Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler
Indir 30.58 Kb.
TitleCumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler
Date conversion20.12.2012
Size30.58 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.edebiyategitimi.com/downloads/12ted_konular/unit1/cumhuriyet_don_edebi_dergiler.doc
Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler


Kültür Haftası: Peyami Safa tarafından 1936 yılında yirmi bir sayı olarak yayımlanmıştır. Sanat, bilim ve edebiyatı “kültür” odağında birleştirmeyi, sağlamlaştırmayı esas alan, kültür meseleleri üzerinde yazılara yer veren bir dergidir. Dergi özellikle de roman ve köy edebiyatı üzerine tartışmalarla döneminde etkili olmuştur. Dergide; Peyami Safa, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi imzalar görülür.


Ağaç: Necip Fazıl Kısakürek’in 1936′da on yedi sayı olarak yayımladığı dergidir. Ağaç’ta sezgici ve milli bir sanat anlayışı savunulmuştur. Dergide; Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ziya Osman Saba, Cahit Sıtkı Tarancı gibi imzalar görülür.


Çınaraltı: Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç tarafından 1941-1948 tarihleri arasında yüz altmış bir sayı olarak yayımlanmıştır. Türkçü ve milliyetçi bir dergidir. Dergide, Türk kültürü ve Türk tarihi üzerine yoğunlaşılmıştır. Çınaraltı’da Orhan Seyfi Orhan, Yusuf Ziya Ortaç, Halide Nusret Zorlutuna, Nihai Atsız, Peyami Safa, Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Zeki Ömer Defne, Tarık Buğra gibi imzalar, eserlerini yayımlamışlardır.


Varlık: Yaşar Nabi Nayır tarafından 1933′te Ankara’da yayımlanmaya başlayan dergi, 1946′dan itibaren İstanbul’da yayımlanmaktadır. Türk edebiyatının en uzun soluklu dergisi olan Varlık, kendi çizgisinden ödün vermeden farklı dönemlerde farklı akımlara ve anlayışlara ev sahipliği yapmıştır. Garip anlayışına uygun ilk örneklere ve köy edebiyatı ürünlerine sayfalarında yer vermiştir. Dergi, halen yayımlanmaya devam etmektedir. Dergide; Abdülhak Şinasi Hisar, Attila ilhan, Behçet Necatigil, Cahit Sıtkı Tarancı, Cevdet Kudret, Ceyhun Atuf Kansu, Necati Cumalı, Nurullah Ataç, Orhan Veli, Sabahattin Kudret Aksal, Sait Faik, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi birçok yazar ve şairin ürünlerine yer verilmiştir.


Büyük Doğu: Necip Fazıl Kısakürek tarafından ilk sayısı 1943′te yayımlanan dergidir. Büyük Doğu, kimi zaman bir dergi kimi zaman da bir gazete özelliği gösterir. Büyük Doğu, 1943 – 1978 arasında, çeşitli kesintilerle de olsa, yayın hayatını sürdürmüştür. Büyük Doğu; siyasi, edebi, fikri, aktüel vb. içeriklidir. Dönem dönem derginin siyasi ya da edebi yönü ağırlık kazanmıştır.


Markopaşa: 1946 yılında Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz tarafından halkçı, toplumcu gerçekçi bir anlayışla çıkarılan siyaset, mizah, hiciv dergisidir. Sürekli yasaklanan dergi; Markopaşa, Merhumpaşa, Malümpaşa, Alibaba, Yedi Sekiz Paşa, Hür Markopaşa gibi birçok adla yayın hayatını sürdür­müştür. Derginin yayın hayatı 1950′de sona ermiştir.


