Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri
Indir 23.68 Kb.
TitleOrta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri
Date conversion28.05.2013
Size23.68 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/91177aa48863fe2_ek.doc
Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri,

Saimbeyli, Doğu Toroslar, Türkiye


Cazibe Sayar1, İsak Yılmaz2 ve Simav Bargu2


1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 34396 Maslak, İstanbul

(E-posta: cazibesayar@gmail.com)

2 İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 34320 Avcılar İstanbul


Doğu Toroslarda Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik genellikle karbonat ve kırıntılı sedimentlerle temsil edilmektedir. İstifte Kambriyen­Karbonifer aralığındaki çökelimde önemli bir uyumsuzluk gözlenmemektedir.


Kumtaşı, şeyl, kireçtaşı, marn ve dolomit benzeri kırıntılı karbonat ardalanmasından oluşan Devoniyen ve Karbonifer çökelleri, 16001800 metre kalınlıkta olup, tabanında kuvarsit düzeyli Üst Permiyen’in, biyomikritik kireçtaşları ile uyumsuz olarak üzerlenmektedir. Devoniyen çökelimi yaşlıdan gence doğru Ayıtepesi, Şafaktepe ve Gümüşali formasyonlarından oluşmaktadır. Tabanda sığ denizel kuvars kumtaşları ile başlayan bu istif, üstte oldukça bol fosilli (brakiyopod, mercan, stromatoporoid, vb.) resifal kireçtaşlarını da içeren platform karbonatları, şeyl ve demirli kumtaşlarından oluşmaktadır.


Üst Devoniyen-Karbonifer sınırı spiriferid ve productid’lerle belirlenmiştir. Alt Karbonifer Ziyarettepe formasyonu, şeyl-karbonat ardalanması, kuvarsitik kumtaşı ve biyomikritik kireçtaşı düzeylerini içeren 3 farklı seviyeden oluşmaktadır.


İnceleme alanında alt düzeylerden itibaren fosillerle belirlenmiş olan platform fasiyesindeki Orta Devoniyen karbonatlarında Cyrtospirifer aperturatus, Spinatrypa cf. dorsata, Amphipora ramosa (stromatoporoid) Eyfeliyen yaşını, Spinatrypa aff. asperoides, Crytospirifer aff. schelenicus, Cyrtospirifer aperturatus, ?Stringocephalus sp. ve rugosa mercan Jivesiyen yaşını belirtmektedir.


Hypothyridina cuboides, Cyrtospirifer verneuili, C. verneuili echinosus, C. verneuili var. lonsdalii, C. verneuili var. grabaui, C. aff. quadratus, Atrypa reticularis, Desquamatia sp., Spinatrypa sp., Cyphoterorhynchus arpaensis türleri Üst Devoniyen’in Frasniyen katını göstermektedir. Rhipidomella penelope, Laminatia sp., Cyrtosipirifer sp., Athyris cf. concentrica Fameniyeni belirtir. Bu düzeyin 20 metre yukarısındaki koyu gri-siyah renkli, laminalı şeyl ve kireçtaşı tabakalarında bulunan Whidbornella caperata, Mesoplica praelonga, Schelwienella cf. percha ise Fameniyen sonu: Etrongtiyen = Struniyen katını işaret eder. Bu seviyenin 30 metre üzerinde koyu gri-siyah renkli bitümlü şeyllerde belirlenen Pustula cf. pustulosa, Martinia sp., Spinocyrtia sp., Unispirifer aff. striatoconvolutus, Antiquatonia cf. wettonensis, Dictyoclostus semireticulatus, Leptagonia sp., Rugosa chonetes sp., Composita ve Syringothyris Turneziyen katını göstermektedir. Üstteki 22 metrelik istifte yeralan koyu yeşilimsi gri renkli kumlu kireçtaşı ve çamurtaşı düzeylerinde ise Dictyoclostus semireticulatus, Rugosochonetes hemisphaericus, Unispirifer aff. striatoconvolutus, Semenewia cf. concentrica, Plichonetes interstriatus, Athyris lamellosa, Cleiothiridina sp., Reticularia sp. ve Phillipsia sp. (Trilobit) bulunmuştur, bu fosiller Viziyen katının varlığını belirlemektedir.


Anahtar Sözcükler: stratigrafi, Orta­Üst Devoniyen, Üst DevoniyenAlt Karbonifer sınırı, brakiyopod


Stratigraphy and Fossils of Middle, Upper Devonian and Carboniferous

from Saimbeyli, Eastern Taurides, Turkey


Cazibe Sayar1, İsak Yılmaz2 & Simav Bargu2


1 İstanbul Technical University, Department of Geological Engineering,

Maslak, TR34396 İstanbul, Turkey (E-mail: cazibesayar@gmail.com)

2 İstanbul University, Department of Geological Engineering, Avcılar,

TR34320 İstanbul, Turkey


Stratigraphic sequences are generally formed by carbonate and clastic sediments, belonging to the Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic in the Eastern Taurides. There is no important unconformity within the Cambrian-Carboniferous succession.


