5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Indir 463.58 Kb.
Title5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Page7/7
Date conversion05.12.2012
Size463.58 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://www.argil.k12.tr/dosya/83701723814_75415766239.doc
1   2   3   4   5   6   7ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 7 : IŞIK VE SES

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

DERS VE ÇALIŞMA KİTABI

ETKİNLİKLERİ

KULLANILACAK MATERYALLER

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI

ÖLÇME

VE

DEĞERLEN DİRME

MAYIS33. HAFTA (13/05/20123- 17/05/2013)

4


  1. Işığın yayılmasıyla ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın, doğrular boyunca yayıldığını fark eder (BSB-1, 2).

1.2. Bir kaynaktan çıkan ışığın, bir engelle karşılaşmadığı sürece her yönde yayılabileceğini belirtir (BSB-1, 2).

1.3. Işığın iki nokta arasında izlediği yolu, ışınlar çizerek gösterir (BSB-21).

2.Işığın maddeyle karşılaşması ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Çeşitli maddeleri ışığı geçirgenlik durumlarına göre saydam, yarısaydam ve saydam olmayan (opak) olarak sınıflandırır (BSB-5).

2.2. Verilen bir maddenin saydam olup olmadığını deneyerek bulur (BSB-14).

2.3.Çevresinden saydam, yarı saydam ve saydam olmayan (opak) maddelere örnekler verir (BSB-1)


DERS KİTABI

1.Resim inceleme, soru-cevap

2.Işığın yolu

3.Tartışma


4.Kutudaki ışık


5.Örnek verme, resim inceleme

6.Resim çizme, boşluk doldurma

7.Deney tasarlama

8.Örnek verme


ÇALIŞMA KİTABI

1.Kavram haritası

2.Kim haklı?, Işığın yayılması

3.Saydam mı? Yarı saydam mı? Opak mı?


*Mum, 1 m uzunluğunda su borusu, 1 m uzunluğunda lastik hortum, kibrit

*Kapaklı karton bir kutu, el feneri, tebeşir tozu/un

[!] Öğrencilere, oyuncak lazerleri arkadaşlarının gözlerine tutmamaları uyarısında bulunulur.

[!] 1.3 Işının geometrik bir şekil olduğu belirtilir. Gerçekte somut ışın çizgilerinin olmadığı vurgulanır.


2.1 Maddelerin ışığı geçirgenliklerine göre ayırt edilmesi “Madde ve Değişim” öğrenme alanında da kısaca işlenecektir.

[!] 2.1 Bazı ışık türlerinin (ör: x-ışınları) insan vücudu gibi saydam olmayan cisimleri bile geçebileceğinden kısaca bahsedilir.

Ders Kitabı

1.Bulalım-Eğlenelim (s.209)

2.Bulalım-Eğlenelim (s.210)

3. Kendimizi Test Edelim (s. 210)


Çalışma Kitabı

1. Neler Öğrendim? (s. 129)


Öğretmen Kitabı

1. Ünite Kazanımlarına Yönelik Öğretmen Kontrol Listesi


2. Ünite Kazanımlarına Yönelik Öğrenci Kontrol Listesi


3. Laboratuar Sınıf Etkinlikleri Ve Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğrenci Performanslarını Gözlemleme Formu


4.Laboratuar-Sınıf Etkinliklerine İlişkin Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Formu34. HAFTA (21/05/2013- 24/05/2013)

4


3. Gölge oluşumu ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Gölgenin nasıl oluştuğunu keşfeder.

3.2. Işık kaynağının, cismin veya ekranın yeri değiştirildiğinde; cismin gölgesinin büyüklüğünün, yerinin ve/veya şeklinin değişebileceğini fark eder (BSB-1).

3.3. Gölgenin, cismin büyüklüğü ve şekline göre değişeceğini gösterir.

3.4. Gölge oluşumunu basit ışın çizimleri ile gösterir (BSB-20)

3.5. İki veya daha fazla ışık kaynağı olan bir ortamda, bir cismin birden fazla gölgesinin oluşabileceğini fark eder (BSB-1)

4. Bir güneş saati yaparak zamanı bulmayla ilgili olarak öğrenciler;

4.1.Teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak bir güneş saat modeli geliştirir (FTTÇ-4, 6).

4.2. Güneş saati modeli tasarlarken izlediği yolun bir teknolojik tasarım süreci olduğunu fark eder (FTTÇ-6).

DERS KİTABI

1.”Gölge kovalamaca” okuma metni, soru-cevap

2.Gölgeden portre


3.Tartışma


4.Gölgelere bak


5.Kaç gölgesi var?

