OYUN İNCELEMESİ RAPORU
Indir 72.48 Kb.
TitleOYUN İNCELEMESİ RAPORU
Date conversion16.06.2013
Size72.48 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dersindir.net/indir/oyun-incelemesi-raporu.doc

OYUN


İNCELEMESİ

RAPORU
Onur Nevin SİPAHİ

3004 – Sahne Tasarımı - II


OYUN İNCELEMESİ RAPORU


I. KİMLİK ÇÖZÜMLELERİ

1

Oyunun Adı – Yazarı

Cimri – Moliere

2

Oyunun Yazıldığı Yıllar

1668

3

Bölümleme

(Perde/Sahne/Bölüm vb.)

V Perdelik komedi.

1. Perde – 5 sahne

2. Perde - 5 sahne

3. Perde - 9 sahne

4. Perde - 7 sahne

5. Perde - 6 sahne

4

Dilimize Çevirenler

Cimri’yi Türkçe’ye ilk çeviren Vefik Paşa’dır. “Azarya” adıyla çevirmiştir. Daha sonra Teodor Kasab “Pinti Hamit” adıyla çevirmiştir. İlk tam çeviriyi 1938’de İsmail Hami Danışment yapmıştır. Yine Yaşar Nabi Nayır, Sebahattin Eyüboğlu dilimize çevirmiştir.

5

Ortalama Süre

2 saat 15 dakikadır.

6

Dekor (Dekor tanımları ve değişimleri)

Cimri’yi oynarken dekor, kostüm, ışık oyunlarına değil; önemi konuşmaya vermişlerdir.

7

Basındaki Yankıları

(Haber, Makele, Eleştiri, Fotoğraf vb.)

1668’de sahnelenen Cimri, çok iyi bir başarı kazandığı halde çok da iyi karşılanmıyor. Versailles’deki şenliklerde çok büyük bir başarı kazanıyor. Fakat aydın kesim örneğin; Racine, Moliere karşı cephe alıyor. Moliere bir süre için yazı yazmayı bırakıyor.II. ORTAM ÇÖZÜMLEMELERİ

1

Yazıldığı dönemin siyasal toplumsal koşulları

Moliere yaşadığı çağ bugüne dek Fransızların en mutlu saydıkları çağdır. Bununla beraber bu parlak çağ o zaman ve çok daha sonlara kadar sanıldığı gibi karanlıklardan çıkmış değildi. Ancak yine bu yüzyılda Fransa Güneş Kral adını alacak kadar başarılı, anlayışlı ve mutlu bir kral ve kurucu devlet adamlarına kavuşmuş; o zamanın en çalışkan sınıfı olan burjuvalık sömürgen aristokratlara inat, büyük Fransız Devrimini hazırlayacak ve sonunda başaracak kadar yükselme yollarını bulmuş, kısacası Fransa o yüzyılda Fransa olmuş, dilini, düşüncesini sonraki devrimlerin sadece geliştireceği sağlam temellere oturtmuştur. XVII.yy. daha çok düzenleyici, ölçü ve denge bulucu uzlaştırıcı bir çağdır. İşte Moliere böyle mutlu bir çağın adamıdır. Güneş Kral’ın önüne çıkabilmek için Moliere yıllar yılı karanlıklarla savaşmak zorunda kalmıştır.

2

Dönemin Sanatına Egemen olan Akım/Akımlar

Klasizm.

3

Oyunun Türü ve Biçimi

Komedi – Anlaşılır bir dili var, dönem toplumuna indirgenmiştir. Fransa’nın köylüsüne varıncaya kadar anlaşılabilir dilde yazılmıştır. Herkesin anlayacağı bir anlatışla, kitap diliyle değil sahne diliyle verme yolunu seçmiştir. Halkın dili yazarın dili olmuştu.

4

Yazarın Özgeçmişi

1622 Moliere, Paris’te, rahat, hatta zengince bir evde doğuyor. Babası sarayın halıcıbaşı, tutumlu bir tüccar, anası yine bir halı tüccarının, okuma yazması kıt, iyi giyinmesini sever kızıdır.

1637 Moliere belki dört yıldan beri kendi isteği ve dedesinin desteklemesiyle koleje (şimdiki Louis le Grand lisesine) girmiş bulunuyor. Parlak bir öğrencidir. Beş yıl Latince’ye dayanan bir öğretim gördükten, iki yıl da felsefe okuduktan sonra 1639’da Moliere kolejden çıkıyor. 1640’da Moliere tiyatro oyuncusu Madeleine Bejart’la tanışıyor. 1643 Moliere baba evinden ayrılıp ayrı ev tutuyor. Başlarında Madeleine Bejart olan tiyatro oyuncularıyla düşüp kalkıyor. Ünlü Tiyatro (İllustre Theatre) adıyla kurulan kumpanyaya katılıyor. Bu kumpanyada Madeleine’in kardeşleri, Moliere’in çocukken hocası olmuş Pinel de vardır. 1644’de Ünlü Tiyatro büyük umutlarla açılıyor. Jean Baptiste Poquelin, ilk defa Moliere adını kullanarak kumpanyanın başına geçmiş durumdadır. Daha çok tragedyalarda rol alıyor. 1645’de kumpanya yeniden, ama bağımsızlığını kaybederek işe başlıyor. Alacaklılar Moliere’i her gün biraz daha fazla sıkıştırıyorlar.