Çığır :

Çığır, Fikir, Sanat ve Edebiyat dergisi. Hıfzı Oğuz Bekata tarafından 1 Ocak 1933 - 1948 yılı sonu arasında toplam 193 sayı halinde çıkarılan aylık gençlik, fikir ve sanat mecmuasıdır. Başlangıçta Türkçülük cereyanına taraftar görünen Çığır mecmuası, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'nın umdelerinin sözcülüğünü ve savunuculuğunu yaptı. Tek Parti Devri'nde on beş sene boyunca çıkma başarısı göstermesini bu yayın anlayışına bağlayanlar olmuştur.

Çığır 'ın sahifelerinde Türk Dili, Türk Tarihi, toplum bilimi, sanat, edebiyat, köycülük ve iktisat sahalarında kayda değer yazılar neşredilmiştir. Dergide bazı tercüme yazılar da yer almıştır.

Derginin yazarları arasında devrin tanınmış fikir, sanat ve bilim adamları yer almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hasan Âli Yücel, Şükûfe Nihal, Halit Fahri Ozansoy, Behçet Kemal Çağlar, Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı, Sabri Esat Siyavuşgil, Enis Behiç Koryürek, Ahmet Haşim, Peyami Safa, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Sabahattin Ali, Samet Ağaoğlu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Muhip Dranas, Hüseyin Cahit Yalçın, Sadeddin Nüzhet Ergun, Fazıl Ahmet Aykaç, Munis Faik Ozansoy, Rıfat Ilgaz, Mehmet Kaplan, Orhan Şaik Gökyay…


Hisar: İlk sayısı 1950′de yayımlanan dergi iki ayrı dönemde yayın hayatını sürdürmüştür: 1950 – 1957 arasında yetmiş beş sayı, 1964 – 1980 arası iki yüz iki sayı yayımlanmıştır. Türk edebiyatında uzun soluklu ve önemli bir dergi olan Hisar’da şiir başta olmak üzere pek çok edebi türle ilgili yazılar yer almıştır. Resim, müzik, sinema yazılarının da yer aldığı dergi, kendi çevresinde oluşturduğu Hisar topluluğuyla önem kazanmıştır. Hisarcıların en önemli sanat ilkesi “milli’” olanla “yeni”yi bir araya getirmek olmuştur. Gelenekten ayrılmayan bağımsız bir sanat anlayışını savunan Hisarcılar, Batı’nın taklit edilmesine karşıdırlar. Dergide; Mehmet Çınarlı, Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Turgut Özakman, Mustafa Necati Karaer, Gültekin Samanoğlu, Nevzat Yalçın, Mehmet Kaplan gibi yazar ve şairler eserler yayımlamışlardır.


Yaprak: Orhan Veli tarafından 1 Ocak 1949 tarihinden itibaren on beş günde bir yayımlanan dergidir. Dergi, 15 Haziran 1950′ye kadar yayımlanmıştır. Orhan Veli’nin ölümünün ardından arka­daşları tarafından Son Yaprak adlı özel bir sayı yayımlanmıştır. Dergide ağırlıklı olarak Garip anlayışına uygun ürünler yayım­lanmıştır. Yaprak’ta; Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi isimlerin ürünleri yer almıştır.


Pazar Postası: 1951′de yayımlanmaya başlayan derginin yazı işleri müdürü, bu dergide yazdığı bir yazıyla İkinci Yeni’nin isim babası olan Muzaffer İlhan Erdost’tur. Pazar Postası haftalık, siyasi bir gazetedir; fakat gazetenin Sanat-Edebiyat eki edebi dergi niteliği taşır. Dergi, özellikle İkinci Yeni hareketine bağlı şairlerin bu dergide yazmasıyla ünlenmiştir. Dergi, aynı zamanda Garip şiirine karşı bir tutum içindedir ve özellikle şiir eleştirileriyle dikkat çeker. Dergide A.Turgut (Turgut Uyar), Behçet Necatigil, Can Yücel, Fethi Naci, Oktay Akbal, Salah Birsel, Sezai Karakoç gibi imzalar görülür.