6.Resim inceleme ve tartışma


ÇALIŞMA KİTABI

1.Korkunç gölge

2.Düşünelim-yazalım*Bir gazete büyüklüğünde beyaz kağıt, bant, el feneri, kalem


*Tahta, plastik şişe, cam bardak, el feneri

* 3030 cm büyüklüğünde beyaz kağıt, gazete kağıdı, iki adet mum, kibrit, bant[!] 3.1 Yarı saydam ve hatta saydam cisimlerle de gölge oluşturulabilir. Bu gölgelerin saydam olmayan cisimlerinkine göre daha belirsiz ve zor fark edilir olabileceği ifade edilir.ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 7 : IŞIK VE SES

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

DERS VE ÇALIŞMA KİTABI

ETKİNLİKLERİ

KULLANILACAK MATERYALLER

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI

ÖLÇME

VE

DEĞERLEN DİRME

MAYIS

35. HAFTA(27/05/2013- 31/05/2013)44.3. Bir çubuğun gölge boyunu, günün farklı zamanlarında doğrulukla ölçer (BSB-16, 17, 18).

4.4. Elde ettiği ölçümleri tabloya kaydeder (BSB-20).

4.5.Gölge boyu-zaman ilişkisini gösteren bir sütun grafiği çizer (BSB-21).

5.Güneş ve Ay Tutulmasıyla ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğu fark eder.

5.2. Güneş ve Ay tutulması olaylarını hazırlayacağı modellerle gösterir ve sunar (BSB-21, 24).

5.3. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır, benzerlik ve farklılıklarını listeler (BSB-4)

DERS KİTABI

1.Farklı zamanlarda farklı gölge boyları

2.Proje hazırlama

3.Tartışma, boşluk doldurma

4.Neler oluyor?

5.Resim inceleme, karşılaştırma


ÇALIŞMA KİTABI

1.Gölge yardımıyla zamanın bulunması

2.Ne konuşuyorlar?

3.Model oluşturma*Çubuk, metre


* Plastik top, pinpon topu/elma, el feneri, mum

[!] 4.3 Önerilen etkinlikler ancak bulutsuz, güneşli bir havada okul bahçesinde yapılabileceğinden, deneyin veri toplama kısmı önceden öğrencilere ödev olarak verilip, sonra toplanan verilerin sınıfta işlenmesi tercih edilir.

[!] 5.1 Güneş ve Ay tutulması olaylarının belirli sürelerle tekrar eden doğa olayları olduğu belirtilir.


3. SINAV


5. Etkinlik Raporu

Değerlendirme Ölçeği


6.Grup Çalışmaları

Değerlendirme Ölçeği


7. Grup Öz

Değerlendirme Formu


8.Performans Ödevlerini

Değerlendirme Rubriği


9.Bireysel Gelişim Dosyası Değerlendirme Rubriği


10.Veli Gözlem/Değerlendirme Formu


11. Öğrenci Günlüklerini Değerlendirme Formu


HAZİRAN

36. HAFTA (03/06/2013 - 07/06/2013)

4

6.Sesin yayılmasıyla ilgili olarak öğrenciler;

6.1. Sesin boşlukta yayılamayacağını ifade eder. 6.2. Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılabileceğini deneylerle gösterir (BSB-1, 14, 15, 23).

6.3. Sesin hangi ortamda yayılılıp yayılamayacağını tahmin eder (BSB-8).

7.Sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasıyla ilgili olarak öğrenciler;

7.1. Farklı cisimlerle üretilen sesin farklı duyulacağını deneylerle gösterir (BSB-1, 14).

7.2. Aynı ses kaynağından üretilen sesin, farklı maddesel ortamlarda farklı işitileceğini fark eder. (BSB-7).

8.Ses yalıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;

8.1. Hangi malzemelerin sesin yayılmasını daha iyi önleyeceğini tahmin eder (BSB-8).

8.2. Sesin yayılmasını önlemeyle ilgili tahminlerini, teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak yaptığı bir model ile test eder (BSB-14; FTTÇ-5).

8.3. Farklı modellerin sesin yayılmasını ne derece önlediğini standart olmayan ölçütler kullanarak test eder.

DERS KİTABI

1.”Sesli Mesajlar” okuma metni, resim inceleme, soru-cevap

2.Ses nasıl yayılır?


3.Kaptaki suya bak

4.Tahta sesi iletir mi?

5.Ses su da yayılır mı?