Devonian and Carboniferous sequence measuring 16001800 m in thickness is covered unconformably by the Upper Permian biomicritic limestones with a thin quartzite level at the base and sandstone, shale, limestone, marl and dolomite like clastic-carbonate sediment alternations in the rest of the formation. Devonian succession is distinguished as the Ayıtepesi, Şafaktepe and Gümüşali formations, from the bottom to the top. This sequence generally begins with shallow marine quartz sandstones, continues with platform carbonates including reefal limestones, shales and ferruginous sandstones which contain rich corals, brachiopods and stromatoporoid fossils.


The Middle Devonian, Upper Devonian, Carboniferous and DevonianCarboniferous boundary were studied mainly by spiriferids and productides. Lower Carboniferous Ziyarettepe formation consists of three different levels; shale and carbonate alternations, quartz sandstones and biomicritic limestones.


The studied of brachiopod fossils from the clayey carbonate platform sediments which previously known as Middle Devonian, the Eifelian age was determined by Cyrtospirifer aperturatus, Spinatrypa cf. dorsata, Amphipora ramosa (stromatoporoid) and Givetian stage was assigned by Spinatrypa aff. asperoides, Crytospirifer aff. schelenicus, Cyrtospirifer aperturatus, ?Stringocephalus sp. and rugosan corals.


In the Upper Devonian sediments, Hypothyridina cuboides, Cyrtospirifer verneuili, C. verneuili echinosus, C. verneuili var. lonsdalii, C. verneuili var. grabaui, C. aff. quadratus, Atrypa reticularis, Desquamatia sp., Spinatrypa sp., Cyphoterorhynchus arpaensis indicate Frasnian. Rhipidomella penelope, Laminatia sp., Cyrtosipirifer sp., Athyris cf. concentrica are from the Famennian stage. 20 meters above from these levels, the dark-gray to black laminated shale and limestone intercalations contain Whidbornella caperata, Mesoplica praelonga, Schelwienella cf. percha indicating the uppermost Famennian corresponding to the Etroeungtian = Strunian age. Over this level, about 30 m. higher, the bituminous dark shales contain Pustula cf. pustulosa, Martinia sp., Spinocyrtia sp., Unispirifer aff. striatoconvolutus, Antiquatonia cf. wettonensis, Dictyoclostus semireticulatus, leptagonia sp., Rugosachonetes sp., Composita and Syringothyris indicating the Tournasian stage as the lowermost level of the Carboniferous sediments. 15 meters above from this fossiliferous level, the black coloured sandy limestones and mudstones include Dictyoclostus semireticulatus, Rugosochonetes hemisphaericus, Unispirifer aff. striatoconvolutus, Semenewia cf. concentrica, Plichonetes interstriatus, Athyris lamellosa, Cleiothiridina sp., Reticularia sp. and Phillipsia sp. (Trilobit). These fossils belong to the Visean stage.


Key Words: stratigraphy, Middle­Upper Devonian, Upper DevonianLower Carboniferous boundary, brachiopods

Add document to your blog or website

Similar:

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri iconYenisu Köyü (Silifke-Mersin) Jeositi: Balık Fosilleri

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri iconAfyon Zonu’nun Stratigrafisi ve Alpin Metamorfizması

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri iconDİNAR (AFYON ) YÖRESİNİN STRATİGRAFİSİ ve VE NUMMULİTES’LERİN

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri iconGediz ayrılma zonu: Fay kayacı stratigrafisi ve tektonik önemi

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri iconKaraburun Yarımadası’ndaki İki Evreli Neojen Volkanizmasının Stratigrafisi ve Fasiyes Özellikleri, Batı Anadolu

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri iconMütercim Seyfullah Kılınç, 1975 G. antep doğumludur. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Orta öğrenimi sırasında 12 yaşında iken Güneydoğunun büyük

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri icon1950 yılında doğdu. Orta ve lise öğrenimini çeşitli okullarda dolaşarak tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesine devam etti, İstanbul Üniversitesi

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri iconTürklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya'dır. Orta Asya'nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri iconTebliğ qonumuzu oluşduran enstrümanlarımız (herkes öz enstrümanının bilincinde) ta Batı Çin veya Doğu Türkistan, yani Uygur Özerk Bölgesi’nden Orta Asya’ya, Orta Asya’dan Qafqazlara,

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri icon2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page