2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI
Indir 42.04 Kb.
Title2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI
Date conversion20.06.2013
Size42.04 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.iku.edu.tr/courses/ee/ee440/EE440 Sınavlar/2010-11/MidtermI/2010-11 EE440 midterm1 ce
2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI

 1. 25 PUAN

  1. Write Boolean algebra axioms. 5 PUAN

  2. Write four theorems that you know in Boolean algebra. 5 PUAN

  3. Assume that S={0,1,a,b}. How many one-variable functions can be defined S→S. Why? Give two of these functions in such a way that all the elements of the Range set(değer kümesi) should be seen. 5 PUAN

  4. Assume that S={0,1,a,b}. How many two-variable functions can be defined S2→S. Why? Give two of these functions in such a way that all the elements of the Range set should be seen. 5 PUAN

  5. Write the Shannon Theorem. 3 PUAN

  6. What is the length of a Boolean function?.Where do we use this concept? 2 PUAN


Notlara bakınız. 1. 15 PUAN

  1. What is the use of representing negative numbers as 2’s complement form? 9 PUAN

Çıkarma işlemi toplamaya dönüştürülür.

Sign/magnitude teki -0, +0 sorunu olmaz.

Overflow kontrolu ile işaret otomatik olarak saptanmış olur.

  1. What is the range of numbers in 8-bit number system? Assume that negative numbers are represented as 2’s complement. -128 ≤ x ≤ 127 4 PUAN

  2. Is it possible to represent (-176) in this system? Why? If not, how could you solve this problem?

(b)de ki aralığın dışında 9 bit gerekli. 2 PUAN


 1. Perform the following sum operations in the 8-bit 2’s complement number system. 30 PUAN

  1. (-76) + (-76) =?

Is there any overflow? Why? Show your answer in binary and your decision on sign. Verify you solution in decimal system.

10

1 0110100 -76

1 0110100 -76

10 1101000 -152 negatif sayı

01 0011000 152

Taşma var: işaret bitine gelen ve çıkan eldeler birbirinden farklı. Işaret biti 1 bit soldaki alınarak sonuç doğru. 10 PUAN

  1. (-76) + (-30) =?

Is there any overflow? Why? Show your answer in binary and your decision on sign. Verify you solution in decimal system.

11

1 0110100 -76

1 1100010 -30

11 0010110 -106 negatif sayı

0 1101010 106

Taşma yok: işaret bitine gelen ve çıkan eldeler birbirinden aynı. (n+1). bit aatılır. Sonuç 8 li sistemde doğru. 7PUAN  1. (76) + (30) =?

Is there any overflow? Why? Show your answer in binary and your decision on sign. Verify you solution in decimal system.


00

0 1001100 76

0 0011110 30

00 1101010 106 pozitif sayı.

Taşma yok: işaret bitine gelen ve çıkan eldeler birbirinden aynı. (n+1). Bit atılır. Sonuç 8 li sistemde doğru. 7PUAN  1. (76) + (-30) =?

Is there any overflow? Why? Show your answer in binary and your decision on sign. Verify you solution in decimal system.

Overflow: Taşma.


11

0 1001100 76

1 1100010 -30

10 0101110 46 pozitif sayı.

Taşma yok: işaret bitine gelen ve çıkan eldeler birbirinden aynı. (n+1). Bit atılır. Sonuç 8 li sistemde doğru. 6PUAN 1. The following functions are defined S2→S while S={0,1}. 30PUAN

F(x1, x2, x3, x4) = [(x1 +x3)’ + x4]’ x2 + x3

G(x1, x2, x3, x4) = [(x1x2)’ + x3] x4 + x2x3

  1. Are these functions Boolean or not? Why?

Notlarda tanıma bakınız. 2PUAN

  1. Find the truth table (Doğruluk tablosu) of F. (Hint: simplify as much as you can, then truth table)F=x1x2x’4+x3 x3 ün 1 olduğu yerde fonksiyon (1) olacak ve (1100) ile (1110) noktalarında fonksiyon 1 olacak.

X1

X2

X3

X4

F

G

F+G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

8PUAN

  1. Find the second canonical expansion (product of sums; 2. Tip kanonik açınımı bulunuz, toplamların çarpımı) of F. How many true/false maxterms ( doğru/yanlış maxterms) are there?F= (x1+x2+x3+x4) (x1+x2+x3+x’4) (x1+x’2+x3+x4) (x1+x’2+x3+x’4) (x’1+x2+x3+x4) (x’1+x2+x3+x’4) (x’1+x’2+x3+x’4)

7 doğru, 9 yanlış maxtern var. Yukarıdakiler doğru maxtermler.

8PUAN

  1. Give F function as =Σ.,.,.,., and =π .,.,.,., forms.F= Σ 2,3,6,7,10,11,12,14,15

F= π 0,1,4,5,8,9,13

2PUAN

  1. Find F + G.G=x’1x4 + x’2x4 + x3x4 + x2x3 fonksiyon (0xx1), (x0x1) , (xx11) ve (x11x) noktalarında 1(1) değerini alacaktır. Yukarıdaki tabloya aktarılmış ve sonuç F+G yanına yazılmıştır. 10PUAN

Add document to your blog or website

Similar:

2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI iconAra Sınav Sorularının Cevapları

2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI iconLOJİK KAPILAR VE KOMBİNASYONAL LOJİK DEVRELER

2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI iconBÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI iconDENEY 3 KOMBİNASYONEL LOJİK DEVRELER-2

2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI iconLOJİK DEVRELER DERS NOTLARI

2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI iconDENEY #5 LOJİK KAPILAR ve İKİLİ DEVRELER

2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI iconRÜTBE TERFİ SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI VE

2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI iconEE440 Logic Circuits I Midterm II Exam April 16, 2010

2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI icon2010 YGS SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI

2010-11 LOJİK DEVRELER I MİDTERM I SINAV SORULARININ CEVAPLARI icon2010 LYS SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page