6.Ses boşlukta yayılır mı?


7.Tartışma, soru-cevap, boşluk doldurma


ÇALIŞMA KİTABI

1.Kavram haritası

2.İplik sesi iletir mi?*Geniş bir kap, mürekkep, damlalık, su

*Geniş bir kap, su, cetvel

*Kalem, tahta masa/sıra

*Plastik küvet, lastik hortum, plastik huni, su, 2 taş

*Çalar saat, cam fanus, hava boşaltma tulumbası[!] 6.2 Sesin su ortamında yayılmasıyla ilgili olarak, sonar cihazı ve balinaların iletişim şekilleri öğrencilere, örnek olarak verilebilir.

[!] 6.3 Katılarda sesin yayılması ile ilgili etkinlik yapılırken masaya şiddetli vurulmasının kulağa zarar verebileceği konusunda öğrenciler uyarılır.

[!] 6. 3 Öğrenciler, 4. sınıfta “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinde yaptıkları stetoskopu kullanarak etkinliği yapabilirler.

[!] Işık ile ses kavramları arasındaki farklılıklardan bahsedilir. Örneğin; ışık odun gibi saydam olmayan maddelerden geçemezken ses geçebilir.


ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE 7 : IŞIK VE SES

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

DERS VE ÇALIŞMA KİTABI

ETKİNLİKLERİ

KULLANILACAK MATERYALLER

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI

ÖLÇME

VE

DEĞERLEN DİRME

HAZİRAN

37. HAFTA (10/06/2013 - 14/06/2013)4

8.4. Farklı maddesel ortamların sesin kulağımıza ulaşmasını farklı engellediği sonucunu çıkarır (BSB-23).

8.5. Farklı ortamları, sesin yayılmasını önleyebilme dereceleri bakımından karşılaştırır (BSB- 3, 4, 5).

8.6. Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojilere örnekler verir (BSB-1; FTTÇ-4).

8.7. Ses yalıtımıyla ilgili teknolojik gelişmelerin, ses kirliliğinin etkilerini azalttığını fark eder (FTTÇ-7).


9.Farklı ses teknolojileri ile ilgili olarak öğrenciler;

9.1. Sesin iletişim kurmadaki rolünü ve önemini fark eder.

9.2. Çeşitli ses teknolojilerine örnekler verir (BSB-1; FTTÇ-31).

9.3.Yüksek ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini açıklar (FTTÇ- 27).

9.4. Sesin kaydedilebildiğini ve kaydedilen sesin dinlenebildiğini fark eder.

9.5. Geçmişten günümüze kullanılan farklı ses kayıt araçlarına örnekler verir (FTTÇ- 32).

9.6. Geçmişte kullanılan farklı ses kayıt araçlarını, günümüzde kullanılanlar ile karşılaştırır (BSB-5).

9.7. Ses kaydının günlük yaşamdaki önemini açıklar (FTTÇ-4, 5).

9.8. Ses yalıtımı, ses kaydı, ses şiddetinin değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir (FTTÇ- 33
DERS KİTABI

1.Tartışma, soru-cevap, model tasarlama, araştırma

2.Tartışma, resim inceleme, araştırma


3.Kendi sesimi dinliyorum


4.Araştırma

5.”Geçmişten günümüze ses kaydı” okuma metni, tartışma


ÇALIŞMA KİTABI

1.Düşünelim-yazalım, bulalım-eğlenelim, karşılaştıralım, şiir yazıyorum* Ses kaydetme özelliği olan bir kasetçalar, boş kaset[!] Öğrenciler, kulaklar için yapılmış bazı cisimler hariç (ör: kulak tıpası) diğer cisimleri kulaklarına sokmalarının tehlikeli olabileceği konusunda uyarılır.


[!] Sesin farklı mesleklerdeki rolüne örnek olarak bir minibüsün geri geri gelirken çıkardığı bip sesi, tehlike olarak hava kompresörlerinin gürültüsü örnek olarak verilir./09/2012

NAZLI KAYA ALİ OSMAN DURSUN

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Okul Müdürü
1   2   3   4   5   6   7

Similar:

5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon10 C /D SINIFI GENEL BESLENME DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI

5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconHAYAT BİLGİSİ DERSİ 1/A SINIFI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconFATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU 4-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconLİSESİ 2011- 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10 DİL SINIFI SEÇMELİ İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Fen Ve Teknoloji Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞKÖPRÜ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 9-C SINIFI ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DURAĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ BİYOKİMYA DERSİ 10- HEMŞİRELİK SINIFI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page