WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
Indir 32.32 Kb.
TitleWİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
Date conversion15.06.2013
Size32.32 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://xa.yimg.com/kq/groups/4805000/1175701494/name/WİSC-R EĞİTİM DUYURUSU.doc


UYGULAMALI WİSC-R EĞİTİMİ

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

WİSC-R TESTİNE AİT ALT TESTLERİN TANITIMI

 1. Genel Bilgi; Çocuğun değişik kategorilerdeki bilgi ve öğrenme kapasitesini ölçen sorulardan oluşur.

 2. Benzerlikler; Çocuğa söylenen İki farklı nesnenin ne bakımdan birbirine benzediklerini bulması istenir.

 3. Aritmetik; Basitten zora doğru sıralanmış işlemleri yapması istenir.

 4. Sözcük Dağarcığı; Çocuğun ne kadar çok yada ne kadar az kelime bilgisine sahip olduğumuzu anlamaya yardım eder.

 5. Yargılama; Çocuğun akıl yürütme, çözüm üretme ve olaylar arasında nasıl bağlantı kurduğunu gösteren bir alt testtir.

 6. Sayı Dizisi; Çocuğun dikkat, algı ve hafıza ile ilgili fonksiyonlarını ölçer.

 7. Resim Tamamlama; Çocuğa gösterilen resimlerde eksik olan kısmı bulup söylemesi istenen bu test aracılığı ile de çocuğun dikkatini ve çevresindeki objeleri ne ölçüde tanıdığı anlaşılır.

 8. Resim Düzenleme; Çocuktan kendisine verilen resimleri sıralayarak bir hikaye oluşturması istenir. Detayları birleştirerek anlamlı bir bütün oluşturmaya dayalı bu test çocuğun analiz ve sentez yetisinin ne durumda olduğunu gösterir.

 9. Küplerle Desen; Çocuğun kopya etme ve el becerilerini ölçer.

 10. Parça Birleştirme; Parçalara ayrılmış objelerin parçalarını doğru bir şekilde bir araya getirerek tamamlaması istenen bu testte de dikkat ve bütünleştirme yetisinin ne durumda olduğu gözlenmiş olur.

 11. Şifre; Sayı ve işaretlerden oluşan bir sayfalık metni kodlaması istenir.

 12. Labirentler; Uzun yıllar değişik zeka testlerinde de kullanılmıştır. Ancak güvenirliliğinin zayıf olması nedeniyle son yıllarda geliştirilen zeka testlerinde yer almamaktadır. Wisc-R’ın yedek alt testi olarak kullanılır.

B-WİSC-R TESTİNİN KATILIMCILAR TARAFINDAN UYGULANMASI

C- WİSC-R TESTİNİN UYGULANMASI VE PUANLANMASI

 1. Alt testlerin uygulamalı olarak gösterilmesi

 2. Alt testlerin puanlanmalarının yapılması

 3. Test skorlarının yorumlanması ve IQ değerlerinin hesaplanması

 4. Test ile ilgili ayrıntılı rapor düzenlenmesi.

EĞİTİMİN SÜRESİ: 10 saat Bu süre içinde testin uygulanma kuralları ve uygulama biçimi ile ham puanların işlenmiş puanlara çevrilmesi, grafik çizimi, Sözel IQ, Performans IQ ve Total IQ’nun hesaplanması ve rapor düzenlenmesi konularında eğitim verilecektir. Son 5 saat ise katılımcıların uygulamalarının değerlendirilmesine ayrılacaktır.

Katılımcıların Eğitimciden ihtiyaç duydukları her vaka için süpervizyon alma hakları bulunmaktadır.

ÜCRET: Mezunlar için 650 TL, öğrenciler için 600 TL.

