A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ
Indir 346.65 Kb.
TitleA. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ
Page4/10
Date conversion20.12.2012
Size346.65 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://enversadic.net/FileUpload/ks45640/File/sosyal_bilgiler_7_turk_tarihinde_yolculuk.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Osmanlı Devletinin Rumeli’de İskân (Yerleşme) Politikası


     Osmanlı Devleti, Rumeli'de fethettiği toprakların Türkleşmesine önem vermiştir.


İskan Politikası: Balkanlarda alınan yerlere Türk ailelerin yerleştirilmesine iskan politikası denir.Bu iskan (yerleştirme) politikasının amaçları


1- Fethedilen yerlerin Türkleştirmek ve elde tutulmasını sağlamak  

 .

2- Fethedilen yerlerin siyasal, askeri, sosyal yönden güveliğini sağlamak   

3- Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek ve yerleşik halka zarar vermelerini engellemek

  

  4- Fethedilen bölgelerdeki halka hoşgörü göstermek ve onların devlete bağlılığını arttırmak     

5. Balkanlarda kalıcı olmak


İskan Politikası

;

İskân Siyasetinin Önemli Özellikleri   

 1. Fethedilen yerlere Anadolu’dan öncelikle kanar-göçer Türkmenler yerleştirildi.

   

 1. Fethedilen topraklardaki yerli halktan ayaklanma ihtimali olanlar başka yerlere iskân edilir. 

 

 1. Göçmenler iskân edilecek bölgenin özelliğine uygun yerlerden seçilir, böylece iskân kolaylaşır böylece yeni yerlere alışmalarında kolaylaştırılmaya çalışılır.   


4- Bir bölgeden Göçmen alınırken üretim düzeni korunurdu.   


5- Anlaşmazlı içerisindeki ailelerden biri bölgeden uzaklaştırılarak çatışma engellenirdi.    


6- İskâna tabi tutulanlar bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır ve vergi affıyla yerleşme faaliyetleri kolaylaştırılırdı.    


7- Geçerli bir neden olmadan göçmenlerin eski yerlerine dönmelerine izin verilmezdi.     

Osmanlıların Uyguladığı İskân Politikası:   


1- Balkanlarda Türk nüfusu artmış ve Türk kültürü yayılmıştır.   

2- Fethedilen bölgelerin savunulması ve elde tutulması kolaylaştırılmıştır.   

3- Osmanlıların Balkanlarda etkinliği artmıştır.  

 4- Toplumsal ve kültürel kaynaşma sağlanmıştır. 

 5- Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçirilmiş, böylece asker alma ve vergi toplama işi kolaylaştırılmıştır.    

6- Göçmenlerin batı yönündeki seferlere katılmaları sağlanmıştır.
--- 1363 tarihindeki Sazlıdere savaşı ile Edirne alındı.

Balkanlara daha kolay ilerlemek için Edirne başkent yapıldı.

--- 1364 Sırpsındığı Savaşı : Edirne’yi  geri almak ve Türkleri Balkanlardan atmak için bir Haçlı ordusu kuruldu. Haçlı ordusu yenilgiye uğratıldı. Bu Osmanlı ile haçlı ordusunun ilk savaşı idi.

** Beyliklerle dostça ilişkiler kuruldu. Germiyanoğullarının kızını oğlu Yıldırım Beyazıt’e aldı. Çeyiz olarak da Kütahya , Emet , Tavşanlı’yı aldı. Hamitoğullarından para ile Seydişehir ,Yalvaç , Isparta dolaylarını aldı.


* 1389 I. Kosova Savaşı: Polaşnik  yenilgisi üzerine haçlı ordusu Osmanlıyı Balkanlardan çıkarmak için yola çıktı. İki ordu Kosova’da karşılaştı. Haçlı ordusu yenilgiye uğratıldı.

--- Savaş meydanını gezen I. Murat yaralı bir Sırplı tarafından öldürüldü.


--- Bu savaşta Osmanlı ilk kez top kullandı.


I. Kosova Savaşının Önemi

 • Osmanlı Devleti ilk kez bu savaşta top kullandı.

 • Osmanlı sınırları genişledi.

 • Haçlı ordusu ile yapılan ilk büyük meydan savaşı kazanıldı.

 • I. Murat savaş sonrası bir Sırp tarafından şehit edildi.

 • Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

  1. Murat Teşkilatlanma Çalışmaları
 1. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” Anlayışı terk edildi. “Ülke topraklarının padişah ve oğullarının ortak malıdır” anlayışını getirerek Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalıştı. 


   2-“Yeniçeri Ocağı” kuruldu ve bu ordunun asker ihtiyacı savaş esirlerinden (Pençik Sistemi) karşılanmaya başlandı. Gelibolu’da “Acemi Oğlanlar Ocağı” açıldı.    


