DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN
Indir 144.59 Kb.
TitleDOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN
Page6/6
Date conversion22.06.2013
Size144.59 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://basitmatematik.com/mufredat/IOO_6-7-8/6.SINIFPROGR-TEMMUZ 2007/6.SINIFGEOMETRİ/6.SINIFGEO
1   2   3   4   5   6
A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

EŞLİK VE BENZERLİK


1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.


H Üst üste konan belli sayıdaki kâğıt parçaları birlikte kesilerek kapalı düzlemsel şekiller elde edilir. Bu şekillerin çakışık oldukları gözlenerek eş oldukları sezdirilir.
H Bir ağaç gövdesinin enine kesitindeki iç içe halkalar model alınarak noktalı, izometrik veya kareli kâğıt üzerine bir düzlem parçasının kendisi ile küçültülmüş veya büyütülmüş çizimleri yaptırılır. Oluşan parçalar kesilerek bunlardan biri büyüteçle gözlemlenir. Öğrenciler, çevrelerinden benzer modeller bularak “benzer şekillerin biçimlerinin aynı, büyüklüklerinin farklı” olduğunu keşfeder.


H Öğrenciler, çevrelerindeki mimarî eserlerden vb. eş ve benzer şekillere örnekler verirler. Dergi veya gazetelerden, benzer ve eş şekiller keserek aralarındaki farkları açıklamaları istenir.


H Geometri tahtası, geometri şeritleri, noktalı kâğıt, izometrik kâğıt veya kareli kâğıt üzerinde eş ve benzer çokgenler oluşturulur.

[!] Eş şekillerin, aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır.


[!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır.


 Eş şekilleri belirleyiniz.
 Farklı standartlardaki kareli kâğıtlara aşağıdaki şeklin benzerlerini çizip bu şekiller arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 Pantograf (Pantograph)’ın hangi alanlarda ve ne amaçla kullanıldığını araştırınız.
A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

EŞLİK VE BENZERLİK


2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.H Öğrenciler,kâğıdı katlayıp keserek veya kareli, noktalı kağıda çizerek eş çokgenler elde eder. Üst üste çakışık durumları gözleyerek eş çokgenlerin, karşılıklı kenar ve açılarının eş olduğunu fark ederler.
ABCD dörtgeni  KLMN dörtgeni


H Öğrenciler, noktalı, izometrik veya kareli kâğıt üzerinde benzer çokgen modelleri oluşturur. Bu modellerin birer kenarlarını üst üste koyup kaydırarak diğer kenar doğrularının da karşılıklı olarak birbirlerine paralel olduğu fark ederler. Ayrıca köşe ve kenarları üst üste getirip çakıştırarak açıların “eş” ancak “kenar uzunluklarının farklı” olduğunu keşfederler.
BCDEA beşgeni KLMNO beşgeni


H Öğrenciler, tangram parçalarını kullanarak eş ve benzer çokgenler oluştururlar.

[!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere , dörtgenler dörtgenlere, paralelkenarlar paralelkenarlara, beşgenler beşgenlere, ... benzer ).


[!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez.).


[!]Eşlik için ”” sembolü, benzerlik için “” veya “”sembolü kullanılır.


[!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır.


[!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir.


 Dönüşüm Geometrisi


A.Ö.A.

KAZANIMLAR


ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

1. Öteleme hareketini açıklar.


H Kaydırak veya kızakta kayan çocuğun, eğimli ve düzgün bir zeminde hareket eden oyuncak otomobilin, esintisiz bir havada göndere çekilen bayrağın, gergin bir ip üzerindeki boncuğun, sürgülü kapının, sabit vinç kovasının hareketlerindeki konum değişiklikleri incelenerek ötelemenin bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde kayma hareketi olduğu fark ettirilir.

 Öteleme hareketini içeren spor dalları hangileridir?

2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.

H Kalemtıraş, silgi, kalem vb. malzemeler bir cetvelin kenarı üzerinde belirtilen birim kadar ötelenir.
H Tangram parçaları veya kartondan hazırlanmış çokgensel bölge modellerinin yerleri; noktalı, kareli veya izometrik kâğıt üzerinde çizilerek belirlenir. Daha sonra bu modeller ötelenerek varılan yerde tekrar çizilir. Ötelemenin yönü ve doğrultusu ile kaç birim uzunluklu olduğu açıklanır.

H Noktalı, izometrik veya kareli kâğıtlar üzerinde çokgenlerin hangi yönde ve kaç birim öteleneceği belirtilerek görüntüsünün çizimini yapmak için bir başlangıç köşesi seçilir. Bu köşenin öteleme altındaki görüntüsü işaretlendikten sonra diğer köşeler için de aynı işlem tekrarlanır. Elde edilen noktalar birleştirilir.

[!] Ötelemede şeklin duruşunun, biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır.


[!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır.


[!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir.


[!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır.

 Öteleme simetrisi ile doğru simetrisi arasındaki farkı ve benzerliği açıklayan bir paragraf yazınız.


 Eşlik ve Benzerlik


A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER


1. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.H Eş çokgensel bölgeleri kullanılarak genişleyen örüntü modelleri inşa edilir ve bunlara dayalı sayı örüntüleri oluşturulur.
1 4 9 4 7 10


H Öğrenciler, benzer çokgenleri kullanarak örüntü modelleri inşa ederler.