Eğitim sonunda uygulama yapan ve eksiksiz rapor düzenleme konusunda yeterlik gösteren katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir. Bu belge, Danışmanlık Merkezleri, Özel Hastaneler, Rehabilitasyon Merkezleri, Devlet Hastaneleri gibi kurumlarda tanınmaktadır. Sadece Wisc-R testi ile ilgili bir çifte standart söz konusudur. TPD, Wisc-R eğitimini sadece TPD’nin verebileceğini beyan etmesine rağmen, MEB’e bağlı RAM’larda bu eğitimi vermiştir. (Bu bilgi MEB Psikometrik Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’nde görevli bir arkadaştan alınmıştır) Şimdi ise bu eğitimi pek çok RAM bünyesinde PDR mezunlarından oluşan Wisc-R formatörleri vermektedir.

Derneğimiz tarafından verilen eğitim sertifikaları Türkiye genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından kabul görmektedir. Saadece Wisc-R testi yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bazı kurumlar tarafından tanınmamaktadır.

Yirmi yıl boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışmış biri olarak, Üniversite ve Devlet hastaneler’ inde çalışan hiçbir Psikoloğun herhangi bir testin Sertifikasına sahip olduğunu görmedim. Ama PDR ve Felsefe mezunlarının test raporlarının altına Psikolog diye imza attıklarını ve aynı bir Psikolog gibi çalıştıklarını gördüm. Şimdi ise Sosyal Hizmet görevlilerinin Psikologların işini yapmaya hazırlandıklarını duyuyorum. Derneklerin ise birbirleri ile uğraşmaktan asıl sorunlara odaklanmaya zaman ve enerjilerinin kalmadığını düşünüyorum.

EĞİTİMCİ Uzm.Psk.Mutlu Hacıosman

ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Uzm.Psk.P.Mutlu Hacıosman

23.09.1961 İstanbul Doğumlu

EĞİTİM DURUMU

-Şair Mehmet Emin Yurdakul İlköğretim Okulu (1968-1973) - İstanbul

-Yeni Levent Lisesi ( Orta ve Lise eğitimi 1973-1979) - İstanbul

-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ( 1980-1984)

-İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı (1991-1993)

Tez konusu: “Simulasyon (Temaruz) yapan suçlularda kişilik profilinin araştırılması”

Tez Danışmanı Prof. Dr. Ertaç İlkay

İKAMETGAH ADRESİ

Şair Mehmet Akif sokak. Yüksel Ap. A Blok No:7/6

Fındıkzade/ İstanbul

TELEFON

EV:212 589 12 79

CEP 0533 777 51 83

İŞ: PSİKOLOJİK TESTLER DERNEĞİ 212 530 79 49

İŞ DENEYİMLERİ

-1985-2003 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikoloji Laboratuarı, Erkek servisi, Adli Psikiyatri Bilim Dalı (1994-1997)

-1998-2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akciğer ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sigara Bıraktırma Polikliniği kuruculuk ve işlevsellik kazandırma görevi.

-1998-2001 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Sınıf “Davranış Bilimlerine Giriş” dersleri

2003-2005 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Polikliniği kurma ve aktif olarak çalışma görevi.

-Psikoloji öğrencilerine ve Psikoloji mezunlarına Psikolojik Testler ve Psikoterapi yöntemleri ile ilgili eğitimler vermek ( 1997- …..)

KATILDIĞI EĞİTİMLER

-Stratejik ve Sistemik Aile Terapileri (1988-1989) - Uzm. Psk. Emre Konuk


- Systemic Approach in Couple Therapy june, 1998 m.s peggy papp (m.s.w) in istanbul

-İ.Ü Çapa Tıp Fakültesi Psikanaliz Toplantıları ( 1993-1995)


-III.Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi 26-28 Kasım 1999/İstanbul


-4.Uluslarasi İstanbul Psikanaliz Buluşmalari “Melankoli “ 8-9 kasim 2002

-Psikanalitik Bakış 1/ Travma ve Yaratıcılık 17-19 Nisan İstanbul

Yayınları

Rorschach Testi Nedir, Ne Değildir. Ocak 2005

Unutulmuş Evrensel Dili Anımsama Yolunda Semboller. Kasım 2006

CAT ve L.Duss Psikanalitik Öyküler Testi. Tercüme ve Vaka Örnekleri  2.baskı 2008

TAT (Tematik Algi Testi) Tercüme ve Vaka Örnekleri 2007

Çocukta Oyunla Tanı ve Tedavi Geniş Kapsamlı Bir Çalışma 2007

Evvel Zaman İçinde Masallar vardı. Mayıs 2008.