3- “Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Balkanlarda fethedilen toprakların yönetimini kolaylaştırmak için (İlk Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır.)   


4- Vezir-i Azam’lık, defterdarlık ve Kazaskerlik makamları kuruldu.  

 

5- “Tımar Sistemi” uygulanmaya başlandı.    ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.


6- İlk defa düzenli bir Mali Teşkilat kuruldu.(Çandarlı Halil ve Kara Rüstem (İlk defterdar)Paşalar tarafından)   


 7- “Topçu Ocağı” kuruldu.   


*Devşirme Sistemi: Ele geçen Hıristiyan ailelerin çocuklarının biri alınarak Enderun adı verilen okullarda eğitilme sistemidir.

Zeki olanlar devlet adamı oluyordu.(Sokulu Mehmet Paşa gibi)

- Geri kalanı yeniçeri ocağına alınıyordu.


* Yeniçeri Ocağı: Osmanlı Devletinin en önemli askeri birliği olmuştur. Yeniçeriler askerliği süresince “Ulufe” denilen maaş alırlardı. Yeniçeriler askerliği süresince başka iş yapamaz ve evlenemezlerdi. Ancak yeniçeri ocağı zamanla bozuldu ve isyanlara başlayınca II. Mahmut yeniçeri ocağını kaldırdı. Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına “Vaka-i Hayriye” denir.
--- Saruhan oğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Hamitoğulları, Candaroğulları gibi beylikleri aldı.

Kuruluş döneminde büyük ölçüde Anadolu’da siyasal birliği sağlayan ilk hükümdardır.


 1396 Niğbolu Savaşı: Bizans’ı isteği. Papa’nın çağrısı üzerine Macarlar öncülüğünde haçlı ordusu kuruldu. Yıldırım Beyazıt orduyu yenilgiye uğrattı.

ANKARA SAVAŞI (1402)

** 1      Nedenleri:   

 1- İki hükümdarın da cihan hâkimiyeti idealiyle hareket etmesi, üstünlük mücadelesi (Savaşın temel nedeni)   

  2- Her iki hükümdarın arasındaki hakaret dolu mektuplar    

3- Çin’e sefere çıkmayı planlayan Timur’un batısında güçlü Osmanlı Devleti’nin bulunmasından rahatsız olması     

4- Anadolu Türk beylerinin Timur’u Osmanlılara karşı kışkırtması    

5- Timur’dan kaçan Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir ve Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf’un Yıldırıma sığınması 1402 Ankara Savaşı:


Ankara’nın Çubuk Ovasında yapılan savaşı Timur kazandı. Yıldırım Bayezit Timur’a esir düştü.


Sonuçları:   

  1- Anadolu Beylikleri tekrar kuruldu ve Anadolu’da Türk birliği bozulmuştur.    

2- Y.Bayezıd Timur’a esir düştü. Yıldırım Bayezıd’ın oğulları arasında 11 yıl süren taht kavgaları (Fetret Devri) başlamıştır.    

3- Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.    

4- İstanbul’un fethi ve Bizans’ın yıkılması gecikmiştir.    

5- Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi durmuştur.    

6- Osmanlı hazineleri ile Osmanlı arşivi yağmalanmıştır

.


  •    YILDIRIM BEYAZIT DÖNEMİ ÇALIŞMALARI** Anadolu’da siyasi birliği sağlayan ilk padişahtır.

**İstanbul’u kuşatan ilk padişahtır.

** Anadolu beylerbeyliğini kurdu.

 Gelibolu’da ilk büyük Osmanlı Tersanesi açılmıştır.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Similar:

A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ iconDiyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Yurt Dışı Türkler

A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ iconTürkler’in Abbâsîler ile yakın ilişkilerinin olduğu ve Abbâsî devletinde oldukça faal bir rol oynadıkları bilinmektedir. Türkler’in kitleler halinde Müslüman

A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ icon18. 09. 2012 tarihli Radikal Gazetesi’nin köşe yazarı Ahmet İnsel tarafından kaleme alınan “Türkler Ne İstiyor” başlıklı makalede, Bulgaristan’daki Türkler ile

A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ iconYetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir ”

A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ iconYaz aylarıyla birlikte Anadolu’nun verimli topraklarında hasat heyecanı başladı. Ülkenin dört bir köşesinde dallarından toplanan taze meyveler gerek yurt içi

A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ iconBaşkan: Yurtdışı Türkler Başkanını, c Başkanlık: Yurtdışı Türkler Başkanlığını, ç Koordinasyon görevi

A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ iconYURT İÇİ VE YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NE YATAY GEÇİŞ

A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ iconÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ iconCemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri

A. TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT EDİNMELERİ iconBu Kanunun amacı; vakıfların kuruluşu, yönetimi, faaliyetleri ve denetimi ile yurt içi ve yurt dışındaki vakıf taşınır ve taşınmaz eski eserlerin tescili

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page