[!] Etkinliklerde kareli, izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır.


 Dönüşüm Geometrisi2. Öteleme ile süsleme yapar.


H Öğrenciler, katladıkları kâğıdı kesip yapıştırarak, kareli, noktalı veya izometrik kâğıda çizerek oluşturdukları çokgen modelleriyle süsleme yaparlar.


Öğrencilere, bir kenar uzunluğu 3 cm olan karesel bölgeden bir model yaptırılır. Bu modelin büyüklüğü, kaplanacak alana göre farklı seçilebilir.Oluşturulan bu model çoğaltılarak kâğıt veya karton yüzey, boşluk bırakmadan döşenir ve renklendirilir.
H Öğrencilere, parke, tuğla, fayans vb. ile yapılan döşemeler inceletilir. Bu süslemelerdeki ötelemeler fark ettirilir.

[!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir.


[!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır.


Aşağıdaki modellerden birini seçip eşlerini kullanarak süsleme yapınız.


 Hollandalı ressam M.C. Escher’in yaptığı süslemelerle ilgili bir araştırma yapıp sınıfa sununuz.


 Dönüşüm Geometrisi
A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

GEOMETRİK CİSİMLER


1. Prizmaların temel elemanlarını belirler.

H Uygun prizma modelleri incelettirilerek prizmaların temel elemanlarının, eş ve paralel çokgensel bölge olan iki taban, bir kenarları sırasıyla tabanların bir kenarı olan yanal yüzler, tabanlar arasındaki uzaklığı belirten yükseklik, tabanlar ile yüzlerin birleştiği ortak kenar olan ayrıtlar ve köşeler olduğu keşfettirilir.


H Çubuklar ve oyun hamuru kullanılarak dik ve eğik kare prizma elde ettirilir. Bunun için 8 tane çubuk ortadan ikiye kestirilerek 16 tane eş çubuk elde ettirilir. Bu eş çubuklar oyun hamurundan toplar yapılarak kare şeklinde birleştirilir.
4 tane uzun çubuk kullanılarak karelerden ikisiyle kare prizma elde ettirilir. Uzun çöplerin tabanlardaki kısa çöplere dik olacak şekilde hamurlara batırılmasına dikkat ettirilir. Elde edilen kare prizmanın cisim köşegeni çubuklarla gösterilir.
Taban kenarlarına eğik olacak biçimde hamurlara batırılan eş çubuklarla bir tane eğik kare prizma elde ettirilir.
İki prizma arasındaki fark açıklatılır. Prizmaların hangi durumda dik, hangi durumda eğik olduğu tartışılır.


[!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir.

[!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır.

[!] Cisim köşegeni tanıtılır.

[!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare, dikdörtgen, üçgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare, dikdörtgen, üçgen, … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır.

 Aşağıda verilen üç boyutlu şekiller prizma mıdır? Açıklayınız.
A.Ö.A.

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

GEOMETRİK CİSİMLER


2. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.H Öğrenciler, eş küplerle oluşturulmuş yapıların önden, sağdan, soldan, üstten ve arkadan görünümlerini kareli veya noktalı kâğıda çizerler.

 Aşağıdakilerden hangisi verilen yapının herhangi bir yönden görünümünün çizimi değildir?
a. b.


c. ç.


H Sınıf-Okul İçi Etkinlik ” Okul Dışı Etkinlik [!] Uyarı CDers İçi İlişkilendirme `Diğer Derslerle İlişkilendirme 4 Ölçme ve Değerlendirme ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme

A.Ö.A. : Alt Öğrenme Alanı
1   2   3   4   5   6

Similar:

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN iconDOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN iconIABI = 10 cm, ICDI = 5 cm olup IABI doğru parçası ICDI doğru parçasının 2 katına eşit olduğundan IABI ve ICDI doğru parçaları benzerdir

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN iconIABI = 10 cm, ICDI = 5 cm olup IABI doğru parçası ICDI doğru parçasının 2 katına eşit olduğundan IABI ve ICDI doğru parçaları benzerdir

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN iconTürkçe’yi doğru kullanıp, doğru yazabilmek için dilimizin yazım kurallarına uymalıyız. Sözcüklerin yazılışı kadar, noktalama işaretlerinin de doğru ve yerinde

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN iconSpot: Başarılı olmak için birçok unsur bir araya gelmeli. En önce doğru tutum, tavır ve kişiliği olan insan olmalısınız. Sonrada doğru yerde, doğru zamanda

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN iconDOĞRU YAZALIM DOĞRU KONUŞALIM miyop, -acak (-ecek), ne, anchorman üzerine

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN iconSORU 1: Doğru işe doğru insanı bulmak için kurumunuzda neler yapılıyor? CEVAP 1

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN iconYoğunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A K > L > M B M > L > K C L > M > K D M > K > L S. 4

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN iconDoğru Yazalım Doğru Konuşalım Kurultay, katalizör, capuccino, nescafe, cheesburger, yararına üzerine

DOĞRU, DOĞRU PARÇASI VE IŞIN icon1. Aynı bir düzleme paralel olmayan (aykırı) üç doğru veriliyor. Bu üç doğruyu kesen kaç doğru vardır. A)  B) 3 C) 2 D) 1 E) 0 2

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page