Evvel Zaman Testi. Mayıs 2008.

ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI PROJELER

-“Evvel Zaman” Testinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

-Çizgi Roman kahramanlarının kişilik analizi ve bireyin kullandığı savunma mekanizmalarını gösteren “Kahramanın Kim Testi

-Her Yönüyle Zeka Ölçümü (HYZÖ)

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Organik Olmayan Baş Ağrısı Vakalarının Çok Yönlü Bir Psikiyatrik Değerlendirilmesi. Dr.M.Kerem Doksat, Psk.Betül Yeler, Psk.Mutlu Hacıosman.Yeni Symposium Dergisi Temmuz 1993, yıl 30, sayı 3 ayrıca III.Uluslararası Ağrı Kongresi’nde tebliğ edilmiştir (3-5 Ekim 1991, İstanbul)

Ankilozan Spondilit ve Diabetes Mellitus teşhisi almış hastalarda SCL-90 yardımıyla ruhsal belirti tarama sonuçları. Dr.H.Cemal Kocabaşoğlu, Dr.Neşe Kocabaşoğlu, Dr.Dilşad Sindel, Psk.Mutlu Hacıosman,Dr.Ender Karaca, Dr.Göksel Somay. Symposium dergisi, Temmuz-Ekim yıl 1993, sayı 31, sayfa 3-4

The Relationship Between Diabetics’ Metabolic Control Levels and Psychiatric Symptomatology.A.Songar, N.Kocabaşoğlu, İ.Balcıoğlu, E.Karaca, C.Kocabaşoğlu, M.Hacıosman, G.Somay. İntegrative Psychiatry An İnternational Journal for the Synthesis of Medicine and Psychiatry. Volume 9, Number 1, 1993.

Premenstruel gerilim sendromunda prolaktin, depresyon anksiyete. Uzm.Dr.Neşe Kocabaşoğlu, Psk.Mutlu Hacıosman, Dr. Feray Karaali, Uzm.Dr.H.Cemal Kocabaşoğlu.

Birinci Uluslararsı Adolesan Çağı Kadın Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar Kongresi, 25-29 ekim 1992, Antalya, Türkiye.

Mental Etkinlik Ve Hipoglisemi.Uzm.Dr.Neşe Kocabaşoğlu, Doç.Dr.İbrahim Balcıoğlu, Uzm.Psk.Mutlu Hacıosman. Yeni Symposium Dergisi, 1994.

 

YABANCI DİL : Orta düzeyde İngilizce

Add document to your blog or website

Similar:

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ iconPPD testi hakkında bilgi

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ iconTÜRKÇE GENEL BİLGİ TARAMA TESTİ

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ iconHazırlanmıştır. Raporun amacı, Etiyopya hakkında genel bilgiler sunmak, Etiyopya ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında bilgi

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ iconHazırlanmıştır. Raporun amacı, Etiyopya hakkında genel bilgiler sunmak, Etiyopya ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında bilgi

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ iconTIP FAKÜLTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ iconBIOS HAKKINDA GENEL BİLGİ

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ iconÜrün Hakkında Genel Bilgi

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ iconIFAC HAKKINDA GENEL BİLGİ

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ iconUyuşturucu Hakkında Genel Bilgi

WİSC-R TESTİ HAKKINDA GENEL BİLGİ iconÜrün Hakkında Genel Bilgi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page