Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147
Indir 60.88 Kb.
TitleProf. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147
Date conversion20.06.2013
Size60.88 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dicle.edu.tr/bolum/Fen/mat/lisans/503_MD.doc
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

Matematik Lojik ve Matematiğin Temelleri Anabilimdalı

DERS BİLGİ PAKETİ


Dersin Kodu

Dersin Optik Kodu

Görüşme Saatleri

T+U

Kredisi

AKTS

MAT 503

10204503

Salı, 15:00-16.00

2+0

2

3

Dersin Adı

MATEMATİKSEL DÜŞÜNME
Yıl / Yarıyıl

1 / GÜZ

Zorunlu/ Seçmeli

ZORUNLU

Programın Adı

MATEMATİK LİSANS

Öğretim Dili

TÜRKÇE

Ön koşul

YOK

Engelli Öğrenciler

Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.

Öğrencinin Sorumlulukları

Ders içeriklerine göre derse hazırlanmak. Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin okunması vb.) yerine getirmek.

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail:tutalarhi@dicle.edu.tr, Tel:3147

Dersin Asistanı
Dersin amacı

Matematiğin Tarihsel Gelişimi, Matematiksel Düşünme Yöntemi, Matematiğin Araçları, Teoremler Ve İspat Yöntemleri, Matematiksel Kesinlik, Matematikte Bunalımlar, Matematiğin Temellerine İlişkin Görüşler, Matematiğin Bilim Ve Sanattaki Yeri, Matematiğin Eğitimi

Diğer Anabilimdalları için Özel Kontenjan

Dersi ilk kez alacak öğrenci sayısının %10’u
Öğrenme ÇıktılarıBu dersin sonunda öğrenci;


 • Matematik hakkında bilgi sahibi olurken Matematiksel Düşünme yeteneği kazanacak,
 • Matematiksel Düşünme yöntemlerini kullanacak,
 • Matematiksel ifadeleri doğru okumayı geliştirecek,
 • Matematiksel ifadeleri doğru anlamayı deneyecek,
 • Matematiksel ifadeleri doğru ifade etme uygulamaları yapacak,
 • Matematiksel genel kültür sahibi olurken tartışma ve yorum yapma yeteneklerini arttıracak,
 • Kuramsal öğrenme ve öğretme bilincini düzenleyecek,
 • Yeniden yapılandırma ve yeni oluşturma becerilerini sayı kümelerini oluşturma ve yapılandırma şeklinde pekiştirecek,
 • Teori, Lemma, önerme, teorem, sonuç, örnek ve alıştırma fikri arasındaki ilişki ve farklılığı görecek, bu kavramları yerinde ve doğru kullanma alışkanlığı edinecek,
 • Matematiksel anlamda iyi ve kötü fikri ile iyileştirme bilincine varacak,
 • İspat ve Çözüm yöntemleri ile Strateji örnekleri sayesinde yöntemler arasındaki faklılıkları, çeşitli problemlere uygularken görecek ve bu süreçte gereklilik ve yeterlilik fikrine alışacaktır.
 • Varlık ve teklik kavramlarına bakışı ve anlaması güçlenecek,
 • İlişkilendirme ile
 • Matematik ve Güncel Yaşam arasındaki bağlamı arayış içine girecek,
 • Bunu yaparken çelişkiler yaşayacak ve onları aşmada yoğunlaşacak ve
 • Matematiğin eğitimi hakkında düşünsel değişim geçirecektir.MAT 503

10204503

MATEMATİKSEL DÜŞÜNME

2+0

2

3
Hafta

Dersin İçeriği

Öğretim Etkinlikleri

1

Felsefi olarak doğru-gerçek, matematiksel doğrular, Düşünce ve Uygulama olarak matematiğin gelişimi

Doğru Düşünme, Mantık ve Felsefe hakkında söyleşi

2

Matematiksel düşünme yöntemi

Tartışma, soru-cevap, düşünmenin sembolleştirilmesi ve gereği üzerine düşünce teatisi

3

Matematiğin araçları, minimal tamlık ve maksimal uygulanabilirlik, varlık ve enaz bir yokluk prensibi

Varlık ve yokluk fikrinin matematiksel anlamı üzerine tartışma

4

Matematik İspat Yolları, paradokslar

Bildikleri bazı kural ve gerçekliklerin ispatlarını yapmaları şeklinde uygulama

5

Uygulamalar

Sınıf ortamında konu hakkında önceki bilgileri ışığında katılım ve tartışma, Çelişki kavramının anlamı ve görüş ve yorumları

6

Matematikte teoremler ve ispat yöntemleri

Teorem, Teori karşılaştırması; Yardımcı teorem, Sonuç kavramları ile Örnek ve Alıştırmanın anlamları. Matematiksel kanıtlama örnekleri için kritikler

7

Uygulamalar

Önceki konularla ilgili sorulu cevaplı ve uygulamalı tartışma, Kesinlik fikrinin araştırılması ödevi.

