Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I
Indir 69.33 Kb.
TitleGıda Mühendisliği Temel İşlemleri I
Date conversion27.05.2013
Size69.33 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.manas.kg/dersprogramlar/muh/GID-222.doc


KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU

Akademik Birim Adı:

Mühendislik

Bölüm/Program Adı:

Gıda

Öğretim Elemanının

Adı:

Coşkan ILICALI

e-postası:

Coskan.ilicali@gmail.com
Odası:

104

Ofis Saatleri:

Cuma 13.30- 17.00

Ders Adı:

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I

Dersin

Kodu:

GID- 222

Öğretim Dili:

Türkçe

Yılı:

2

Zorunlu/Seçmeli:

Zorunlu

Dönemi:

4

Haftalık Saat:

3

Kredisi:

3

Ön Koşulu

-

Zamanı:
Yapılacağı Sınıf:
Yöntem ve Teknik:

Power point’le ders sunumu, problem çözümü, bilgisayar uygulamaları, sanal laboratuvar

Ders Tanımı:

Bu ders proses ve gıda mühendisliği müfredatlarında standart bir temel işlemler dersidir.

Amaç:

Öğrencilere akışkanlar mekaniği prensipleri ve uygulamaları hakkında sağlam bir temel vermek, matematik ve mühendislik bilimleri bilgilerini akışkanların akışına uygulamak, Bür system bileşeni veya bir akışkan nakil sistemi tasarlamak.

Öğrenim Çıktısı:

(yılsonunda kazanılması beklenen bilgi, beceri)

Statik ve dinamik akışkan sistemlerini analiz etmek, akışkan nakil ve enstrümentasyon problemlerini çizmek, reolojik verileri analiz etmek ve yorumlamak; akışkanlar mekaniği prensiplerini endüstriyel problemlere uygumak

Kaynak ve Materyaller:

McCabe, W., Smith, J., Harriot, P. 2005. Unit Operations of Chemical Engineering, Seventh Edition, McGraw-Hill, Boston.

Yardımcı Materyaller:

Singh, R. P., Heldman, D. R. 2009. Introduction to Food Engineering, Fourth Edition, Elsevier, Amsterdam. .

Singh, R. P., Erdoğdu, F. 2009. Virtual Experiments in Food processing, RAR Press

Geankoplis, C. J. 2002. Transport Processes and Unit Operations, Fourth Edition, Prentice Hall International Edition, Upper Saddle River, NJ.

Değerlendirme (Katılım, Vize, Ödev, Final):

Katılım % 10, Vize % 40, Ödev % 10, Final % 40.

Dörtlük Sistem

Beşlik Sistem (Kırgız Sistemi)
Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

Yarıyıl Ders Notu

Derece
92-100

AA

4.0

5

Pekiyi
86-91

BA

3.5
80-85

BB

3.0

4

İyi
73-79

CB

2.5
67-72

CC

2.0

3

Orta
60-66

DC

1.5
55-59

DD

1.0
50-54

FD

0.5

2

Zayıf
00-49

FF


F1Devamsız
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DERS BİLGİ FORMU

Akademik İlkeler:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci El Kitabına bakınız.

Ders Planı:

Tarih

Konu

1. Hafta
Akışkanlar mekaniğinin tanımı, akışkanlar statiğinin temel kavramları, hidrostatik denge, barometrik denklem, problem çözümü

2. Hafta
Santrifüj alanında hidrostatik denge, manometreler, küçük basınç farklarının ölçümü, problem çözümü

3. Hafta
Sürekli yer çekimi ve santrifüjlü ayırıcı, problem çözümü, Akışkanların akışı, temel kavramlar

4. Hafta
Hız gradyanı ve kayma hızı, kayma hızı alanı, Newton ve Newton dışı akışkanlar, Gıda maddelerinde reolojik sabitlerin bulunması, Akışkanlarda vizkozitenin ve kıvamlılık katsayısının sıcaklıkla değişimi Sanal deney, problem çözümü

5. Hafta
Kargaşa; temel kavramlar, Reynolds sayısı, sınır katmanı oluşumu ve gelişimi

6. Hafta
Akışkanların akışının temel denklemleri; kararlı ve kararsız durum kütle denkliği, gıda alanınıdan uygulamalar

7. Hafta
1. Arasınav

8. Hafta
Bernoulli denklemi, gıda alanından uygulamalar

9. Hafta
Momentum denkliği, problem çözümü

10. Hafta
Borular içinde akış; laminer akış, gıda alanından uygulamalar

11. Hafta
Borular içinde kargaşalı akış, gıda alanından uygulamalar

12. Hafta
2. Arasınav

13. Hafta
Daldırılmış cisimler üzerinden akış: parçacıkların akışkanlar içindeki hareketi, gıda alanından uygulamalar, problem çözümü

14. Hafta
Katı yataklarda laminer ve kargaşalı akış, problem çözümü

15. Hafta
Akış ölçümü; Pitot tübü, venturimetre, orifismetre, rotametre

16. Hafta
Pompalar, gıda alanından örnekler

Ek Bilgiler:

Engelli Öğrenciler için Uyarılar:
Add document to your blog or website

Similar:

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I iconGıda Mühendisliği Temel İşlemleri II

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I iconGIDA VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ VE ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ İLE SORUMLU YÖNETİCİ İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I iconGIDA ve GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE ve MALZEMELERİ ÜRETEN İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA İZNİ ve GIDA SİCİLİ ve ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ İLE SORUMLU YÖNETİCİ İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I iconGıda Maddeleri ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I icon5996 Sayılı Yasa’ya Göre Gıda İşletmelerinin İzin Ve Kayıt İşlemleri…

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I iconGIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I iconGIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJELERİ

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I iconGIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJELERİ

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I iconTEMEL ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİ

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri I iconMODÜL -1 : Temel El İşlemleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page