Türk Dili: Ankara’da 1951 yılında, Türk Dil Kurumu’nun aylık yayını olarak çıkmaya başlayan dergi Türk dilinin ve edebiyatının en uzun soluklu dergilerinden biridir. Türk Dili dergisi, sadece dil konusunda yazılan makalelerin, yazıların, incelemelerin yayımlandığı bir dergi değil, bütün edebi türlere ait yazıların ve incelemelerin yer aldığı bir dergi olmuştur. Derginin dile ve edebiyata katkısı, derginin çıkardığı özel sayılar ve verdiği ödüllerle daha da artmıştır. Türk Dili dergisinde Doğan Hızlan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Nurullah Ataç, Oktay Akbal, Orhan Hançerlioğlu, Peyami Safa, Sabahattin Kudret Aksal, Salah Birsel, Suut Kemal Yetkin gibi birçok imza yer almıştır.


Mavi: 1952′de Ankara’da yayımlanmaya başlamıştır. Mavi dergisi çıkış amacını derginin ilk sayısında açıklamış ve sayfalarının ulusal sanatı eserlerinde yansıtan sanatçılara açık olduğunu belirtmiştir. Mavi dergisinde, yirmi birinci sayısından itibaren yazmaya başlasa da, Mavi topluluğu denilince akla gelen ilk isim Attila İlhan olmuştur. Attila İlhan, toplumcu gerçekçi sanatın ne olduğunu anlattığı yazılarıyla derginin yönünü toplumcu bir edebiyata çevirmiştir. Dergide; Attila İlhan, Ahmet Oktay, Özdemir Nutku, Ülkü Arman, Ferit Edgü, Orhan Duru, Demir Özlü gibi imzaların eserleri yayımlanmıştır.

Papirüs: Cemal Süreya’nın çıkardığı dergidir. Dergi ilk olarak 1960′ta yayımlanmıştır. Dergi, yayın hayatına aralıklarla devam etmiştir. Cemal Süreya’nın imzasız başyazılarıyla dikkat çeken dergide, özellikle şiirler ve şiir üzerine yazılan yazılar yayımlanmıştır. Papirüs’te Can Yücel Cemal Süreya, Mehmet H. Doğan, Turgut Uyar, Ülkü Tamer gibi imzalar öne çıkmıştır.


Halkın Dostları: İlk sayısı 1970′te Aylık Devrimci Sanat ve Kültür Dergisi alt başlığıyla İstanbul’da yayımlanmıştır. Üçüncü sayıdan sonra dergi merkezi Ankara’ya taşınmıştır. Dergiyi Ataol Behramoğlu ve İsmet Özel çıkarmışlardır. Dergiye Süreyya Berfe, Özkan Mert, Asım Bezirci, Nihat Behram gibi imzalar da katkıda bulunmuşlardır.


Şiiratı: İlk sayısı Vural Bahadır Bayrıl, Osman Hakan, Orhan Alkaya ve Seyhan Erözçelik tarafından 1986 yılında yayımlanmıştır. Şiiratı, 1994′e kadar 7 sayı yayımlanmıştır. Dergi 2004′te tekrar yayımlanmaya başlanmıştır. Şiiratı dergisi 1980 sonrası şiirin önemli toplanma yerlerinden biri olmuştur. Dergide Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Vural Bahadır Bayrıl, Osman Hakan, Lale Müldür, Orhan Alkaya ve Seyhan Erözçelik gibi imzaların ürünleri yayımlanmıştır.


Serdengeçti :

Serdengeçti, gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin sahip ve Yazı İşleri Müdürü olduğu (1947-Şubat 1962) devresinde toplam 33 sayı olarak yayımlanan dergidir. Serdengeçti'nin kadrosunda Osman Yüksel Serdengeçti'den başka birçok ünlü şair ve yazar da yer almışlardır.


