2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [!
Indir 325.04 Kb.
Title2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [!
Page1/3
Date conversion19.06.2013
Size325.04 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://aktifogretmen.com/3sinif_matematik.doc
  1   2   3

MATEMATİK DERSİ 3. SINIF YILLIK PLANIÜNİTE 1: SAYILAR

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK
2

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

1.Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.


[!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunması ve yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır.

`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 11)3

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

2.Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.


[!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir.
2

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

4.1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.[!] “” , “ “ ve “ ” sembolleri kullanılır.`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)2

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

5.1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.3

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

6.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.


[!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır.


C Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi1

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

7.Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.[!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. Çizim ikinci planda tutulur.

[!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı, bu sınıf sınırlılıkları içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir. Verilen örüntüler, en fazla 3 aşama daha genişlettirilir.

[!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır.

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1)

ÜNİTE 1:SAYILAR

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK
2

SAYILAR

DOĞAL

SAYILAR8.Tek ve çift doğal sayıları belirtir.


[!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır.

29. 9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
İnsan Hakları ve Vatandaşlık

(Kazanım 26)


1

DEĞERLENDİRMEÜNİTE 2: SAYILAR, ÖLÇME

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK
2

SAYILARDOĞAL

SAYILAR


3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.[!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır.
4

SAYILARDOĞAL SAYILARLA

TOPLAMA İŞLEMİ1.Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
[!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde elde kavramı için iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki elde kavramından yararlandırılır.

[!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılır.

[!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır.

[!] Verilmeyen rakamlar yerine , ∆,  vb. gibi semboller kullandırılır.

[!] En çok üç toplananlı işlemlerde verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır.1.KAZANIM SINAVI

02-06 KASIM


2


SAYILAR


DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ2.İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.


[!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır.

[!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir.
`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama

(Kazanım 5)
2

SAYILARDOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.
ÜNİTE 2: SAYILAR, ÖLÇME

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK
4


SAYILARDOĞAL SAYILARLA

TOPLAMA İŞLEMİ

4.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.


[!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.


[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.
4

SAYILAR


DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ1.En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.[!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.


[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur

4

SAYILAR
DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
2.İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.
2.KAZANIM SINAVI

01-04 ARALIK
ÜNİTE 2: SAYILAR, ÖLÇME

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK
2

SAYILAR


DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ3.10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
2

4.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama

(Kazanım 5)


2

SAYILAR


DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ4.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama

(Kazanım 5)2

ÖLÇME

TARTMA

1.Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.[!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.


[!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir.

  • 2 kilogram = 2 kg

  • 50 gram = 50 gÜNİTE 2: SAYILAR, ÖLÇME

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK
2

ÖLÇME

TARTMA


2.Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.


[!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz.


2

SIVILARI ÖLÇME

1.Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.

[!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap, litre, dereceli tüp vb. kullandırılır.

[!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi).

[!] Ölçme sonuçları; 1 litreden az, 1 litreden fazla, yarım litreden az, yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir.
1

ÖLÇME

SIVILARI ÖLÇME


2.Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.
2

SIVILARI ÖLÇME

3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

[!] Problemler, bu sınıfın sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.1
DEĞERLENDİRME
ÜNİTE 3: VERİ, SAYILAR, ÖLÇME

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK
2


VERİ

ŞEKİL GRAFİĞİ1.Bir problemle ilgili veri toplar.

[!] İlk defa veri toplatırken hem nesne hem de şekil grafiklerinin yapılması için öğrencilerin yaşantısından olaylar önerilir.

[!] Başlangıçta veri toplama yolları (soru sorma vb) önerilir. Daha sonra öğrencilerin kendi veri toplama yollarını geliştirmeleri sağlanır.

3.KAZANIM SINAVI

04-08 OCAK

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

` Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.3.29)1

2.Şekil grafiğini oluşturur.

[!] Şekil grafiği hakkında bilgi verilmeden önce nesne grafiği yaptırılır; bu grafikten hareketle öğrenciler yönlendirilerek şekil grafiğini oluşturmaları sağlanır.

[!] Bir şeklin birden fazla veriyi temsil ettiği şekil grafikleri de çizdirilir.

[!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir.
`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 3)

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Sunu (Kazanım 4)

` Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.3.29)

 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 3)
1

3. Şekil grafiğini yorumlar.`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)

`Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.3.24)

ÜNİTE 3: VERİ, SAYILAR, ÖLÇME

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK
4

VERİ

TABLO

1.Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.
`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 2)


4

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ


1.Çarpım tablosunu oluşturur.[!]Yüzlük tablosundan, ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.


CDoğal sayılar2SAYILAR


SAYILAR
DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
2.Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.


[!] sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.

`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama

(Kazanım 5)3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.!] Önce, bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının; sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının; daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır.


[!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yaptırılır.2ÜNİTE 3: VERİ, SAYILAR, ÖLÇME

HAFTA

SAAT

ÖĞRENME

ALANI

ALT

ÖĞRENME

ALANI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK
2

SAYILAR

DOĞAL

SAYILARLA ÇARPMA

İŞLEMİ

4.En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.
 Doğal sayılar2

5.Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

[!] Bu sınıfın sayı ve işlem sınırlılıkları içinde kalınır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama

(Kazanım 5)


4

SAYILAR

DOĞAL SAYILARLA BÖLME

İŞLEMİ


1.İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.


[!] Bölünen, bölen, bölüm, kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.


[!] Bölme işleminde kalan, bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir.


[!] Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki belirtilir.


[!] Bu sınıfın çarpma ve bölme işlemlerindeki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

` Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)


2


2.Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.

[!] Problemlerdeki veriler bu sınıftaki sayı ve işlem sınırlılığında olmalıdır.

[!] Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

4.KAZANIM SINAVI

01-05 MART


` Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)2

DEĞERLENDİRME
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [! icon1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2

2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [! iconSayma sayıları kümesine {1,2,3,…} sıfırı da katarsak doğal sayılar oluşur. Doğal sayılar ‘N’ harfi ile gösterilir

2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [! iconSayma sayıları kümesine {1,2,3,…} sıfırı da katarsak doğal sayılar oluşur. Doğal sayılar ‘N’ harfi ile gösterilir

2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [! icon1 Doğal sayılar; Eşit güçlü cümleler, Sonlu ve sonsuz cümleler, Doğal sayılar cümlesi 2

2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [! iconİFL DOĞAL SAYILAR-TAM SAYILAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI (2009)

2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [! iconSÜRE ÖĞRENME ALANI: SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI : DOĞAL SAYILAR

2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [! iconSÜRE ÖĞRENME ALANI: SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI : DOĞAL SAYILAR

2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [! iconSÜRE ÖĞRENME ALANI: SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI : DOĞAL SAYILAR

2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [! iconDoğal sayılar – tam sayılar

2 SAYILAR DOĞAL SAYILAR Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. [! iconDOĞAL SAYILAR 1 1

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page