İstatistiksel Deney Tasarımı II
Indir 26.64 Kb.
Titleİstatistiksel Deney Tasarımı II
Date conversion27.05.2013
Size26.64 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://fen.selcuk.edu.tr/istatistik/linkler/lisans/2705721.doc
DERS İÇERİĞİ


DERSİN ADI

TÜRKÇE

ENGLISH

İstatistiksel Deney Tasarımı II

Statistical Experimental Design II

DERSİN KODU

2705721
DERSİN TÜRÜ

Seçmeli
DERSİN DÖNEMİ

4.Sınıf/Güz
DERSİN KREDİSİ

Ulusal Kredi: 4(4+0)

ECTS: 7

DERSİN VERİLDİĞİ BÖLÜM

İstatistik

Anabilim Dalı:

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

Öğr.Gör.Dr. Neslihan İYİT

YAZIŞMA ADRESİ

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Oda No: 308 42003 Selçuklu Alâeddin Keykubat Kampusu / KONYA

Tel: 0 332. 223 3989

Fax:

E-mail: niyit@selcuk.edu.tr

DERSİN AMACI, ÖĞRENİM HEDEFİ, ÖĞRETİM METODU, ÖĞRETME VE ÖĞRENME MATERYALİ

DERSİN AMACI

Daha çok uygulamaya yönelik olmak üzere, verilere uygun varyans analizi modellerini oluşturmak, faktörlerin etkilerini araştırmak. Gerçek dünyadaki olguların modellenmesi

DERSİN ÖĞRENİM HEDEFLERİ

KAZANDIRILAN BİLGİ

Varyans analizi modelleri ve istatistiki sonuç çıkarma

KAZANDIRILAN BECERİ

Herhangi bir veriyi modelleyip, istatistik paket programlarını kullanarak analizlerinin yapılması ve yorumlanması.

ÖĞRETİM METODU

Konu ile ilgili temel kavramları açıkladıktan sonra, örneklerle pekiştirip daha da somutlaştırmak için bunların bilgisayarlarda uygulamalarını yapmak.

ÖĞRETME MATERYALİ

Ders notları, kitap ve dokümanlar, istatistik laboratuarı yazılım ve donanımı

DERSİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

En az bir dönem içi sınavı, ev ve dönem ödevleri, final sınavı

DERS PLANI VE İÇERİĞİ

HAFTA

TEORİK

UYGULAMA

1

Temel kavramlar; matris bilgilerinin tekrarı
2

Regresyon parametrelerinin tahmin edilmesi ve test edilmesi
3

Regresyon, dummy (kukla) değişkenler ile regresyon
4

Regresyon ile varyans analizi modelleri arasındaki ilişki
5

Faktör ve düzey (level) kavramları, 2x2 faktör düzeni6

Tek etkili modeller (tek yonlü ANOVA), parametreler, değişkenler, faktör, ANOVA tablosunun hazırlanması
7

Tek yönlü ANOVA da model parametrelerinin tahmini, testi, faktör düzeylerinin etkileri, ortalamaların karşılaştırılması, farklar için güven aralıkları ve hipotez testleri
8

Sabit ve rasgele etkili modeller, test istatistikleri, rasgele etkili modellerde hipotez testleri
9

Çok etkili ANOVA modelleri, faktörler arasındaki ortak etkileşimler
10

Sabit, rasgele ve karışık etkili modeller
11

İç içe (nested) deneylerin tanıtılması, İç içe deney tasarımı modelleri, ANOVA tablosunun hazırlanması, model parametrelerine ilişkin güven aralıkları, hipotez testleri
12

İki ya da çok etkili deneylerde rasgelelik üzerine kısıtlamalar
13

Bölünmüş parseller (Split Plots), bölünmüş parsellerde sabit, rasgele ve karışık etkiler, güven aralıkları, hipotez testleri
14

Kovaryans analizi (ANCOVA modeli), ANCOVA tablosunun hazırlanması, ANOVA model parametrelerinin testleri, güven aralıkları, regresyon değişkeninin modele etkisi
DERSİN VERİLMESİNDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1

Steel, G.D.R. and J.H. Torrie (1982). Principles and Procedures of Statistics, McGraw-Hill Publishing

2

Neter, J. , W. Wasserman and M. H. Kutner (1990). Applied Linear Statistical Models, Homewood

YAPILACAK SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı

Add document to your blog or website

Similar:

İstatistiksel Deney Tasarımı II iconİstatistiksel Deney Tasarımı I

İstatistiksel Deney Tasarımı II iconİstatistiksel Deney Tasarımının üç temel ilkesi vardır. Bunlar

İstatistiksel Deney Tasarımı II iconİç İçe Etkenli Deney Tasarımı

İstatistiksel Deney Tasarımı II icon50 KV'LUK BİR DENEY TRANSFORMATÖRÜ TASARIMI VE YAPIMI

İstatistiksel Deney Tasarımı II iconVaryans analizi ve deney tasarımı

İstatistiksel Deney Tasarımı II iconMANTIK DEVRELERİ TASARIMI DERSİ DENEY KURALLARI

İstatistiksel Deney Tasarımı II iconDENEY 3 TEK KAPI ÖZELLİKLİERİYLE SAYISAL LOJİK TASARIMI

İstatistiksel Deney Tasarımı II iconİstatistiksel analizlerin temel özellikleri ve tıbbi araştırmalarda sık kullanılan istatistiksel yöntemler gözden geçirilmiştir. Bu bölümde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve grup ortalamalarının karşılaştırılmasında kullanılan yöntemlerden söz edilecektir

İstatistiksel Deney Tasarımı II iconŞerit Biçimli Deney Parçalan : Dış çapı 12,5 mm'den büyük olan kablolardan alınan 6 deney parçasından yararlanılır. Zımbalanarak elde edilen deney parçalarının

İstatistiksel Deney Tasarımı II icon"DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN DENEY HAYVANLARININ KORUNMASI, DENEY HAYVANLARININ ÜRETİM YERLERİ İLE DENEY YAPACAK OLAN LABORATUVARLARIN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME, USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK" 16. 05. 2004 gün ve 25464 sayılı RG ÇERÇEVESİNDE

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page