8

Yazılı Arasınav

Sınav sonrası çözümler konusunda tartışma

9

Matematiksel kesinlik

Kesinlik fikrinin kazandırılması yönünde grup tartışması, Diğer bilimlerde kesinlik fikri hakkındaki araştırmaların sunumu

10

Matematikte bunalımlar

Karşılaştıkları birçok olay veya matematikte çözümsüzlük ve bunalım karışıklığı üzerine söyleşi, Matematiğin Temelleri konusunda hazırlık yapmalarının istenmesi.

11

Matematiğin temellerine ilişkin felsefi görüşler

İstenen hazırlıkların tartışılması ve gerçek anlamıyla matematiksel temel

12

Matematik eğitimi

Eğitilmek, Eğitici ve Eğitim kavramlarının yorumlanması çalışması

13

Matematik öğretimi, Uygulamalar

Öğretilmek, Öğretici ve Öğretim-Öğrenim kavramlarının yorumlanması çalışması, Önceki bilgilerin birbirleriyle ilişkileri esasında bir geriye bakış

14

Matematiğin sanattaki yeri ve diğer bilimlerle ilişkisi

Matematik ve diğer bilimlerle ilişkileri konusunda makale ve görüşlerin anlatımı, yorumlanması ve bu konuda okuma parçalarının özet takdimi

15

Yarıyılı değerlendirilmesi

Verilen ödevlerin ve istenen araştırma sonuçlarının tartışılması
Değerlendirme ölçütleri

Ölçüt Tipleri

Varsa x işaretleyiniz

Yüzdesi (%)

Diğer

Ara sınavlar

X

40

Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.

QuizÖdevler / Dönem Ödevi / SunumProjelerDerse Devam / Katılım

X

25

Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).Dönem sonu sınavı

X

35
Ders kitabı

Matematiksel Düşünme, Cemal YILDIRIM, Remzi Kitabevi, 1996, İstanbul

Yardımcı kaynaklar

- Bridge to Abstract Mathematic: Mathematical Proof and Structures, Ronald P. MORASH,

New York, Random House, Birkhauser, 1987

- How to Read and Do Proofs, Daniel SOLOW, 2‘nd Ed. New York, Wiley, 1990

- Mathematical Proofs, A Transition to Advance Mathematics, G. CHARTLAND-Albert D.

POLIMENI-P. ZHANG, Addision Wesley, 2003

- Matematik Sanatı, Jery P. KING, Tübitak Yayınları, 1997

- Evrenin Şiiri, Robert OSSERMAN, TÜBİTAK Yayınları, 2000

- Bir Matematikçinin Savunması, G. H. HARDY, TÜBİTAK Yayınları, 1993

- Matematiğin Aydınlık Dünyası, Sinan SERTÖZ, TÜBİTAK Yayınları, 1996

Düzenleyenler

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik AnabilimdalıAdd document to your blog or website

Similar:

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147 iconProf. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147 iconProf. Dr. Rabil MAŞİYEV, e-mail: mrabil@dicle edu tr

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147 icon1 : Prof. Dr. Dinçay Köksal Contact E-Mail: doksal@yahoo com-dkoksal@comu edu tr Tel: ++90-286-2171303 ext: 3029 2

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147 iconFEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Dekan Prof. Dr. Oktay ARSLAN, Tel: 0 266 612 10 11 e-mail: oktay@balikesir edu tr

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147 iconFEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Dekan Prof. Dr. Oktay ARSLAN, Tel: 0 266 612 10 11 e-mail: oktay@balikesir edu tr

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147 icon1. Atatürkçü Düşünce Topluluğu Prof. Dr. Nevin KESKİN Fen Fakültesi Biyoloji Böl. Tel : 297 80 42 Prof. Dr. Nural KİPER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Tel: -3051334 2

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147 iconÜniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) Üst Kurulu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ ve ÜNİP Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Rüştü KARAMAN Koordinasyonunda Dicle Üniversitesi’nde toplanarak aşağıdaki kararları aldı

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147 iconDiyarbakır Meslek Yüksekokulu Dicle Üniversitesi Kampüsü Mimarlık Mühendislik Fakültesi Blok Diyarbakır Telefon : 0 (412) 248 84 00 Fax : 0 (412) 248 83 27 e-mail : dmy@dicle edu tr

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147 iconDiyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu Dicle Üniversitesi Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesi D Blok Diyarbakır Telefon : 0 (412) 248 80 37 Fax : 0 (412) 248 84 51 e-mail : asyo@dicle edu tr

Prof. Dr. H. İlhan TUTALAR, e-mail: tutalarhi@dicle edu tr, Tel: 3147 iconAdres: Yeşiltepe Mah. Şehit İlhan Yurt Sokak No: 81 Ayazağa İstanbul Tel

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page