AÇILAR DERS
Indir 18.43 Kb.
TitleAÇILAR DERS
Date conversion19.06.2013
Size18.43 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://portal.ted.org.tr/EGITIM/deneme/dersplan/ted_4296.doc
AÇILAR


DERS : Matematik

SINIF : 6

ÖĞRENME ALANI : Geometri

ALT ÖĞR. ALANI : Açılar, Açıları Ölçme

BECERİLER : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim

KAZANIMLAR : Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.

Tümler, bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar.

ARAÇ VE GEREÇLER : Cetvel, iletki, gönye


ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ


 1. Bir elin yan yana açık ve gergin tutulan üç parmağının durumu, bir ağacın aynı kök veya budağından çıkan uygun üç dalı, üç yol kavşağı vb. modellerle komşu açıların, köşeleri ile birer kenarları ortak; fakat ortak iç noktaları olmayan açılar olduğu fark ettirilir ve cetvelle çizdirilir.
 1. Kesişen iki doğru çizdirilir. Bir açının köşe noktasına göre veya açıortayına köşede dik olan doğruya göre simetriğini aldırarak ters açıların köşeleri aynı, kenarları doğrudaş fakat ters yönlü açılar olduğu keşfettirilir. Ters açıların eş oldukları, kâğıt katlama yoluyla veya ölçtürerek sezdirilir.
 1. Herhangi iki açının eşleri birer kenarları ortak olacak biçimde çizildiğinde bir doğrusal çift (veya dik açı) oluşturursa bu iki açının bütünler (veya tümler) olduğu vurgulanır
 1. Tümler ve bütünler açıların ölçüleri toplamının sırasıyla 90 ve 180 olduğu çeşitli açı modellerinin çizimleri yaptırılarak ve büyüklükleri ölçtürülerek fark ettirilir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Yandaki şekli inceleyiniz.


Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a. Tümler açılara iki örnek veriniz. Açıların isimlerini ve ölçülerini yazınız.

b. Bütünler açılara örnek veriniz. Açıların isimlerini ve ölçülerini yazınız.

c. Ters açıların ölçüsünü ve isimlerini yazınız.


2. Tümler açılardan biri diğerinin dört katıdır. Bu açılar kaçar derecedir ?

3. Bütünler açılardan biri diğerinin beş katıdır. Bu açılar kaçar derecedir ?

4. Kesişen iki doğru çiziniz.Bu açılardan birini ölçüp diğerlerinin ölçülerini bulunuz.

ÜÇGENLER

DERS : Matematik

SINIF : 6

ÖĞRENME ALANI : Geometri

ALT ÖĞR. ALANI : Çokgenler

BECERİLER : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim

KAZANIMLAR : Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.

Kare ve dikdörtgenin açıları, kenarları ve köşegenleri arasındaki ilişkileri belirler.

ARAÇ VE GEREÇLER : Cetvel, iletki, gönye, kağıt


ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

 1. Kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitlerinin neler olduğu tartışılarak hatırlatılır.

 2. Öğrencilere, kâğıttan üçgen modelleri hazırlatılır. Bu modellerden dik açı, dar açı ve geniş açıya sahip olanlar aralarında gruplatılır. Bu gruplarda, kenarlarının tümü eş, sadece ikisi eş ve eş olmayan üçgenler kendi içlerinde yeniden gruplatılır. Elde edilen verilerle aşağıdaki gibi bir şema hazırlatılır:

ÜÇGENLER
Dar Açılı Üçgenler Geniş Açılı Üçgenler Dik Açılı Üçgenler 1. Öğrencilere, bir üçgende iki dik veya iki geniş açının olamayacağı geometri tahtası, geometri şeritleri veya kareli kâğıt üzerinde uygun modelleri inşa edilerek veya çizdirilerek fark ettirilir.

 2. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin modelleri üzerinde açılarının birer dik açı olduğu gönye kullandırılarak veya iletkiyle ölçtürülerek buldurulur. Modeller katlatılarak köşegenler belirgin hale getirilir. Köşegenlerinin birbirini ortalayan eş doğru parçaları olduğu birbiri üzerine katlatılarak öğrencilerce belirlenir. Açı ölçer ve cetvelle ölçüp gözlemlenerek karede köşegenlerin birbirlerine dik ve ait oldukları köşelerdeki açıları ortaladığı fark edilir. Köşegen ile kenar arasındaki fark sorulur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


1. Aşağıdaki üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırınız.


2. Üçgenlerde verilmeyen açıları bulup üçgenleri sınıflandırınız.


3. Bir kare çiziniz. Bu karenin köşegenlerini cetvelle çiziniz. Bu modele göre aşağıdaki cümleler doğruysa cümlenin sonuna “D”, yanlışsa “Y” harfi yazınız.

 • Karenin köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşittir. ( )

 • Köşegenlerin uzunlukları kenarların uzunluğuna eşittir. ( )

 • Karenin herhangi bir köşegeni aynı zamanda simetri doğrusudur. ( )

 • Karenin köşegenlerinden başka simetri doğrusu yoktur. ( )

 • Karenin ardışık kenarları birbirine diktir. ( )

 • Kenarlar birbirine dik olduğu için köşegenler ait oldukları köşedeki açıları ortalar. ( )

Add document to your blog or website

Similar:

AÇILAR DERS iconDOĞRUDA AÇILAR

AÇILAR DERS iconDOĞRULAR ve AÇILAR

AÇILAR DERS iconDik, dar, geniş ve doğru açılar

AÇILAR DERS icon4/B SINIFI AÇILAR ETKİNLİĞİ

AÇILAR DERS iconAcılar ( Yazar : Bilinmiyor )

AÇILAR DERS iconAdı Soyadı: AÇILAR ÇALIŞMA TESTİ

AÇILAR DERS iconAdı Soyadı: ÜÇGENDE AÇILAR TESTİ

AÇILAR DERS iconPLASTİK ENJEKSİYON KALIPÇILIĞINDA TERS AÇILAR VE MAÇALAR

AÇILAR DERS iconÇOCUK GÖZLER ACILAR SÜREKLİ OLAMAZ HAYALİN GİTMEZ AŞKTAN DA ÖTE…

AÇILAR DERS iconAçılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından V Diyagramları ve Zihin Haritaları Kullanılarak Öğretimi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page