Ünlü Tiyatro büsbütün iflas ediyor ve küçülen kumpanyanın taşraya çıkmaktan başka çaresi kalmıyor. Babasının bütün öğütlerine rağmen Moliere yolundan dönmüyor. 1647’de Moliere hayatını yalnız tiyatroya vermeye başlıyor. 1648’de yeniden düzenlenen Ünlü tiyatro 13 yıl sürecek olan taşra gezilerine çıkıyor. İlk durak Nantes’dir. 1659’da Moliere, tiyatrosuyla Paris’e yerleşiyor. İlk başarılar pek parlak olmasa da Moliere eski borçlarını ödemek kaygısına düşecek duruma geliyor. Moliere’in yazdığı ilk önemli komedya, Gülünç Kibarlar ünlü saray oyuncularının ve birçok saraylıların öfkelerine karşı tutuyor. Moliere’i Paris’te ilk ciddiye aldıran bu oyun oluyor. Ama sonunda Moliere’e kan kusturacak olan düşmanlıklar da bu başarıyla başlıyor. 1669’da Tartuffe’un oynanmasına izin çıkıyor ve halk piyesi büyük b ir coşkunlukla karşılıyor. Aynı yıl Moliere, Monsieur de Pourceaugnac’ı, eskiden yazdığı bir oyunu, sahneye koyuyor. İyi para getiriyor. 1671’’de Moliere tiyatro hayatının başından beri iyi ve kötü günlerde dostu kalmış olan Madeleine’i kaybediyor. Ana karısıyla barışıyor, Psyche, Scapin’in Dolapları, Escarbagnas Kontesi oynanıyor.

Kilisenin ve softaların tiyatroya ve Tartuffe yazarına olan hıncı, ölümünde açıkça ortaya çıkıyor. Herkes gibi gömülmesine izin verilmiyor. Karısı kraldan zorla ve gizil gömülmek şartıyla izin koparıyor. Sonradan kemikleri bile mezarından çıkarılıp bir kenara atılıyor. La Fontaine’in kemikleriyle Moliere’inkiler birbirine karışıyor.


5

Yazarın Dünya Görüşü, Sanat ve Tiyatro Anlayışı

Moliere çağında Paris’de tiyatro, edebiyatın şahdamarı olmuştu. Fransız düşüncesi sanatla en iyi sahnede kaynaşıyor, özelliklerini en rahatça orada belirtiyordu. Bununla beraber ya tragedyada olduğu gibi yalnız klasik örneklere, sarayın incelmiş kültürüne ve şiire çevrik, yada kaba komedyalarda olduğu gibi halk kaynaklarına, ucuz güldürmelere, tuluata, el, kol ve yüz oyunlarına, gelişigüzel sözlere çevrikti. Moliere sarayla alışverişi olan zengin bir ailenin çocuğuydu, ama sanatı dolayısıyla Fransa’nın köylüsüne varıncaya kadar her çeşit halkıyla da senlibenli olmuştu. Hem Paris’ten taşraya gitmiş, hem taşradan Paris’e gelmiş, her iki dünyanın da sözcüsü olmuştu. Hem yüksek tahsil görmüş, çağının en ileri, en serbest düşünceli aydınlarıyla düşüp kalkmış, hem de bilgisiz, yoksul, kaba konuşmalı yurttaşların insanlık tanıda varmıştı. Kralı da kır bekçisini de güldürmüş, düşündürmüştü. Hem yazar hem oyuncu, hem işveren hem işçi olması dolayısıyla da insanlığın her haline, her kılığına girmişti.


