak oluşabilecek ton farklılaşmalarını önlemek için geniş cephelerde panolama yapılmalı veya iskelede yeterli sayıda eleman bulundurulmalıdır. Birbiriyle bağlantılı yüzeylerde ara vermeden uygulama bitirilmesi büyük önem taşır. Uygulanmış yüzeyler priz alma süresi içerisinde olumsuz hava koşullarına karsı (yağmur, don, vb.) korunmalıdır.

Add document to your blog or website

Similar:

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir iconMANTOTHERM DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ “ETA” (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) ULUSLAR ARASI KALİTE BELGESİNİ ALMAYA HAK KAZANDI

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir iconKONYA MERAM VAKIF KONUTU 2011-2012 YILLARI DIŞ CEPHE YALITIM İŞİ

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir iconYalıtım Nedir, Yalıtım tanımı, Anlamı Hakkında, Yalıtım Açıklaması N a sıl Oluşur

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir iconGeleneksel teras yalıtımında, ısı yalıtımı su yalıtım tabakasının altına ve yapı betonu üzerine yerleştirilir. Bu sistemde su yalıtım tabakası çatı yapısının

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir iconÇevre için birleşik cephe

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir iconORACLE yüksek veri güvenliği, veri tutarlılığı, sunduğu performans ile İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri arasında en çok tercih edilen veritabanıdır

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir iconBu çalışmanın konusu bir GSM paket radyo servisi olan GPRS’tir. Kısaca GSM sistemine paket bağlaşmasını getiren servis olarak nitelendirebileceğimiz GPRS sistem

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir iconMüşterilerine sağladığı hizmet ve ürün kalitesini sürekli arttıran OLEFINI firması, müşterilerinin Bina Kontrol Odasındaki merkezi bir noktadan var olan bütün

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir iconYÖN : Işığın yönü, fotoğrafçıların en kolay ve etkili olarak kullanabileceği özelliğidir. Işığın yönü, oluşan gölgenin pozisyonu ve uzunluğunu belirler. Temel olarak 5 yönden söz edilebilir. Cephe ışığı

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinden beklenen sürekli, kararlı ve yüksek performans kalitesini ve sistem üreticisi firmaların ürün garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dış cephe ısı yalıtım sistemleri tercih edilmelidir iconHer bir proje tutarı için belirli oranlarda indirim yapılması ve sokağa bakı veren cephe sayısına göre değişen kat sayı yüzdesi kullanımı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page