PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI
Indir 44.04 Kb.
TitlePRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI
Date conversion27.05.2013
Size44.04 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.zeminarastirma.com/resimler/presiyometre deneyi nedir nasil yapilir/presiyometre ile
PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI :

Zeminin taşıma gücü, temel altında oluşacak oturma ve farklı oturma

miktarlarını hesaplamak için bilhassa çakıllı, kumlu, killi, siltli, alüvyon zeminlerde ve

bozuşmuş, ayrışmış kayalar ile yumuşak kaya temellerde, uygulanan bir yöntemdir.

I - Presiyometre Deneyi cihazı;

Dairesel basınç verilerek zeminde dairesel deformasyon oluşturan silindir

şeklinde bir sonda ( prob) ve buna bağlı kumanda panosundan oluşan Menard Tipi

presiyometre aleti ile deney yapılır. Menard Tipi presiyometre aleti ;

· Yerüstü ölçme cihazı

· Prop

· Kuyu ağzından verilen basıncı ileten plastik borulardan oluşmaktadır.

Yerüstü ölçme cihazı;

Acılan sondaj deliğine indirilen proba verilen basınç değerlerini gösteren

manometreler, uygulanan basınç altında deney yapılan seviyedeki hacimsel

değişmeleri gösteren volumetreler, basıncı temin eden 200 kg/cm2 basınçla

sıkıştırılmış hava veya NO2 tüplerinden meydana gelmiştir. Ayrıca kuyu içine indirilen proba giden su ile istenilen basıncı uygulamaya yarayan dedantor, vana ve prizler

bulunmaktadır. Bu donanım bir koruyucu kutu içindedir.

Prob;

Deneyin istenilen seviyede yapılmasını sağlar. 3 hücreden oluşmuştur. Alt ve

ust hucreler koruyucu hücreler olup, ortadaki hücre ise ölçme hücresi vazifesini

gorur. Lastik bir kılıf içindeki koruyucu ve ölçme hücreleri ayrı ayrı volumetrelere bağlı

olup, uç hücreye eşit miktarda su basılır. Deney sonrası suyun geri dönmesi yani

probun kuyu içinde sıkışmaması ve kuyudan rahat çıkartılabilmesi için lastik kılıf ile

hücreler arasına ayrı bir hava kanalıyla hava verilerek deney tamamlanır.

Basınç ileten borular:

Yer ustu ölçme cihazları ile probun bağlantısını sağlayan plastik borulardır.

II - Presiyometre deneyinin yapılması

Standart GB tipi presiyometrede efektif basınç 70 kg/cm2 olup,

5-10 000 kg/cm2 arası zemin ve kaya deformasyon modülleri ölçülmektedir. NO2

tüpleri ile plastik borular vasıtası ile iletilen basınçlar; ölçme hücresinde basınç

artışını ve dolayısıyla hacim artışını, hacim artması ise volumetredeki sıvı

sütunundaki yükselme ile takip edilir. Sondaj kuyusuna yerleştirilen proba kademeli

olarak 1, 2, 3 kg/cm2 ve gittikçe artan dairesel basınçlar verilerek, her basınç

kademesi için ,15-30-60 saniyelerde ölçme hücresinde oluşan hacimsel değişimler

kaydedilir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra “x eksenine-basınc”,

“y eksenine-genellikle 60 saniyedeki hacimsel değişimler“ bir grafik üzerine

işaretlenir.

Bu grafikte ilk yükseliş kesimi probun zemine oturması ve zeminin P0 içsel

basıncını gösterir. Daha sonra lineer hale gecen eğrinin bu safhasına “ elastik safha “

denir. Menard Elastik Modülü ( Em) her seviye için grafik yardımı ile saptanır. Bu

elastik safhadan sonra eğri yükselmeye başlar ki bu noktadan itibaren deney yapılan

birimin “ plastik safhası “ başlamıştır.

Limit basınç (PL) hacimsel artışların teorik olarak sonsuza vardığı nokta olup, bu

değer teorik olarak deney yapılan kesimin “Nihai taşıma gücü”ne karşılık gelmektedir.

Presiyometrik verilere göre Menard’ın yarı ampirik formülü ile hesaplanır:

q = q0 + k.(PL – P0 ) Dr. L .Menard, 1967 )


q : Temel zeminin taşıma gücü

q0 : Zeminin temel seviyesindeki düşey içsel basınç ( sursaj basıncı )

q0 =h.γ

h : Temelin derinliği

g : Zeminin yoğunluğu

k : Temelin geometrik karakteristiklerine ve zeminin ozelliklerine bağlı katsayı

k = h / B

R : Temel yarı genişliği

PL = Limit basınc

P0 = Yatay icsel Basınc

PL* = Net Limit Basınc ( PL – P0 )

F = Guvelik Katsayısı (3 alınmıştır )

Bu durumda ;PLE = ( PL1 x PL2 x PL3x……PLn )1/n

PL1 = Temel Seviyesinin +R, +3R arasıdaki limit basınc değerlerinin geometrik

ortalaması ( R = B/2)

PL2 = Temel seviyesinin +R, -R arasındaki limit basınç değerlerinin geometrik

ortalaması

PL3 = Temel seviyesinin -R, - 3R arasındaki limit basınç değerlerinin geometrik

ortalaması

SK-7 için:

Deformasyon Modülü (E, kg/cm2)

Net Eşdeğer Limit Basınç (PL* , kg/cm2)

ORTALAMA

E* =

1761

PL*= n√PL1 x PL2 x... PLn

23
Taşıma Gücü Hesabı

 

k=

0,8

 

 

katsayı

 

 

h=

2500

cm

 

temel derinliği

 

γ=

2,10

g/cm3

 

yoğunluk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qo=

h * γ

g/cm2

 

 

 

qo=

5250,00

g/cm2

=

5,25

kg/cm2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q=

qo + k (PL*)

kg/cm2

 

 

 

q=

23,96

kg/cm2

 

Taşıma Gücü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qa=

q / 3

kg/cm2

 

 

 

qa=

7,99

kg/cm2

 

Zemin Emniyet Gerilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Add document to your blog or website

Similar:

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI iconTemel inşaatı terimleri, laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi, temel zeminlerinin taşıma gücü parametreleri, konsolidasyon ve ani oturma

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI iconTRAFO GÜCÜ HESABI

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI iconTaşıma Gücü – qu (Sismik Yöntemle)

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI iconBeton ve Betonarmenin tanımı. Hesap için temel ilkeler ve yapı güvenliği kavramı. Eksenel kuvvet etkisindeki elemanların taşıma gücü ve dikdörtgen ve dairesel

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI iconHER ŞİRKETİN, ALTI SİGMA UYGULAMASININ HER AŞAMASINDA KENDİSİNE ÖZGÜ BİR İNOVASYON YAKLAŞIMI VE ÇÖZÜMLERİ UYGULAMASI GEREKLİDİR. DOĞRU SÜREÇ GÜCÜ, İNSAN GÜCÜ VE İSTATİSTİK GÜCÜ KOMBİNASYONU SAĞLANMALIDIR

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI iconGenel olarak Karayolu taşımalarında taşıma hangi araç ile yapılırsa yapılsın (Özel Şartnamesinde aksine bir kayıt bulunmadıkça) taşıma bedeli motorlu taşıt

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI icon7 Kayış Kasnak Hesabı 30 Reduktör Şaft Hesapları 32 Tahrik Tamburu Şaft Hesabı 33

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI iconÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI iconDemokrasinin gücü ile askerin gücü tamamen ters orantılı

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI iconDemokrasinin gücü ile askerin gücü tamamen ters orantili

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page