6

Oyunun, Yazarın Öteki Yapıtları İçindeki Yeri

Moliere, komedya yazarlığı denemelerine taşra gezilerinde başlıyor. “Şaşkın, Zoraki Hekin, Gorgibus Çuvalda, Uçan Hekim, Aşk Kırgınlığı” gibi kaba halk komedyaları (Fars) 1658 yılında yazılıp oynanmıştır. Daha sonra sarayla ilişiği olan yazarlarla tanışmıştır. En beğendikleri Thomas Corneille, Madeleine, Bejart’tı. Bu yolla kral önünde tragedya oynatma fırsatını bulmuştur. “Gülünç Kibarlar” piyesini başka tiyatroda oynatanlarla tartışıyor. Bunun üzerine “Boynuz Korkusu” diye bir piyes yazıyor. Komedyada kazandığı başarıya güvenerek bir tragedya yazıyor, kötü karşılanıyor. Bu durumu “Kocalar Mektebi” ve “baş Belaları” oyunlarıyla düzeltiyor. Moliere “Kadınlar Mektebi”nin ardından Kadınlar Mektebi’nin tenkitini sahneye koyuyor, beğeniliyor. Moliere en olgun günlerini “Misanthrope” ile yaşıyor. Tartuffe’un oynandığı sıralarda oyunu yasaklanıp kaldırılıyor. 1668’de Amphitryon ve Cimri oynanıyor. Versailles Şenlikleri’nde büyük başarı kazanıyor.aynı yıl Tartuffe’un oynanması için izin çıkıyor. Kral karnaval için aşk üstüne oyunlar istiyor. “Muhteşem Aşıklar” ve “Kibarlık Budalası” bu yıllar içerisinde oynanıyor. En yakın dostu Madeleine’yi kaybediyor. Scapin’in dolapları Escarbagnas Kontes’i oynanıyor. Ve entrikalar yüzünden sarayda kaybettiği yerini bulabilmek umuduyla “Hastalık Hastası”nı yazıyor. Moliere, Cimri oyununu Plautus’un “Çömlek” adlı yapıtından esinlenerek yazmıştır. İşin aslını bilen tiyatro adamının Cimri’yi ne çevre özelliklerine nede bütün özellikleri silen genelleştirmeye yönetmeden ikisi ortası v eyerine göre anlatış bulması gerekir. Bu oyunun değerli eserin özüne uygun olması, insanlığa yeni bir anlayış getirebilmesi için Moliere’in sanatındaki bu ikircilik yanı belirtmesi gerekir. Oyunun sonundaki garip rastlantılar bir yana her şey cimriliğin tutarlı bir sonucu oluyor.

7

Oyunun Tiyatro Tarihi İçindeki Yeri

Amphitryon, Georges Dandin ve Cimri 1668’de oynanıyor. Moliere Lulli ile birlikte Versailles’da hazırladıkları şenlik büyük başarı kazanıyor. Fakat Cimri iyi karşılanmıyor. Yalnız Boileau beğeniyor. Racine, Moliere’a karşı cephe alıyor. Moliere bir süre için kalemi bırakıyor.III. DRAMATURGİ ÇÖZÜMLEMELERİ

1
Tema1.a

Ana Tema

Cimrilik
1b

Yan Tema

Para, hırs.

2
Önerme – Mesaj

Bir insan, elindekilerin değerini bilmedeğinde, elinden kaybettiğinde de pişman olmamalıdır.

3
Karşıtlıklar3a

Asal Karşıtlıklar

?
3b

Yan Karşıtlıklar

?

4
Durumlar4a

Mekan/Mekanlar

Harpagon’un Evi
4b

Atmosfer

Harpagon’un davranışlarından dolayı yer yer gergin bir atmosfer hakim olsa da diğer komik öğelerle anlık gerginlikler birleşince komik durum ortaya çıkmıştır.

5
Kişileştirme5.1

Kişileştir. Gen. Kurgusu5.1a

Birincil Kişiler

Harpagon
5.1b

İkincil Kişiler

Cleante, Elise, Frosine, Valere, Mariene, La Fleche
5.1c

Yan Kişiler

Anselme, Jacques Usta, Claude Kadın, La Merluche, Brindavoine, Simon Efendi.
5.1d

Figüranlar

Komiser ve Yardımcıları.
5.2

Rollerin Yapı. Özellikl.5.2a

Biyolojik Özellikleri

Harpagon: 1.50 boyunda, zayıf, ihtiyar, sakallı.

Cleante: 1.70 boyunda, Harpagon’un oğlu, 25 yaşlarında.

Elise: 1.65 boyunda, Harpagon’un kızı, 30 yaşlarında.

Valere: Harpagon’un uşağı, 35 yaşlarında, Elise’in aşığı.

Mariane: Cleante’in sevgilisi, 23 yaşında. Harpagon’un evlenmek istediği kız.

Frosine: 35 yaşlarında, arabulucu kadın.
5.2b

Psikolojik Özellikleri

Harpagon: Cimri, aksi, huysuz, ihtiyar.

Cleante: Babasının baskısı altında ezilmiş, düşündüklerin idile getirmekte korkan, pasif, oyun gelişim sürecine göre cesaret gösteren bir tip.

Elise: O’da babasının cimriliği yüzünden ezilmiş, pasif bir tip.

Valere: Dalkavuk, ama aşığı için her şeyi göze alan bir tip.