Ataç :


15 Mayıs 1962 - 01 Ekim 1964 Yılları arasında yayınlanan düşün ve edebiyat dergisidir. Şükran Kurdakul tarafından çıkarılan dergide Afşar Timuçin, Atilla İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Özdemir Asaf, Melih Cevdet Anday, Samim Kocagöz ve Ceyhun Atuf Kansu gibi birbirinden değerli edebiyatçının yazıları ve şiirleri yer almıştır.


Töre :


Aylık fikir ve sanat dergisi Töre'nin kurucusu Halide Nusret Zorlutuna'dır. Haziran 1971'de yayına başlayan dergiyi Emine Işınsu yönetti. Mayıs 1985'e kadar yayınlandı. Milliyetçi mukaddesatçı fıkir ve edebiyat dergisi idi. Dergiye emeği geçenler arasında Tarık Buğra, Arif Nihat Asya, Yavuz Bülent Bakiler gibi isimler de bulunuyordu.


Mavera :


Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Aleaddin Özdenören, M.Akif İnan ve Nazif Gürdoğan'ın kurucusu olduğu Mavera dergisinin ilksayısı aralık 1976'da yayınlandı. Dönemin yenilikçi genç yazar veşairleri olarak parlamış olan bu altı imzanın yanında yazar olmayanarkadaşları Haşan Seyithanoğlu da yedinci kurucu olarak yer aldı.Mavera dergisi çıkış gerekçesini, Rasim Özdenören'in kaleme aldığı birmektupla kamuoyuna duyurdu. Derginin ilk sayısında yer alan bu mektuptaMavera'nın çıkış amacı ve üstlendiği misyon şöyle özetleniyordu: "Mavera, bir yaşama biçimi halinde özuygarlığımızı yeniden yürürlüğe koyma davasını güdenlerin edebiyata/anındaki bir buluşma yeridir."

Başlangıçta ağırlıklı olarak modern Türk Edebiyatının öncü metinlerinin yayınlandığı dergide, 1979'dan itibaren günün politik atmosferi içindeAfganistan, Filistin ve Hama gibi İslam coğrafyasının mazlum ve muzdarip köşelerine yönelik bir ilginin öne çıkışı dikkat çekti.


Dergah :

Düşünce, kültür ve edebiyatın gözardığı edildiği bir dönemde çıkan Dergâh edebiyat sanat kültür dergisi aylık olarak Mart 1990'dan berikesintisiz olarak yayımlanmaktadır. İlk sayıda koyduğu yayın ilkeleri çerçevesinde, belli bir seviyeyi hep korumaya çabalayarak yayını sürdürmektedir. Her ay sayfalarına yeni isimler, genç şair ve yazarlar giren dergi bir nevi mektep olmuştur. Ezel Erverdi'inin sahibi olduğu, Yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Kutlu'nun yaptığı Dergah'ın 16 yıl önce başladığı aylık edebiyat, sanat ve kültür yolculuğu devam ediyor...


Kenan DEMİR

Edebiyat Öğretmeni

Ders Notları 2011©

www.edebiyategitimi.com

Add document to your blog or website

Similar:

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler iconCUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler iconUygun, S., “Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Analizi”, Orta Öğretimde Yeniden Yapılandırma Sempozyumu (20-22 Aralık 2004), 596-602, Ankara, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, (2006). CUMHURİYET DÖNEMİNDE

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler iconCUMHURİYET ÖNCESİ VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKTE ÖNCÜ KADIN DOKTORLAR

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler iconCumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1940’a Kadarki Edebi Topluluklar

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler iconCUMHURİYET DÖNEMİNDE FELSEFE TARİHÇİLİĞİ

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler iconCUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler iconOSMANLI ve CUMHURİYET DÖNEMİNDE GÜREŞ

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler iconAşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet dönemin-de oluşan başlıca edebi topluluklardan biri değildir?

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler iconCUMHURİYET DÖNEMİNDE SİYASETİN ETKİSİNDE TÜRKÇE

Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler iconKurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde Atatürk ve Kürtler (I)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page