TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM
Indir 382.75 Kb.
TitleTEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM
Page2/6
Date conversion14.06.2013
Size382.75 Kb.
TypeTeknik şartnamesi
Sourcehttp://www.rayihale.com/wp-content/uploads/Şartname.doc
1   2   3   4   5   6

4.2 ÇALIŞMALAR SIRASINDA OLUŞABİLECEK HASAR VE ZARARLAR


4.2.1 Yüklenici bakım ve onarım çalışmaları sırasında demiryolu hattına, tesislerine, yer altı ve yer üstü elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon hatlarına, istasyon koruma sistemlerine, enerji ve su tesisatlarına zarar vermeyecektir.

4.2.2 Herhangi bir zarar meydana gelmesi halinde, hasarlar en kısa zamanda(kontrol teşkilatının belirleyeceği süre içerisinde) tekniğine uygun olarak yüklenici tarafından giderilecektir.

4.2.3 Hasarlar yüklenici tarafından giderilemediği takdirde TCDD tarafından giderilecek ve yapılacak masraflar TCDD muhasebe usullerine göre yükleniciye fatura edilecektir. Fatura bildirimi müteakip en geç 30 iş günü içerisinde TCDD veznesine yatırılacak veya fatura tarihinden sonra gelecek ilk hakedişten kesilecektir.

4.2.4 Yüklenici çalışmaları sırasında demiryolu trafiğini tehlikeye düşürmeyecek, can ve mal güvenliği açısından TCDD’nin 2701 numaralı Genel Emir, 641nolu Tamim ve TCDD’nin diğer ilgili mevzuatları ve iş güvenliği mevzuatları dahilinde her türlü önlemi alacaktır. Yüklenicinin demiryolunda yaptığı çalışmalar sırasında meydana gelecek her türlü kaza vb. olayların sorumluluğu yükleniciye aittir. Yüklenici, çalıştırdığı personele, gerekli bütün kurs ve eğitimleri vermekle sorumludur.

4.2.5 Mevcut yoldaki küçük yol malzemelerinin kaynak işleminin yapılmasına yönelik olarak sökülmesi ve tekrar montajı Yüklenici sorumluluğundadır. Bu işlemler sırasında el aletleri kullanılmayacak, tork ayarlı tirfonöz-blonöz gibi makinelerle yapılacaktır. Bu işlemler sırasında malzemelerde oluşacak zararların (diş sıyırma, malzeme çatlaması, eğilmesi v.b.) sorumluluğu yükleniciye aittir.

4.2.6 Çeşitli uzunluktaki raylar birleştirilerek 180 m uzunluğunda ray dizileri haline gelecek şekilde kaynaklanacaktır. TCDD, uygun görmesi durumunda ve teknik zorunluluk olan hallerde bu uzunluğu değiştirme hakkını saklı tutar.

4.2.7 Ray boylarının kaynaklanıp uzaması sonucu, rayların çektirilmesi sırasında plastik seletler ve diğer bağlantı elemanlarının zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınacak, seletlerin kayması veya konumlarının bozulması önlenecektir. Bunun için gerekirse uzun raylar çektirilirken ray altına yeterli miktarda sürtünmesiz makara konulacaktır.

4.2.8 Kaynaklar sırasında konumu bozulan travers ve üstyapı malzemeleri tekniğine uygun şekilde tekrar eski haline getirilecektir.

4.2.9 Kaynak yapımı esnasında yangın çıkmaması için her türlü önlem alınacaktır. Yangın çıkması halinde oluşacak her türlü zararın sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır.

4.2.10 Yoldan çıkacak malzemeler toplanarak TCDD tarafından belirlenen depolarına tutanak ile teslim edilecektir.

5. KAYNAK YAPIM İŞLEMLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

5.1 GENEL


5.1.1 Kaynaklar, otomatik olarak ve programlanabilir MAKM kullanılarak yapılacaktır.

5.1.2 İstekli kaynak işlemlerinde kullanacağı MAKM’ye ait teknik özellikleri ve kaynak işlemi sırasında uygulanacak prosedürü işe başlamadan önce TCDD onayına sunacaktır.

5.2 MAKM’YE AİT TEMEL GEREKSİNİMLER

5.2.1 Kavrama Kuvveti (Clamping Force)


MAKM’da raylar uygun bir kavrama sistemi ile sabitlenecektir. Kavrama pabuçlarının şekil ve profili, kuvvet uygulandığında raylarda hasar veya çatlaklar meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir.

5.2.2 Ön Isıtma – Kıvılcımlanma (Preheating-Flashing)


Bütün işlem boyunca ısıtılmış bölge yüzeyleri düzgün ve yuvarlanma yüzeyine dik olarak ilerleyecektir.

Ön ısıtma – kıvılcımlanma sırasında rayların uçlarında hiçbir fazla ısınma belirtisi görünmeyecektir. Bir kez başlatıldıktan sonra kıvılcımlanma sürecinde herhangi bir kesinti olmayacaktır.

5.2.3 Şişirme (Upsetting)


Şişirme kıvılcımlanmadan hemen sonra yapılacaktır. Boşlukların kapatılması ve oksitlerin çıkarılması için yeterli düzeyde basınç tatbik edilecektir ve böylece bunların kaynak ara yüzünde asgari seviyede tutulmaları sağlanacaktır. Kaynak ara yüzeyi şişirmenin ortasına kadar uzanacaktır.

5.2.4 Kavramanın Açılması (Unclamping)


İki rayın ekseninin bozulmaması için, kavrama şişirme işlemi bittikten minimum 4 saniye sonra açılacaktır.

5.2.5 MAKM Kaynak Parametreleri ve Kayıtlar


5.2.5.1 Madde 5.1.2 de belirtilen işlem prosedürü içerisinde yer alacak olan kaynak işlemi parametreleri madde 6.2.2 de belirtilen MAKM Onay İşleminde geçerli olacaktır.

5.2.5.2 Kaynak makinesi ve/veya kontrol sistemi donanımı aşağıdaki belirtilenleri gösterebilecek ve otomatik olarak kayıt ederek saklayacaktır:

a) Kaynak işlem parametrelerinin belirlenmesi ve ayarlama detayları;

b) Kaynak akımı;

c) Şişirme kuvveti veya basıncı;

d) Yer değiştirme

e) Kaynak süresi

5.2.5.3 Kaynak işlem parametreleri izlenecek ve kayıt altına alınacaktır. Bu kayıtlar, uygun kaynak onayına baz teşkil edilecektir. Kaynak işlem parametreleri -10ºC ve üstündeki ısılarda programda herhangi bir değişiklik olmaksızın kaynak üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Çeşitli ray ısıları nedeni ile ön ısıtma parametrelerindeki değişimler kaynak işlem parametrelerinde değişiklik olarak göz önüne alınmayacaktır. Böyle bir durumda madde 6.3.2.4.2 hükümlerine göre eğme testi yapılacaktır.

NOT: Mevsimsel olarak ısıda ortaya çıkan aşırı farklılıkları nedeni ile yüklenici alternatif kaynak işlem parametreleri kullanımını talep edebilir. TCDD’nin onayını müteakip yüklenici alternatif kaynak işlem parametrelerini uygulamaya koyabilir.
1   2   3   4   5   6

Similar:

TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM iconTEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM iconTEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamede TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM iconTCDD’yi Geliştirme Ve TCDD Personeli Dayanışma Ve Yardımlaşma Vakfı

TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM iconTCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM iconTCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM iconTCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM iconTCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM iconTCDD’ yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM iconTCDD’ yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD MAKM iconTCDD’Yİ Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page