Mariane: Pasif, tutucu, namuslu.

Frosine: Dalkavuk, paragöz, düzenbaz, arabulucu, merhametli (aşıkları birleştiren).
5.2c

Sosyolojik Özellikleri

Harpagon: Zengin, belli bir statüye sahip.

Cleante: Babasının egemenliği altında ezilmiş, bir şekilde hayatını yola koyma çabası içinde.

Elise: Onun için önemli olan Valere’e kavuşmak.

Valere: Dalkavuk olmasına rağmen Elise kavuşmak onun için daha önemli.

Frosine: Para koparmak için her şeyi yapan bir kadın. Yine de aşıkları birleştirmek için bu niyetinden vazgeçebiliyor. Para onun için önemli.
5.2d

Tavır Özellikleri

?
5.3

Rollerin İşlevs. Özellikl.5.3a

Rolün Konumu

Harpagon birincil kişi.
5.3b

İşlevi

Oyun gelişimi ve süreci içinde çok önemli bir yeri var. Harpagon’u oyundan çıkarmamızın imkanı yoktur. Oyun o’nun yaptıkları üzerinde dönmektedir.
5.3c

Yönelişi

İlk başta cimriliğ iyüzünden aşağı doğru yönelir. Fakat daha sonra aşık olduğu kız ile para arasında bikarar olunca oyunun sonunda yine paraya yönelir. Yönelişi; para.
5.3d

Önündeki Engel/Engeller

Cleante’in parayı çalıp babasına geri vermemesi ve aşığı ile evlenmesini şart koşması onun için bir engel teşkil ediyor.
5.3e

Gelişim

Harpagon’un yönelişi baştan itibaren paraydı. Gelişim sürecinde kararsızlığa düşse bile yine parayı seçmiştir.
5.3f

Sonuç

Sonuç olarak aşka karşı bir gelişim gösterse de, o yine parayı seçmiştir.

6
Olay Dizisi6.1

Düğümler

Harpagon’un parasının çalınması ve oğlu ile tefecide karşılaşması.
6.2

Krizler

Oğlunun Mariane’yi sevdiğini öğrenmesi.
6.3

Doruk Nokta

Parasının çalınması.
6.4.

Çözümler

Parasının bulunması ve Mariane ile Cleante’nin babasının ortaya çıkması.

7
Motifler

?

8
Kaynakça

Aziz ÇALIŞLAR, Tiyatro Ansiklopedisi.

Sebahattin EYÜBOĞLU, Cimri’nin Çevirmeni.

Add document to your blog or website

Similar:

OYUN İNCELEMESİ RAPORU iconOYUNUN YAPISI – OYUN İNCELEMESİ

OYUN İNCELEMESİ RAPORU iconA) Oyun Kurallarının Yorumlanması ve Hakemler için Rehber – Oyun Alanının İşaretlenmesi (Futbol Oyun Kuralları Kitabı Sf. 56)

OYUN İNCELEMESİ RAPORU iconİNCELEMESİ RAPORU METİN : “KRAL OİDİPUS” (SOPHAKLES) HAZIRLAYAN : Sezen PEKER 0211941010 I. KİMLİK ÇÖZÜMLEMELERİ

OYUN İNCELEMESİ RAPORU iconGüneş parlar, su akar, ağaç dalları rüzgârda sallanır, çocuk oyun oynar. Oyun oynamak çocuğun doğasında vardır. Çocuk oyun oynayarak içinde yaşadığı dünyayı

OYUN İNCELEMESİ RAPORU iconYukarıda adı geçen işletmenin Dönem Faaliyet Raporu İncelemesi ve Yerinde Denetimi tarafımızca yapılmış olup, tespit edilen hususlar bu denetim raporunda belirtilmiştir

OYUN İNCELEMESİ RAPORU iconYukarıda adı geçen işletmenin Dönem Faaliyet Raporu İncelemesi ve Yerinde Denetimi tarafımızca yapılmış olup, tespit edilen hususlar bu denetim raporunda belirtilmiştir

OYUN İNCELEMESİ RAPORU iconİlk zamanlardan bu yana, küre şeklinde yuvarlanan cisimler bir oyun ve spor aracı olarak insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Günümüzde de topla oynanan birçok oyun vardır. Ancak top oyunu denildiğinde genellikle ilk akla gelen oyun futbol olmaktadır

OYUN İNCELEMESİ RAPORU iconOyun sahası, oyun alanı ve serbest bölgeden oluşur. Bu saha dikdörtgen ve simetrik olmalıdır

OYUN İNCELEMESİ RAPORU iconOynadığı oyun köş. Ve oyun materyali Blok, fen, müzik, kitap, dramatizasyon, sanat

OYUN İNCELEMESİ RAPORU iconAYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK RAPORU (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR LİSTESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page