TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI
Indir 129.9 Kb.
TitleTAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI
Page1/9
Date conversion29.05.2013
Size129.9 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110125M1-1-42.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ICS 23.020.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12863/Aralık 2008
TS EN 12863

Aralık 2008

ICS 23.020.30


TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI


Transportable gas cylinders – Periodic inspection and maintenance of dissolved acetylene cylinders

TS EN 12863 (2008) standardı, EN 12863 (2002) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır.


Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA
  • Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.
  • Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi

İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.
Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)

TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.TSEK


Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)

TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.


DİKKAT!

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.


Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir.


TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.


Ön söz


  • Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 12863 (2002) standardı esas alınarak, TSE Makina İhtisas Grubu’na bağlı Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi’nce hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun.04 Aralık 2008 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir  • Bu standardın kabulüyle, TS 11791 ISO 10462 iptal edilmiştir.
  • Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.İçindekiler


0 Giriş 1

1 Kapsam 1

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 1

3Terimler ve tarifler 1

3.1 Tüp gövdesi 2

3.2 Tamamlanmış tüp 2

3.3 Gözenekli kütle 2

3.4 Gözeneklilik 2

3.5 Çözücü 2

3.6 Doymuş gaz 2

3.7 Dara ağırlığı 2

4 Genel 2

4.1 Muayene için özellikler 2

4.2 Periyodik muayeneler arasındaki aralıklar 3

5 Gaz tüpünün hazırlanması 3

5.1 Gaz tahliyesi 3

5.2 Gözle dış muayene için hazırlık 3

5.3 Vananın sökülmesi 3

5.4 Boyun/çekirdek filtrelerinin sökülmesi 4

6 Muayene ve bakım 4

6.1 Muayene işlemleri 4

6.2 Gözenekli kütlenin muayenesi 4

6.3 Ergiyebilir tapa ihtiva eden basınç tahliye tertibatları 5

6.4 Vanaların muayenesi 5

6.5 Tüp vida dişlerinin muayenesi 5

6.6 Monolitik olmayan gözenekli kütlenin düzeltilmesi 5

6.7 Gözenekli kütlenin değiştirilmesi 5

6.8 Yeniden montaj 6

7 Muhteviyatın belirlenmesi 6

8 İşaretlemeler 6

9 Kayıtlar 6

10 Kullanım dışı tüplerin hurdaya ayrılması 6

Ek A 7

(Bilgi için) 7

Ulusal mevzuatlara göre imal edilen asetilen tüpleri 7

A.2 Tarifler ve semboller 7

A.3 Genel tavsiyeler 7

A.4 Özel işaretlemeler 8

A.5 Muayene raporu 8

Ek B 9

(Bilgi için) 9

Bir tüp vanasının tıkalı olduğundan şüphe edildiğinde kabul edilecek işlem sırası 9

Ek C 12

Asetilen gaz tüplerinin gözle muayene sırasında reddi için kusur ve durumlarının tarifi ve değerlendirilmesi 12

C.1 Genel 12

C.2 Fiziksel veya malzeme kusurları 12

C.3 Korozyon 12

Ek D 17

Alet ve boşluk mastarları ve asetilen tüplerinin (monolitik ve monolitik olmayan) üst tarafının şematik görünümü 17

Ek E 18

Vana ve vana bağlantılarının muayene ve bakımı 18

Kaynaklar 19Taşınabilir gaz tüpleri – Çözünmüş asetilen tüplerinin periyodik muayene ve bakımı

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Add document to your blog or website

Similar:

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI iconTAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – DİKİŞLİ – KARBON ÇELİĞİNDEN GAZ TÜPLERİ İÇİN PERİYODİK MUAYENE VE DENEY

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI iconGAZ TÜPLERİ – TAŞINABİLİR – SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR (ASETİLEN HARİÇ) İÇİN – DOLUM SIRASINDA MUAYENE

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI iconTAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ ASETİLEN TÜPLERİ TEMEL GEREKLER, TARİFLER VE TİP DENEYLERİ

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI iconTAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – TEKRAR DOLDURULABİLİR KAYNAKLI ÇELİK GAZ TÜPLERİ TASARIM VE İMALÂT – BÖLÜM 2: PASLANMAZ ÇELİKLER

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI iconİŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI iconİşe Giriş/Periyodik Muayene Formu

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI iconİŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI iconİŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI iconİŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ – ÇÖZÜNMÜŞ ASETİLEN TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI iconTÜPLER – TAŞINABİLİR – SU KAPASİTESİ 0,5 LİTREDEN 150 LİTREYE KADAR – TEKRAR DOLDURULABİLİR – DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ TÜPLERİNİN TASARIM VE YAPIM ÖZELLİKLERİ – BÖLÜM 2: Rm DEĞERİ 1100 MPa ve ÜZERİ DİKİŞSİZ, ÇELİKTEN YAPILMIŞ TÜPLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page